Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích (110 trang)

 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)
... ------------------------------ NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HOÁ HỌC ... thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ” sử dụng ... tài: Hệ thống câu hỏi bài tập tự luận môn phân tích hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. - Chương II: Phương pháp phân tích...
 • 155
 • 1,198
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hoá

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá
... ------------------------------ NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HOÁ HỌC ... thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa ” sử dụng ... tài: Hệ thống câu hỏi bài tập tự luận môn phân tích hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. - Chương II: Phương pháp phân tích...
 • 155
 • 861
 • 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hóa
... NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HOÁ HỌC ... tự luận để xử lý thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích ... tài: Hệ thống câu hỏi bài tập tự luận môn phân tích hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. - Chương II: Phương pháp phân tích...
 • 155
 • 689
 • 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lý hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa
... NGUYỄN THANH TUẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MỘT SỐ CHƯƠNG TRONG PHÂN TÍCH LÍ HOÁ Chuyên ngành: Hoá phân tích số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HOÁ HỌC ... tự luận để xử lý thông tin lĩnh hội tri thức môn học.[17] Vì những do trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích ... tài: Hệ thống câu hỏi bài tập tự luận môn phân tích hoá của 3 chương: - Chương I: Phương pháp phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử. - Chương II: Phương pháp phân tích...
 • 155
 • 952
 • 3

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
... THỊ THÊMXÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPPHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀHÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG(CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)Chuyên ngành: luận PPDH môn ToánMã số: 60 14 ... củaquá trình dạy học phân hóa.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘIĐOÀN THỊ THÊMXÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPPHÂN HÓA TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ MŨ VÀHÀM SỐ LÔGARIT Ở TRUNG ... phân tích tính toán.- Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, có tinh thần hợp tác, giúp đỡlẫn nhau trong học tập. • Sử dụng CH BT phân hóaGV cần chuẩn bị một hệ thống CH BT phân hóa...
 • 138
 • 1,280
 • 6

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pptx
... điểm sau: + Xây dựng một hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa càng nhiều càng tốt, càng phân hóa thành nhiều mức độ càng tốt. Sau đó lựa chọn câu hỏi bài tập phù hợp để đưa vào giáo án phù ... thông. 1.2. Câu hỏi bài tập trong dạy học phân hóa 1.2.1. Khái niệm câu hỏi Theo Aristotle: Câu hỏi một mệnh đề trong đó chứa đựng cả cái đã biết cả cái chƣa biết”. Câu hỏi = Cái ... Trong dạy học phân hóa phải đảm bảo được phân loại câu hỏi bài tập theo mức độ tư duy nhận thức của học sinh. Ở đây có thể phân chia loại câu hỏi bài tập thành: 21 - Loại câu...
 • 168
 • 813
 • 1

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf

luận văn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƯỜNG THPT pdf
... điểm sau: + Xây dựng một hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa càng nhiều càng tốt, càng phân hóa thành nhiều mức độ càng tốt. Sau đó lựa chọn câu hỏi bài tập phù hợp để đưa vào giáo án phù ... hướng phân hoá, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục trƣờng ĐH Thái Nguyên, 2007. [6]. Vũ Thị Thanh Huyền, Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập phân hoá khi dạy học quan hệ vuông góc trong ... NGÔ VĂN NGHỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƢỜNG THPT (Chương trình nâng cao) LUẬN VĂN THẠC...
 • 168
 • 806
 • 0

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t
... độ 2: là bài toán gốc; mức độ 3:phức tạp vấn đề ,yêu cầu học sinh cần xét nhiều trờng hợp 2.3. xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phầnhalogen theo hớng phân hoá nêu vấn đề. Bài tập vềclo.hyđroclorua.axítclohyđric:Loại ... của đề tài 14 1- về luận 14 2. Về thực tiễn 14PHầN IINộI Dung4Bộ giáo dục đào tạoTrờng đại học vinh o0o Trần minh sơn Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề ... Phần Bài tập về flo,brom, iot hợp chất của chúngLoại 1: Bài tập lý thuyết, lý thuyết tổng hợp Bài tập 431. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hat là 115, trong đó số hạt mang điện nhiềuhơn số...
 • 115
 • 1,048
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT
... NGÔ VĂN NGHỊ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN HÓA KHI DẠY HỌC HÀM SỐ LƢỢNG GIÁC VÀ PHƢƠNG TRÌNH LƢỢNG GIÁC Ở LỚP 11 TRƢỜNG THPT (Chương trình nâng cao) LUẬN VĂN THẠC SĨ ... nghiên cứu + Hệ thống hóa một số vấn đề luận về dạy học phân hóa, về câu hỏi bài tập phân hóa. + Bằng điều tra quan sát tìm hiểu thực trạng dạy học phân hóa môn toán. Trong đó có ... trạng dạy học phân hóa nội dung “Hàm số lƣợng giác Phƣơng trình lƣợng giác” lớp 11 nâng cao. + Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lƣợng giác Phƣơng...
 • 168
 • 2,681
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trình trong phân tích lí hóaxây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập theo chủ đề ôn luyện thi vào các trường đại họcxây dựng hệ thống câu hỏi và phân loại các dạng câu hỏi trong bài chiến thắng lịch sử điện biên phủhệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuếhệ thống câu hỏi và bài tập quản trị tài chínhphát triển tư duy cho học sinh qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa họctài chính quốc tế hệ thống câu hỏi và bài tậphệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014hệ thống câu hỏi và bài tập môn quản trị tài chính doanh nhiệpluận văn hỗ trợ xây dựng hệ thống thi trắc nghiệmtài liệu luận văn thiết kế xây dựng hệ thống phun sương làm mát tự động potxây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chươngxay dung he thong cau hoi cho dang bai doc them qua van ban mot nguoi ha noixây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh soạn bài nhằm nâng cao tính tự giác tích cực trong dạy học tiết đọc văn ở trường thpt cẩm thủy 2khóa luận nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra và đánh giá học sinh trong dạy học tin học 12 thptNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ