Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên hình pilot phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm
... phần xử nƣớc thải chứa chất hữu cơ khó phân hủy, đề tài nghiên cứu khoa học " Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa H2O2 sử dụng hoạt hóa tia ... tia UV thử nghiệm trên hình pilot phòng thí nghiệm& quot; đã đƣợc thực hiện, với nội dung sau: 1. Nghiên cứu xử nƣớc thải dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp với AOPs (sử dụng UV/ H2O2). ... thống xử nƣớc thải dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp AOPs với quy phòng thí nghiệm. 3. Ứng dụng kết quả nghiên cứu để vận hành hình hệ thống xử nƣớc thải. Báo cáo nghiên cứu...
 • 53
 • 2,377
 • 9

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ
... trình xử cơ học, hóa học, hóa lý. 1.4. Xử nƣớc thải sản xuất dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp hấp phụ Để xử nước thải chứa các hợp chất hữu cơ nói chung người ta thường sử dụng ... chỉ sử dụng phẩm đen để nhuộm quần áo. 2.1.2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu khả năng xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp đông keo tụ kết hợp với hấp phụ. 2.1.3. Nội dung nghiên cứu ... lượng nước thải, đặc tính nước thải, tiêu chuẩn thải, xử tập trung hay cục bộ. Về nguyên xử lý, nước thải dệt nhuộm có thể áp dụng các phương pháp sau: - Phương pháp cơ học. - Phương pháp...
 • 49
 • 1,195
 • 5

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ  tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt
... nhiễm môi trường do nước thải dệt nhuộm trong ñề tài này tôi trình bày phương pháp xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ ñiện hóa. Nguyên tắc hoạt ñộng của phương pháp này là dựa trên ... ñề tài: Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ - tuyển nổi ñiện hoá với anode hoà tan nhôm, sắt”. 2. Mục ñích nghiên cứu Nghiên cứu các ñiều kiện xử nước thải công ... keo tụ ñiện Chất màu Hiệu suất xử COD (%) -11- CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HOÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1. Khái niệm chung Phương pháp keo tụ, tạo bông là một phương pháp ñược sử dụng...
 • 24
 • 1,045
 • 5

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI  DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO
... NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa nâng cao nhuộm cũng chỉ đạt khoảng 70%, các chất nhuộm ở dạng nguyên thuỷ ... Mục đích nghiên cứu Nguyễn Huy Phú & Nguyễn hồng Phương 24 Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa nâng cao- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử COD, ... Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa nâng caoCHƯƠNG 2TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI NHUỘM 2.1 Quy trình công nghệTùy theo quy của cơ sở dệt nhuộm tính chất...
 • 52
 • 1,404
 • 14

Xử nước thải dệt nhuộm theo phương pháp sinh học kết hợp keo tụ tạo bông

Xử lý nước thải dệt nhuộm theo phương pháp sinh học kết hợp keo tụ tạo bông
... quỏ trỡnh x húa keo t-to bụng. Vic b trớ quỏ trỡnh x sinh hc trc quỏ trỡnh x húa giỳp gim bt chi phớ húa cht v chi phớ x bựn húa lý. õy cng chớnh l cụng ngh c chỳng tụi chn la ... vt hiu khớ c a vo B keo t-to bụng tip tc thc hin quỏ trỡnh x húa lý. Bựn phỏt sinh t quỏ trỡnh x húa c tỏch ra khi nc bng phng phỏp tuyn ni ỏp lc. Nc sau x húa t tiờu chun mụi ... pH thớch hp trc khi c a vo x sinh hc hiu khớ. Theo nhng nghiờn cu trc õy v cụng ngh x nc thi dt nhum, chỳng tụi tin hnh x sinh hc hiu khớ trc khi x húa lý. Trong quỏ trỡnh sinh trng...
 • 6
 • 1,856
 • 21

nghiên cứu xử nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước

nghiên cứu xử lý nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước
... Chương 3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TỀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT HÓA HƠI NƯỚC Nghiên cứu xử nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước 2 GVHD: Th.S. LÂM VĨNH SƠN ... thu nước ra Nghiên cứu xử nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước 1 GVHD: Th.S. LÂM VĨNH SƠN SVTH: VÕ THÀNH HƯNG MỞ ĐẦU Nghiên cứu xử nước thải y tế bằng phương ... Hình 3.1 Sơ đồ hình công nghệ xử nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước 3.2 Giải trình hình Sỏi sử dụng trong hình có kích thước 10mm x 15 mm. Lớp sỏi trong bể xử lý...
 • 64
 • 570
 • 0

nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm

nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm
... Thực nghiệm xử trên 2 hình để đối chứng: 1 hình không có đệm than cacbon và 1 hình xử bằng than cacbon hóa từ rác thải đô thị (lọc sinh học ngập nớc). III.2. Nội dung nghiên cứu ... nhiễm môi trờng của nớc thải dệt nhuộm và các phơng pháp xử nớc thải dệt nhuộm tôi nhận thấy: - Nớc thải dệt nhuộm có nồng độ ô nhiễm cao, khó xử đặc biệt là COD và độ màu. - Các biện pháp ... Xử COD: hệ thống xử sinh học có sử dụng than đạt 67,74%; hệ thống xử sinh học không sử dụng than đạt 52,79% Xử TOC: hệ thống xử sinh học có sử dụng than đạt 85,41%; hệ thống xử...
 • 46
 • 699
 • 1

Xử nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ – tạo bông - lắng

Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ – tạo bông - lắng
... Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm . )(41.105666156450kgm=×= Hàm lượng SS bị keo tụ trong một ngày: SS vào = 250 (mg/l). SS ra = 30 (mg/l). Hiệu suất sử là : %8825030250=−=η ... đây lắng bằng cách dùng vách nghiêng. Lắng ống nghiêng : Góc nghiêng 45 – 50o. Độ dốc cao dẽ dàng tách cặn bằng lắng trọng lực. Có thể áp dụng cho cơng suất lớn.  Lắng tấm : Sử dụng cho ... Đồ án – Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm . Bể lắng đứng : • Hình trụ tròn hoặc vng , có đáy hình nón , chóp. • Nước được đưa vào bể lắng từ dưới lên , qua máng...
 • 44
 • 4,846
 • 39

Xử nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ - tạo bông - lắng

Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ - tạo bông - lắng
... nước thải Dệt nhuộm .• Nước thải dệt nhuộm không ổn đònh nên xử bằng phương pháp sinh học đòi hỏi có kiến thức trong ngành để tránh gây xốc cho vi sinh vật.• Keo tụ – tạo bông vừa xử nước ... – tạo bông vừa xử nước thải sinh hoạt của công nhân đồng thời vừa xử nước thải dệt nhuộm của nhà máy kết hợp .• Phương pháp này có khả năng làm lắng các chất thải lơ lửng, làm giảm màu, ... màu, hàm lượng hữu cơ trong nước thải do kết hợp hạt keo với tạp chất. b. Khuyết điểm:• Keo tụ tạo bông phải sử dụng hóa chất để xử lí nên g6ay ra độ pH vì vậy phải xử lí cả pH.• Tiêu hao năng...
 • 49
 • 1,346
 • 9

xử nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ tạo bông - lắng

xử lý nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ tạo bông - lắng
... công nghệ sử dụng để xử nước thải dệt nhuộm : • Phương pháp xử hóa chất: Keo tụ tạo bông .• Phương pháp hấp thụ bằng than hoạt tính .• Phương pháp xử lí sinh học: xử bằng bùn hoạt tính ... hạt keo , làm điện thế Zeta tăng lên và hiệu quả keo tụ sẽ giảm đi .b. Keo tụ bằng hệ keo ngược dấu (keo tụ bằng phương pháp hóa lý) :Quá trình keo tụ được thực hiện bằng cách tạo ra trong nước ... phí xử một m 3 nước thải : GVHD – Nguyễn Thò Thanh Phượng SVTH: Lê Thò Hằng - 90100799 47Đồ án – Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm .XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘMBẰNG KEO TỤ –...
 • 49
 • 838
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xử lý nước thải dệt nhuộm theo phương pháp sinh học kết hợp keo tụ tạo bôngluận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbfxử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác hoạt hoa oxixử lý nước thải dệt nhuộm bằng pp ozonexử lý nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ – tạo bông lắngtính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm cty hiếu thảo kcn lê minh xuân tp hcm công suBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)