Tài liệu Hợp kim của sắt pptx

31 261 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2014, 00:20

. cắt kim loại, …Theùp ñaëc bieät: theùp inox3.Sản xuất thép :a.Nguyên liệu :-Gang trắng hoặc gang xám -Sắt thép phế liệu -Chất chảy là CaO-Nhiên liệu: . Gang :1. Đònh nghóa :Gang là hợp kim của Fe và C trongđó 2-5% khối lượng C, ngoài ra cònmột lượng nhỏ Si, Mn, S, ………Cacbon Sắt SilicMangan Photpho Lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hợp kim của sắt pptx, Tài liệu Hợp kim của sắt pptx, Tài liệu Hợp kim của sắt pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay