Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa đề 009 ppt

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt
... gam C. 8,5 gam D. 9,8 gam ñề: 009 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 1/5 ðỀ THI ... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com...
 • 5
 • 586
 • 2

Chuyên đề Este Lipit

Chuyên đề Este Lipit
... 14m = 82,75  m= 1,77 TaiLieuLuyenThi.NetTÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GV: Võ Minh Hiển  0905 260 732 *trang 1* CHUYÊN ĐỀ ESTE-LIPIT A. CÔNG THỨC TỔNG QUÁT 1. Este được tạo ... Meste = 1,29/0,0075 = 172  R + 2.44 + R’ = 172  R’ = 28 (-C2H4-) TaiLieuLuyenThi.NetTÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GV: Võ Minh Hiển  0905 260 732 *trang 7* Câu 9: Hỗn hợp X gồm ... tử của T là A. 118 đvC. B. 58 đvC. C. 82 đvC. D. 44 đvC. TaiLieuLuyenThi.NetTÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GV: Võ Minh Hiển  0905 260 732 *trang 8* Câu 20: Cho m gam...
 • 11
 • 1,145
 • 5

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa
... hoá học do: A- Là kí hiệu của một nguyên tố hoá học B- Là đthn của một ngtố hoá học C- Cho biết tính chất của một nguyên tố hoá học D- Luôn thay đổi trong một phản ứng hoá học 70: Mệnh đề ... phi kim. C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương D. Tất cả các phát biểu trên đều luôn luôn đúng 2: Định nghĩa đúng về phản ứng oxi hoá- khử: ... nguyên tố hoá học: A- Tất cả các nguyên tử có cùng số nơtron đều thuộc một nguyên tố hoá học B- Tất cả các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân đều thuộc một nguyên tố hoá học C- Tất cả...
 • 282
 • 1,773
 • 57

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử
... số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... trình oxi hoá mới: Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... +1+5 -1 +7+4 +5 +3 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 1,027
 • 40

tài liệu ôn thi đại học môn hóa học

tài liệu ôn thi đại học môn hóa học
... NO(đkc).Tìm công thức muối cacbonatCông thức 1: MUỐIphản ứng vớiAXIT LOẠI 1Các Công thức viết phản ứngCần nhớ 3 công thức sau:Kỳ trướcCông thức 2:MUỐIphản ứng vớiAXIT LOẠI 2Công thức ... tách, thu được kếttủa A và dung dòch B. Nung kết tủa A trong khôngkhí đến khối lượng không đổi.1. Viết phương trình các phản ứng hoá học đã xảyra.2. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi ... (đặc) →d. FeCl2+HNO3 (đặc) →f. AlCl3+HNO3 (đặc) → Giải:+3Axit loại 1không xảy ra Công thức 2:Muối + H2O + SP. khửMuối + Axit loại 2¾ĐK: Muối phản ứng phải có tính khử...
 • 472
 • 1,747
 • 16

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt
... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... H2O + N2 + O2 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 517
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx
... số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... trình oxi hoá mới: Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 577
 • 9

tài liệu ôn thi đại học môn hóa

tài liệu ôn thi đại học môn hóa
... án đề 10 293Đáp án đề 11 293Đáp án đề 12 294Đáp án đề 13 294Đáp án đề 14 294Đáp án đề 15 294Đáp án đề 16 295Đáp án đề 17 295Đáp án đề 18 295Đáp án đề 19 295Đáp án đề 20 296Đáp án đề ... 296Đáp án đề 21 296Đáp án đề 22 296Đáp án đề 23 296Đáp án đề 24 297Đáp án đề 25 297LỜI NÓI ĐẦUPhần thứ nhất10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌCPhương pháp 1ÁP DỤNG ĐỊNH ... dịch A và khí B không màu, hóa nâu trong không khí. Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được...
 • 225
 • 2,542
 • 33

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề
... đây không đúng? A. Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất luôn bằng không B. Số oxi hóa của nguyên tố là một giá trị không đổi C. Tổng số oxi hóa của nguyên tử trong phân tử bằng không D. ... là một phơng trình hóa học. X, Y lần lợt là: A. Na2O và Na2CO3 B. NaHCO3 và Na2CO3 C. Na2CO3 và CO2 D. cả B và C đều đợc Câu 20. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng ... tợng xảy ra là: A. có khí không màu mùi khai và kết tủa trắng B. có kết tủa trắng C. có khí không màu, mùi khai D. không có hiện tợng gì xảy ra. Câu 8. Công thức phân tử của một hợp chất...
 • 255
 • 9,965
 • 2,235

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC
... đây luôn đúng:A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn.B. Amin luôn luôn phản ứng với H+.C. Mọi amin đơn chức đều chứa một số lẻ số nguyên tử H trong phân tử.D. B và C đều đúng. ... amino axit (gồm một chức amino và một chức cacboxyl) luôn luôn là số lẻ.C. Các amino axit đều tan trong nước.D. Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu.Câu 3.68 Hãy điền những từ hoặc ... phẩm thu được luôn có muối của axit cacboxylic.(este) (kiềm) (muối) (ancol, phenol, anđehit …)b/ Phản ứng của gốc hiđrocacbonEste không no (este của axit không no hoặc ancol không no) có khả...
 • 63
 • 2,285
 • 113

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn hóa họctài liệu ôn thi đại học môn hóa năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn hóa haytài liệu ôn thi đại học môn hóa 2012tài liệu ôn thi đại học môn hóa 2013tài liệu ôn thi đại học môn hóa năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn hoá họctài liệu ôn thi đại học môn hóa vô cơtai lieu on thi dai hoc mon hoatài liệu ôn thi đại học môn hoá 2013tài liệu ôn thi đại học môn hóa khối atài liệu ôn thi đại học môn hóa hữu cơtài liệu ôn thi đại học môn hóatổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn hóa họctài liệu ôn thi đại học môn hóa học trọn bộchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ