hình học 6 giáo án 4 cột

tiết 3- hinh học 6 - giáo án 4 cột

tiết 3- hinh học 6 - giáo án 4 cột
... Hình học 6 Ngày soạn : 20 - 09 - 10 Tiết : 4 4 THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG A. MỤC TIÊU Thông qua công việc cụ thể, ... 3 trang 108 trong SGK và quan sát tranh ở hình 24 hình 25 • Hai đại diện HS nêu cách làm • Lần lượt 2 HS thao tác lại trước toàn lớp Hoạt động 3 : Học sinh thực hành theo nhóm GV quan sát các ... hàng.Trồng 3 cây 1 1 2 3 4 Cây số 1; 2; 3; Sau đó dùng cây 2; 3. Xác đònh được 1 đường thẳng rồi trồng cây số 4. (Quan hệ cùng phía của 3 điểm thẳng hàng) III/ Thực hành : 36 ph TL Hoạt động của...
 • 1
 • 225
 • 0

hình học 6- giáo án 4 cột

hình học 6- giáo án 4 cột
... năng : Biết vẽ hình theo diễn đạt và tiếp tục làm quen với phương pháp suy luận trong hình học (Vừa sức) • Thái độ : Phát biểu chính xác các mệnh đề toán học, rèn luyện khả năng vẽ hình, quan sát, ... Hình học 6 Ngày soạn : 26 09 - 10 Tiết : 5 §5. TIA A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Nắm được đònh nghóa tia bằng cách ... xét của HS B. CHUẨN BỊ GV : Bảng phụ nêu các đề kiểm tra. Mô hình 2 tia đối nhau; chung gốc;… HS : Thước thẳng C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn đònh : II/ Kiểm tra bài cũ : 5 ph Câu hỏi1:Vẽ đường...
 • 2
 • 245
 • 1

hình học 6 giáo án 4 cột

hình học 6 giáo án 4 cột
... Hình học 6 Ngày soạn : 04 - 10 - 10 Tiết : 6 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Thông qua việc hướng dẫn giải bài tập; ... Điểm; đường thẳng; tia; tia chung gốc; tia đối nhau; giúp HS làm quen với toán suy luận. • Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình B. CHUẨN BỊ • GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ • HS : SGK, thước thẳng...
 • 1
 • 265
 • 0

hình học 6 tiết 5 giáo án 4 cột

hình học 6 tiết 5 giáo án 4 cột
... Hình học 6 Ngày soạn : 03 - 10 - 10 Tiết : 6 LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Thông qua việc hướng dẫn giải bài tập; ... nhau; giúp HS làm quen với toán suy luận. • Kỹ năng : Luyện kỹ năng vẽ hình B. CHUẨN BỊ • GV : SGK, thước thẳng , bảng phụ • HS : SGK, thước thẳng C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn đònh : II/ Kiểm tra ... cách gọi tên cho tia. Qua 3 điểm : Có 6 cách Qua n điểm có n.(n –1) cách đặt tên cho tia IV/ Hướng dẫn về nhà : 2ph Ôn tập kỹ lý thuyết. Làm các bàt tập 24 , 26 , 28 SBT trang 99 D.Rút kinh nghiệm...
 • 2
 • 289
 • 0

hình học 6 tiét 15 giáo án 4 cột

hình học 6 tiét 15 giáo án 4 cột
... Hình học 6 Ngày soạn : 17 – 01 –10 Tiết : 15Chương II : GÓC§1. NỬA MẶT PHẲNGA. MỤC TIÊU • Kiến ... phẳng… là hình ảnh của mặt phẳng .? Mặt phẳng có giới hạn không? HS : Cho ví dụvề hình ảnh mặt phẳng trong thực tế? b) Nửa mặt phẳng bờ aGV nêu khái niệm (SGK, trang 72)Vẽ hình: Chỉ rỏ ... màu• HS : Thước thẳngC. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I/ Ổn đònh : II/ Kiểm tra bài cũ : III/ Bài mới : 38phTL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung6phHoạt động 1 : Đặt vấn đềGV yêu cầu...
 • 2
 • 332
 • 1

số học - giáo án 4 cột Bình Định

số học - giáo án 4 cột Bình Định
... vẽ hình 3 vào vở . Củng cố : Hình vẽ nào đúng? Vì sao? a X ( hình1 ) (hình 2 ) GV. Yêu cầu HS lên sửa lại. GV. 2 điểm A; B như hình 2 gọi là 2 điểm thuộc đường thẳng a * HS đọc và quan sát hình ... ph Hoạt động 4: Củng cố : GV. Dùng bảng phụ bài 1; 2; 3; 4 TOÁN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất A. Bất cứ hình nào cũng là 1 tập hợp các điểm. B. Một điểm cũng là 1 hình. C. Cả ... Hình học 6 Ngày soạn : 22 - 08 - 10 Tiết : 1 §1. ĐIỂM .ĐƯỜNG THẲNG A. MỤC TIÊU • Kiến thức : Hiểu điểm là gì; đường thẳng là gì (Hình ảnh); quan hệ điểm thuộc (Không...
 • 2
 • 259
 • 1

Hình học 6 (7-10), 2 cột

Hình học 6 (7-10), 2 cột
... (2 phụt) - Xem lải cạc näüi dung â hc trong våí + SGK - Xem lải cạc bi táûp â lm - BTVN: 40 , 41 , 43 , 44 , 45 / 119(SGK) ⇒ Xem trỉåïc bi : KHI NO THÇ AM + MB = AB ? Ngy soản : Tiãút 9 : KHI NO THÇ ... Xem lải cạc näüi dung â hc trong våí + SGK + Hc thüc khi no thç AM + MB = AB + BTVN: 46 , 49 / 121 (SGK) 44 - 47 / 102 (SBT) Ngy soản : Tiãút 10 : LUÛN TÁÛP A. MỦC TIÃU. - Kiãún thỉïc : HS âỉåüc ... táûp 34/ 115 (SGK) V. Hỉåïng dáùn vãư nh : (2 phụt) + Xem lải cạc näüi dung â hc trong våí + SGK + Hc thüc âënh nghéa âoản thàóng AB + Xem ké cạch v hçnh + BTVN : 36 - 39/ 1 16 (SGK) 31 - 36/ 100...
 • 10
 • 371
 • 0

Hình học 6 (11-14), 2 cột

Hình học 6 (11-14), 2 cột
... näüi dung â hc trãn låïp + Hc thüc âënh nghéa trung âiãøm ca âoản thàóng + BTVN: 61 , 62 , 65 / 1 26 (SGK) 60 - 62 / 1 04 (SBT) + Tr låìi cạc cáu hi pháưn än táûp chỉång I + Tiãút sau : ÄN TÁÛP CHỈÅNG ... thç ........ = ........ = 2 1 AB Bi 2: Lm bi táûp 63 / 1 26 (SGK) Bi 3: Lm bça táûp 64 / 1 26 (SGK) Ngỉåìi Soản --- Tráưn Hỉỵu Trung 31 Hi O A B x 2cm 4cm A M B 2,5cm Trỉåìng THCS Mảc Âénh Chi V. Hỉåïng ... trên hình ? b) Chỉ ra ba điểm thẳng hàng trên hình ? c) Trên hình cú tia nào nằm giữa hai tia còn lại không ? ? Bài toán cho ta biết gì ? Cần tìm gì 4. Bài tập: Giải: a) Những đoạn thẳng trên hình...
 • 8
 • 255
 • 0

Hình học 6 (15-21), 2 cột

Hình học 6 (15-21), 2 cột
... Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hình thành khái niệm nữa mặt phẳng thơng qua hình ảnh (18 phút) Gv : Giới thiệu hình ảnh mặt phẳng Hs: Quan sát hình 1 (SGK) Gv: Đó là hình ảnh nửa mặt phẳng ? Thế ... và ghi bảng Gv: Đưa lên bảng phụ bài tập sau: BT: Quan sát hình vẽ, cho biết tia nào là tia phân giác của góc trên hình ? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hs: Trả lời ở H1 và H3 Ot là tia phân giác xÔy; tia ... giác Oz của góc xÔy = 64 o . Giải * Cách 1: Dùng thước đo góc - Vẽ xÔy = 64 0 - Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy sao cho xÔz = 32 0 Ngỉåìi Soản --- Tráưn Hỉỵu Trung 53 45 0 O x t y O t'...
 • 21
 • 247
 • 0

Bài 8 đến bài 14, giáo án 4 cột

Bài 8 đến bài 14, giáo án 4 cột
... Làm bài tập trang 45 SGK Để học tốt được bài 14 tiếp theo các em cần chuẩn bị : - Về nhà làm TN o như hướng dẫn ở bài 14 ( chuẩn bị trước ) - Đọc trước bài 14 - Xem trước h 14 6. Kinh nghiệm rút ... Tân Trang 13 Sinh học 7 Năn học 2008- 2009 Tuần 8 Ngày soạn: 10/10/2005 Tiết 16 Ngày dạy : 16/ 10/2005 Bài 14: THÂN DÀI RA DO ĐÂU I.Mục tiêu bài học 1.Kiến thức - Qua TN 0 học sinh tự phát hiện ... Làm bài tập trang 45 SGK Để học tốt được bài 14 tiếp theo các em cần chuẩn bị : - Về nhà làm TN 0 như hướng dẫn ở bài 14 ( chuẩn bị trước ) - Đọc trước bài 14 - Xem trước h 14 6. Kinh nghiệm rút...
 • 15
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hình học 6 cả năm 3 cộtgiao an 4 cot so do gocgiáo án toán 6 hình học chương 2 bài 4giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 4giáo án hình học 6 2 cộtgiáo án hình học 6 3 cộtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP