Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN ppt

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN ppt
... sử Triết học. 2.1. Thời kỳ Cổ đại: Triết học Khổng Tử, Tuân Tử, Lão Tử, Hê-ra-cơ-lít, Đê-mô-c - rit, triết học Phật giáo.2.2. Thời kỳ Phục Hưng: Tư tưởng Triết học của L - -na-đơ-vanh-xi.2.3. ... THI CUỐI KHÓA - NĂM HỌC 2005 - 2006HỆ ĐH SƯ PHẠM CHUYÊN NGÀNH GDCT KHÓA 3 NIÊN KHÓA 2002 - 2006PHẦN MỘT: KHOA HỌC MÁC-LÊNIN (Sinh viên chọn một trong ba học phần)A/ Học phần I: Triết học Mác ... trìnhquốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB. CTQG, HàNội năm 2000.3. Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần IX (04/2001).B/ Học phần II: Kinh...
 • 8
 • 382
 • 1

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - Phản ứng oxi hóa - khử

Tài liệu trắc nghiệm môn hóa 10 - Phản ứng oxi hóa - khử
... PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ CÂU 137. Chọn định nghĩa đúng của phản ứng oxi hóa khử A. Phản ứng oxi hóa khử phản ứng có nguyên tử chất oxi hóa B. Phản ứng oxi hóa khử phản ứng trong ... Không có chất khử CÂU 147. Phản ứng nào trong số các phản ứng sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa khử A. Phản ứng hóa hợp B. Phản ứng phân tích C. Phản ứng thế D. Phản ứng ... gia phản ứng đều thay đổi số oxi hóa C. Phản ứng oxi hóa khử phản ứng trong đó nguyên tử hoặc ion này nhường electron cho nguyên tử hoặc ion khác D. Phản ứng oxi hóa khử phản ứng...
 • 13
 • 920
 • 12

tiểu luận đề tài hướng dẫn học sinh cân bằng phản ứng oxi hoá khử

tiểu luận đề tài hướng dẫn học sinh cân bằng phản ứng oxi hoá khử
... hóa- khử. Phân loại phản ứng hóa học: Có hai loại phản ứng hóa học. 1. Phản ứng không kèm theo sự thay đổi sốoxy hóa: Phản ứng trao đổi: Phản ứng kết hợp: Phản ứng phân tích:2 .Phản ứng kèm theo sự ... số oxy hóa: Phản ứng oxyhóa -khử: Phản ứng oxy hóa- khử cóthể định nghĩa theo nhiềucách. Học sinh cần học và nắmvững các khái niêm chất oxy hóa chất khử, quá trình oxy hóa, quá trình khử. Định ... nhiều nguyên tố thay đổi số oxy hóa. - Dạng ẩn số: số oxy hóa là ẩn số. - Dạng phân số: số oxy hóa là phân số. - Phản ứng tự oxy hóa khử. - Phản ứng nội phân tử. - Phản ứng giữa các hợp chất hữu cơ.l...
 • 11
 • 3,979
 • 8

Nghiên cứu các điều kiện xác định Br- và I- bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác với phản ứng oxi hóa Methylene blue bằng H2O2 trong môi trường axit mạnh

Nghiên cứu các điều kiện xác định Br- và I- bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác với phản ứng oxi hóa Methylene blue bằng H2O2 trong môi trường axit mạnh
... 1,62.10 -2 60oC 0,324 - 10,6.10 -2 10oC 0,98 3,4 1,9.10 -2 70oC 0,274 - - 20oC 0,716 3,20 2,9.10 -2 80oC 0,219 - - 30oC 0,562 3,13 4.10 -2 90oC 0,125 - - 40oC 0,451 - 5,6.10 -2 100oC ... tsp oxi hoa+2X- (MB+) : Xanh Mất màu xanh(X = Cl - , Br - , I - ) - Khi có mặt NaCl:+ Đối với việc xác định Br - thì ta thấy Cl - là một chất hoạt hóa thúc đẩy tốc độ phản ứng oxi hóa ... I - đến phản ứng chỉ thịCI - (M) Abs AAbs (có Cl - )A Abs (có Br - )A0 0,9600 0 0,5599 0 0,9060 010 -6 0,9587 0,0013 0,5803 -0 ,0204 0,9047 -0 ,00132.10 -6 0,9574 0,0026 0,5864 -0 ,0265...
 • 84
 • 1,184
 • 0

Tài liệu ngữ pháp ôn thi đại học

Tài liệu ngữ pháp ôn thi đại học
... từ________________________________________276. Vấn đề các đại từ ứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ.27Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết___________________________291 Trước tên các môn học cụ thểThe ... thường bỏ.Did they dare (to) do such a thing = Dared they do such a thingHe didn't dare (to) say anything = He dared not say anything. Dare không được dùng ở thể khẳng định ngoại trừ ... dangerous to drive in this weather. able/ unable to do smt = capable/ incapable of doing smt.6. Vấn đề các đại từ ứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ. ứng trước một động...
 • 116
 • 1,054
 • 23

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử
... II.2. Phân loại phản ứng oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử có thể ñược phân thành một số loại sau: 1. Phản ứng oxi hóa khử ñơn giản: là phản ứng trong ñó chất oxi hoá và chất khử khác nhau. ... CCHHH OHHH -2 -1 -3 Vậy số oxi hoá trung bình của cacbon 22)1()3(−=−+−=. II. Phản ứng oxi hóa khử II.1. ðịnh nghĩa Phản ứng oxi hóa khử phản ứng hóa học trong ñó có sự ... chất phản ứng hay phản ứng oxi hóa khử phản ứng hóa học trong ñó có sự thay ñổi số oxi hoá của một số nguyên tố.  Chất khử là chất nhường electron hay là chất có số oxi hoá tăng sau phản...
 • 7
 • 1,035
 • 40

Tài liệu BÍ QUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN

Tài liệu BÍ QUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN
... thi u. Những giáo viên tài năng và tâm huyết không bao giờ giấu học sinh những cuốn sách hay, những tài liệu bổ ích, mà thường hào hứng giới thi u cho họ. Khi đọc tài liệu tham khảo, các em ... tác phẩm thể hiện tuyên ngôn nghệ thuật của nhà văn: Đời thừa, Tiếng hát con tàu,Vũ Như Tô, Chiếc thuyền ngoài xa…BÍ QUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VĂN • Chọn thầy mà học, chọn sách mà đọc:Chỉ ... hoặc giải đề thi thử, giải lại một đề đã thi Dù có học văn - tiếng Việt 12 năm, nhưng cuối cùng của việc thi đại học, cao đẳng vẫn chỉ là viết 3 bài văn nhỏ theo yêu cầu của 1 đề thi trong vòng...
 • 8
 • 757
 • 28

Tài liệu 2 đề ôn thi Đại học Tiếng Anh và đáp án số 3+4

Tài liệu 2 đề ôn thi Đại học Tiếng Anh và đáp án số 3+4
... now. b. The time is high so the children went to bed.8ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC Môn :Tiếng AnhĐỀ SỐ 4Chọn phương án ( a, b, c hoặc d) ứng với từ có phần nguyên âm được gạch chân có cách phát âm ... optic nerves eventually………….a. Bend b, Split c. Admit light waves d. Become messages7ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC Môn :Tiếng AnhĐỀ SỐ 3Choose the word whose underlined part is pronounced differently from ... almostall of it - about 97%-is in the oceans. This water is too salty to be used for drinking, farming, and manufacturing.Only about 3% of the world's water is fresh. Most of this water is...
 • 9
 • 1,139
 • 70

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt
... II.2. Phân loại phản ứng oxi hóa khử Phản ứng oxi hóa khử có thể ñược phân thành một số loại sau: 1. Phản ứng oxi hóa khử ñơn giản: là phản ứng trong ñó chất oxi hoá và chất khử khác nhau. ... CCHHH OHHH -2 -1 -3 Vậy số oxi hoá trung bình của cacbon 22)1()3(−=−+−=. II. Phản ứng oxi hóa khử II.1. ðịnh nghĩa Phản ứng oxi hóa khử phản ứng hóa học trong ñó có sự ... chất phản ứng hay phản ứng oxi hóa khử phản ứng hóa học trong ñó có sự thay ñổi số oxi hoá của một số nguyên tố.  Chất khử là chất nhường electron hay là chất có số oxi hoá tăng sau phản...
 • 7
 • 524
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx
... chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 3/73. Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử: là phản ứng trong ñó tác nhân oxi hoá và tác nhân khử là những ... K2MnO4 + MnO2 + O2+5 -2 +3 0+5 -2 -1 0+7 -2 +6 +4 0tototo 4. Phản ứng oxi hóa khử phức tạp: là phản ứng trong ñó có nhiều nguyên tố thay ñổi số oxi hoá hoặc có axit, kiềm, ... tử CaOCl2 CaClOCl -1 +2 -2 +1 I.2.2. Cách tính số oxi hoá của cacbon trong hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright...
 • 7
 • 580
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại họctài liệu ôn thi đại học môn văntài liệu ôn thi đại học toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn ngữ văntài liệu ôn thi đại học khối dtài liệu ôn thi đại học môn hóa họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ