Tài liệu Hợp kim của sắt pptx

31 279 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 00:20

HÔÏP KIM CUÛA SAÉTGang-TheùpBài 33: HP KIM SẮT• Mụcđích:- Biết thành phần tính chất và ứngdụng của gang, thép- Biết phương pháp sản xuất gang, thépI. Gang :1. Đònh nghóa :Gang là hợp kim của Fe và C trongđó 2-5% khối lượng C, ngoài ra cònmột lượng nhỏ Si, Mn, S, ………Cacbon Sắt SilicMangan Photpho Lưu huỳnh2.Phân loại, tính chất, ứng dụng :Gang trắng Gang xámTínhchấtỨngdụng-Chứa ít cacbon,rất ít Si, C ở dạngxementit Fe3C-Rất cứng và giòn-Chứa nhiều C và Si-Kém giòn, cứng hơngang trắng-Khi nóng chảy thànhchất lỏng linh động vàkhi hóa rắn thì tăngthể tích-Luyện thép-Đúc các chi tiết máy, ống nước, 3.Sản xuất gang :a.Nguyên liệu :-Quặng sắt (30-95% oxit sắt, rất ít S,P)-Than cốc (cung cấp nhiệt cháy, tạo ra CO,tạo thành gang)-Chất chảy CaCO3 (phân hủy thành CaOhóa hợp với SiO2tạo ra xỉ dễ tách khỏigang)Quaëng manhetitFe3O4Quaëng hematitFe2O3khanQuaëng hematit naâuFe2O3.nH2OQuaëng xiñeritFeCO3Saûn xuaát gangCQuặng sắt oxit FexOyThổi không khí đã làm giàu oxi vàsấy nóng tại ~900oC(1) C +O2→ CO2+ Q: tỏa nhiệt(2) CO2+ C → 2CO và 2C + O2→ 2COCO COCO(3) 3Fe2O3+ CO → 2Fe3O4+ CO2(4) Fe3O4+ CO → 3FeO + CO2(5) FeO + CO → Fe + CO2Gang lỏng:Fe + >2%CXỉ CaSiO3Khí lò cao:CO2, CO, H2, …(3a) CaCO3→ CaO + CO2(5a) CaO + SiO2 → CaSiO3Lò cao1800oC1500oC400oC200oC500-600oC700-800oC1000oC1300oCII. Thép :1. Đònh nghóa:Thép là hợp kim của Fe với C, trong đó cótừ 0,01-2 % khối lượng C, ngoài ra còncómột số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni, )Cacbon Sắt SilicMangan Photpho Lưu huỳnh[...]... cuộn Thép ra lò T Ổ N G K Ế T Gang Đònh nghóa Thép Gang là hợp kim của sắt với Cacbon, và một số nguyên tố khác (Si, Mn, S, ) trong đó hàm lượng Cacbon từ 25% Thép là hợp kim của sắt với Cacbon, và một số nguyên tố khác (Si, Mn, S, ) trong đó hàm lượng Cacbon < 2% Có tính đàn hồi, cứng, ít bò ăn mòn hơn so với sắt Giòn và cứng hơn Tính chất sắt Gang trắng: Dùng để luyện thép Ứng dụng Gang xám: Dùng... dụng Gang xám: Dùng để đúc bệ máy, ống dẫn nước, Chi tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao động, vật liệu xây dựng, LUYỆN TẬP : Ghép cột trái-phải sao cho đúng A.Cacbon B.Thép C .Sắt D.Xementit 1.Là nguyên tố KL 2.Là nguyên tố PK 3.Là hợp kim Fe-C(0,012%) 4.Là hợp kim Fe-C(2-5%) E.Gang 5.Là quặng hematit nâu 6.Là hợp chất Fe và C Bài tập A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3 B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4... dụng cụ, +Thép W-Mo-Cr rất cứng dùng để chế tạo dao cắt kim loại, … Thép đặc biệt: thép inox 3.Sản xuất thép : a.Nguyên liệu : -Gang trắng hoặc gang xám -Sắt thép phế liệu -Chất chảy là CaO -Nhiên liệu: dầu mazut hoặc khí đốt, O2 Phôi thép b Phản ứng hóa học : * C, S bò oxh thành chất khí C + O2 CO2 S + O2 SO2 * Si, P bò oxh thành oxit, sau đó hóa hợp với CaO tạo ra xỉ Si + O2 SiO3 4P + O2 P2O5 SiO3 +...2.Phân loại, tính chất, ứng dụng của thép: a.Thép thường (thép cacbon): -Thành phần :chứa ít C, Si, Mn và rất ít S, P -Đặc điểm: độ cứng phụ thuộc tỉ lệ C -thép cứng > 0,9%C, thép mềm ≤ 0,1 %C -Ứng dụng: xây dựng nhà cửa, chế tạo vật... 4P + O2 P2O5 SiO3 + CaO CaSiO3 P2O5 + CaO Ca3(PO4)2 Ph.pháp Betxơme Ph.pháp Mactanh Ph.pháp lò điện Nguyên tắc hoạt động O2 nén dưới áp suất 10 atm thổi trên bề mặt và trong lòng gang nóng chảy Nhiên liệu cùng với không khí và O2 được phun vào lò Dùng than chì và gang như 2 điện cực tạo ra hồ quang điện giữ chúng Ưu điểm Thời gian luyện thép ngắn Luyện được thép có chất lượng cao Luyện thép đặc biệt . cắt kim loại, …Theùp ñaëc bieät: theùp inox3.Sản xuất thép :a.Nguyên liệu :-Gang trắng hoặc gang xám -Sắt thép phế liệu -Chất chảy là CaO-Nhiên liệu: . Gang :1. Đònh nghóa :Gang là hợp kim của Fe và C trongđó 2-5% khối lượng C, ngoài ra cònmột lượng nhỏ Si, Mn, S, ………Cacbon Sắt SilicMangan Photpho Lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hợp kim của sắt pptx, Tài liệu Hợp kim của sắt pptx, Tài liệu Hợp kim của sắt pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay