Tài liệu Giáo án Âm nhạc + Mỹ thuật + Đạo đức tháng 3

46 660 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2012, 15:04

Tài liệu Giáo án Âm nhạc + Mỹ thuật + Đạo đức tháng 3.  TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG Thứ , ngày tháng năm 2004Hát nhạc.Tiết 11Ôn Tập : Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.I/ Mục tiêu:a) Kiến thức : - Hát đúng, thuộc bài, hát với tình cảm vui tươi.b) Kỹ năng : - Hs thể hiện tốt bài hát “ Lớp chúng ta đoàn kết”.c) Thái độ : Giáo dục tình đoàn kết, thương yêu bạn bè.II/ Chuẩn bò:* GV: Thuộc bài hát. Băng nhạc, máy nghe. * HS: SGK, vở.III/ Các hoạt động:1. Khởi động : Hát.2. Bài cũ : - Gv gọi 2 Hs lên hát lại bài Đếm sao. - Gv nhận xét.3. Giới thiệu và nêu vấn đề :Giới thiiệu bài – ghi tựa: 4. Phát triển các hoạt động.* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết”.- Mục tiêu: Giúp Hs ôn tập lại bài hát đã học ở tuần trước.- Gv cho Hs nghe băng nhạc bài hát Lớp chúng ta đoàn kết.- Gv yêu cầu cả lớp ôn luyện.- Sau ôn luyện từng nhóm và cá nhân hát.- Gv cho Hs hát kết hợp với gõ đệm theo phách.- Gv cho Hs hát kết hợp với gõ đệm theo tiết tấu lời ca.- Gv nhận xét.* Hoạt động 2: Ôn lại bài hát “Hoa lá mùa xuân” (đã học ở lớp 2).- Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại bài đã học.- Gv gõ tiết tấu và hỏi Hs đó là tiết tấu của bài hát nào?- Gv cho Hs cả lớp ôn lại bài hát “ Hoa lá mùa xuân”.-Gv nhận xét.* Hoạt động 3: Tập biểu diển bài hát- Mục tiêu : Giúp Hs vừa hát, vừa biểu diễn các động tác trước lớp một cách nhòp nhàng.PP: Ôn tập, thực hành.Hs lắng nghe bài hát.Hs cả lớp ôn tập lại bài hát.Hs hát và gõ đệm theo phách.Hs hát và gõ đệm theo tiết tấu, lời ca.PP: Trò chơi,Hs trả lời đó là bài “ Hoa lá mùa xuân và Lớp chúng ta đoàn kết”.Hs ôn tập lại bài hát.PP: Luyện tập, thực hành. TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG - Gv yêu cầu từng nhóm lên biểu diễn trước lớp.- Gv nhắc nhở Hs khi hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2/4, một nhòp đưa sang phải, một nhòp đưa sang trái cho nhòp nhàng.- Gv nhận xét, tuyên dương nhóm biểu diễn đẹp nhất.Các nhóm lên biểu diễn trước lớp.Hs cả lớp nhận xét.5. Tổng kềt – dặn dò. - Về tập hát lại bài.- Chuẩn bò bài sau: Bài hát Con chim non.- Nhận xét bài học.Bổ sung :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG Thứ , ngày tháng năm 2004Hát nhạc.Tiết 12Học hát : Bài Con chim non.I/ Mục tiêu:a) Kiến thức : - Hs biết bài hát đúng giai điệu của bài dân ca Pháp.b) Kỹ năng : - Hát đúng điệu và đúng lới ca, biết lấy hơi ở đầu câu hát và hát liền mạch trong mỗi câu.c) Thái độ : - Cảm nhận về tính chất nhòp ngàng của nhòp ¾ với phách 1 là phách mạnh, phách 2 và 3 là phách nhẹ.II/ Chuẩn bò:* GV: Thuộc bài hát. Bảng phụ, băng nhạc, máy nghe. Tranh minh họa.* HS: SGK, vở.III/ Các hoạt động:1. Khởi động : Hát.2. Bài cũ : Ôn bài Lớp chúng ta đoàn kết.- Gv gọi 2 Hs lên hát lại bài Lớp chúng ta đoàn kết. Và hỏi:+ Ai là tác giả bài này?- Gv nhận xét.3. Giới thiệu và nêu vấn đề :Giới thiiệu bài – ghi tựa: 4. Phát triển các hoạt động.* Hoạt động 1: Học hát bài “Con chim non” .a) Giới thiệu bài.- Mục tiêu: Giúp Hs bước đầu làm quen với bài hát.- Gv giới thiệu bài.- Gv cho Hs xem tranh ảnh về nước Pháp.b) Dạy hát.- Gv cho Hs nghe băng nhạc.- Gv cho Hs đọc lời ca.- Gv dạy hát từng câu:- Gv cho Hs luyện tập nhiều lần để Hs hát đúng, hát điệu.* Hoạt động 2: Tập gõ đệm theo nhòp ¾ .- Mục tiêu: Giúp Hs vừa hát vừa gõ đệm theo nhòp ¾ .- Gv đọc 1 – 2 – 3, 1 – 2 – 3 (Số 1 nhấn mạnh hơn số 2, 3)- Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm hát, một nhóm gõ đệm vào phách mạnh của nhòp ¾.- Gv cho Hs chơi trò chơi: Vỗ tay đệm theo nhòp ¾ .PP: Quan sát, giảng giải, thực hành.Hs quan sát.Hs lắng nghe.Hs nghe băng nhạc.Hs đọc lời ca.Hs hát từng câu.Hs luyện tập lại bài hát.PP: Luyện tập, thực hành, trò chơi.Hs thực hành.Nhóm 1 hát.Nhóm 2 gõ theo phách. TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG + Phách 1: Vỗ 2 tay xuống bàn.+ Phách 2: Vỗ 2 tay xuống bàn.+ Phách 3: Vỗ 2 tay vào nhau.- Gv nhận xét.Hs chơi trò chơi.Hs nhận xét.5.Tổng kềt – dặn dò.- Về tập hát lại bài.- Chuẩn bò bài sau: Ôn tập bài Con chim non.- Nhận xét bài học.Bổ sung :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG Thứ , ngày tháng năm 2004Hát nhạc.Tiết 13Ôn tập : Bài Con chim nom.I/ Mục tiêu:a) Kiến thức : - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.b) Kỹ năng : - Tập hát nhấn đúng phách mạnh của nhòp 3/4.c) Thái độ : - Biết gõ đệm nhòp ¾ theo bài hát.II/ Chuẩn bò:* GV: Thuộc bài hát. Băng nhạc, máy nghe, các nhạc cụ gõ. Động tác phụ họa.* HS: SGK, vở.III/ Các hoạt động:1. Khởi động : Hát.2. Bài cũ :Bài Gà gáy.- Gv gọi 2 Hs lên hát lại bài Gà gáy.- Gv nhận xét.3. Giới thiệu và nêu vấn đề :Giới thiiệu bài – ghi tựa: 4. Phát triển các hoạt động.* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát- Mục tiêu: Giúp Hs ôn tập, củng cố lại bài hát- Gv cho Hs nghe băng bài hát Con chim non.- Sau đó Gv cho Hs cả lớp ôn luyện bài hát theo nhóm.- Gv cho HS hát kết hợp theo nhòp 3: + Phách mạnh: Vỗ 2 tay xuống bàn.+ Hai phách nhẹ: Vỗ 2 tay vào nhau.- Gv dùng 2 nhạc cụ gõ đệm theo nhòp 3:+ Nhóm 1 gõ trống: phách mạnh.+ Nhóm 2 gõ thanh phách: 2 phách nhẹ.* Hoạt động 2: Tập hát kết hợp vận động theo nhòp 3.- Mục tiêu: Giúp Hs vừa hát vừa kèm theo các động tác phụ họa.- Gv hướng dẫn Hs làm.Các em đứng, đặt 2 tay lên ngang hông.+ Động tác 1: Chân trái bứơc sang trái.+ Động tác 2 : Chân phải chụm vào chân trái.+ Động tác 3: Chân trái giậm tại chỗ một cái.- Gv cho một nhóm hát, một nhóm vận động theo các động tác trên. Sau đó các em vừa hát vừa vận động.PP: Luyện tập, thực hành.Hs nghe băng.Hs cả lớp ôn luyện lại bài hát.Hs hát kết hợp với gõ đệm. Hs vừa hát, vừa gõ trống.PP: Luyện tập, thực hành.Hs quan sát .Ha thực hành. TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG - Sau đó Gv cho một hoặc 2 nhóm biểu diễn trước lớp, vừa hát vừa múa phụ họa.- Gv nhận xét.- Gv cho hai nhóm thi với nhau vừa hát vừa múa phụ họa.- Gv nhận xét, công bố nhómhát hay múa đẹp.Hs hai nhóm biễu diễn.Hai nhóm thi đua với nhauHs nhận xét.5.Tổng kềt – dặn dò.- Về tập hát lại bài.- Chuẩn bò bài sau: Học hát bài Ngày mùa vui.- Nhận xét bài học.Bổ sung :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG  Thứ , ngày tháng năm 2004Hát nhạc.Tiết 14Học hát : Ngày mùa vui.I/ Mục tiêu:a) Kiến thức : - Hs biết thêm một làn điệu dân ca của đồng bào Thái (Tây Bắc) đựơc đặt lời mới có tiêu đề là bài Ngày mùa vui.b) Kỹ năng : - Hát đúng giai điệu với tính chất vui tươi, rộn ràng.c) Thái độ : - Giáo dục Hs tình yêu quê hương đất nước.II/ Chuẩn bò:* GV: Thuộc bài hát . Bảng phụ, băng nhạc, máy nghe, tranh ảnh minh họa, nhạc cụ.* HS: SGK, vở.III/ Các hoạt động:1. Khởi động : Hát.2. Bài cũ : Ôn bài Con chim non.- Gv gọi 2 Hs lên hát bài Con chim non. - Gv nhận xét.3. Giới thiệu và nêu vấn đề :Giới thiiệu bài – ghi tựa: 4. Phát triển các hoạt động.* Hoạt động 1: Học hát Ngày mùa vui (lời 1).- Mục tiêu: Giúp Hs bước đầu làm quen với bài hát, học các bước đề hát đúng bài hát .a) Giới thiệu bài- Gv giới thiệu bài, tên bài, tác giả- Gv cho Hs xem tranh, ảnh về phong cảnh rừng núi Tây Bắc.- Gv cho Hs nghe băng bài hát: Ngày mùa vui.b) Dạy hát.- Gv cho hs tập đọc lời ca: Dùng bảng phụ chép sẵn lời bài hát. Sau đó cho Hs đọc đồng thanh lời của bài hát.- Gv dạy hát từng câu đến hết lời của bài hátc)Luyện tập.- Gv cho Hs hát lại 3 – 4 lần.- Gv chia Hs thành 4 nhóm, lần lượt mỗi nhóm hát một câu nối tiếp nhau chính xác, nhòp nhàng.* Hoạt động 2: Hát kết hợp với gõ đệm.- Mục tiêu: Giúp Hs hát kết hợp gõ đệm.- Gv hát gõ đệm .PP: Quan sát, giảng giải, thực hành.Hs lắng nghe.Hs xem tranh, ảnh.Hs nghe băng nhạc.Hs đọc lời ca. Hs lắng nghe từng câuHs tập hát lại.Hs vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu.PP: Luyện tập, thực hành, trò chơi.Hs hát và gõ đệm.  TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG - Gv có thể cho Hs lần lượt tập gõ đệm theo 3 kiểu:+ Đệm theo phách.+ Đệm theo nhòp 2.+ Đệm theo tiết tấu lời ca.- Gv chia lớp thành 2 nhóm. Cho các thi hát và gõ đệm với nhau.- Gv nhận xét, công bố nhóm hát hay.Hs vừa hát vừa gõ đệm.Hai nhóm thi với nhau.Hs nhận xét.5.Tổng kềt – dặn dò.- Về tập hát lại bài.- Chuẩn bò bài sau: Học hát bài Ngày nùa vui (lời 2).- Nhận xét bài học.Bổ sung :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG Thứ , ngày tháng năm 2004Hát nhạc.Tiết 15Học hát : Ngày mùa vui.Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.Nghe nhạc.I/ Mục tiêu:a) Kiến thức : - Hs biết hát đúng điệu và thuộc lời 2 của bài hát “ Ngày mùa vui”.b) Kỹ năng : - Hs nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc : đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh.c) Thái độ : - Giáo dục Hs yêu thích dân ca và các loại nhạc cụ.II/ Chuẩn bò:* GV: Thuộc bài hát . Bảng phụ, băng nhạc, máy nghe, tranh ảnh minh họa, nhạc cụ.* HS: SGK, vở.III/ Các hoạt động:1. Khởi động : Hát.2. Bài cũ : Học bài Ngày mùa vui (lời 1).- Gv gọi 2 Hs lên hát bài Ngày mùa vui (lời 1). - Gv nhận xét.3. Giới thiệu và nêu vấn đề :Giới thiiệu bài – ghi tựa: 4. Phát triển các hoạt động.* Hoạt động 1: Học hát “ Ngày mùa vui” (lời 2).- Mục tiêu: Giúp Hs bước đầu làm quen với bài hát, học các bước đề hát đúng bài hát .a) Giới thiệu bài- Gv giới thiệu bài, tên bài, tác giả- Gv cho Hs nghe băng bài hát: Ngày mùa vui.b) Dạy hát.- Gv cho hs tập đọc lời ca: Dùng bảng phụ chép sẵn lời bài hát. Sau đó cho Hs đọc đồng thanh lời của bài hát.- Gv dạy hát từng câu đến hết lời của bài hátc) Luyện tập.- Gv cho Hs hát lại 3 – 4 lần.- Gv chia Hs thành 4 nhóm, lần lượt mỗi nhóm hát một câu nối tiếp nhau chính xác, nhòp nhàng.- Gv cho Hs vừa hát vừa gõ đệm.- Sau đó hát kết hợp với múa đơn giản.- Gv mời từng nhóm biểu diễn trước lớp.PP: Quan sát, giảng giải, thực hành.Hs lắng nghe.Hs nghe băng nhạc.Hs đọc lời ca.Hs lắng nghe từng câuHs tập hát lại.Hs vừa hát vừa gõ đệm.Từng nhóm biểu diễn trước lớp. TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG * Hoạt động 2: Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc ( đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tranh).- Mục tiêu: Giúp Hs nhận biết đàn tranh, đàn bầu, đàn nguyệt.- Gv giới thiệu tên gọi từng nhạc cụ treo tranh ảnh hoặc vật thật.+ Đàn bầu.+ Đàn nguyệt.+ Đàn tranh.* Hoạt động 3: Nghe nhạc.- Gv cho Hs nghe bài hát hát.hay tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc.PP: Quan sát, giảng giải.Hs quan sát.PP: Luyện tập, thực hành.Hs nghe nhạc.5.Tổng kềt – dặn dò.- Về tập hát lại bài.- Chuẩn bò bài sau: Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc.- Nhận xét bài học.Bổ sung :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[...]... quan sát + Hs vây quanh thầy giáo + Cùng cha mẹ tặng hoa cho thầy giáo + Lễ kỉ niệm ngày 20 – 11 Hs quan sát  TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG  - Gv gợi ý cách vẽ + Vẽ hình ảnh chính, chú ý dáng người + Hình ảnh phụ + Vẽ màu theo ý thích * Hoạt động 3: Thực hành - Mục tiêu: Hs tự bức tranh vào vở - Hs thực hành vẽ - Gv quan sát và gợi ý cho từng nhóm - Hướng dẫn Hs cách vẽ * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá...  TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG  Thứ , ngày thángthuật năm 2004 Tiết 12 Bài 12: Vẽ tranh Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Hs biết tìm, chọn nội dung đề tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam b) Kỹ năng: - Vẽ đựơc tranh về Ngày nhà giáo Việt Nam c) Thái độ: - Hs yêu q, kính trọng thầy cô giáo II/ Chuẩn bò: * GV: Tranh vẽ đề tài ngày 20 – 11 Một số bài vẽ của HS Hình gợi ý cách... THÔNG  Thứ , ngày tháng Đạo đức năm 2004 Tiết 13 Bài 7: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết 1) I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Giúp Hs hiểu: - Hàng xóm, láng giềng là những người sống bên cạnh, gần gũi với gia đình ta, vì thế chúng ta cần quan tâm, giúp đỡ họ lúc khó khăn, hoạn nạn - Khi được giúp đỡ, khó khăn của họ sẽ giải quyết và vơi nhẹ đi, do vậy tình cảm, tình hàng xóm láng giềng sẽ gắn bó... THÔNG  Thứ , ngày tháng Đạo đức năm 2004 Tiết 14 Bài 7: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết 2) I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Giúp Hs hiểu: - Hàng xóm, láng giềng là những người sống bên cạnh, gần gũi với gia đình ta, vì thế chúng ta cần quan tâm, giúp đỡ họ lúc khó khăn, hoạn nạn - Khi được giúp đỡ, khó khăn của họ sẽ giải quyết và vơi nhẹ đi, do vậy tình cảm, tình hàng xóm láng giềng sẽ gắn bó... quan tâm đến hàng xóm láng giềng c) Thái độ: - Thực hiện hành động cụ thể biểu hiện sự quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng trong cuộc sống hàng ngày II/ Chuẩn bò: * GV: Các tình huống Nội dung câu chuyện “ Tình làng nghóa xóm” - Nguyễn Vân Anh – TP Nam Đònh * HS: VBT Đạo đức III/ Các hoạt động: 1 Khởi động: Hát 2 Bài cũ: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết 1) - Gọi 2 Hs lên làm bài tập 3 VBT... , ngày tháng năm 2004 Thủ công Tiết 11 Bài 7: Cắt, dán chữ I, T (Tiết 1) I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Giúp Hs hiểu: Hs biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T b) Kỹ năng: - Kẻ, cắt, dán được chữ I, T đúng quy trình kó thuật c) Thái độ: - Hs thích cắt, dán chữ II/ Chuẩn bò: * GV: Mẫu chữ I, T Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo ……… * HS: Giấy thủ công, kéo, hồ hán, bút... yêu cầu Hs quan sát cành lá và gợi ý cách vẽ Hs quan sát + Vẽ phác hình dạng chung của cành lá + Vẽ cành, cuống lá + Vẽ phác hình của từng chiếc lá + Vẽ chi tiết cho giống mẫu - Gợi ý cách vẽ màu Hs lắng nghe + Có thể vẽ màu theo mẫu + Có thể vẽ màu khác: cành lá non, cành lá già + Vẽ màu có đậm có nhạt  TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG  * Hoạt động 3: Thực hành PP: Luyện tập, thực hành - Mục tiêu: Giúp... THÔNG  Thứ , ngày tháng năm 2004 Thủ công Tiết 12 Bài 7: Cắt, dán chữ I, T (Tiết 2) I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: Giúp Hs hiểu: Hs biết cắt, cắt dán chữ I, T b) Kỹ năng: - Kẻ, cắt dán được chữ I, T c) Thái độ: - Yêu thích sản phẩm gấp, cắt dán II/ Chuẩn bò: * GV: Mẫu chữ I, T Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo ……… * HS: Giấy thủ công, kéo, hồ hán, bút chì, thước... dán chữ I, T lên bảng - Gv nhắc lại các bước thực hiện: + Bước 1: Kẻ chữ I, T + Bước 2: Cắt chữ T + Bước 3: Dán chữ I, T - Gv tổ chức cho Hs thực hiện cắt dán chữ I, T - Gv giúp đỡ, uốn nắn những Hs làm chưa đúng - Gv tổ chức cho Hs trưng bày các sản phẩm của mình - Gv đánh giá sản phẩm thực hành của Hs PP: Luyện tập, thực hành Hs trả lời gồm có 3 bước Hs thực hành lại các bước Hs thực hành chữ I, T... 2 có chiều dài 5 ô, rộng 3 ô - Chấm các điểm đánh dấu hình chữ T vào hình chữ nhật Hs quan sát thứ 2 Sau đó, kẻ chữ T theo các điểm đã đánh dấu như hình 2b Bước 2: Cắt chữ T  TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG  - Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ T (H.2b) theo đường dấu giữa Cắt theo đường kẻ nửa chữ T, bỏ phần gạch chéo (H.3a) mở ra được chữ T theo mẫu (H 3b) Hs quan sát Bước 3: Dán chữ I, T - Kẻ một đường . nhòp 3: + Phách mạnh: Vỗ 2 tay xuống bàn .+ Hai phách nhẹ: Vỗ 2 tay vào nhau.- Gv dùng 2 nhạc cụ gõ đệm theo nhòp 3 :+ Nhóm 1 gõ trống: phách mạnh .+ Nhóm. tranh ảnh hoặc vật thật .+ Đàn bầu .+ Đàn nguyệt .+ Đàn tranh.* Hoạt động 3: Nghe nhạc. - Gv cho Hs nghe bài hát hát.hay tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc.PP:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giáo án Âm nhạc + Mỹ thuật + Đạo đức tháng 3, Tài liệu Giáo án Âm nhạc + Mỹ thuật + Đạo đức tháng 3, Tài liệu Giáo án Âm nhạc + Mỹ thuật + Đạo đức tháng 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn