Tài liệu Thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký ppt

4 299 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 21:20

Thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã đăng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng khôngCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã đăng 350.000 đồng/lần Quyết định số 69/2006/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp đơn đề nghị Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục HKVN 2. Giải quyết thủ tục Cục HKVN thẩm định và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp từ chối cấp thì thông báo bằng văn bản Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị thay đổi nội dung đã đăng của giao dịch bảo đảm bằng tàu bay, bao gồm các thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đề nghị đăng ký, người đăng ký; loại giao dịch và số Giấy chứng nhận đăng đã cấp; nội dung thay đổi; 2. Giấy chứng nhận đăng giao dịch bảo đảm đã cấp 3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ; 4. Giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . nghị đăng ký, người đăng ký; loại giao dịch và số Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp; nội dung thay đổi; 2. Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm đã cấp. phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký 350.000 đồng/lần Quyết định
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký ppt, Tài liệu Thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký ppt, Tài liệu Thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay