Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ

Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
... Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống lúa chất lượng tại Thành phố Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ . 2. Mục tiêu của đề tài 2.1. Mục tiêu tổng thể: - Đánh giá kh ả năng thích ứng của một số ... và phát triển của một số giống lúa chất lượng. - Đánh giá khả năng chống chịu sâu, bệnh của các giống lúa chất lượng. - Đánh giá khả năng cho năng suất của các giống thí nghiệm. Số hóa bởi Trung ... HƯỞNG “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ” Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 60.62.01...
 • 128
 • 766
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNGĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CHÍNH CỦA CÁC VẬT LIỆU CÀ PHÊ CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NA
... quả đánh giá năng suất và một số chỉ tiêu về năng suất của 5 giống cà phê chè tại Hướng Hoá - Quảng Trị được trình bày ở bảng 3.29 Bảng 3.29. Năng suất và một số chỉ tiêu về năng suất của 5 giống ... CHÈ PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây trồng Mã số: 62 ... 3.2.2. Kết quả đánh giá năng suất và một số chỉ tiêu về năng suất của các giống cà phê chè Năng suất kinh tế của cây cà phê nói chung và cà phê chè nói riêng được đánh giá thông qua năng suất...
 • 27
 • 1,192
 • 2

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân
... hoa: Khả năng tích luỹ chất khô của các dòng, giống ñậu tương biến ñộng trong khoảng (1,87÷ 2,72) g/cây giống ñối chứng ðT84 ñạt 2,43 g/cây, phần lớn các dòng, giốngcó khả năng tích luỹ chất ... ð2501 có khả năng tích luỹ chất khô thấp hơn ñối ch ứng, các dòng, giống ñậu tương còn lại có khả năng tích luỹ chất khô tương ñương và cao hơn ñối chứng ñặc biệt dòng ðT26 là 27,87g/cây, giống ... quả mẩy: Khả năng tích luỹ chất khô của các dòng, giống dao ñộng từ 11,26÷27,97 g/cây, giống ñối chứng ðT84 ñạt 16,29 g/cây. Các dòng Eo18, ðT12, ðT2006 và ð2501 có khả năng tích luỹ chất khô...
 • 120
 • 485
 • 2

BÁO CÁO " PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUT CƯỜNG ĐỘC ĐẬU DÊ THỰC ĐỊA TRÊN TẾ BÀO TINH HOÀN DÊ CẤP " pdf

BÁO CÁO
... KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y - TẬP XVIII - SỐ 6 - 2011 18 PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUT CƯỜNG ĐỘC ĐẬU DÊ THỰC ĐỊA TRÊN TẾ BÀO TINH HOÀN ... gen là 192bp. Điều này chứng tỏ các chủng virut phân lập đều có khả năng thích ứng trên môi trường tế bào GT. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy khả năng thích nghi của mỗi chủng virut có sự ... TẬP XVIII - SỐ 6 - 2011 22 3.2. Khả năng thích ứng của virut đậu dê trên tế bào GT qua các lần tiếp đời Từ kết quả thí nghiệm trên, chúng tôi tiếp tục kiểm tra khả năng nhân lên của các chủng...
 • 6
 • 485
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng của các dòng, giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại tỉnh thái bình

Đánh giá khả năng thích ứng của các dòng, giống lúa ngắn ngày chất lượng cao tại tỉnh thái bình
... cây lúa vẫn chiếm phần lớn quỹ ñất trong sản xuất nông nghiệp ở Thái Bình. 3.1.2.2. Tính chất ñất trồng lúa tại một số ñiểm của tỉnh Thái Bình Về tính chất ñất trồng lúa tại một số ñiểm của ... nghiệm nghiên cứu ñánh giá về khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh của các dòng, giống lúa thuần ngắn ngày, năng suất, chất lượng tại Tỉnh Thái Bình. 4.3. ... ðánh giá chất lượng của của các dòng, giống lúa nghiên cứu bằng các chỉ tiêu phân tích. 42 2.2.6. Bước ñầu ñề xuất các giải pháp phát triển các dòng, giống lúa thuần ngắn ngày, năng suất, chất...
 • 128
 • 423
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai ở một số vùng sinh thái miền bắc việt nam

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai ở một số vùng sinh thái miền bắc việt nam
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LÊ TIẾN THẮNG ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI Ở MỘT SỐ VÙNG SINH THÁI MIỀN BẮC VIỆT NAM ... ñịnh của nguồn gen tránh rủi ro cho sản xuất. Chính vì thế chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai ở một số vùng sinh thái Miền Bắc Việt ... cầu của ñề tài 1.2.1. Mục ñích của ñề tài Thử nghiệm một số giống ngô lai mới nhằm bước ñầu xác ñịnh những giống năng suất cao, chống chịu tốt phù hợp gieo trồng vụ Thu và vụ xuân của một...
 • 137
 • 816
 • 2

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lúa địa phương vùng núi tây bắc sau chọn lọc trong vụ xuân 2004 tại gia lâm, hà nội

Đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống lúa địa phương vùng núi tây bắc sau chọn lọc trong vụ xuân 2004 tại gia lâm, hà nội
... và một số đặc điểm hình thái của bộ rễ có liên quan đến khả năng chịu hạn của một số dòng giống lúa địa phơng sau chọn lọc. - Đánh giá khả năng chống chịu sâu bệnh, khả năng chống chịu hạn, khả ... 3.2.1 Đánh giá, phân loại khả năng chịu hạn của các mẫu dòng giống lúa địa phơng 36 3.2.2 Nghiên cứu một số đặc trng hình thái cơ bản có liên quan đến khả năng chịu hạn của các dòng giống lúa 37 ... môi trờng sống thờng xuyên bị hạn hoặc thiếu nớc nên nhiều giống lúa cạn có khả năng chịu hạn tốt. Tuy nhiên, một số giống lúa nớc cũng có khả năng chịu hạn ở một số giai đoạn sinh trởng của chúng....
 • 145
 • 630
 • 2

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa trên vùng đất bạc màu trung du tỉnh bắc giang

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa trên vùng đất bạc màu trung du tỉnh bắc giang
... tiềm năng năng suất của một số giống lúa mới có triển vọng... 31 3.2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số mô hình canh tác trong đó có sử dụng các giống lúa mới ngắn ngày trong vụ mùa tại vùng ... sâu bệnh hại các giống lúa thí nghiệm 77 Bảng 16: Khả năng chống đổ của các giống lúa thí nghiệm.. 79 Bảng 17: Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống lúa thí nghiệm qua các ... năng suất cao, có chất lợng tơng đối tốt đáp ứng yêu cầu của thị trờng. Xuất phát từ thực tế nói trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài : " Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống...
 • 126
 • 437
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng chống chịu của một số giống lúa đối với bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oyae) ở tỉnh vĩnh phúc

Luận văn đánh giá khả năng chống chịu của một số giống lúa đối với bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oyae) ở tỉnh vĩnh phúc
... giá khả năng chống chịu bệnh của một số dòng/ giống lúa thuần, lúa lai trong chậu vại 3.2.2.1. ðánh giá khả năng chống chịu bệnh của một số dòng/ giống lúa thuần trong chậu vại a. ðánh giá ... ………………………. 51 3.2.2.2. ðánh giá khả năng chống chịu bệnh của một số dòng/ giống lúa lai trong chậu vại a. ðánh giá khả năng chống chịu bệnh của một số dòng/ giống lúa lai trong chậu vại ở thời ... bạc lá của một số dòng/ giống lúa thuần, lúa lai 41 3.2.1. Thu thập nguồn bệnh và lây nhiễm nhân tạo 41 3.2.2. ðánh giá khả năng chống chịu bệnh của một số dòng/ giống lúa thuần, lúa lai...
 • 105
 • 5,577
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangđánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cainghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao cắt cây và thời gian nuôi củ đến chất lượng củ giống hoa lily sorbonne tại thành phố việt trì tỉnh phú thọđánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học trường đại học vinh nghệ anđánh giá thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 2010đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu phan rang nuôi ở thừa thiên huế down tại đâyđánh giá khả năng thích ứng của giống cừu phan rang nuôi ở thừa thiên huếđánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần có nguồn gốc địa lý khác nhau được tạo ra tại việt namđánh giá khả năng sản xuất của 2 dòng lợn nái chất lượng cao được tạo ra từ các nguồn gen của pic tại việt namnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcđánh giá hiệu quả kinh tế của các phương thức sản xuất chè tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênđánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 20072010phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọđánh giá khả năng thích ứngphân tích sản phẩm để đánh giá khả năng thích ứng với thị trườngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam