Tài liệu Tạo đồng hồ đếm giây trong Microsoft Power Point docx

5 1,087 5
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 20:20

Tạo ñồng hồ ñếm giây trong Microsoft PowerPoint 2003 Ngoài việc học, học sinh tham gia rất nhiều các hoạt ñộng NGLL như: Kính vạn hoa, Rung chuông vàng, Ai là Trạng Nguyên . . . PowerPoint 2003 là một công cụ rất hữu ích cho việc thực hiện các hoạt ñộng này. ðể tăng phần sinh ñộng trong quá trình diễn ra cuộc chơi, ta có thể tạo một ñồng hồ ñếm giây ngay trên nền của PowerPoint 2003 bằng các hiệu ứng của nó. Chúng ta tiến hành nhé: Bước 1: ðầu tiên ta tạo hình ñồng hồ ñể ñiền các chữ số từ 0, 1, 2 …… 15 ( nếu ñồng hồ của ta là 15 giây ) Vào AutoShapes, Chọn Stars and Banners, chọn một hình tuỳ thích. Ta có thể tô màu, ñịnh dạng cho các hình ñể tăng phần sinh ñộng. Riêng các hình có số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta tô màu ñỏ ñể biểu thị ñây là những giây cuối cùng. Tạo thêm một hình nữa và ñánh vào ñó chữ “Thời gian” Bước 2: Tạo hiệu ứng cho các hình Chọn tất cả các hình cùng một lúc bằng cách ấn và giữ phím Ctrl, dùng chuột bấm lần lượt vào các hình Vào Slide Show, chọn Custom Animation. Chọn mục Add Effect, chọn Entrance, chọn hiệu ứng Box. Bấm chuột vào dấu mũi tên ( vòng tròn ñỏ ), chọn Timing. Nhãn Effect, mục Sound : chọn Click ( riêng hình số 0 chọn âm thanh là Laser) Nhãn Timing: mục Start : chọn After Previous, mục Delay : chọn 0,5 seconds, mục Speed: chon Fast, mục Start Effect on click of: chọn Oval có chữ “Thời gian” Kéo các hình chồng lên với nhau sao cho hình số 0 ở trên cùng, lần lượt cho ñến số 15. Khi trình diễn chương trình PowerPoint 2003 chỉ cần bấm chuột vào chữ “Thời gian” là ñồng hồ bắt ñầu chạy. ( Nguyễn Thanh Sang _ Trường THCS Lương Thế Vinh _ Duy Trung _ Duy Xuyên _ Quảng Nam. ) Email : thanhsanglgtvdx@yahoo.com.au =================================== . Tạo ñồng hồ ñếm giây trong Microsoft PowerPoint 2003 Ngoài việc học, học sinh tham gia rất nhiều. thể tạo một ñồng hồ ñếm giây ngay trên nền của PowerPoint 2003 bằng các hiệu ứng của nó. Chúng ta tiến hành nhé: Bước 1: ðầu tiên ta tạo hình ñồng hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tạo đồng hồ đếm giây trong Microsoft Power Point docx, Tài liệu Tạo đồng hồ đếm giây trong Microsoft Power Point docx, Tài liệu Tạo đồng hồ đếm giây trong Microsoft Power Point docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn