Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ trên đường giao thông công cộng docx
... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI, QUÁ KHỔ TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG Kính gửi: ………… (tên Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành) ………… - Cá nhân, tổ chức đề nghị: ... Điện thoại: ………… …… Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải, quá khổ với các thông số sau: PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN - Loại xe: ………………………………………………………… ……… - Nhãn hiệu xe: ………… Biển số đăng ... chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
 • 3
 • 611
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường phố pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường phố pptx
... _________________________________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ Kính gửi: … (tên Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lưu hành) … - Cá nhân, tổ chức đề nghị: ………………………………………… ... chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc ... ………… … - Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích: …………………… … - Biển số đăng ký (nếu có): ……………….……………… … …………… - Trọng lượng bản thân xe: …….…………………….…… (tấn) - Kích thước của xe: ...
 • 2
 • 551
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào pdf
... Mẫu số 01a TÊN ĐƠN VỊ : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT LÀO Kính gửi : 1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép: ... chỉ: 3. Điện thoại: 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư số: Ngày cấp: Cơ quan cấp: 5. Mục đích đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện vận tải: Công vụ Việc riêng Kinh...
 • 2
 • 837
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất pdf
... tỉnh/thành phố (8) Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét, phê duyệt đề án và cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) . (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) ... 1 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất ; Mẫu số 01/NDĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC ... 3.6. Đơn vị lập đề án và dự kiến thi công (6) 4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có: (7) (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và...
 • 3
 • 361
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt pdf
... 1 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt ; Mẫu số 01/NM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC, ... (10) (Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố (11) Đề nghị (cơ quan cấp phép) xem xét, cấp giấy phép khai thác sử dụng ... 1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: 1.1 Tên tổ chức/cá nhân (2) 1.2. Địa chỉ (3) 1.3. Điện thoại: Fax: Email: 2. Lý do đề nghị cấp phép: 3. Nội dung đề nghị cấp phép: 3.1. Mục đích...
 • 2
 • 536
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước docx
... 1 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Mẫu số 01/XNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC ... phép) xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) . (Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép ... 4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có: 2 (10) (Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường (11) Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) ...
 • 3
 • 482
 • 1

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ppt

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ppt
... Phụ lục 1. Mẫu cấp phép hoạt động VLNCN (Kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ CôngThương) Mẫu 1a: Đơn đề nghị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ... do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Kính gửi: (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Tổng Cục CNQP, UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương…) Tên ... doanh nghiệp: ……….………… Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: …… Do…………………… cấp ngày …… Nơi đặt trụ sở chính: ….…. Đăng ký kinh doanh số………….do…. cấp ngày…tháng… năm 20…. Mục đích sử dụng...
 • 2
 • 550
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ pdf

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ pdf
... Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 . ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ... đồ ban hành kèm theo Quyết định số: /2004/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt ... pháp định: Vốn lưu động: Số tài khoản: Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên): Trụ sở chính tại: Số điện thoại: Fax: E-mail: Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động...
 • 2
 • 431
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích trên đường bộcấp giấy phép lưu hành xe quá khổ quá tải trên đường địa phương và quốc lộ thuộc địa bàn quản lýmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệpmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sựmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu nuôimẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàimẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thưmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lựcmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện địa danhbiểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaokemẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượumẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lái xeBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015