3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 93

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 93

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 93
... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 284 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 284 (Answer Keys)A1 n. time free from work other demands and duties; ... storagedefinition (b) lumber645Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 285 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 285 (Answer Keys)A1 n. punishment; fine; punishment in the form ... premonitiondefinition (d) caution646Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 286 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 286 (Answer Keys)A1 n. boundary; edge; limitdefinition (a) borderA2...
 • 7
 • 155
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 37

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 37
... characterized by a high degree; highly concentrated (a) intensive (b) impressive (c) small (d) slantwise 257 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 240 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning ... audit (d) achieve 253 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 236 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 236 Q1 v. to arise; to come from; to originate; to stop; to check ... tenant (d) salary 254 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 237 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 237 Q1 n. explanation; illustration; instruction (a) main (b) bearer...
 • 7
 • 387
 • 2

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 87

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 87
... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 248 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 248 (Answer Keys) A1 n. system of knowledge gained by research; specific field of systematic knowledge; ... (a) recession 603 Questions Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 243 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 243 (Answer Keys) A1 n. a person's handwritten signature definition ... (c) rebound 604 Questions Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 244 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 244 (Answer Keys) A1 v. to sell something through a bidding system...
 • 7
 • 358
 • 1

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 38

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 38
... time (a) recession (b) forecast (c) ticket (d) part- time 260 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 243 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 243 Q1 n. a person's handwritten ... Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 248 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 248 Q1 n. system of knowledge gained by research; specific field of systematic knowledge; skill; ... rebound (d) butcher 261 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 244 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 244 Q1 v. to sell something through a bidding system (a) look into...
 • 7
 • 238
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 39

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 39
... one's home; to give a party (a) host (b) balance (c) scramble (d) drill 271 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 254 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 254 Q1 v. ... survey (d) removal 267 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 250 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 250 Q1 v. to imitate; to try to equal or excel; to take after; to ... relate (d) proof 268 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 251 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 251 Q1 n. whole amount; entire quantity; essence; gist (a) commuter...
 • 7
 • 267
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 88

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 88
... guests into one's home; to give a party definition (a) host 614 Questions Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 254 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 254 (Answer Keys) ... (b) protection 610 Questions Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 250 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 250 (Answer Keys) A1 v. to imitate; to try to equal or excel; to ... definition (b) avail 611 Questions Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 251 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 251 (Answer Keys) A1 n. whole amount; entire quantity; essence; gist...
 • 7
 • 247
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 89

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 89
... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 256 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 256 (Answer Keys) A1 v. to make up for a deficiency; to add on to ... (a) scrutinize 617 Questions Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 257 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 257 (Answer Keys) A1 v. to prepare a financial plan; to make financial ... definition (a) reason 618 Questions Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 258 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 258 (Answer Keys) A1 n. casing; skeleton; structure; body structure;...
 • 7
 • 369
 • 1

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 40

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 40
... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 256 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 256 Q1 v. to make up for a deficiency; to add on to (a) cycle (b) ... format (d) dispatch 274 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 257 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 257 Q1 v. to prepare a financial plan; to make financial arrangements ... persistence (d) form 275 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 258 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 258 Q1 n. casing; skeleton; structure; body structure; mood (a) frame...
 • 7
 • 198
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 41

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 41
... 266 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 266 Q1 adj. lively; bright; dazzling; clear; graphic (a) immediately (b) expert (c) vivid (d) unjudged Q2 n. meaning; sense; quality of having meaning ... addition; extra added part (a) difficulty (b) supplement (c) ship (d) barter 286 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 269 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 269 Q1 ... reach (d) passage 282 Answers Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Test 265 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 265 Q1 v. to cause discomfort; to trouble; to put out; to disturb...
 • 7
 • 213
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 90

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 90
... Answers 266 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 266 (Answer Keys) A1 adj. lively; bright; dazzling; clear; graphic definition (c) vivid A2 n. meaning; sense; quality of having meaning definition ... deficiency; addition; extra added part definition (b) supplement 629 Questions Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 269 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 269 (Answer Keys) ... (b) discount 625 Questions Index PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net Answers 265 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 265 (Answer Keys) A1 v. to cause discomfort; to trouble; to put out;...
 • 7
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ