3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 40

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 40

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 40
... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 256 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 256Q1 v. to make up for a deficiency; to add on to(a) cycle (b) ... format (d) dispatch274Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 258 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 258Q1 n. casing; skeleton; structure; body structure; mood(a) frame ... (d) counterbalance276Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 257 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 257Q1 v. to prepare a financial plan; to make financial arrangements(a)...
 • 7
 • 198
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 37

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 37
... characterized by a high degree; highly concentrated(a) intensive (b) impressive (c) small (d) slantwise257Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 240 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning ... tenant (d) salary254Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 235 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 235Q1 v. to form a relationship with another person(a) implement ... audit (d) achieve253Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 237 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 237Q1 n. explanation; illustration; instruction(a) main (b) bearer...
 • 7
 • 386
 • 2

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 87

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 87
... IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 248 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 248 (Answer Keys)A1 n. system of knowledge gained by research; specific field of systematic knowledge; ... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 246 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 246 (Answer Keys)A1 n. person who gives a testdefinition (a) examinerA2 ... concoctdefinition (b) invent609Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 245 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 245 (Answer Keys)A1 adj. higher in rank or position; above average;...
 • 7
 • 358
 • 1

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 38

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 38
... forecast (c) ticket (d) part- time260Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 248 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 248Q1 n. system of knowledge gained by research; specific ... influence (d) labor262Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 245 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 245Q1 adj. higher in rank or position; above average; exceptional(a) ... brokered (d) preventive263Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 242 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 242Q1 v. to fail to perform a duty; to fail to pay on time; to fail...
 • 7
 • 238
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 39

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 39
... one's home; to give a party(a) host (b) balance (c) scramble (d) drill271Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 249 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 249Q1 n. ... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 253 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 253Q1 v. to have a price; to require payment; to set a price(a) ... survey (d) removal267Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 250 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 250Q1 v. to imitate; to try to equal or excel; to take after; to...
 • 7
 • 265
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 88

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 88
... guests into one's home; to give a partydefinition (a) host614Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 255 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 255 (Answer Keys)A1 ... rebroadcastdefinition (d) replay615Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 253 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 253 (Answer Keys)A1 v. to have a price; to require payment; to set ... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 254 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 254 (Answer Keys)A1 v. to open; to extend; to apply a layer on;...
 • 7
 • 246
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 89

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 89
... PHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 259 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 259 (Answer Keys)A1 v. to accumulate; to gather; to collect; to ... (d) construe620Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 262 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 262 (Answer Keys)A1 v. to try; to live through; to feel; to enduredefinition ... warehousedefinition (b) bond623Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 257 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 257 (Answer Keys)A1 v. to prepare a financial plan; to make financial...
 • 7
 • 368
 • 1

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 41

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 41
... 266 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 266Q1 adj. lively; bright; dazzling; clear; graphic(a) immediately (b) expert (c) vivid (d) unjudgedQ2 n. meaning; sense; quality of having meaning (a) ... addition; extra added part (a) difficulty (b) supplement (c) ship (d) barter286Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 269 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 269Q1 ... reach (d) passage282Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 265 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 265Q1 v. to cause discomfort; to trouble; to put out; to disturb(a)...
 • 7
 • 213
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 90

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 90
... www.english-test.netAnswers 266 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 266 (Answer Keys)A1 adj. lively; bright; dazzling; clear; graphicdefinition (c) vividA2 n. meaning; sense; quality of having meaning definition ... deficiency; addition; extra added part definition (b) supplement629Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 263 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 263 (Answer Keys)A1 ... tradedefinition (b) barter630Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 268 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 268 (Answer Keys)A1 n. assembly; meeting; convention; cluster; collectiondefinition...
 • 7
 • 245
 • 0

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 91

3420 TOEIC vocabulary tests words by Meaning part 91
... www.english-test.netAnswers 276 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 276 (Answer Keys)A1 n. period; era; hour; ratedefinition (a) timeA2 n. acceptance; event in which guests are formally welcomed by their ... hiredefinition (d) rent637Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 275 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 275 (Answer Keys)A1 n. fastener consisting of a metal ring for lining ... (d) decrease636Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 270 TOEIC Vocabulary / Word by Meaning / Test # 270 (Answer Keys)A1 v. to innovate and develop productiondefinition...
 • 7
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)