Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt
... trước hết cần phải nghiên cứu xác định được các thông số cách điện của các mạng điện này.Chính vì vậy, nghiên cứu xác định các thông số cách điện so với đất của mạng hạ áp 660V mỏ than hầm ... các thông số cách điện của mạng hạ áp xác định khoảng giá trị ổn định của các thông số cách điện này.Ứng dụng hàm Frequency trong Excel, tính toán được số lần xuất hiện của các thông số ... trên hình 2, 3, 4, xác định được khoảng giá trị ổn định của các thông số cách điện của mạng hạ áp cho trong bảng 1.Hình 2. Đồ thị phân bố tần suất của các thông số cách điện 1- Hàm P(Rcđ);...
 • 6
 • 483
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu xác Ďịnh các Hidrocacbon thơm nhóm Btex bằng phương pháp phân tích Ďộng lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng và sắc kí khí pdf

Tài liệu Nghiên cứu xác Ďịnh các Hidrocacbon thơm nhóm Btex bằng phương pháp phân tích Ďộng lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng và sắc kí khí pdf
... v vit l (1.3.8) Nghiên cứu xác Ďịnh các Hidrocacbon thơm nhóm Btex bằng phương pháp phân tích Ďộng lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng và sắc kí ... (2005), Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa siêu vi lượng một số hoá chất bảo vệ thực vậthoc T  4. Nguyc Hu  Các ... ứng dụngQui, 264tr. 12. Trn M“ Nghiên cứu phát triển phương pháp vi chiết kết hợp với sắc kí khí phân tích hợp chất hữu cơ bay hơi”, Lu...
 • 24
 • 643
 • 0

Báo cáo " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MÁNG TRỌNG LỰC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU " ppt

Báo cáo
... khảo sát các thông số động lực học của máng Các thông số ban đầu của máng con lăn trọng lực sau khi được tính toán sơ bộ sẽ được sử dụng để tính toán kiểm tra các thông số động lực học của tải ... 8). Hình 8. Hoạt động của máng con lăn trọng lực 3. Kết luận Các kết quả nghiên cứu lý thuyết và khảo sát bằng số, đã xác định được các thông số động lực học của máng con lăn trọng lực, ... tải và con lăn. Các thông số hình học cơ bản của máng con lăn côn bao gồm: Góc nghiêng của máng so với mặt phẳng ngang180arctanchRαπβ⎛⎞=⎜⎟⎝⎠, chiều dài trung bình của máng cong 22180ccRShπβ⎛⎞=+⎜⎟⎝⎠,...
 • 10
 • 530
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp
... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1. ðối tượng 32 3.2. Nội dung 32 3.3. Phương pháp nghiên cứu 32 4. XÁC ðỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY ÉP VIÊN PHÂN 37 4.1. Lựa chọn hình dạng hợp lý của viên ... và số lần bón phân cho cói 14 2.4. Ảnh hưởng của liều lượng ñạm và thời gian bón thúc ñến năng suất cói 16 4.1. Một số thông số của các nguyên liệu ñưa vào máy ép 47 4.2. Một số thông số ... thông số của viên phân mới (ép bằng dụng cụ thủ công) 47 4.3. Góc nâng giới hạn của các mặt cam 57 4.4. Tỷ số truyền của ñộng cơ Error! Bookmark not defined. 4.5. Một số thông số chính của máy...
 • 92
 • 1,271
 • 4

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động
... Phương pháp nghiên cứu 3.4.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm ñơn yếu tố Áp dụng phương pháp nghiên cứu ñơn yếu tố ñể nghiên cứu ảnh hưởng riêng của từng yếu tố vào tới các thông số ra, ... ∆Ph- trở lực của dòng hạt (vật sấy) bao gồm: 654PPPPh∆+∆+∆=∆ (2-31) Trong ñó: ∆P4 - tổn thất áp suất do ma sát giữa các hạt với nhau, giữa các hạt với dòng khí, giữa các hạt với thành ... TƯƠNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. ðối tượng nghiên cứu 3.1.1 ðối tượng nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu các thông số công nghệ của quá trình sấy bao gồm: Nhiệt ñộ...
 • 105
 • 743
 • 5

Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn

Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn
... tỉnh Quảng Ngãi. 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Nghiên cứu xác ñịnh ñộ già thu hoạch tỏi thích hợp cho mục ñích bảo quản. 3.2.2 Nghiên cứu xác ñịnh các thông số kỹ thuật trong quá trình xử ... nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu xác ñịnh các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi ñặc sản Lý Sơn” 1.2 Mục tiêu ñề tài 1.2.1 Mục tiêu Thiết lập các thông số kỹ thuật nhằm kéo ... 3.2.3 Nghiên cứu xác ñịnh loại bao bì thích hợp cho bảo quản tỏi. 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 3.3.1.1 Xác ñịnh ñộ già thu hái thích hợp cho bảo quản tỏi. ðối với các...
 • 108
 • 653
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam
... tạo Trờng đại học xây dựng Dơng trờng giang Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam Luận án tiến sỹ kỹ thuật...
 • 198
 • 766
 • 1

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC
... 3.2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG BẰNG PHẦN MỀM ĐỘNG HỌC NHIỆT 3.2.1. Xác định sơ bộ năng lƣợng hoạt hóa E và log A bằng mô hình tự do Bảng 3.3: Kết quả xác định sơ bộ E và logA của ...    Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lƣợng vi sai quét DSC ng. Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1. CÁC KHÁI NIỆM CHUNG ... 3.14: Nồng độ sản phẩm cuối cùng của phản ứng lưu hóa cao su EPDM bằng lưu huỳnh tại các nhiệt độ theo thời gian 3.4. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG BẰNG KỸ THUẬT...
 • 11
 • 691
 • 0

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĂN VÀO, TỈ LỆ TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NI-TƠ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG LÁ CHUỐI LÀM THỨC ĂN CHO DÊ ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĂN VÀO, TỈ LỆ TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NI-TƠ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG LÁ CHUỐI LÀM THỨC ĂN CHO DÊ ppt
... khoáng tổng số (Ash) được phân tích theo AOAC (1990). Xơ không hòa tan trong chất tẩy trung tính (NDF) được xác định theo Van Soest và cộng sự (1991). Năng lượng tổng số (GE) được xác định bằng ... nghiên cứu này nhằm xác định lượng ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa, cân bằng ni-tơ và nâng cao giá trị sử dụng lá chuối khi làm thức ăn cho dê. 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Bốn (4 dê đực) ... canh, đòi hỏi phải có diện tích bãi chăn 228 Nghiên cứu xác định lượng ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa, cân bằng ni-tơ… [6]. Van Soest, P. J., J. B. Robertson and B. A. Lewis, Methods for dietary fiber,...
 • 8
 • 533
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu nghiên cứu backtrack hđh dành cho các hackernghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của việt namnghiên cứu xác định tình trạng kỹ thật hệ thống phanh trên xe fortunertài liệu nghiên cứu vũ trụtài liệu nghiên cứutài liệu nghiên cứu nông nghiệpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)