Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG pdf

81 479 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 11:20

Đồ án tốt nghiệp TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG Đồ án tốt nghiệp Trang 1 TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG Thực chất của việc thiết động không đồng bộ vạn năngthiết kế độngkhông đồng bộ ba pha và một pha. Do đó ta đi tìm hiểu động không đồng bộ vạn năng như sau: Trong thực tế khi không động một pha ta sử dụng động ba pha để làm việc với lưới điện một pha. Trong trường hợp này cuộn dây ba pha được nối với phần tử lệch pha theo một sơ đồ nhất định để tạo ra từ trường quay, thông thường là từ trường quay không đối xứng. Trên hình 3.20 vẽ các sơ đồ mạch điện khác nhau thường gặp của động không đồng bộ ba pha khi làm việc với lưới điện một pha. Các sơ đồ hình 3.20a, b, c sử dụng khi các pha của cuộn dây stato nối cứng hình sao, các sơ đồ hình 3.20 d, d’, e được sử dụng khi cuộn dây stato nối cứng theo hình tam giác. Các sơ đồ c, e được coi là tốt nhất trong các sơ đồ trên vì thể cho đặc tính khởi động và làm việc tương đối tốt nếu chọn đúng điện dung của tụ. Các sơ đồ 3.20 g, h được sử dụng trong trường hợp động sáu đầu ra. Khi mắc mạch dây quấn theo các sơ đồ trên động gần như không khác so với động hai pha thông thường: hai pha mắc nối tiếp tạo ra cuộn dây chính(cuộn dây làm việc), cuộn còn lại là cuộn phụ (cuộn khởi động) lệch pha 900 điện so với cuộn chính. Động không đồng bộ vạn năngđộng thể làm việc với lưới điện ba pha cũng như lưới điện một pha xoay chiều. Những động này được chế tạo như những động ba pha nhưng được tính tốn sao cho với sơ đồ mắc mạch nhất định thể cho ra những đặc tính chấp nhận được khi làm việc với lưới Đồ án tốt nghiệp Trang 2 điện một pha. Thông thường khi nuôi bằng nguồn điện một pha động đặc tính làm việc và khởi động kém hơn và công suất chỉ bằng 70% đến 85% công suất của động khi dùng nguồn ba pha. Cần chú ý rằng không phải bất cứ động không đồng bộ ba pha nào cũng đều thể chuyển sang làm việc với lưới điện một pha. Tỉ số răng rãnh giữa stato và gông rôto phải thích hợp không chỉ cho động không đồng bộ rôto lồng sóc ba pha mà cả một pha. 1U R 1U LR)a)b )c 1U C LR 1U )d Đồ án tốt nghiệp Trang 3 R L 1U C 1U )'d )e )g C 1U R)h1U LĐồ án tốt nghiệp Trang 4 Hình 3.20 Sơ đồ mắc mạch điện của động ba pha để làm việc với nguồn một pha.  Sự khác biệt giữa thiết kế ba pha và một pha của động không đồng bộ vạn năng: Khi nghiên cứu thiết kế động không đồng bộ vạn năng là ta đi tìm hiểu phương pháp thiết kế riêng từng phần cho từng loại riêng biệt (ba pha, một pha). Sau khi ta thiết kế xong cho ba pha xong ta tiến hành vẽ đặc tính làm việc cho ba pha và xem tất các yêu cầu mà nhà thiết kế đưa ra. Trước khi đi vào thiết kế cho một pha ta phải tìm hiểu thêm về thiết kế động không đồng bộ một pha rôto lồng sóc. Mà bài tốn nói về thiết kế cho một pha nó liên quan đến ba pha mà ta đã thiết kế vừa xong. Do đó ta phải thiết kế nhiều lần mới thoải mãn mà yêu cầu mà nhà thiết kế đưa ra về tốc độ, công suất, bội số mômen khởi động, bội số mômen max … Do đó muốn tìm hiểu rõ hơn chúng ta sẽ đi vào trình tự thiết kế cho ba pha và một pha của động không đồng bộ vạn năng. Sau đây ta sẽ tiến hành đi thiết kế cho động cho ba pha của động vạn năng. Đồ án tốt nghiệp Trang 5 PHẦN II CHƯƠNG I XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU 1.Công suất điện mức của động điện ba pha đẳng trị : ()WPPdmSdm750750.1. ===ΙΙΙβ Với 1=Sβ: Hệ số qui đổi tra theo sách động không đồng bộ ba pha và một pha công suất nhỏ của thầy Trần Khánh Hà (tài liệu 1) trang 19 với động ba pha. 2.Công suất tính tốn của động điện ba pha : ()WPPdmS941,142673,0.72,0750cos.===ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϕη Trong đó : 72,0≥ΙΙΙη Chọn 72,0=ΙΙΙη 73,0≥ΙΙΙϕCos Chọn 73,0=ΙΙΙϕCos 3.Xét đến yêu cầu tiếng ồn ít, dùng thép cán nguội ký hiệu 2013: Chọn mật độ từ thông khe hở không khí ()TB 5,0=δ theo tài liệu 1 trang 23. Đồ án tốt nghiệp Trang 6 4.Chọn tải đường : Tải đường A=90 ÷ 180 (A/cm) Chọn tải đường A=157,517 (A/cm) theo tài liệu 1 trang 23 5.Đường kính ngồi stato : Theo tài liệu 1 trang 24 ta chọn như sau : • Tỷ lệ giữa chiều dài lõi thép với đường kính trong và đường kính trong lõi sắt 72,0==Dlλ • Tỷ lệ giữa đường kính trong và ngồi : Mà KD=(0,485÷ 0,615) Ta chọn 6,0==nDDDK • Sơ bộ đường kính ngồi : 333000.72,0.5,0.517,1571.94,1426.6,044 ..44==ΙΙΙdbSDnnBApPKDλδ ()cm9,14= Trong đó : 3000150.60.60===pfndb(vòng/phút) Theo tài liệu 1 trang 26 căn cứ vào đường kính ngồi tiêu chuẩn của dãy 4A theo chiều cao tâm trục ta chọn như sau : ()cmDn9,14= ()cmHn9= 6.Đường kính trong stato : ()cmKDDDn94,86,0.6,14.=== 7.Bước cực stato : Đồ án tốt nghiệp Trang 7 ()cmpD036,141.294,8..2.===ππτ 8.Chiều dài tính tốn stato : ()cmDl 44,694,8.72,0.===λ 9.Chọn khe hở không khí : Khe hở không khí động điện công suất nhỏ thường chọn trong khoảng sau : Với 2p=2 và Hn=9 (cm) tra được ()cm04,0=δ theo sách thiết kế máy điện của thầy Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh trang 253. CHƯƠNG II Đồ án tốt nghiệp Trang 8 DÂY QUẤN , RÃNH VÀ GÔNG STATO Việc chọn số rãnh của động điện công suất nhỏ ở stato ZS và số rãnh rôto ZR quan hệ mật thiết với nhau. Khi xét đến quan hệ đó phải chú ý đến các yếu tố sau đây :  Đặc tính mômen M=f(n) không chổ lõm nhiều do những mômen ký sinh đồng bộkhông đồng bộ sinh ra.  Động khi làm việc tiếng ồn do lực hướng tâm sinh ra nhỏ nhất.  Tổn hao do phần răng sinh ra nhỏ nhất . Ngồi ra khi cho đường kính ngồi stato việc chọn số rãnh ZS còn phụ thuộc vào chiều rộng răng nhỏ nhất mà công nghệ cho phép. Chọn ZS=24 rãnh ZR=17 rãnh 10.Chọn kiểu dây quấn : Chọn dây quấn đồng khuôn bước ngắn. Khi sử dụng động điện ba pha làm động điện một pha ta nên dùng dây quấn bước ngắn 32=β để giảm sóng không gian bậc 3 của từ thông làm ảnh hưởng đến đặc tính khởi động của động cơ điện một pha. Với ZS=24 rãnh 2p=2 m=3 • Số rãnh của một pha dưới một cực : 41.3.224 2===pmZqS • Hệ số bước ngắn : 32=β • Bước dây quấn : Đồ án tốt nghiệp Trang 9 812.32. ===τβy • Góc điện giữa hai rãnh liên tiếp : 01524360.1360.===SZpα 11.Hệ số dây quấn : ⎟⎠⎞⎜⎝⎛⎟⎠⎞⎜⎝⎛=⎟⎠⎞⎜⎝⎛⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛= 1.2.32.4.61..45,0.2 .6..5,0ππνπβνπSinSinSinqSinqKd 8295,0= Trong đó : 1=ν :bậc một của sức từ động 12.Từ thông khe hở không khí : Sơ bộ chọn Hệ số bão hòa răng : 11,1=ZK Hệ số cung cực từ : 64,0=δα Hệ số dạng sóng : kS=1,11 ()WbBl44410.9,2810.5,0.44,6.036,14.64,010 −−−===δδταφ 13.Số vòng nối tiếp của một pha : 3728295,0.10.9,28.50.11,1.4220.9,0 4.4===−dSdmESkfkUkWφ(vòng) Trong đó : KE=0.7 ÷ 0,9 trang 44 sách tài liệu 1 ta chọn KE=0,9 14.Số thanh dẫn trong một rãnh : [...].. .Đồ án tốt nghiệp Ur = W S a 372.1 = = 93 (thanh dẫn) 1 4 p.q Trong đó : a=1 : số nhánh song song 15.Dòng điện pha định mức của động : I dm = PSΙΙΙ 1426,941 = = 2,162( A) m.U dm 1.220 Trong đó : m=3: số pha 16.Chọn mật độ dòng điện trong dây quấn động cơ: Thường chọn trong khoảng J=6 ÷ 8 (A/mm2) Đối với vật liệuđồng ta chọn J=6,12(A/mm2) 17.Tiết diện dây quấn sợ bộ : SS = ( I dm... 7,373 = 0,072 U dm 220 Trang 30 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG V TÍNH TỐN MẠCH TỪ Tính tốn mạch từ bao gồm tính dòng từ hố I μ , thành phần kháng của dòng diện không tải và điện kháng tương ứng với khe hở không khí X μ Lõi sắt của động này dùng thép kỹ thuật điện cán nguội ký hiệu 2013 Hệ số ép chặt lấy k c = 0,96 bề mặt lá tôn phủ sơn cách điện 69.Sức từ động khe hở không khí : Fδ = 1,6.Bδ k δ δ 10... trường trên gông rôto : Theo tài liệu 2 sách thiết kế máy điện do thầy Trần Khánh Hà và Nguyễn Hồng Thanh trang 610 ta tra được : Trang 33 Đồ án tốt nghiệp B gR = 1,22(T ) H gR = 2,72( A / cm ) 81.Sức từ động trên gông rôto : FgR = H gR 2.hgR = 2,72.2.1,92 = 10,461( A) Trong đó : h gR = 1,92(cm ) , (mục 40) Các phần mạch từ Mật độ từ thông (T) Sức từ động (A) Khe hở không khí Bδ = 0,5 Fδ = 363,2... nữa quả lê sẽ tiết diện lớn hơn dạng rãnh quả lê b2 h12 Trang 10 d1 b4 S Đồ án tốt nghiệp 20.Sơ bộ định chiều rộng của răng : Lõi sắt của động này dùng thép kỹ thuật điện cán nguội ký hiệu 2013 Hệ số ép chặt KC=0,96 bề mặt lá tôn phủ sơn cách điện Đối với động ít tiếng ồn thì mật độ từ thông trong răng vàgông stato không nên chọn quá lớn Do đó ta chọn BZS=1,65(T) • Bước răng stato : tS = π... l=6,44(cm) , (mục 8) Trang 19 Đồ án tốt nghiệp 44.Tổng chiều dài dây dẫn của dây quấn một pha : LS = 2.l tbWS 10 −2 = 2.21,19.372.10 −2 = 157,635(m ) Trong đó : WS=372(vòng) 45.Điện trở tác dụng của dây quấn stato : rS = ρ 750 LS 1 157,635 = = 8,65(Ω ) S S 46 0,396 Vì đây là cách điện cấp B nên chọn ρ 75 = 0 ( ) 1 Ω.mm 2 / m tra theo tài liệu 1 46 trang 72 bảng 4.1 với vật liệuđồng ở nhiệt độ 75 0 c... 27.Diện tích cách điện rãnh : Cách điện rãnh của dãy động công suất nhỏ 4A là một lớp bìa dán màn tổng hợp chiều dày C= 0,2(mm) Dây quấn hai lớp nên dùng tấm lót giữa hai lớp là giấy cách điện chiều dày là 0,2(mm) Trang 12 Đồ án tốt nghiệp 1 2 3 4 1:Cách điện rãnh 2:Cách điện lớp 3:Dây quấn 4:Nêm Bảng kết cấu cách điện cách B Tên Kíchthước Vật liệu Dây dẫn Giấy cách điện Cách điện lớp Giấy cách... mật độ từ thông khe hở không khí (mục 3) kδ = 1,135 : hệ số khe hở không khí (mục 48) δ = 0,04 (cm) :khe hở không khí (mục 9) 70.Mật độ từ thông trong răng stato : BZS = Bδ tS 0,5.1,17 = = 1,66 (T) bZS k c 0,369.0,96 Trang 31 Đồ án tốt nghiệp Trong đó : Bδ = 0,5(T ) , (mục 3) bZS = 0,369(cm ) , (mục 31) t S = 1,17(cm ) , (mục 20) 71.Cường độ từ trường trên răng stato : Theo tài liệu 2 bảng V.5 trang... 3,675(mm) 2 2 Field Code Changed Trang 14 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG III DÂY QUẤN RÃNH VÀ GÔNG RÔTO Căn cứ vào tiết diện dây dẫn trong rãnh để chọn dạng rãnh và kích thước rãnh Chọn rãnh quả lê vì rãnh này chiều rộng răng sẽ điều suốt cả chiều cao rãnh Hơn nữa tiết diện thanh dẫn rôto sẽ thoả mãn được yêu cầu Trang 15 Đồ án tốt nghiệp b4r h4r d1r h12r hrR d2r Theo tài liệu 1 trang 66 ta chọn : Miệng rãnh... 0,1.2,5 2 2 = 19,6(mm) k μ : hệ số cản Đối với động công suất nhỏ ta lấy k μ =1 λ rR 2 ⎡ 19,6 ⎛ 1,5 ⎤ 0,5 π 9,4 2 ⎞ ⎟ + 0,66 − ⎜1 − ⎥.1 + ⎜ =⎢ ⎟ 3.9,4 ⎝ 8.147,65 ⎠ 2.9,4 ⎥ 1,5 ⎢ ⎣ ⎦ = 1,327 63.Hệ số từ tản tạp rôto : λtR = t R ξ R 11,9.δ kδ Trong đó : b4 R δ = 1,5 = 3,75 0,4 Trang 28 Đồ án tốt nghiệp b4 R 1,5 = = 0,1 16,36 tR Theo hình (4_7) trang 79 tài liệu 1 tra được hệ số ΔZ = 0,04 ⎛b ⎞ b ξ R =... 48.Hệ số từ tản tạp stato : λtS = tS ξ S 11,9.δ kδ Theo công thức trong bảng 4.3 trang 80 tài liệu 1 thì hệ số : ⎛ F N ⎞ ⎛ G N ⎞ ⎛t ⎞ 2 2 ξ S = 2.⎜ F k β 1 − 1 ⎟ − ΔZ ⎜ G.k β − 1 ⎟ − k dS ⎜ R ⎟ (1 + β 2 ) ⎜ ⎜ ⎜t ⎟ 4.q ⎟ 4.q ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎝ S⎠ Trang 21 Đồ án tốt nghiệp Theo đường cong trong hình (4_3) đến hình (4_6) tài liệu 1 ta tra được các hệ số : F, G, F1, G1 t R 1,636 = = 1,4 t S 1,170 β= bn t S 1,170 . PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG Thực chất của việc thiết động cơ không đồng bộ vạn năng là thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha và. Đồ án tốt nghiệp TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG Đồ án tốt nghiệp Trang 1 TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG pdf, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG pdf, Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn