Tài liệu Sơ đồ nguyên lý role cách điện pptx

1 788 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 09:20

ĐỒ NGUYÊN CỦA RƠLE CÁCH ĐIỆN 1 1 2 3 4 56ABCD654321DCBATitleNumber RevisionSizeBDate: 3-Feb-2004 Sheet of File: D:\TAILIE~1\Quyen\BAOCAO~1\RLCD_H~1.DDBDrawn By:220V~300V~1234D?BRIDGE140u/400V150V/1W150V/1WRES2RES2RES2Rdo1K2200nF/400V1K10KOP07VccRef in -Ref cap -Ref cap +Ref in +In hiIn lowCommonIn tAzBufRef out-VSendRun/HoldBuf osc outOsc selOsc outOsc inMo d eCE/LOADHBENLBENTes tB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12OrPolStatusGNDL?IC L7 10 9100k330nF1u10nF150nF1M+5V100pF220k-5 VZENER-1 2 V10k+12v3.3k10K10u/50V+5v10u/50VFUNC KEY10KI74I63I52I41I313I212I111I010EO5GS14EI48A09A17A26Vcc16GND87414810u/50VINC KEY10K10u/50VDEC KEY10K10u/50VOK KEY10K+5V+5VResetR?POT212345678161514131211109Aray-10Kx 8VR5K10KR?6.8KD714D613D512D411D310D266D18D07LCDContrast3Vcc2GND1A15K Backlight16EN6R/W4DS5+5V+5V4.7 om+12V-1 2 VMOT1NC2NC3AD04AD15AD26AD37AD48DA59AD610AD711GND12CS13AS14RW15NC16DS17Reset18IR Q1998989999100100SQW23Vcc24R?DS12887Busy1NC2A73A64A55A46A37A28A19A010D011D112D213GND14D315D416D517D618D719CE20A1021OE22NC23A924A825NC26WE27Vcc28R?2817A+5vOE1I12I23I34I45I56I67I78I89GND10LE11O812O713O614O515O416O317O218O119Vcc2074573P0.0P0.1P0.2P0.3P0.4P0.5P0.6P0.7EAALEPSENDP2.7VccP2.6P2.5P2.4P2.3P2.2P2.1P2.0GNDX1X2P3.7(RD)P3.6(WR)P3.5(T1)P3.4(T0)P3.3(INT1)P3.2(INT0)P3.1(TxD)P3.0(RxD)ResetP1.7P1.6P1.5P1.4P1.3P1.2P1.1P1.0R?89C5210K+5VA564PNPC2383NPN4.7K6.8K+12V1ADIODENCNO+5V162738495DB9162738495DB9RO1RE2DE3Din4GND5DO/RI6D0/RD7Vcc87517610u10u10uC1+1V+2C1-3C2+4C2-5V-6TI111RO112TO114RI113GND15Vcc16MAX2 3 2LM3394.7K6.8K10K220nF3.3K2.2KA564+5V+5V+5V312+5V10u10u+5V+5VRS485RS48511.0592MHz33p33p+5VA564A564A564+5vR?33KC?10u+5V10K10K+5V+5VLED Arlam+5V4.7KQS10QS9a4b5c6d7e14f13g12dp11OE15CLK3STR1D2R?40948 x 560 omQS10QS9a4b5c6d7e14f13g12dp11OE15CLK3STR1D2R?40948 x 560 omQS10QS9a4b5c6d7e14f13g12dp11OE15CLK3STR1D2R?40948 x 560 omQS10QS9a4b5c6d7e14f13g12dp11OE15CLK3STR1D2R?40948 x 560 om1234JP?HEADER 41234JP?HEADER 4+5V+5vA 1B2C3GA4GB5G6Y77GND8Vcc16Y015Y114Y213Y312Y411Y510Y69JP?74138+5V+5V10K+5V10K+5V4011 ANAND4011 BNAND123465+5V+5V+5V+5V+5V+5V+5V220V~15V~1234BRIDGE1Vin1GND2Vout37812Vin1GND2Vout37912Vin1GND2Vout378052200u/25V2200u/25V470u/16V470u/16V470n/16V220nF220nF220nF220nF220nF+5V-1 2 V+12V0VMOTOR . SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA RƠLE CÁCH ĐIỆN 1 1 2 3 4 56ABCD654321DCBATitleNumber
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Sơ đồ nguyên lý role cách điện pptx, Tài liệu Sơ đồ nguyên lý role cách điện pptx, Tài liệu Sơ đồ nguyên lý role cách điện pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay