Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo và đáp án

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo đáp án

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo và đáp án
... I(0; 2; 1).0 .25 Bán kính là 2 2 2 R IA ( 1 0) (0 2) (1 1) 5.= = − − + − + − = 0 .25 VIIaGiải pt đã cho ta được các nghiệm: 1 2 3 2 3 2 z 1 i,z 1 i 2 2= − = +0.5Suy ra 2 21 2 1 2 3 2 22 | ... Z∈0 ,25 b) Giải phương trình : 2 23(3x 1) 2x 1 5x x 3 2 + − = + −1 ĐiểmPT ⇔ 2 2 2( 3x 1) 2x 1 10x 3x 6+ − = + −0 ,25 7 2 2 2 2(3x 1) 2x 1 4(2x 1) 2x 3x 2+ − = − + + − . Đặt 2 t 2x 1(t ... thành 2 24t 2( 3x 1)t 2x 3x 2 0− + + + − =Ta có: 2 2 2 ' (3x 1) 4(2x 3x 2) (x 3)∆ = + − + − = −Pt trở thành 2 24t 2( 3x 1)t 2x 3x 2 0− + + + − =Ta có: 2 2 2 ' (3x 1) 4(2x 3x 2) (x...
 • 13
 • 579
 • 7

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo đáp án

Bài giảng 2 đề thi thử Đại học môn Toán tham khảo và đáp án
... I(0; 2; 1).0 .25 Bán kính là 2 2 2 R IA ( 1 0) (0 2) (1 1) 5.= = − − + − + − = 0 .25 VIIaGiải pt đã cho ta được các nghiệm: 1 2 3 2 3 2 z 1 i,z 1 i 2 2= − = +0.5Suy ra 2 21 2 1 2 3 2 22 | ... Z∈0 ,25 b) Giải phương trình : 2 23(3x 1) 2x 1 5x x 3 2 + − = + −1 ĐiểmPT ⇔ 2 2 2( 3x 1) 2x 1 10x 3x 6+ − = + −0 ,25 7 2 2 2 2(3x 1) 2x 1 4(2x 1) 2x 3x 2+ − = − + + − . Đặt 2 t 2x 1(t ... thành 2 24t 2( 3x 1)t 2x 3x 2 0− + + + − =Ta có: 2 2 2 ' (3x 1) 4(2x 3x 2) (x 3)∆ = + − + − = −Pt trở thành 2 24t 2( 3x 1)t 2x 3x 2 0− + + + − =Ta có: 2 2 2 ' (3x 1) 4(2x 3x 2) (x...
 • 13
 • 433
 • 1

Tài liệu 13 Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2010 - có đáp án ppt

Tài liệu 13 Đề thi thử Đại học môn Toán năm 2010 - có đáp án ppt
... 2 2 2 2 2 2 2 2h aOM OI IM h a= = Þ = Þ = 0 ,25 Ta có: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3a 2 4 4 8 8a a a aR OA AM MOæ öæ ö= = + = + = + =ç ÷ç ÷ç ÷è øè ø 0 ,25 2 3 2 3a 2 3 2 R . . ,8 2 ... cú: ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 4 4 2 2 0 2 2 4 7 2 1 1 1 0a b c a b ca b c a b c aa b c = + + + - - - + + + + + + - + - + - Tng t: 2 21 2 1 2 ; 2 7 2 7b c a b c a b ... ) 2 20 2 201cos2 1 sin 2 21 11 sin 2 sin 2 2 2 I x x dxx d xppæ ö= -ç ÷è øæ ö= -ç ÷è øòò 0,50 ( ) ( ) 2 2 2 0 03 2 20 01 1sin 2 sin 2 sin 2 2 41 1sin 2 sin 2 02...
 • 50
 • 475
 • 4

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán đáp án tham khảo

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán và đáp án tham khảo
... 2 23 2 23 2 23111aacccbbba++++++++ 24 1 121 2 24 6 2 2 2 23bbabaP+++++=+ 24 1 121 2 2 2 2 23ccbcb++++++ 24 1 121 2 2 2 2 23aacac++++++363636 21 63 21 63 21 63cba++6 22 23 82 9)( 22 23 22 3=+++cbaP 2 3 22 3 22 9 22 3 22 963==P ... AA1 B1C10 ,25 Ta có AA1.HK = A1H.AH 43.11aAAAHHAHK==0 ,25 Câu V1 điểmTa cú: P + 3 = 2 23 2 23 2 23111aacccbbba++++++++ 24 1 121 2 24 6 2 2 2 23bbabaP+++++=+ ... hệ 2 21 2 2 0 2 1 2 0x xyxy y+ − − =⇔+ − − = đưa hệ về dạng 2 2 2 2 0 2 2 0u u vv v u+ − − =+ − − =0.5 2 111 2 2 03 7 3 7 2 2,1 7 1 7 2 2u vu vu...
 • 11
 • 414
 • 5

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Toán đáp án

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Toán và đáp án
... ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )( )( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 9 20 3 2 54 2 2 6 2 9 36 56 3 6 2 53 2 5 3 6 2 5AM t t t t tBM t t t t t tAM BM t t= − + + − ... 2 ĐỀ THI THỦ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN: ĐÀ NẴNG, VĨNH PHÚCSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 20 09THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Môn thi: TOÁN, khối ATRƯỜNG THPT CHUYÊN ... độ 2 – 2m) (P): 2 4y t t= + với 2 2t− ≤ ≤.0 ,25 Trong đoạn 2; 2  − , hàm số 2 4y t t= + đạt giá trị nhỏ nhất là 2 4 2 tại2t = − đạt giá trị lớn nhất là 2 4 2+ tại 2t...
 • 15
 • 499
 • 3

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán đáp án tham khảo

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán và đáp án tham khảo
... ta có: 2 3 k k 2 k 2n 1 2 n 12n 1 2n 1 2n 1 2n 12n(2n 1) 2C 3 .2. 2C ( 1) k(k 1 )2 C 2n(2n 1 )2 C− − ++ + + +− + = − + + − − + − +0 ,25 Phương trình đã cho 100n 020 100nn24 020 0)1n2(n2 2 =⇔=−+⇔=+⇔0 ,25 VIb.1 ... xC2C)x1)(1n2(++−++++−+−+−+−=−+− (2) 0 ,25 Lại lấy đạo hàm cả hai vế của (2) ta có:1n21n21n22kk1n2k31n2 2 1n21n2xC)1n2(n2 xC)1k(k)1( xC3C2)x1)(1n2(n2−++−+++−+−+−−++−=−+0 ,25 16 Thay x = 2 vào đẳng thức ... )2x3x2)xx(2x1y:000 2 0−−+−−−=∆0 ,25 10Oyx 2 3 /2 3 /2 2Toạ độ giao điểm A, B của ( )∆ hai tiệm cận là: ( ) 2; 2x2B;2x2x2;2A000−−−Ta thấy M00BAxx 2 2x 22 2xx==−+=+, M00BAy2x3x2 2 yy=−−=+...
 • 19
 • 391
 • 0

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán đáp án tham khảo

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học môn Toán và đáp án tham khảo
... x+− ++∫0 ,25 2 21ln 2 ln5 1 2 81xdxxx = − + − ÷+ ∫ 2 2 2 21 1ln 2 ln5 1 ( 1) 2 8 2 1dx d xxx+= − + −+∫ ∫0 ,25 2 2ln 2 ln5 1ln | | ln | 1|1 2 8 2 x x = ... 5x + 11y + 2z + 4 = 0 ; 2x – y – z – 2 = 0.0 ,25 IV-1Đặt 2 23 2 2ln( 1)11 2 xduu xxdxdvvxx== + +⇒ = = −0 ,25 Do đó I = 2 2 2 21 2 ln( 1)1 2 ( 1)x dxx ... trong đề thi để học tập tích luỹ kiến thức.3) Cần tích cực, chủ động đọc các tài liệu tham khảo, tự làm các đề thi thử, các đề tham khảo , các đề đã thi để nâng cao trình độ kiến thức kỹ...
 • 12
 • 367
 • 0

[VNMATH.COM]-De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A va dap an pot

[VNMATH.COM]-De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A va dap an pot
... ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )( )( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 9 20 3 2 54 2 2 6 2 9 36 56 3 6 2 53 2 5 3 6 2 5AM t t t t tBM t t t t t tAM BM t t= − + + − ... độ 2 – 2m) (P): 2 4y t t= + với 2 2t− ≤ ≤.0 ,25 Trong đoạn 2; 2  − , hàm số 2 4y t t= + đạt giá trị nhỏ nhất là 2 4 2 tại 2t = − đạt giá trị lớn nhất là 2 4 2+ tại 2t ... ( ) 2 6 2 20 2 4 2 4 2S x x x dx x x x dx= − − + − −∫ ∫0 ,25 Tính: ( ) 2 20| 4 | 2I x x x dx= − −∫Vì [ ] 2 0 ;2 , 4 0x x x∀ ∈ − ≤ nên 2 2| 4 | 4x x x x− = − +⇒ ( ) 2 2044 2 3I...
 • 8
 • 431
 • 2

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý số 9-10 đáp án

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý số 9-10 và đáp án
... 0,10m tốc độ cực đại 1,0m/s. Độ cứng k của lò xo khối lượng m của vật dao động lần lượt làA. k = 20 N/m m = 2kg.B. k = 20 0N/m m = 2kg.C. k = 20 0N/m m = 0,2kg.D. k = 20 N/m m ... của các sóng ngắn cóbước sóng 25 m 30m làA. 12. 106 Hz 107 Hz.B. 1 ,2. 106 Hz 107 Hz.C. 106 Hz 1 ,2. 107 Hz.D. 106 Hz 12. 107 Hz.Câu 22 : Đặt một hộp kín bằng kim loại ... chiều u = 120 2 cos100πt(V).Cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạngA. i = 2, 4 2cos100 t(A)π .B. i = 2, 42cos(100 t )(A) 2 ππ +.C. i = 2, 42cos(100 t )(A) 2 ππ −.D. i = 2, 4cos100...
 • 17
 • 582
 • 3

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý đáp án

Tài liệu 2 đề thi thử Đại học Môn Vật lý và đáp án
... 16 A 26 B 36 B 46 C 56 D7 C 17 D 27 B 37 C 47 A 57 C8 C 18 B 28 D 38 A 48 A 58 C9 D 19 B 29 A 39 D 49 D 59 B10 D 20 D 30 B 40 B 50 B 60 A 5ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 8ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ... > ε 2 D. ε 2 > ε3 > ε1 §¸p ¸n M· ®Ị 1 32 1 A 11 D 21 B 31 A 41 B 51 D 2 C 12 D 22 A 32 C 42 C 52 B3 C 13 A 23 B 33 D 43 D 53 B4 A 14 B 24 C 34 C 44 B 54 B5 A 15 C 25 D 35 ... 1 C 11 A 21 B 31 A 41 D 51 D 2 B 12 A 22 C 32 B 42 A 52 A3 C 13 D 23 A 33 D 43 C 53 B4 A 14 B 24 B 34 D 44 D 54 C5 A 15 C 25 C 35 C 45 B 55 B6 D 16 D 26 D 36 D 46 B 56 A7 B 17 D 27 A 37 C...
 • 10
 • 430
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học môn toán năm 2012 co dap anbộ đề thi thử đại học môn toán năm 2012 có đáp án212 đề thi thử đại học môn toán file word có đáp ánđề thi thử đại học môn toán 2013 violet có đáp ánđề thi thử đại học môn toán khối a co dap ancác đề thi thử đại học môn toán năm 2014 co dap anđề thi thử đại học môn toán số 3 có đáp ánđề thi thử đại học môn toán khối d có đáp án năm 2014 thpt chu văn anmột số đề thi thử đại học môn toán năm 2015 có đáp ánsach tai lieu bo de thi thu dai hoc mon vantai lieu bo de thi thu dai hoc mon van co loi giaiđề thi thử đại học môn lý năm 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn vật lý 2012 co dap an chi tietđề thi thử đại học môn lý năm 2013 có đáp ánđề thi thử đại học môn vật lý 2013 có đáp ánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP