Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế
... Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế. 1 NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ 1) Các nước phải giao thương với nhau vì: a) Không ... trường kinh doanh bình đẳng giữa các nhà kinh doanh trong nước và các nhà kinh doanh nước ngoài trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và đầu tư. d) Các công dân của các bên tham gia trong quan hệ kinh ... Trong nghiên cứu Kinh tế quốc tế, chúng ta sử dụng những kiến thức của: a) Chỉ có kinh tế vi mô. b) Chỉ có kinh tế vĩ mô. c) Của cả kinh tế vi mô và vĩ mô. d) Không phải của kinh tế vi mô và...
 • 43
 • 8,065
 • 38

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ HỌC Nguyễn Hoài Bảo 1 1 Giảng viên bộ môn Kinh tê học - Đại học Kinh tế TP.HCM biên soạn và dùng cho các lớp ôn thi cao học kinh tế năm 2010. Những câu hỏi ... đai, kỹ năng của lao động và máy móc của doanh nghiệp. c. Đất đai, tinh thần doanh nhân và vốn nhân lực. d. Kỹ năng kinh doanh, đất đai và vốn mà doanh nghiệp sở hữu. 9. Chí Phèo ăn hai cái bánh ... phí là bắt nguồn từ công nghệ sản xuất mà doanh nghiệp lựa chọn. Một doanh nghiệp độc quyền họ kiểm soát được giá trên thị trường, trong khi đó doanh nghiệp cạnh tranh phải chấp nhận giá. 61....
 • 48
 • 1,704
 • 10

Tài liệu Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô docx

Tài liệu Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô docx
... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ HỌC Nguyễn Hoài Bảo1 1 Giảng viên bộ môn Kinh tê học - Đại học Kinh tế TP.HCM biên soạn và dùng cho các lớp ôn thi cao học kinh tế năm 2010. Những câu ... phí là bắt nguồn từ công nghệ sản xuất mà doanh nghiệp lựa chọn. Một doanh nghiệp độc quyền họ kiểm soát được giá trên thị trường, trong khi đó doanh nghiệp cạnh tranh phải chấp nhận giá. ... máy mới. Khi đó nhà máy đạt được hiệu quả …… a. Kỹ thuật b. Kinh doanh c. Kinh tế d. Sản xuất 68. Tất cả các quyết định của doanh nghiệp đều muốn đạt được một mục tiêu quan trọng nhất là: a....
 • 48
 • 1,819
 • 22

Tổng hợp 239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế

Tổng hợp 239 câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế
... động kinh tế của các doanh nghiệp. d) Cả ba câu trên đều đúng. Câu 002: Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo khi: a) Hầu hết các doanh nghiệp đều có qui mô nhỏ, không doanh nghiệp ... và lợi ích kinh tế (lời, lỗ) của doanh nghiệp. c) Phân chia quyền lãnh đạo và lợi ích kinh tế (lời, lỗ) của doanh nghiệp. d) Phân chia quyền sở hữu, quyền lãnh đạo và lợi ích kinh tế (lời, ... câu hỏi về chính sách thương mại, đầu tư. c) Hơn 3.000 câu hỏi về chính sách thương mại, đầu tư, tài chính. d) Hơn 3.000 câu hỏi về chính sách thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng. Câu...
 • 22
 • 4,523
 • 3

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế. pptx

Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế. pptx
... ba câu (a), (b), (c) đều đúng. 193) Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp được quyết định bởi: a) Chất lượng và giá cả sản phẩm của doanh nghiệp. b) Số chủng loại sản phẩm mà doanh nghiệp kinh ... a) Doanh nghiệp - chính phủ - người lao động - trình độ khoa học kỹ thuật. b) Nhu cầu thị trường - các yếu tố sản xuất - doanh nghiệp - các ngành công nghiệp liên kết và bổ trợ. c) Doanh nghiệp ... nghiệp kinh doanh. c) Qui mô vốn và lực lượng lao động của doanh nghiệp. d) Trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. 194) Những trường hợp biểu hiện lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp khi...
 • 43
 • 3,456
 • 46

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 2 docx

Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 2 docx
... lương doanh nghiệp phải trả là bao nhiêu?d) Mức sản lượng doanh nghiệp cung ứng ra thị trường là bao nhiêu?e) Lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu? Biết đơn giá của vốn là r = 10$. Câu 9. ... cấp cho doanh nghiệp là bao nhiêu?c) Theo anh/chị, trường hợp nào thì chính phủ nên quản lý doanh nghiệp độc quyền bằng giá tối đa, còn trường hợp nào thì chính phủ lại quản lý doanh nghiệp ... 3.333,5. Doanh nghiệp đang bán hàng đồng thời ở cả hai thị trường phía Đông và phía Tây . Hàm số cầu của doanh nghiệp ở thị trường phía Đông là: PE = -QE + 332.Hàm số cầu của doanh nghiệp...
 • 5
 • 694
 • 4

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VI MÔ doc

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VI MÔ doc
... MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VI MÔ ĐỀ 1 1/ Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Cung cầu. b Quy luật chi phí cơ hội ... giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế vĩ mô, chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mô, thực chứng d Kinh tế ... Qui luật nào sau đây quyết định dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất ? a Qui luật năng suất biên giảm dần b Qui luật cung c Qui luật cầu d Qui luật cung - cầu 4/ Các hệ thống kinh...
 • 12
 • 1,121
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô
... Câu 1: Trong các câu sau đây, câu nào là kinh tế vĩ mô thực chứng:a. Chính phủ nên tăng trợ cấp giáo dục cho học sinh, ... đúng. Câu 2: Do sự quản lý yếu kém mà công ty A làm ăn thua lổ buộc phải sa thải bớt 1 lượng công nhân trong đó có anh B. Vậy anh B bị thất nghiệp thuộc loại:a. Thất nghiệp cơ cấu b. Thất nghiệp ... loại:a. Thất nghiệp cơ cấu b. Thất nghiệp tạm thời c. Thất nghiệp tự nhiên d. Thất nghiệp chu kỳ Câu 3: Trường hợp nào sao đây được xem là thất nghiệp: a. Một sinh viên đang tìm việc làm thêm.b. Một...
 • 3
 • 903
 • 5

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... đúng về quy luật kinh tế: a. Quy luật kinh tế l quy luật xã hội do con ngời đặt ra 167 b. L quy luật khách quan phát sinh tác dụng qua hoạt động kinh tế của con ngời c. Quy luật kinh tế có ... chi phối của những quy luật kinh tế no? a. Quy luật giá trị b. Quy luật cạnh tranh v quy luật cung cầu c. Quy luật lu thông tiền tệ d. Cả a, b v c Câu 125. Quy luật giá trị có yêu cầu ... II kinh tế chính trị Mác - lênin A- Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1. Thuật ngữ " ;kinh tế- chính trị" đợc sử dụng lần đầu tiên vo năm no? a. 1610 b. 1612 c. 1615 d. 1618 Câu 2....
 • 106
 • 2,166
 • 1

câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế và quản lí môi trường

câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế và quản lí môi trường
... thức đặt câu hỏi nào sau đây tạo ra động lực để người được hỏi trả lời đúng giá sẵn lòng trả của họ nhấta. Câu hỏi mở (open – ended question)b. Câu hỏi dùng thẻ (payment card)c. Câu hỏi có/ ... khuyến khích doanh nghiệp đầu tư giảm thảic. Buộc các doanh nghiệp phải cân nhắc giữa đầu tư giảm thải hay chấp nhận nộp phíd. Không điều tiết được mức thải về mức ô nhiễm tối ưu do doanh nghiệp ... ứng không thể tính đượcb. Không tạo động cơ kinh tế khuyến khích các doanh nghiệp giảm thải vì việc đánh thuế không quan tâm đến mức thải của doanh nghiệp c. Mức thuế thường thay đổi chậm hơn...
 • 7
 • 1,503
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm luật doanh nghiệp 2005các câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môcâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tếcâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế môi trườngcác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tếngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tếcâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế phát triểncâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế họccâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học vi môngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp ánnhững câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tếcác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế công cộngnhững câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi môNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ