Tài liệu KHOA HỌC - SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN ppt

4 2,197 9
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2014, 02:20

. KHOA HỌC SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN I / MỤC TIÊU : + Củng cố kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên. vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên? GV nhận xét ghi điểm 2 Bài mới: GV ghi đề lên bảng Hoạt động 1: Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu KHOA HỌC - SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN ppt, Tài liệu KHOA HỌC - SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN ppt, Tài liệu KHOA HỌC - SƠ ĐỒ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG THIÊN NHIÊN ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn