Bài giảng điện tử : Số 6 dễ thương

Bài giảng điện tử : Số 6 dễ thương

Bài giảng điện tử : Số 6 dễ thương
... 5 4 3 thanhng721@gmail.co m  Phần thi thứ 2 :  Bé thông minh 6 6 6 6 53 1 6 6 6 6 6 ...
 • 15
 • 501
 • 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 1
... phân):A(2) = am-1.2m-1 + am-2.2m-2 +...+ a0.20 ....+a-n2-n1101(2) = 1.23+1.22+ 0.21+ 1.20= 13(10)i N= 16 (h thp lc phân):A( 16) = am-1.16m-1 + am-2.16m-2 +...+ a0. 160 + a-1 16- 1 + ... + a-n 16- n3FF( 16) ... vi N= 16. - H nh phân : N =2 ⇒ ai = 0, 1.- H thp phân : N =10 ⇒ ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.- H bát phân : N =8⇒ ai = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.- H thp lc phân : N = 16 ⇒ ... a-1 16- 1 + ... + a-n 16- n3FF( 16) = 3. 162 + 15. 161 + 15. 160 = 1023(10)i N=8 (h bát phân):A(8) = am-1.8m-1 + am-2.8m-2 +...+ a0.80 + a-1.8-1 + ... + a-n.8-n3 76( 8) = 3.82+ 7.81+ 6. 80 = 254(10) Nh vy,...
 • 11
 • 769
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 2
... mt bin.Xét f(x) =x :Ta c : x = 1. x + 0. xt khác:( )()( )==⇒=10f01fxxfSuy ra: f(x) =x có th biu din:f(x) =x = f(0). x + f(1).xXét f(x) = α (α là hng s):Ta c : α = α.1 = α.(x +x ... gii:u tiên, ta qui nh trng thái ca các công tc và bóng èn:- Công tc h : 0 èn tt : 0- Công tc óng : 1 èn  : 1ng trng thái mô t hot ng ca mch nh sau:Công ... (tng các tích s).Xét f(x) = x:Ta c : x =0.x + 1.xt khác:( )()( )==⇒=00f11fxxfSuy ra: f(x) = x có th biu din:f(x) = x = f(0).x + f (1).xtrong  : f (0), f (1) c gi là các...
 • 15
 • 691
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3
... sau (hình 3.2):Gii thích các s mch:Hình 3.2a:- Khi Vi = 0 : BJT tt → V0 = +Vcc- Khi Vi > a : BJT dn bão hòa → V0 = Vces = 0,2 (V) ≈ 0 (V).Hình 3.2b:- Khi Vi = 0 : BJT tt → ... to các cng logic khác: - dùng cng NAND to cng NOT: - dùng cng NAND to cng BUFFER (cng m ): - dùng cng NAND to cng AND: - dùng cng NAND to cng OR:x1yx2x y =xxxxx =+=2121xyHình ... OR : - Dùng cng NOR làm cng BUFFER : - Dùng cng NOR làm cng AND :x1yx2x y = xxxxx ==+2121.yxHình 3.16a. S dng cng NOR to cng NOT y =2121xxxx +=+yx1x221xx + Hình 3.16b....
 • 46
 • 789
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 4
... trình logic ti gin :A =x1 +x3 +x5 +x7 =7531xxxxB = x2 +x3 +x6 +x7 = 763 2xxxxC =x4 +x5 +x6 +x7 = 765 4xxxxHình 4.3 Mch mã hóa nh phân t 8 sang 3x1Cx2 x5 x7Bx3 x6x4Ax1x2x3x4x5x6x7BACHình 4.4 Mch ... B)C(A⊕ng chính tc 1:b =ACBABC += B)C(A ⊕ Phng trình logic ca ngõ ra c:ng chính tc 2:c =CABng chính tc 1:c =ABCD Phng trình logic ca ngõ ra d:ng chính tc 2:d =C))(ABD)(ACB)(CBA(D ... ca ngõ ra a:ng chính tc 1:a =ACCABD +++ng chính tc 2:a =)CBD)(ACBA( +++++ =CAACBAD +++Phng trình logic ca ngõ ra b:ng chính tc 1:b =C + BA + B ABAC ⊕+=ng chính tc 2:b = (C+B +A...
 • 30
 • 632
 • 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 5
... hay µP có 16 ng a ch và 8 ng d liu. Nu dùng  qun lý b nh thìqun lý c dung lng b nh ti a là 64 KBytes (2 16= 64 K).Gi s 64 KBytes phân thành các loi sau: 1 ROM 8K, ... logic:J =X . Jlên + X. JxungK =X . Klên + X. Kxung+ u quy c X = 1: m lên; X = 0: m xung.Lúc ó ta có phng trình logic:J = X. Jlên +X . JxungK = X. Klên + X .Kxung- Cách 2: p ... 0.Pr ClrALoadHình 5.16Pr ClrALoad123Hình 5.15 Bài ging N T S 1 Trang 118Ví d : Xét mt thanh 4 bit có kh nng di phi (hình 5.17).Trong  :- DSR (Data Shift Right ): Ngõ vào Data ni...
 • 21
 • 586
 • 3

bài giảng điện tử lố 6

bài giảng điện tử lố 6
... +Bước 1: Chọn ô hoặc các ô cần chọn: +Bước 2: Nháy vào nút (để canh trái) (để canh phải), (để canh giữa) Home Bước 1: chọn ô cần giảm chữ số thập phân. Bước 2: nháy và nút để giảm bớt một chữ số ... một chữ số 0 Home a.Tô màu nền: Bước 1: Chọn ô cần chọn tô màu nền. Bước 2: Nháy vào nút Fill color để chọn màu nền. Home b.Kẻ đường biên của bảng: Bước 1: Ta chọn toàn bộ bảng. Bước 2: Nháy ... sau: Bước 1: Chọn ô hoặc (các ô) cần định dạng. Bước 2: Nháy mũi tên vào ô size. Bước 3: Chọn cỡ chữ thích hợp Home c) Thay đổi kiểu chữ Bước 1: Chọn ô hoặc (các ô) cần định dạng. Bước 2: Nháy...
 • 19
 • 402
 • 0

bài giảng điện tử lớp 6

bài giảng điện tử lớp 6
... 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 1 CÂU 1: CÂU 2: 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 2 CÂU 1: home 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 3 CÂU 2: homenext 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 4 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 5 Home 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 6 - Microsoft ... : Ấn tổ hợp phím Alt + F4 . Home 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 16 CÂU 1: CÂU 2: 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 17 CÂU 1: Home 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 18 CÂU 2: Home home next 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 19 1. Làm bài tập 1,2,3 ,6 ... của chúng như nhau. Home 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 7 Có 3 cách:  Cách 1: Nhắp chuột vào biểu tượng Microsoft Word bất kỳ trên màn hình. Home 06/ 30/13 0 2:3 6 AM 8  Cách 2: Vào Start Program Microsoft...
 • 20
 • 830
 • 2

bai giang diện lop 6 giang văn

bai giang diện tư lop 6 giang văn
... khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống. 2. Bố cục: Chia làm 2 phần: - Phần 1: Từ đầu → “như một vị chúa tể : Ếch khi ở trong giếng. - Phần 2: Còn lại: Ếch khi ra khỏi giếng. ... khi ở trong giếng: - Cuộc sống : Xung quanh chỉ - Cuộc sống : Xung quanh chỉ có nhái, cua, ốc nhỏ. có nhái, cua, ốc nhỏ. - > Không gian : đơn giản, chật - > Không gian : đơn giản, chật ... của mình sẽ bị thất bại thảm hại III) Tổng kết: - 1.Nghệ thuật: Ẩn dụ. - 1.Nghệ thuật: Ẩn dụ. - 2.Nội dung :Phê phán những kẻ hiểu - 2.Nội dung :Phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huyênh...
 • 12
 • 551
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử số học 6bài giảng điện tử số học lớp 6bai giang dien tu toan 6 so hocbài giảng điện tử toán 6 phép nhân phân sốbài giảng điện tử lớp 6bài giảng điện tử toán 6bài giảng điện tử lớp 6 bài giảng điện tửbài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbài giảng điện tử sinh 6bai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về lazebài giảng điện tử lý 6bài giảng điện tử số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về luật xa gầnbài giảng điện tử số từ lượng từNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)