Tài liệu Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của cá rô phi (Nile Tilapia) doc

3 588 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 23:20

Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của phi (Nile Tilapia) Nguồn: vietlinh.com.vn Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của phi (Nile Tilapia) TS. Vincent Fournier, Ths. Mikael Herault, Ths. Nguyễn Anh Ngọc (Công ty AQUATIV*) I. LỜI MỞ ĐẦU Sự thiếu hụt mùi, vị ngon và dinh dưỡng (các amino acid tự do thiết yếu, các nucleotide…) có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả của của việc nuôi trồng thủy sản, dẫn tới: - Giảm lượng tiêu thụ thức ăn, thiếu hụt dinh dưỡng - Tốc độ tăng trưởng chậm - FCR cao - Ao nuôi bị ô nhiễm cao Điều đó dẫn đến sự kéo dài chu kỳ nuôi thủy sản và hiệu quả kinh tế thấp. Bột là một nguyên liệu truyền thống trong sản xuất thức ăn thủy sản nhưng nguồn cung cấp bột ngày càng bị giới hạn và giá bột ngày càng tăng cao trong khi nhu cầu bột cho thức ăn chăn nuôi và thủy sản ngày càng tăng cao. Vì thế, nhiều protein thực vật đã được sử dụng để thay thế bột cá. Tuy nhiên, sử dụng nhiều đạm thực vật trong thức ăn thủy sản là một yếu tố thường được nhấn mạnh là nguyên nhân chính của sự giảm sút mùi, vị ngon và đặc biệt là thiếu dinh dưỡng (các amino acid tự do thiết yếu, các nucleotide ). Từ những vấn đề quan trọng và cấp thiết trên, công ty Aquativ của Pháp đã phát triển các nguyên liệu đặc biệt để mang lại hiệu quả tốt nhất cho thức ăn thủy sản, đó chính là những sản phẩm “dinh dưỡng dẫn dụ” để cải thiện và năng cao dinh dưỡng, mùi và vị ngon cho thức ăn thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất nuôi trồng thủy sản. Chất dẫn dụ FL20 - là một sản phẩm dạng lỏng của công ty AQUATIV (Pháp), một hỗn hợp của nhiều thành phần đặc biệt để tăng mùi, vị ngon và nhất là dinh dưỡng (các acid amino tự do thiết yếu, các nucleotide ) cho thức ăn cá. Thử nghiệm đã được tiến hành trên phi (Nile Tilapia) nhằm xác định hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 trong thức ăn cho phi. Thử nghiệm được tiến hành tháng 11 năm 2008 tại Đại Học Hoàng Gia Songkla, Thái Lan. II. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Thử nghiệm được tiến hành trên phi (trọng lượng trung bình ban đầu: 25g/con) được nuôi trong những giai lưới với mật độ 42 con trên 1 giai lưới. Hai nghiệm thức đã được tiến hành và mỗi nghiệm thức được lập lại ba lần: - Nghiệm thức A: Thức ăn thương mại + 2% dầu = Đối chứng - Nghiệm thức B: Thức ăn thương mại + 2% dầu + 1,5% FL20 bao phủ bên ngoài viên thức ăn. Cá được cho ăn bằng tay, 2 lần một ngày tới khi thỏa mãn trong thời gian 15 ngày. Thức ăn thừa được thu lại sau mỗi lần cho ăn. được cân lúc bắt đầu và kết thúc thử nghiệm. III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Lượng thức ăn tiêu thụ ở nghiệm thức B (thức ăn thương mại được bổ sung 1,5% FL20) tăng 11,6% so với thức ăn thương mại. Hơn nữa, ăn thức ăn có bổ sung FL20 đã tăng trưởng nhanh hơn 23,1% so với thức ăn không có bổ sung FL20. Điều đặc biệt là bổ sung FL20 vào thức ăn thương mại đã làm giảm đáng kể hệ số chuyển đổi thức ăn (giảm 8,5% FCR) so với thức ăn thương mại không được bổ sung FL20. IV. KẾT LUẬN Trong thử nghiệm trên, việc bổ sung chất dẫn dụ FL20 vào khẩu phần thức ăn đã làm tăng hiệu quả sử dụng của thức ăn thương mại. Hơn nữa, nếu bao phủ FL20 bên ngoài thức ăn sẽ làm tăng mùi, vị ngon và cung cấp thêm các acid amino tự do thiết yếu, các nucleotide hấp thụ gần 100% cho thức ăn thương mại thông thường giúp làm tăng lượng thức ăn tiêu thụ, tăng trưởng nhanh hơn và làm giảm đáng kể FCR. Nên bổ sung FL20 vào khẩu phần thức ăn để gia tăng hiệu quả của thức ăn thương mại hiện nay. Liều lượng sử dụng FL20 tùy thuộc vào kích cỡ viên thức ăn. . Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của cá rô phi (Nile Tilapia) Nguồn: vietlinh.com.vn Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng. đã được tiến hành trên cá rô phi (Nile Tilapia) nhằm xác định hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 trong thức ăn cho cá rô phi. Thử nghiệm được tiến hành tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của cá rô phi (Nile Tilapia) doc, Tài liệu Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của cá rô phi (Nile Tilapia) doc, Tài liệu Hiệu quả của chất dẫn dụ FL20 đến sự tăng trưởng của cá rô phi (Nile Tilapia) doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay