Giáo án lớp 3 - tuần 1

Giáo án lớp 3 - tuần 1

Giáo án lớp 3 - tuần 1
... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - NGUYỄN ... :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- NGUYỄN ... :-- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - NGUYỄN...
 • 26
 • 1,029
 • 12

Giáo án lớp 3 tuần 1

Giáo án lớp 3 tuần 1
... - 16 1 - Ba trăm năm mơi t. - đọc từ hàng cao đến hàng thấp - HS nêu yc - 1 đơn vị - 1 đơn vị - Lớp làm ra nháp - HS nêu yc - so sánh - so sánh chữ số hàng trăm - ta phải so sánh các số - 3, 4, ... - YC mỗi nhóm thi lập các phép tính đúng, viết nhanh lên bảng - GV nhận xét, tuyên dơng nhóm viết đúng nhanh nhất -HS cử đại diện nhóm lên trình bày 31 5+40 =35 5 35 5 -3 1 5=40 40 + 31 5 =35 5 35 5-4 0 = 31 5 ... 768, 2 21, 619 , 35 1. - Hs nêu. -1 Hs đọc đề toán. - HS nêu. - Hs tóm tắt, giải toán. ĐS : 2 13 học sinh . - Hs tóm tắt rồi giải , chữa bài. ĐS: 800 đồng - Gv nhận xét kết quả. +) Bài 5: chia lớp làm...
 • 30
 • 380
 • 0

GIAO AN LOP 3 TUAN 1 CUC CHUAN

GIAO AN LOP 3 TUAN 1 CUC CHUAN
... lớp hát 1 bài 2.Bầu cán sự lớp, biên chế tổ,nhóm: HS thảo luận bình bầu,đi đến thống nhất: -1 lớp trởng -1 lớp phó văn nghệ -1 lớp phó học tập -1 lớp phó lao động -5 tổ: 1 tổ trởng; 1 tổ phó 15 ... tròn chục -Giáo viên ghi bảng -HSTB-Y phần a,b;HSK-G (c) - ọc yêu cầu của bài tập - HS nối tiếp nhau nêu kết quả Bài 2/4:Rèn kĩ năng đặt tính -Giáo viên ghi bảng 35 2+ 416 ; 732 -5 11 ; 418 +2 01 - ọc yêu ... ghép hình - Rèn cho HS kỹ năng giải toán II. Đồ dùng: bảng phụ, 4 hình tam giác vuông III. Hoạt động dạy- học: A. Bài cũ: Giáo viên Ghi bảng 234 +12 1; 4 5 3- 12 ; 13 0 -1 2; 2 41 +35 6 B. Bài mới: 1. Giới...
 • 21
 • 570
 • 0

Giao an lop 3 - tuan 1(tk)

Giao an lop 3 - tuan 1(tk)
... xếp được đủ các phép tính. 31 5 + 40 = 35 5 35 5 – 40 = 31 5 40 + 31 5 = 35 5 35 5 – 31 5 = 40. 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập. Học sinh nhẩm và đọc trước lớp. Học sinh làm bài tập và đổi chéo vở ... bài tập 1. 2. Giáo viên mời 1 học sinh lên bảng làm mẫu. 3. Giáo viên goi 4 học sinh lên bảng sửa bài. Giáo viên chốt kại kiến thức Bài tập 2 : Giáo viên thực hiện tương tự bài tập 1 1. Giáo viên ... đơn - Tên đơn - Đòa chỉ gửi đơn - Họ tên và đòa chỉ của người viết đơn - Nguyện vọng và lời hứa. - Tên và chữ kí của người làm đơn. Giáo viên cho học sinh làm bài Giáo viên tổ chức cho cả lớp...
 • 28
 • 378
 • 0

Giáo án lớp 3(Tuần 1)

Giáo án lớp 3(Tuần 1)
... của trò 15 phút 1) Ôn cách đọc, viết số và các hàng: -Ghi 832 51. - Đọc và nêu rõ từng hàng. -Tương tự: 830 01; 802 01; 800 01. - Nêu mối liên hệ giữa hai hàng liền kề? -1 chục bằng 10 đơn vị, 1 trăm ... các hàng: -Ghi 832 51. - Đọc và nêu rõ từng hàng. -Tương tự: 830 01; 802 01; 800 01. - Nêu mối liên hệ giữa hai hàng liền kề? -1 chục bằng 10 đơn vị, 1 trăm bằng 10 chục, … -Nêu các số tròn chục, ... còn lại. - 8 tiếng. - ánh vần thầm tiếng “ bầu”. -1 em làm mẫu, cả lớp đánh vần và ghi ở bảng con. -Nhận xét ghi 3 loại phấn: b - u-huyền. -Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành ? -Gọi tên...
 • 36
 • 394
 • 0

Giao an lop 3 Tuan 1,2,3,4

Giao an lop 3 Tuan 1,2,3,4
... Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ : 2 học sinh lên bảng làm: 35 2 + 416 ; 732 + 511 . Giáo viên nhận xét. Ngọc Lặc Năm học 2007 -2 008 11 Lê Thị Tố Hoa Lớp 3 TRờng tiểu học Z 111 2. Bài mới: * Giới thiệu ... 256 +16 1. -HS đặt tính. 1 HS nêu lại cách tính.( Học sinh khá) - Học sinh khác nhắc lại ( Học sinh khá). *H 3: luyện tập. Ngọc Lặc Năm học 2007 -2 008 16 Lê Thị Tố Hoa Lớp 3 TRờng tiểu học Z 111 -Hs ... 2007 -2 008 7 Lê Thị Tố Hoa Lớp 3 TRờng tiểu học Z 111 iv Các hoạt động dạy học: 1. Bài cũ : -2 học sinh lên bảng làm: 12 6 +33 2 ; 598 +36 7 2. Bài mới: *Giới thiệu bài: Trực tiếp. *. Thực hành. Bài 1: ...
 • 92
 • 574
 • 0

Giáo án lớp 3-Tuần 1

Giáo án lớp 3-Tuần 1
... bạn - 1 vài HS đọc kết quả ( cả lớp theo dõi tự chữa bài ) + Viết số thích hợp vào ô trống - 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở - Nhận xét bài làm của bạn a) 31 0, 31 1, 31 2, 31 3, 31 4, 31 5, 31 6, 31 7, ... 31 7, 31 8, 31 9. b) 400, 39 9, 39 8, 39 7, 39 6, 39 5, 39 4, 39 3, 39 2, 39 1. - Các số tăng liên tiếp từ 31 0 dến 31 9. - Các số giảm liên tiếp từ 400 dến 39 1. + Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm - HS ... + + - + 35 0 31 35 2 13 9 479 997 11 0 17 9 - Nhận xét bài làm của bạn - 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con 900 - 30 0 = 600 700 - 400 + 20 = 32 0 830 - 30 = 800 699 - 99 + 200 = 800 - HS nêu - HS...
 • 9
 • 290
 • 0

giao an lop 3 tuan 1

giao an lop 3 tuan 1
... häc Hå Ch¬n Nh¬n -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -  -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Gi¸o ¸n Líp 3 1. Bài cũ : Yêu cầu HS làm và theo dõi nhận xét 37 2 465 14 6 227 + 13 6 + 17 2 + 214 + 33 7 Nhận xét Ghi ... KQ : .38 1 ,585 ,764 - Lớp làm vở nháp. Gi¸o viªn so¹n gi¶ng: Ngun ThÞ Loan 12 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -  -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Gi¸o ¸n Líp 3 + 12 5 + 16 8 + ... Ngun ThÞ Loan 2 Trêng TiĨu häc Hå Ch¬n Nh¬n -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -  -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Gi¸o ¸n Líp 3 - Thu vở và chấm bài (10 -1 5 bài). 3. Củng cố dặn dò : Nhận xét giờ học. Về...
 • 19
 • 788
 • 3

giáo án lớp 3 tuần 1 mới

giáo án lớp 3 tuần 1 mới
... – Lớp làm VBT. - GV chữa bài . @. Ôn luyện về so sánh và thứ tự số - GV yêu cầu HS đọc bài 3. - 1 HS đọc. + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? …so sánh các số. - GV yêu cầu HS tự làm bài. - 3 ... – 32 . - GV yêu cầu HS tóm tắt và giải. - 1 HS thực hiện Tóm tắt Khối Một : 245 HS Khối Hai ít hơn : 32 HS Khối Hai : ? HS Giải Khối Hai có số HS là : 245 – 32 = 2 13 ( HS ) Đáp số : 2 13 HS - GV ... bài – Chấm ( 7 -1 0 bài ). - GV Nhận xét bài viết . c.Luyện tập Bài 2 - GV gọi HS đọc yêu cầu. - 1 HS đọc. - GV yêu cầu HS tự làm bài. - 3 HS làm bài trên bảng – Lớp làm bài vào VBT. - GV yêu cầu...
 • 44
 • 1,014
 • 5

Giáo án lớp 3 tuần 1 chuẩn

Giáo án lớp 3 tuần 1 chuẩn
... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Trường TH Trần Quốc Toản – Giáo án 3 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 3 Trường TH Trần Quốc Toản – Giáo án 3 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- 13 Trường TH Trần Quốc Toản – Giáo án 3 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ...
 • 32
 • 407
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 tuần 1 năm 2012giáo án lớp 3 tuần 14 cktkngiáo án lớp 3 tuần 10giáo án lớp 3 tuần 13giáo án lớp 3 tuần 14giáo án lớp 3 tuần 18giáo án lớp 3 tuần 12giáo án lớp 3 tuần 19giáo án lớp 3 tuần 11giáo án lớp 3 tuần 16giáo án lớp 3 tuần 16 mới nhấtgiáo án lớp 3 tuần 16 năm 2013giáo án lớp 3 tuần 16 buổi 2giáo án lớp 3 tuần 16 năm 2012giáo án lớp 3 tuần 16 cktknBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ