Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Vì sao cá không biết nói

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - sao không biết nói

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Vì sao cá không biết nói
... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC – VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI ?Tuần : 26 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép lại chính xác truyện vui sao không biết nói - Viết đúng mội số tiếng có ... DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ chép mẫu chuyện sao không biết nói III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - 2 HS viết bảng lớp cả lớp viết bảng con trăn, các trê, nước ... dò .- Nhắc HS viết lại những chữ còn mắc lỗi .- 3 HS đọc lại .- sao không biết nói ?- HS trả lời .- Viết tên truyện giữa trang vở - Chép bài vào vở .- HS trả lời.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....
 • 3
 • 4,196
 • 4

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng
... nào ?- Đoạn trích nói về nội dung gì ?b. Hướng dẫn cách trình bày .- Đoạn văn có mấy câu ?- Lời của sơn ca nói với cúc được viết sau các dấu câu nào ?- Trong bài còn có các dấu câu nào ?- Khi ... tập chính tả phân biệt ch/ tr, uôt/ uôc.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi ... khó .- Yêu cầu HS viết các từ khó vào bảng con, 2 học sinh lên bảng viết. d. Viết chính tả. GV treo bảng phụ, yêu cầu HS nhìn bảng chép.e. Soát lõi .- HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc lại đoạn văn.-...
 • 3
 • 4,134
 • 15

Giáo án chính tả - Lớp 2

Giáo án chính tả - Lớp 2
... con-Tập chép vào vở-Kiểm tra bài, sửa lỗi .- ọc yêu cầu- Làm bài vào vở .- Nhận xét .- ọc yêu cầu- Lên bảng làm bài - Đọc thuộc, viết lại các chữ cái - Kiểm tra HS đọc thuộc, viết lại các chữ cái- ... 3/4 2- Hướng dẫn HS tìm chữ cái l/n , các vần en/ - Đọc sách- Đọc theo yêu cầu-Trả lời câu hỏi- Đọc và trả lời-Viết các từ khó vào bảng con-Tập chép vào vở-Kiểm tra bài, sửa lỗi .- ọc yêu cầu- ... bài .- Đọc sách- Đọc theo yêu cầu-Trả lời câu hỏi- Đọc và trả lời-Viết vào bảng con-Nghe viết vào vở-Kiểm tra bài, sửa lỗi .- ọc yêu cầu- Làm bài vào vở .- Nhận xét .- ọc yêu cầu- Lên bảng làm bài -...
 • 71
 • 5,830
 • 7

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
... : Củng cố cho các HS các kó năng chính tả. Cách tiến hành : - HS nhắc lại đề .- 2 HS đọc lại .- Bác hồ đến thăm các cháu nhỏ ở trại nhi đồng .- Học sinh viết .- Phát hiện và viết các từ khó trong ... : + Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần .- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- Hướng dẫn HS tìm và tập viết các tên riêng trong bài chính trò .- GV đọc bài.+ Chấm, chữa bài.10’ 3. ... tập phân biệt các cặp âm vần dễ lẫn: tr/ ch, êt/ êch.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng quay.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng...
 • 2
 • 8,002
 • 30

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói
... ươt.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết sẵn bài chính tả, viết 2 lần nội dung bài tập 2a, 2b.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 1 HS đọc 6 tiếng có ... Chọn bài 2b .- Hướng dẫn HS làm như bài 2. 3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- GV nhận xét tiết học. - Nhắc HS viết sai về nhà luyện viết lại .2, 3 HS đọc lại .- Ngựa, Sói .- HS viết .- Viết bài ... HS viết các từ khó vào bảng con.Yêu cầu HS chép bài vào vở+ Chấm chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. + Bài tập 2: 2b .- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng lớp - Đọc bài...
 • 1
 • 4,218
 • 11

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa
... Viết chính tả : - Chấm, chữa bài 10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : x/ s, - HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc đoạn chính tả. - HS ... dẫn nghe - ViếtMục tiêu : Viết đúng 1 đoạn chính tả trong bài “Bé Hoa”.Cách tiến hành :* Hướng dẫn HS chuẩn bò :- GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt.* Hướng dẫn HS nhận xét :- Em Nụ đáng yêu ... DÙNG DẠY HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ viết nội dung bài tập 3a, 3b.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 3 HS viết bảng lớp các từ : sản xuất, xuất sắc, cái tai, cây...
 • 2
 • 1,258
 • 3

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển
... dễ lẫn và các từ khó viết .- Viết chính tả. GV đọc bài cho HS viết .- Soát lỗi .- Chấm bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả với ch/ ... ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh vẽ minh hoạ bài thơ .- Bảng phụ ghi các quy tắc chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 3 HS lên bảng viết các từ sau: Số chẵn, ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – BÉ NHÌN BIỂN.Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết lại chính xác bài thơ “Bé nhìn biển” .- Củng cố quy tắc chính tả: tr/ ch, thanh hỏi/ thanh...
 • 2
 • 5,504
 • 22

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bóp nát quả cam

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bóp nát quả cam
... i. Cách tiến hành: + Bài tập 2: Chọn câu 2 .- Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.5’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- GV nhận xét tiết học. - HS nhắc lại đề .- 2 HS đọc lại .- HS ... âm chính iê/ i.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết bài tập.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - 2, 3 HS viết bảng lớp - Cả lớp viết bảng con những từ ngữ sau: Chích ... trả lời .- HS tập viết bảng con những tiếng dễ viết sai .- HS tập viết bảng con những tiếng các em dễ viết sai .- HS viết bài vào vở .- 1 HS đọc yêu cầu của bài .- Lớp làm bài vào bảng con – 2 HS làm...
 • 2
 • 3,577
 • 10

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa
... ăc.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chính tả, bài tập 2, 3.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - 2 HS lên bảng viết lớp viết bảng con : Câu ... đoạn chính tả trong bài “Câu chuyện bó đũa”.Cách tiến hành :* Hướng dẫn HS chuẩn bò :- GV đọc bài chính tả một lượt. - Tìm lời người cha trong bài ?- Lời người cha được ghi sau dấu câu gì ?- ... dõi nhận xét .- GV đọc cho HS viết bài vào vở .- Chấm, chữa bài 10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : i/ iê, ăc/ ăt.Cách tiến hành...
 • 3
 • 3,830
 • 9

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác
... tr 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết .- Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần .- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- ... BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài “Cây và hoa bên lăng Bác” .- Làm đúng các bài tập ... 4 : Củng cố dặn dò .- GV nhận xét tiết học. - HS nhắc lại đề .2 HS đọc lại bài .- Tả vẻ đẹp của những loài hoa ở khắp miền đất nước được trồng sau lăng Bác .- HS viết bảng con .- Học sinh đọc yêu...
 • 2
 • 4,314
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: chinh ta lop2 bai vi sao ca khong biet noigiáo án chính tả lớp 2giáo án chính tả lớp 2 làm việc thật là vuigiao an chinh ta lop 2 bai ngay legiao an chinh ta lop 2 tuan 6giao an chinh ta lop 2 tuan 4Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ