Tài liệu Gia hạn giấy chứng nhận tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật tàu bay pdf

4 331 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 21:20

Gia hạn giấy chứng nhận tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật tàu bay Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng khôngCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục HKVN 2. Giải quyết thủ tục Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không 2. Thay đổi của tài liệu Giải trình tổ chức huấn luyện trình bày các quy trình huấn luyện, sát hạch và hệ thống chất lượng (nếu có) 3. Thay đổi của Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không (nếu có); Thành phần hồ sơ 4. Thay đổi về Danh sách giáo viên chuyên ngành hàng không kèm theo chứng chỉ giáo viên phù hợp (nếu có); 5. Báo cáo thay đổi về phòng học, trang bị, thiết bị, xưởng thực hành của cơ sở (nếu có). Số bộ hồ sơ: 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. a) Tiếp tục đáp ứng các yêu cầu quy định tại JAR-147 về tài liệu giải trình tổ chức huấn luyện, chương trình huấn luyện đã được phê chuẩn, có đội ngũ giáo viên đầy đủ, hệ thống chất lượng đáp ứng yêu cầu và phòng học, trang bị, thiết bị, xưởng thực hành phù hợp với nội dung đào tạo, huấn luyện Quyết định số:1906/QĐ - CHK Nội dung Văn bản qui định 2. b) Giấy chứng nhận Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không còn hiệu lực QĐ số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 4 . Gia hạn giấy chứng nhận tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật tàu bay Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng. đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Gia hạn giấy chứng nhận tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật tàu bay pdf, Tài liệu Gia hạn giấy chứng nhận tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật tàu bay pdf, Tài liệu Gia hạn giấy chứng nhận tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên kỹ thuật tàu bay pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay