Tài liệu Chuyên đề 15: Hình học giải tích trong không gian ppt

Tài liệu Chuyên đề 15: Hình học giải tích trong không gian ppt

Tài liệu Chuyên đề 15: Hình học giải tích trong không gian ppt
... Chuyên đề 15: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN TỌA ĐỘ ĐIỂM - TỌA ĐỘ VÉC TƠ 117I. Hệ trục toạ độ ĐỀ-CÁC trong ... • : véc tơ đơn vò 123,,eeeJG JJGJJG Quy ước : Không gian trong đó có chọn hệ trục toạ độ Đề- Các vuông góc Oxyz được gọi là không gian Oxyz và ký hiệu là : kg(Oxyz) II. Toạ độ của một ... của ()12 và ()Δ ta giải hệ phương trình : tìm x,y,z 12()()ptptΔ⎧⎨Δ⎩Δ Suy ra: M(x,y,z) III. Góc trong không gian: 1. Góc giữa hai mặt phẳng: Đònh lý: Trong Kg(Oxyz) cho hai...
 • 18
 • 1,102
 • 38

Tài liệu Chuyên đề 14: Hình học giải tích trong mặt phẳng pptx

Tài liệu Chuyên đề 14: Hình học giải tích trong mặt phẳng pptx
... Chuyên đề 14: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ ĐIỂM - TỌA ĐỘ VÉC TƠ 91I. Hệ trục toạ độ ĐỀ-CÁC trong ... chiều hoặc là có một trong hai véc tơ là véc tơ không . BÀI TẬP ÁP DỤNG: Bài 1: Tìm diện tích tam giác có các đỉnh A(-2;-4), B(2;8), C(10;2) Bài 2: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 3 với A(3;1), ... đường thẳng d:x+y+4=0. a) Tìm trên d điểm C cách đều hai điểm A, B. b) Với C tìm được . Tìm D sao cho ABCD là hình bình hành .Tính diện tích hình bình hành. )yM;(000x);(yxMnyxO);(yM000x);An(B=xy);(ABa−=O);(ABa−=...
 • 26
 • 2,403
 • 14

Bài giảng Chuyên đề 7: Hình học giải tích trong không gian (Ôn thi TN THPT năm 2011)

Bài giảng Chuyên đề 7: Hình học giải tích trong không gian (Ôn thi TN THPT năm 2011)
... HĐBM Toán An Giang Tài liệu tham khảo ôn tập TN THPT Chuyên đề7 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Nguyễn Minh ChâuTrường THPT Long Xuyên Nguyễn ... TẬPBài 1: Trong không gian Oxyz cho A(0;1;2) ; B( 2;3;1) ; C(2;2;-1)a) Tính , .( 3 )AB AC O BF A C = + uuur uuur uuur uuur.b) Chứng tỏ rằng OABC là một hình chữ nhật tính diện tích hình ... Xuyên & Nguyễn Bá Lâm THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang 62HĐBM Toán An Giang Tài liệu tham khảo ôn tập TN THPTBài 7: Trong không gian Oxyz. Cho mặt phẳng (P): 3 2 3 7 0x y z− − − = và A(3; -2;...
 • 10
 • 1,201
 • 14

chuyên đề 7 hình học giải tích trong không gian

chuyên đề 7 hình học giải tích trong không gian
... Chuyên đề luyệnthiđại học LêNgọcSơn_THPTPhanChuTrinh1CHUYÊNĐỀ7.I.LẬPPHƯƠNGTRÌNHMẶTPHẲNGBàitập1.LậpPTTQcủamặtphẳngđiqua()2;1; ... -íïï=+ïïîViếtphươngtrìnhmặtphẳng()PquaA,đồngthờisongsongvới1dvà2dĐápsố:35130xyz++-= Chuyên đề luyệnthiđại học LêNgọcSơn_THPTPhanChuTrinh6 Bài tập 3 (B_2005). Trong Oxyzcho hình lăngtrụđứng111.ABC AB Cvới()()()()10; ... =ë Chuyên đề luyệnthiđại học LêNgọcSơn_THPTPhanChuTrinh7 Bài tập 9 (A_2011).Chođiểm()4; 0; 0Avàmặtcầu()g có phương trình224440xy xyz+ = trong không gian Oxyz....
 • 8
 • 638
 • 1

Tài liệu Bài tập hình học giải tích trong không gian ppt

Tài liệu Bài tập hình học giải tích trong không gian ppt
... CtnSharing.Com – Download Ebook Free !!!BÀI TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN Câu 1: Trong không gian với hệ trục 0xyz cho điểm A ( 1; 2; 1) , B ( 3; -1; 2). Cho đuờng ... d1, d2.Câu 8: Trong không gian cho tứ diện ABCD với A(7;4;3), B(1;1;1), C (2; -1; 2), D ( -1; 3; 1)a. Tính khoảng cách giữa hai đường AB và CDb. Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc ... đường d đối xứng với đường thẳng AB qua mp (BCD)Câu 9: Trong không gian cho A( 2; 5; 3) và đường thẳng d: 22 1 2x y z− −= =a. Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d...
 • 2
 • 870
 • 19

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN ppt

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN ppt
... 0968.393.899 BỂ HỌC VÔ BỜ - CHUYÊN CẦN SẼ ĐẾN BẾNCHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN BÀI 1: MỞ ĐẦU I. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN 1. Định ... OF5%IT:a'r%%&'(P)$eXa'd1, d2J, CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014 HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN BIÊN SOẠN: LƯU HUY THƯỞNG ... GV.Lưu Huy Thưởng 0968.393.899 BỂ HỌC VÔ BỜ - CHUYÊN CẦN SẼ ĐẾN BẾNNoÔN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN I. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG...
 • 60
 • 576
 • 6

Tài liệu Chuyen de Hinh hoc giai tich trong khong gian

Tài liệu Chuyen de Hinh hoc giai tich trong khong gian
... HĐBM Toán An Giang Tài liệu tham khảo ôn tập TN THPT Chuyên đề7 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN Nguyễn Minh ChâuTrường THPT Long Xuyên Nguyễn ... TẬPBài 1: Trong không gian Oxyz cho A(0;1;2) ; B( 2;3;1) ; C(2;2;-1)a) Tính , .( 3 )AB AC O BF A C = + uuur uuur uuur uuur.b) Chứng tỏ rằng OABC là một hình chữ nhật tính diện tích hình ... Xuyên & Nguyễn Bá Lâm THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trang 62HĐBM Toán An Giang Tài liệu tham khảo ôn tập TN THPTBài 7: Trong không gian Oxyz. Cho mặt phẳng (P): 3 2 3 7 0x y z− − − = và A(3; -2;...
 • 10
 • 765
 • 10

Tài liệu hình học giải tích trong không gian

Tài liệu hình học giải tích trong không gian
... nội tiếp hình chóp . 2. Biết thể tích khối chóp bằng4 lần thể tích khối nón, hy tính diện tích toàn phần của hình chóp. Câu 17(HV BCVT_99A) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hình lập ... và BD. 2. Tính thể tích hình chóp OOND. 3. I là điểm bất kỳ thuộc OO. Tính tỉ số thể tích hình chóp ICDDC và hình lăng trụ OCD.OCD. Câu 128(ĐH Y Dợc HCM_98B) Trong không gian cho hai đờng ... diện tích tam giác OBH đạt giá trị lớn nhất. Câu 11(PV BC TT_98A) Trong không gian Oxyz cho đờng trẳng () có phơng trình : 20 2. Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz cho hình...
 • 26
 • 1,621
 • 6

Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian

Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian
... Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁNVấn đề phương pháp tọa độ trong không gian dành cho học sinh trung bình yếuI) THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC ... rằng AC’ vuông góc mặt phẳng (A’BD) và (B’D’C).14 Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN TỔNG HỢPBài 1: Trong không gian tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(-1; 1; 2), B(0; 1; ... a=r ⇔ 1 2 3a a i a j a k= + +r r r r2 Chuyên đề: Hình học giải tích trong không gian 2. Bi ểu thức tọa độ các phép toán vec tơ Trong không gian Oxyz Cho 1 2 3( ; ; )a a a a=rvà 1...
 • 18
 • 839
 • 23

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN
... 0968.393.899  BỂ HỌC VÔ BỜ - CHUYÊN CẦN SẼ ĐẾN BẾNCHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN BÀI 1: MỞ ĐẦU I. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN 1. Định ... CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014 HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN BIÊN SOẠN: LƯU HUY THƯỞNG ... GV.Lưu Huy Thưởng 0968.393.899  BỂ HỌC VÔ BỜ - CHUYÊN CẦN SẼ ĐẾN BẾNNoÔN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN I. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG...
 • 60
 • 920
 • 100

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề hình học giải tích trong không gian violetchuyên đề hình học giải tích trong không giantoán ôn thi đại học chuyên đề 7 hình học giải tích trong mặt phẳng oxyhình học giải tích trong không gianhình học giải tích trong không gian có lời giảihình học giải tích trong không gian oxyzcác công thức hình học giải tích trong không giancác dạng toán hình học giải tích trong không gianphương pháp giải toán hình học giải tích trong không giancông thức hình học giải tích trong không gianlý thuyết hình học giải tích trong không gianphương pháp giải hình học giải tích trong không gianbài tập hình học giải tích trong không gianhinh hoc giai tich trong khong gian tran duy thaihinh hoc giai tich trong khong gianBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP