TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET mở RỘNG CHO MẠNG cảm NHẬN

TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET mở RỘNG CHO MẠNG cảm NHẬN

TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET mở RỘNG CHO MẠNG cảm NHẬN
... 10 1.2 Cấu trúc của WSN 1.2.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến cấu trúc mạng cảm biến Các cấu trúc hiện nay cho mạng Internet mạng adhoc không dây không dùng đƣợc cho mạng cảm biến không dây, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG o0o TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET MỞ RỘNG CHO MẠNG CẢM NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... manet không khả thi với mạng cảm nhận. Thay vào đó mạng cảm nhận phải có cấu trúc và khả năng mở rộng tính chất này có ý nghĩa giảm đi những yêu cầu về tài nguyên cho giao thức định tuyến...
 • 62
 • 361
 • 0

Luận văn:TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET MỞ RỘNG CHO MẠNG CẢM NHẬN pptx

Luận văn:TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET MỞ RỘNG CHO MẠNG CẢM NHẬN pptx
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG o0o TÌM HIỂU KIẾN TRÚC INTERNET MỞ RỘNG CHO MẠNG CẢM NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... Những node cảm biến dễ hỏng, ngừng hoạt động hơn. - Cấu trúc mạng cảm nhận thay đổi khá thƣờng xuyên. - Mạng cảm nhận chủ yếu sử dụng truyền thông quảng bá, trong khi đó đa số các mạng truyền ... thống nhất chung cho các mạng này thì các phƣơng tiện truyền dẫn phải đƣợc chọn phù hợp trên toàn thê giới. Cấu hình mạng cảm nhận: Mạng cảm nhận bao gồm một số lƣợng lớn các node cảm biến, do...
 • 62
 • 285
 • 1

Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận

Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận
... vậy mà đồ án tốt nghiệp” Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận sẽ đi nghiên cứu tổng quan về mạng WSN, tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận, đặc biệt là giao thức ... Tìm hiểu kỹ thuật xuyên lớp trong mạng WSNs Trần Quang Lâm- CT1101- DHDLHP 9 CHƢƠNG 1: MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY ( WSN) 1.1 Giới thiệu mạng cảm biến không dây 1.1.1 Khái niệm: Mạng cảm nhận ... các bộ giao thức 54 Tìm hiểu kỹ thuật xuyên lớp trong mạng WSNs Trần Quang Lâm- CT1101- DHDLHP 20 CHƢƠNG 2 : TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT XUYÊN LỚP TRONG MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY Chƣơng...
 • 60
 • 468
 • 0

LUẬN VĂN: Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận potx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận potx
... cho WSN cần nghiên cứu và đƣa ra các cấu trúc giao thức mới, cụ thể là các cấu trúc giao thức xuyên lớp. Trong chƣơng 2, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật này cho mạng cảm nhận WSNs Tìm hiểu ... Tìm hiểu kỹ thuật xuyên lớp trong mạng WSNs Trần Quang Lâm- CT1101- DHDLHP 9 CHƢƠNG 1: MẠNG CẢM NHẬN KHÔNG DÂY ( WSN) 1.1 Giới thiệu mạng cảm biến không dây 1.1.1 Khái niệm: Mạng cảm nhận ... trong mạng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG……………… LUẬN VĂN Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận Tìm hiểu kỹ thuật xuyên lớp trong mạng...
 • 60
 • 342
 • 0

Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc

Tìm hiểu kiến trúc chính phủ điện tử và nghiên cứu, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại sở thông tin và truyền thông tỉnh vĩnh phúc
... tổ chức hoặc doanh nghiệp. Kiến trúc tổng thể gồm 4 thành phần chính: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc thông tin, Kiến trúc giải pháp, Kiến trúc công nghệ. c. Kiến trúc Chính phủ điện tử Chính ... của kiến trúc thông qua việc phát triển các kiến trúc thành phần như kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc công nghệ đảm bảo đáp ứng được tốt nhất yêu cầu của tổ chức. Các kiến trúc ... hình tham chiếu cho các kiến trúc nghiệp vụ, thông tin, giải pháp và kỹ thuật là: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc thông tin, Kiến trúc giải pháp, Kiến trúc kỹ thuật. Kiến trúc tổng thể chính phủ...
 • 16
 • 624
 • 4

Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia.docx

Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia.docx
... Những lĩnh vực ứng dụng của GPUB. Kiến trúc GPU1. Kiến trúc G802. Kiến trúc GT200A. Tổng quan về điện toán GPU (GPU computing)1. GPU là gì?GPU viết tắt cho Graphics Processing Unit được ... Thay cho các đơn vị lập trình đồ họa chuyên dụng với các giao diện lập trình ứng dụng đồ họa (graphic API), giờ đây lập trình viên có thể viết các chương trình C với sự mở rộng của kiến trúc ... các thao tác atomic. Fermi, một kiến trúc CUDA thế hệ thứ 3, tự nhiên nó đã tối ưu hóa rất tốt cho những API này. Ngoài ra, Fermi còn cung cấp phần cứng hỗ trợ cho OpenCL và DirectCompute các...
 • 10
 • 1,216
 • 43

Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia

Nghiên cứu và tìm hiểu kiến trúc GPU Nvidia
... một kiến trúc CUDA thế hệ thứ 3, tự nhiên nó đã tối ưu hóa rất tốt cho những API này. Ngoài ra, Fermi còn cung cấp phần cứng hỗ trợ cho OpenCL và DirectCompute các chỉ thị Tổng quan về kiến trúc ... với mô hình lập trình “GPGPU” trước đây.3. Những lĩnh vực ứng dụng của GPUB. Kiến trúc GPU1. Kiến trúc G802. Kiến trúc GT200 ... Thay cho các đơn vị lập trình đồ họa chuyên dụng với các giao diện lập trình ứng dụng đồ họa (graphic API), giờ đây lập trình viên có thể viết các chương trình C với sự mở rộng của kiến trúc...
 • 10
 • 1,674
 • 54

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHI NHÁNH VIETINBANK ĐỐNG ĐA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHI NHÁNH VIETINBANK ĐỐNG ĐA
... tháng.• Cho vay dài hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên.Phương thức cho vay1. Cho vay từng lần2. Cho vay theo hạn mức tín dụng3. Cho vay theo dự án đầu tư 4. Cho ... việc cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏChương 2: Thực trạng cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống ĐaChương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng cho ... vay. Trong quy trình cho vay bước điều tra thẩm định cho vay, thiết lập hồ sơ và xét duyệt cho vay rất quan trọng, là cơ sở để định lượng rủi ro trong quá trình cho vay. Cho vay trung và dài...
 • 82
 • 339
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHI NHÁNH VIETINBANK ĐỐNG ĐA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA CHI NHÁNH VIETINBANK ĐỐNG ĐA
... thành cảm ơn thầy PGS.TS. Phạm Quang Trung hiệu phó trường đại học kinh tế quốc dân đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài chuyên đề của mình.MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO ... phục vụ tốt nhất đối với khách hàng .* Mở rộng mạng lưới huy động vốn trên toàn địa bàn tỉnh, thực hiện chủ trương “đến tận ngõ, gõ cửa từng nhà” cần mở rộng các quỹ tiết kiệm gần người dân ... hàng Công thương Đống Đa phải tìm hiểu tâm lý nhu cầu của khách hàng bằng cách mở hội nghị của yếu tố đầu vào cho sản xuất. Hai là, khủng hoảng kinh tế làm cho lãi suất ngân hàng tăng lên...
 • 12
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu kiến trúc gsmtìm hiểu kiến trúc phố cổtìm hiểu kiến trúc lõi armtìm hiểu kiến trúc vi xử lý intel core 2 duotìm hiểu kiến trúc vi xử lý core i5 i7 ivy bridgetìm hiểu kiến trúc vi xử lý amd a series bulldorzer báo cáo chi tiếtchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam