đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hấp cấp trẻ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... hấp cấp trẻ sinh non tháng bằng phương pháp thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP). 2. Phân tích các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị suy hấp cấp trẻ sinh non tháng bằng ... HẰNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa ... 11 tháng 4/2006 đã áp dụng phương pháp thở NCPAP trong điều trị suy hấp cấp trẻ sinh. Để đánh giá kết quả và góp phần nâng cao chất lượng điều trị suy hấp cấp trẻ sinh non tháng...
 • 73
 • 1,772
 • 12

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... sàng và cận lâm sàng của bệnh tiêu chảy cấp tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 2. Đnh gi kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp trẻ em bằng thuốc khng tiết đường ... tiến hành thực hiện đề tài Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên , nhằm mục tiêu: ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC VŨ THỊ HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG...
 • 74
 • 839
 • 4

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN. 2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng ... BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học ... bilirubin tự do trẻ sinh bằng điều trị chiếu đèn. Nhưng việc nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống và toàn diện về kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh...
 • 79
 • 1,579
 • 9

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
... do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN. 2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ... BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm...
 • 79
 • 910
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị suy hô hấp trong ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu phốt pho hữu cơ
... trong lĩnh vực này, nếu như bệnh học nhi m độcphospho hữu cơ, các phương pháp cấp cứu, điều trị đã được nghiên cứu nhi uthì suy hấp và phương pháp điều trị suy hấp trong ngộ độc hóa chất ... bệnh nhân ngộ độc cấp phospho hữu cơ.2. Đánh giá kết quả điều trị suy hấp và mối liên quan giữa các yếutố tiên lượng nặng với kết quả điều trị bệnh nhân ngộ độc cấp phospho hữu cơ.2hữu ... thở. Điều này được nghĩ là do kết quả tác động trực tiếp của phospho hữu cơ các xi-náp cholinergic thân não liên quan đến việc kiểm soát hấp. người, suy hấp do ức chế trung tâm hô...
 • 69
 • 1,282
 • 3

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ... do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN. 2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp...
 • 79
 • 882
 • 2

HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐU&ỜNG UỐNG TRẺ SINH NON THÁNGSUY HẤP potx

HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐU&ỜNG UỐNG Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG CÓ SUY HÔ HẤP potx
... đánh giá: “Hiệu quả đóng ống động mạch bằng Ibuprofen đường uống trẻ sinh non tháng suy hấp nhằm mục tiêu:1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng còn ÔĐM trẻ sinh non ... tháng suy hấp. 2. Đánh giá hiệu quả đóng ống động mạch của Ibuprofen đường uống trẻ sinh non tháng suy hấp. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1. Đối tƣợng nghiên cứu: 51 trẻ ... sau 7 ngày tuổi.HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG IBUPROFEN ĐƢỜNG UỐNG TRẺ SƠ SINH NON THÁNG CÓ SUY HÔ HẤPLê Thị Công Hoa, Trần Kiêm Hảo Bệnh viện Trung ương HuếẢnh hưởng của đường kính ÔĐM...
 • 23
 • 1,014
 • 6

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
... cứu đặc điểm nhi m khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên nhằm mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm nhi m khuẩn thƣờng gặp trẻ sinh. 2. Xác định căn nguyên và một ... da41,651,993,59 Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hà và CS (2003) khoa sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỉ lệ nhi m khuẩn sinh là57,6% [8]. Nghiên cứu tại khoa sinh Bệnh viện Nhi ... bệnh nhi NKSS 32Biểu đồ 3.6. Kết quả điều trị nhi m khuẩn sinh 36ĐẶT VẤN ĐỀ Nhi m khuẩn sinh (NKSS) rất hay gặp và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ sinh, đặc biệt là trẻ...
 • 78
 • 1,075
 • 6

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
... về nhi m khuẩn sinh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nhi m khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa ... khuẩn sinh (NKSS) rất hay gặp và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non tháng. Tỉ lệ nhi m khuẩn sinh là 1 - 10‰ số trẻ sinh sống ... CỨU ĐẶC ĐIỂM NHI M KHUẨN SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Số hóa bởi Trung tâm...
 • 74
 • 892
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf
... về nhi m khuẩn sinh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nhi m khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa ... khuẩn sinh (NKSS) rất hay gặp và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non tháng. Tỉ lệ nhi m khuẩn sinh là 1 - 10‰ số trẻ sinh sống ... CỨU ĐẶC ĐIỂM NHI M KHUẨN SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên - Năm 2009 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Số hóa bởi Trung tâm...
 • 74
 • 770
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hội chứng suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinhsuy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinhphác đồ điều trị suy hô hấp cấpđiều trị suy hô hấp cấpbiến của điều trị suy hô hấp cấpnhững lưu ý điều trị suy hô hấp cấp trong sarsđiều trị viêm hô hấp trên ở trẻ emđặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđiều trị viêm tiểu phế quản ở trẻ sơ sinhđiều trị rối loạn tiêu hóa ở trẻ sơ sinhsuy hô hấp cấp ở trẻ embệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ sơ sinhviêm đường hô hấp trên ở trẻ sơ sinhbệnh viêm hô hấp trên ở trẻ sơ sinhviêm hô hấp trên ở trẻ sơ sinhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ