Tài liệu Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam” docx

30 874 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 18:20

Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam1GVHD: GS.TS ĐỖ KIM CHUNGĐoàn Đức ChiếnLớp KT52A. ĐH NN Hà Nội Ha Noi University of AgricultureNhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam2Đề tài nghiên cứu:“ Thực trạng định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân Việt Nam ”. Ha Noi University of AgricultureNhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam3 1 Mở đầu:HjahsdbjsjsTại sao phải nghiên cứu đề tài này?Nghiên cứu Kinh tế Hộ để làm gì? Ha Noi University of AgricultureNhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam41.1 Tính cấp thiết của đề tài:VN là nước có nền văn minh NN lâu đời, NN tạo việc làm sinh kế cho 76,5% dân số với 13,7 triệu hộ Nông thôn (Bộ NN&PTNT, năm 2007).Nghiên cứu KT Hộ giúp ta có cái nhìn đúng đắn hơn về nền NN Việt Nam.Hộ Nông Dân là tổ chức kinh tế phổ biến nhất cho mọi nền Nông nghiệp, chiếm đại đa số trong cư dân NN.Đưa ra những giải pháp, định hướng, kiến nghị nhằm phát triển KT Hộ bền vững.Là cơ hội để vận dụng kiến thức đã học trong KTNN vào thực tiễn phát triển KT hộ, chia sẻ nhũng thông tin đã nghiên cứu được với các nhóm còn lại. Ha Noi University of AgricultureNhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam51.2 Mục tiêu nghiên cứu:1.2.1 Mục tiêu chung: - Tìm hiểu thực trạng phát triển KT Hộ Nông dân Việt Nam trong những năm gần đây. - Đưa ra những giải pháp, định hướng, kiến nghị đề xuất để phát triển KT Hộ tốt hơn. Ha Noi University of AgricultureNhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam61.2.2 Mục tiêu cụ thể :1 Áp dụng lý thuyết KT Hộ - giáo trình KTNN (2008) trong quá trình nghiên cứu.2 Tìm hiểu đặc điểm, thực trạng phát triển của KT Hộ nông dân những năm gần đây.3 Đưa ra những giải pháp nhằm phát triển KT Hộ trong những năm tiếp theo. 4 Tích luỹ kinh nghiệm thuyết trình cho các Bài trình bày tiếp theo. Ha Noi University of AgricultureNhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam71.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu:1 Đối tượng: Hộ Nông dân với các hoạt động Kinh tế của anh ta.2 Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Nông thôn Việt Nam. Thời gian: từ năm 2001 đến 2/2009. Ha Noi University of AgricultureNhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam82 Phương pháp nghiên cứu:2.1 Cơ sở lý luận: dựa vào mục 2.3 Chương II - giáo trình KTNN 2008.2.2 Phương pháp thu thập số liệu: Trên InternetSố liệu thống kê Báo chíNiên giám Thống Kê Ha Noi University of AgricultureNhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam93 Một số vấn đề về lý luận:3.1 Khái niệm Hộ Nông dân: - Hộ nông dânHộ có phương tiện kiếm sống dựa trên ruộng đất, chủ yếu sử dụng sức lao động của gia đình trong sản xuất, luôn nằm trong hệ thống KT rộng hơn nhưng về cơ bản đặc trưng bởi sự tham gia từng phần vào thị trường với mức độ không hoàn hảo. - Theo quan niệm hiện nay: Hộ nông dân là những người dân sống Nông thôn. Như vậy KT hộ Nông dân bao trùm cả Kt Nông thôn. Ha Noi University of AgricultureNhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam103.2 Vai trò của KT Hộ :•Hộ Nông dân là một gia đình, là một tế bào của XH.•KT Hộ Nông dân là một bộ phận KT đặc thù của nền KT Việt Nam.•Sự phát triển của KT Hộ phản ánh một phần thực trạng phát triển KT của VN, tác động trực tiếp đến tình hình an ninh- chính trị- xã hội trên địa bàn nông thôn cả nước.[...]... nội dung cơ bản: 1 Nông dân gia đình của họ 2 Nguồn lực của Hộ 3 Các quan hệ KT-XH bên trong bên ngoài Hộ 4 Ứng xử KT-XH của Hộ 5 Đánh giá KT Hộ Nông dân ( Chương II Giáo trình KTNN 2008 ) Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 11 Ha Noi University of Agriculture 4 Kết quả nghiên cứu định hướng đề xuất : 4.1 Thực trạng phát triển KT Hộ nông dân VN: 4.1.1 Những... cấu KT Hộ Nông thôn theo nghành nghề (Bộ NN&PTNT năm 2008) Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 14 Ha Noi University of Agriculture Mức chi tiêu của người dân qua 1 số năm : chi tiêu bình quân /người/tháng Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 15 Ha Noi University of Agriculture Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt. .. Agriculture Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 17 Ha Noi University of Agriculture Số lượng trang trại của hộ so sánh năm 2001 năm 2006 Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 18 Xuất khẩu gạo cảng Sài Gòn Ha Noi University of Agriculture   Gạo Nông dân gặt lúa Khi nhắc tới những thành tựu chung của kinh tế đất nước như là nước đứng thứ... hàng nông sản sẽ tác động xấu đến đời sống hộ nông dân Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tiếp tục phải đương đầu với các vụ kiện bán phá giá,… Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 27 Ha Noi University of Agriculture Sân golf Khu CN& đô thị Cánh Đồng Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 28 Ha Noi University of Agriculture Thách thức, khó khăn, hộ nông. .. Hộ Việt Nam 28 Ha Noi University of Agriculture Thách thức, khó khăn, hộ nông dân ? ? Làm gì đây? Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 29 Ha Noi University of Agriculture 5 Định hướng, đề xuất phát triển KT Hộ trong thời gian tới : Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 30 ... USD) Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 19 4.1.2 Những khó khăn, thách thức : Ha Noi University of Agriculture Khó khăn thách thức lớn đối với nông dân nước ta nói chung kinh tế hộ nói riêng trong tiến trình hội nhập vào kinh tế thế giới là chênh lệch lớn về năng suất lao động giữa công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp Năng suất lao động nông nghiệp năm 2007 chỉ... (khoảng 8%) 3 chi phí đầu vào cao 4 vốn NSNN đầu tư cho NN thấp(năm 1999 là 14,1%, năm 2006 - 2007 chỉ còn 7,5%), vốn tích lũy của hộ ít 5 …? Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 23 Ha Noi University of Agriculture Bảng chi phí sx : Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 24  - - - Ha University Vốn tích lũy của các hộ nông dân cònNoithấp,of Agriculture... năm 1988, nhất là  chính sách trao quyền sử dụng đất đai cho nông dân đã làm thay đổi cơ bản diện mạo Nông thôn VN, góp phần giải phóng sức sx cho nông dân, nâng cao sản lượng NN, mở mang nhiều nghành nghề mới từng bước cải thiện đời sống dân cư Cơ cấu KT Hộ nông dân theo nghành nghề đã có những bước chuyển biến tích cực: Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 12... lại cơ hội cho tất cả mọi người, nhưng không phải mọi người đều có đủ khả năng như nhau để tận dụng cơ hội đó, nhất là với Hộ nông dân, … Đầu vào, đầu ra cho sản phẩm? Khó khăn ? Sơ chế chế biến sau thu hoạch? Chính sách về nông nghiệp của NN? Thông tin thị trường & công tác dự báo sx NN của CP? Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam 26 Ha Noi University of  Nông dân trước... canh tác lao động thường xuyên hoặc theo thời vụ, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây, con theo hướng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thị trường Một số các trang trại lớn đã bắt đầu phát triển thương hiệu, mở rộng các quan hệ làm ăn với các công ty lớn trong chế biến, thu mua xuất khẩu - Đời sống Hộ nông dân từng bước được cải thiên Nhóm I KT52A " Thực trạng định hướng phát triển KT Hộ Việt Nam . " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam2 Đề tài nghiên cứu: “ Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam ”.. " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam124 Kết quả nghiên cứu và định hướng đề xuất :4.1 Thực trạng phát triển KT Hộ nông dân VN:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam” docx, Tài liệu Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam” docx, Tài liệu Đề tài nghiên cứu: “Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam” docx, 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:, 3 Những nội dung cơ bản:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn