Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Tìm ngọc

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Tìm ngọc

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Tìm ngọc
... chính tả : - Chấm, chữa bài 10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : ui/ uy, r/ d/ gi .- HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc lại .- HS trả ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – TÌM NGỌC.Tuần : 17Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:1. Nghe - viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn tóm tắc nội dung truyện “ Tìm ngọc .2. Làm đúng các bài ... yêu cầu .- GV treo bảng phụ ghi sẵn bài tập 3b .- Gọi 2 HS lên bảng làm .- Kết luận và đáp án đúng.3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- Nhận xét tiết học- HS làm bài vào bảng con .- HS...
 • 3
 • 1,024
 • 1

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Quả tim khỉ

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Quả tim khỉ
... uc/ ut. - Cả lớp theo dõi .- Khỉ và Cá Sấu- Có 6 câu .- HS tả lời- HS nêu từ khó .- HS viết bài vào vở.Cách tiến hành : + Bài 1: - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? Gọi 2 HS lên bảng làm – Lớp làm ... con .- Yêu cầu HS tìm trong đoạn chép các chữ khó viết.d. Viết chính tả. GV đọc lại.e. Soát lõi.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các quy tắc chính tả với ... BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC – QUẢ TIM KHỈ.Tuần : 24 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bàiû “Quả tim Khỉ” .- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt...
 • 2
 • 4,292
 • 18

Giáo án chính tả - Lớp 2

Giáo án chính tả - Lớp 2
... dung bài .- Nhận xét tiết học – Tuyên dương .- Bài tập về nhà-Viết vào bảng con-Tập chép vào vở-Kiểm tra bài, sửa lỗi .- ọc yêu cầu- Làm bài vào vở .- Nhận xét .- ọc yêu cầu- Lên bảng làm bài - Đọc thuộc, ... câu hỏi- Đọc và trả lời-Viết vào bảng con-Nghe viết vào vở-Kiểm tra bài, sửa lỗi .- ọc yêu cầu- Làm bài vào vở .- Nhận xét .- ọc yêu cầu- Lên bảng làm bài - Đọc thuộc, viết lại các chữ cái - Nhận ... trống- GV hướng dẫn HS lần lượt tìm từ g/gh điền - Đọc sách- Đọc theo yêu cầu-Trả lời câu hỏi- Đọc và trả lời-Viết các từ khó vào bảng con-Tập chép vào vở-Kiểm tra bài, sửa lỗi .- ọc yêu cầu- Làm...
 • 71
 • 5,830
 • 7

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng
... tiêu : Củng cố cho các HS các kó năng chính tả. Cách tiến hành : - HS nhắc lại đề .- 2 HS đọc lại .- Bác hồ đến thăm các cháu nhỏ ở trại nhi đồng .- Học sinh viết .- Phát hiện và viết các từ khó trong ... : + Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần .- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- Hướng dẫn HS tìm và tập viết các tên riêng trong bài chính trò .- GV đọc bài.+ Chấm, chữa bài.10’ 3. ... HS viết bài vào vở.+ Bài 2: bài 2a.Điền ch/ tr .- GV theo dõi chữa bài.3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- GV nhận xét tiết học. - 2 HS làm bài trên bảng, lớp làm vào bảng con.IV./ RÚT...
 • 2
 • 8,005
 • 30

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bác sĩ sói
... làm bài tập chính tả. + Bài tập 2: 2b .- Yêu cầu HS đọc bài trên bảng lớp - Đọc bài làm. + Bài tập 3 : Chọn bài 2b .- Hướng dẫn HS làm như bài 2. 3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- GV nhận ... ươt.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết sẵn bài chính tả, viết 2 lần nội dung bài tập 2a, 2b.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 1 HS đọc 6 tiếng có ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : TC – BÁC SĨ SÓI.Tuần : 23 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép chính xác, trình bày đúng tóm tắc truyện Bác só Sói .- Làm đúng các bài tập phân biệt l/...
 • 1
 • 4,218
 • 11

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa
... Viết chính tả : - Chấm, chữa bài 10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : x/ s, - HS nhắc lại đề bài- 2 HS đọc đoạn chính tả. - HS ... dẫn nghe - ViếtMục tiêu : Viết đúng 1 đoạn chính tả trong bài “Bé Hoa”.Cách tiến hành :* Hướng dẫn HS chuẩn bò :- GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt.* Hướng dẫn HS nhận xét :- Em Nụ đáng yêu ... cầu .- Treo bảng phụ .- Kết luận và đáp án đúng.3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- Nhận xét tiết học- HS làm bài vào bảng con .- HS đọc .- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp.IV./...
 • 2
 • 1,258
 • 3

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển
... và các từ khó viết .- Viết chính tả. GV đọc bài cho HS viết .- Soát lỗi .- Chấm bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả với ch/ tr, thanh ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – BÉ NHÌN BIỂN.Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết lại chính xác bài thơ “Bé nhìn biển” .- Củng cố quy tắc chính tả: tr/ ch, thanh hỏi/ thanh ... thanh ngã.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Tranh vẽ minh hoạ bài thơ .- Bảng phụ ghi các quy tắc chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - Gọi 3 HS lên bảng viết các...
 • 2
 • 5,505
 • 22

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bóp nát quả cam

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bóp nát quả cam
... + Bài tập 2: Chọn câu 2 .- Cả lớp và GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.5’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- GV nhận xét tiết học. - HS nhắc lại đề .- 2 HS đọc lại .- HS trả lời .- HS tập viết ... âm chính iê/ i.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng phụ viết bài tập.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - 2, 3 HS viết bảng lớp - Cả lớp viết bảng con những từ ngữ sau: Chích ... DẠYMôn : Chính tảBài : NV – BÓP NÁT QUẢ CAM.Tuần : 33Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe – Viết đúng chính xác đoạn tóm tắc truyện Bóp nát quả cam .- Viết đúng một số tiếng có âm đầu s/ x hoặc âm chính...
 • 2
 • 3,577
 • 10

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa
... ăc.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chính tả, bài tập 2, 3.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1 2. Bài cũ : 4 - 2 HS lên bảng viết lớp viết bảng con : Câu ... đoạn chính tả trong bài “Câu chuyện bó đũa”.Cách tiến hành :* Hướng dẫn HS chuẩn bò :- GV đọc bài chính tả một lượt. - Tìm lời người cha trong bài ?- Lời người cha được ghi sau dấu câu gì ?- ... :+ Bài tập 2 : GV chọn câu b, c yêu cầu HS làm vào bảng con .- GV theo dõi nhận xét.+ Bài tập 3 : Chọn câu b, c .- HS nhắc lại đề bài- 1 HS đọc lại .- HS trả lời .- HS trả lời .- Viết từ khó...
 • 3
 • 3,831
 • 9

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cây và hoa bên lăng Bác
... tr 2 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài- Ghi đề.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết .- Hướng dẫn HS chuẩn bò.GV đọc bài chính tả 1 lần .- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- Tìm ... KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tảBài : NV – CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC.Tuần : 31Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài “Cây và hoa bên lăng Bác” .- Làm đúng các bài ... bài .- GV đọc cho HS viết bài.+ Chấm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập.+ Bài tập 2: Chọn 2a .- Yêu cầu HS làm bài vào bảng con .2 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò .- GV...
 • 2
 • 4,314
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: giáo án chính tả lớp 2giáo án chính tả lớp 2 làm việc thật là vuigiao an chinh ta lop 2 bai ngay legiao an chinh ta lop 2 tuan 6giao an chinh ta lop 2 tuan 4giáo án chính tả lớp 2 sông hươnggiáo án chính tả lớp 2 tiếng võng kêugiáo án chính tả lớp 2 cây dừagiáo án chính tả lớp 2 chuyện bốn mùagiáo án chính tả lớp 2 hai anh emgiáo án chính tả lớp 2 giógiáo án chính tả lớp 2 cả nămgiáo án chính tả lớp 2 sơn tinh thủy tinhgiáo án chính tả lớp 2 cò và cuốcgiáo án chính tả lớp 2 mùa bông mayNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ