Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phương thức gieo của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện thạch thất hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất phương thức gieo của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện thạch thất nội

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phương thức gieo của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện thạch thất  hà nội
. 1 12, 38 22 ,79 190,59 20 04 91,14 122 ,56 22 ,64 20 6,40 20 05 92, 43 124 ,25 23 ,18 21 4 ,26 20 06 94,93 127 ,61 22 ,97 21 8 ,23 20 07 90 ,20 121 ,25 24 ,45 22 0,53 20 08. trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ñậu tương trong ñiều kiện vụ ñông tại huyện Thạch Thất - Hà Nội. - Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức...
 • 99
 • 473
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học công thức bón phân cho một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân trên đất gia lâm nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và công thức bón phân cho một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân trên đất gia lâm hà nội
. ðVN6 12, 02 16 ,24 21 ,57 25 ,08 26 ,28 26 ,98 27 ,36 D140 14,30 18,81 24 , 92 39,83 43, 52 46 ,27 47, 82 CT4 ðVN6 12, 58 16,95 21 ,98 25 ,83 26 ,77 27 ,69 28 ,04 . 6,44 25 ,76 20 ,63 ðT 22 7 ,23 28 , 92 22, 09 D9 12 6,14 24 ,56 19,58 ð9804 6, 72 26,88 20 ,79 ðVN6 6 ,20 24 ,80 19,71 CV% 5,00 LSD0,05 1,84 051015 20 25 30Năng...
 • 128
 • 532
 • 1

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất một số giống lạc liều lượng đạm bón thích hợp cho giống lạc l14, l24 tại nam định

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất một số giống lạc và liều lượng đạm bón thích hợp cho giống lạc l14, l24 tại nam định
. dẫn của Tiến sĩ Ninh Thị Phíp chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lạc và liều. ñiểm hình thái của các giống lạc nhập nội tại Nam ðịnh. - ðánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống lạc nhập nội tại Nam ðịnh....
 • 121
 • 572
 • 2

Luận văn so sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân hè tại thành phố sơn la các vùng phụ cận

Luận văn so sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân hè tại thành phố sơn la và các vùng phụ cận
. 149,3 20 01 140,3 12, 4 173,7 20 02 158,6 13,0 20 5,6 20 03 165,6 13,3 21 9,7 20 04 183,8 14,3 24 5,9 20 05 20 4,1 14,3 29 2,7 20 06 185,6 13,9 25 8,1 20 07. khá 2, 0 - 2, 5. Tỷ lệ quả 3 hạt cao trung bình 18 - 22 %. Năng suất đạt từ 21 - 29 tạ/ha. Hàm lợng protein cao ( 42, 21%) và lipit 19, 72% . Giống có khả năng...
 • 121
 • 648
 • 7

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến một số chỉ tiêu sinh năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện nhà lưới pptx

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến một số chỉ tiêu sinh lý và năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện nhà lưới pptx
... quả nghiên cứu sự ảnh hởng của điều kiện hạn đến các chỉ tiêu sinh năng suất của một số giống đậu tơng. 2. VậT LIệU PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Nghiên cứu đợc tiến hành trên 4 giống đậu ... KHKT Nông nghiệp 20 07: Tập V, Số 3: 17 -22 Đại học Nông nghiệp I ảnh hởng của điều kiện hạn đến một số chỉ tiêu sinh năng suất của một số giống đậu tơng trong điều kiện nhà lới Physiological ... 3 .2. ảnh hởng của điều kiện hạn đến năng suất cá thể Năng suất cá thể của các giống nghiên cứu khác nhau trong điều kiện tới nớc đầy đủ trong điều kiện hạn. Sự suy giảm năng suất của...
 • 7
 • 472
 • 2

So sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ Xuân hè tại thành phố Sơn La các vùng phụ cận

So sánh năng suất một số giống đậu tương trong điều kiện vụ Xuân hè tại thành phố Sơn La và các vùng phụ cận
... tấn) 20 0074,39 21 ,69161,40 20 0176,83 23 ,15177,9311 20 02 78,83 23 ,03181,55 20 0383,60 22 ,79190,59 20 0491,14 22 ,64 20 6,40 20 05 92, 43 23 ,18 21 4 ,24 20 0694,93 23 ,43 22 2,40 20 0794,90 22 ,78 21 6,14(Nguồn: ... 20 07DTNSSLDTNSSLDTNSSLMỹ 28 ,84 28 ,71 82, 82 30,19 29 ,0487,5730,56 23 ,1470,71Brazil 22 ,89 21 , 92 50,19 22 ,05 23 ,80 52, 46 20 ,64 28 ,20 58 ,20 Argentina14,03 27 ,28 38,3015,10 26 ,8040,4716,10 28 ,26 45,50TrungQuốc9,5017,7916,909,1017,0315,508,9017,5315,60(Nguồn: ... ha) Năng suất (tạ/ ha)Sản lợng(nghìn tấn) 20 00 124 ,1 12, 0149,3 20 01140,3 12, 4173,7 20 02 158,613,0 20 5,6 20 03165,613,3 21 9,7 20 04183,814,3 24 5,9 20 05 20 4,114,3 29 2,7 20 06185,613,9 25 8,1 20 07190,114,6 27 7,5(Nguồn:...
 • 79
 • 339
 • 0

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa muộn trên đất luân ca

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa muộn trên đất luân ca
. Bảng 4 .2. 1. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống VH1 và DT 122 Yếu tố cấu thành năng suất Tên giống Số bông/m 2 Số hạt/bông Số hạt. học, khả năng chống chịu, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của hai giống: VH1 và DT 122 tại huyện Tân Yên chúng tôi thấy hai giống VH1 và DT 122 ...
 • 99
 • 731
 • 2

Tài liệu luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN docx

Tài liệu luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN docx
... học thực tiễn trước khi phát triển loại hoa này tại Bắc Kạn, chúng tối tiến hành nghiên cứu khảo nghiệm một số giống hoa Lily nhập nội; nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của của ... với điều kiện của địa phương trước khi đưa vào sản xuất. 1.1 .2. Cơ sở của việc nghiên cứu thời vụ Ở mỗi một thời vụ điều kiện ngoại cảnh khác nhau, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của ... 3 .26 7 Mật độ 3 (25 củ/m 2 ) củ 22 5 11 2. 475 Mật độ 4 (20 củ/m 2 ) củ 180 11 1.980 3 Chi khấu hao nhà lưới m 2 43 ,2 28 ,5 1 .23 1 4 Chi phí công lao động m 2 43 ,2 60 2. 592...
 • 115
 • 521
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần tăng năng suất đậu tương trong điều kiện vụtrên đất bạc màu việt yên bắc giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần tăng năng suất đậu tương trong điều kiện vụ hè trên đất bạc màu việt yên bắc giang
. Tháng 5 /20 03 32, 6 22 ,7 26 ,3 84 21 3 1 32 6 33,7 25 ,6 29 ,3 80 21 7 176 7 33,0 26 ,8 29 ,3 84 21 5 24 7 8 32, 6 26 ,5 28 ,7 86 339 150 Tháng 5/ 20 04 32, 1 20 ,0 25 ,3. Mỹ 29 , 32 2,46 72, 22 39,30 2, 65 75,06 29 ,54 2, 66 78,67Braxin 13,60 2, 51 34 ,20 13,97 2, 79 39,0 15,90 2, 74 43,50Achentina 8,58 2, 47 21 ,20 10,40 2, 67 27 ,80...
 • 95
 • 452
 • 0

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông vụ xuân

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân
. 2 2 2 2 2 ðT21 2 3 2 2 1 1 ðT2000 2 2 2 3 1 1 ðT26 2 2 2 2 2 1 ðT 22 2 2 2 2 1 1 Eo16 3 3 3 3 1 1 Eo18 2 3 2 3 1 1 VX93 3 3 3 3 1 1 ðT 12 3 2 2 2. 2 2 2 2 ðT21 2 3 1 2 2 1 ðT2000 3 2 3 3 1 1 ðT26 2 3 2 2 2 1 ðT 22 3 3 2 2 1 1 Eo16 2 3 3 2 1 1 Eo18 2 2 2 3 1 1 VX93 2 3 3 2 1 1 ðT 12 3 3 2 2 1...
 • 120
 • 479
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangđánh giá khả năng chịu hạn và nhân gen p5cs của một số giống đậu tương địa phương của tỉnh cao bằngnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương tại huyện bắc hà tỉnh lào cainghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu sự ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương vụ xuân tại bỉm sơn thanh hoánghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa lai trở lại có nguồn gốc từ cặp bố mẹ khang dân 18 và đs1 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabacinghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác của cây dầu mè jatropha curcas lnghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện định hoá tỉnh thái nguyênluận văn nghiên cứu nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể và phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm gốm phù lãng huyện quế võ tỉnh bắc ninhMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP