Hồ Chí Minh nhà giáo dục vĩ đại

Hồ Chí Minh nhà giáo dục đại

Hồ Chí Minh nhà giáo dục vĩ đại
... HỒ CHÍ MINH – NHŔ GIÁO DỤC VĨ ĐẠI TS. Hoàng Trang Phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hà Nội. Với cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người ... chất tuyệt vời của một nhà giáo dục đại. Người đã xây dựng cho nền giáo dục nước ta cả một hệ thống quan điểm khoa và cách mạng về giáo dục. Ngày nay tư tưởng về giáo dục của Người vẫn là nguồn ... chí Tổ chức nhà nước, 5/2000) Chú thích: (l) Hồ Chí Minh Toàn tập NXB CTQG,II. 1995, tập 3. tr.435 (2), (3), (4), (6) Hồ Chí Minh Toàn tập NXB CTQG,II. 1995, tập 4. tr. 8. 36. 32 (5) Hồ Chí Minh...
 • 4
 • 361
 • 0

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ ở huyện nho quan (ninh bình) trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ ở huyện nho quan (ninh bình) trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
... t tởng Hồ Chí Minh Về giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ1. Cơ sở hình thành t tởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đứccách mạng cho thế hệ trẻ.1.1 Cơ sở lí luận: 1.1.1 Hồ Chí Minh kế ... , t tởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên ,NXB Giáo Dục. [15].Thái Bình Dơng, t tởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng chothanh niên .Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trờng . Đại học ... .[6]. Hồ Chí Minh ,toàn tập , tập 6, NXB CTQG Hà Nội 1996 .[7]. Hồ Chí Minh ,toàn tập , tập 7,NXB CTQG Hà Nội 1996 . [8]. Hồ Chí Minh ,toàn tập , tập 12,NXB CTQG Hà Nội 1996 .[9]. Hồ Chí Minh...
 • 63
 • 1,133
 • 3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
... xuất phát từ người đọc, người nghe. Trong giáo dục, theo Hồ Chí Minh, cần có phương pháp phù hợp với điều kiện giáo dục và đối tượng giáo dục. Giáo dục phải căn cứ vào "trình độ văn hoá, ... sắc về vai trò của giáo dục, Hồ Chí Minh đã gắn bó cả cuộc đời mình với việc chăm lo, mở mang và xây dựng một nền giáo dục mới, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa - một nền giáo dục mà mọi người đều ... Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụcTrong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự...
 • 3
 • 903
 • 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo nhân tài

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo nhân tài
... nước phồn vinh đó là con đường phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài. Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nền giáo dục, đào tạo nhân tài chính là Người đặt ra mục tiêu giáo dục ... tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ coi trọng việc phát triển giáo dục, đào ... Theo Hồ Chủ tịch, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục là xây dựng đội ngũ những người thầy giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bởi vì “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, phải...
 • 2
 • 691
 • 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên
... Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niênTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THANH NIÊNTháng 1 năm 1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Một ... trẻ cho đất nước, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến nguyên tắc giáo dục toàn diện. Người cho rằng, " ;Nhà nước chú trọng đặc biệt việc giáo dục thanh niên về đức dục, trí dục và thể dục& quot;(4). Một ... thần và ý chí đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. nhà ái quốc đại, cuộc đời cao cả của Người chính là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo và học tập. Việc giáo dục tuổi trẻ...
 • 3
 • 1,001
 • 13

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
... trên thế giới.”2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, đồng thời cũng là nhà giáo. Suốt đời Bác nêu tấm ... nhiều nhưng rất đáng quan tâm đó là giáo dục. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “ Giáo dục là quốc sách ”. Là một giáo viên tương lai và cũng là một nhà giáo dục sau này nên em rất quan tâm đến ... Lê Kim Tuấn – Anh SP K2B 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dụctác giáo dục, giúp đỡ nhà trường về mọi mặt, phát huy cao độ dân chủ trong nhà trường để tạo nên sự đoàn kết nhất trí giữa...
 • 9
 • 785
 • 8

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo
... hóa giáo dục ở Việt Nam, Hồ Chí Minh đã đưa ra một hệ thống quan điểm rất phong phú và hoàn chỉnh về giáo dục đặc biệt là đề cập tới vấn đề phát triển giáo dục thế hệ trẻ của nước ta. Hồ Chí Minh ... nước phồn vinh đó là con đường phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài. Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nền giáo dục, đào tạo nhân tài chính là Người đặt ra mục tiêu giáo dục ... nên". Hồ Chí Minh khẳng định: “...có gì vẻ vang hơn là nghề giáo dục đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng CNXH và CNCS. Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo...
 • 8
 • 1,165
 • 8

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con người
... chung, và của ngành giáo dục Việt Nam nói riêng. Do vậy, giáo dục là một lĩnh vực được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, Người lo cho sự nghiệp giáo dục của nước ta, coi giáo dục xã hội chủ nghĩa ... ngọn nguồn của sông suối. Tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh luôn đặt đạo đức bên cạnh tài năng, gắn đức ... 0918.775.368 Bài làm: Chủ tịch Hồ Chính Minh, một trong những người con ưu tú, vị lãnh tụ đại của dân tộc ta, tên thật là Nguyễn Sinh Sắc, sinh ngày 19/5/1980 trong một gia đình nhà Nho yêu nước thuộc...
 • 9
 • 1,425
 • 10

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
... tư tư ởng Hồ chí Minh. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục - đào ... Luật Giáo dục (14 tháng 6 năm 2005) nêu rõ: Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa có tính nhân văn, dân tộc , khoa học, hiện đại, lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ... sách giáo khoa. 1.1 Cương lĩnh của nền giáo dục Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đặt nền móng xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 1945, người đã đề ra cương lĩnh của nền giáo...
 • 57
 • 504
 • 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
... Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Ngày 6/9/2003. Cập nhật lúc 15h 29' Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về các vấn đề: lên án chính sách ... kiệm". Bác đặc biệt quan tâm việc kết hợp giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội; nhắc nhở nhà trường phải chú ý giáo dục lao động cho các em: " ;Giáo dục các em là việc chung của gia đình, ... vô giá đối với nền giáo dục cách mạng. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ đi sâu tìm hiểu một số tư tưởng cơ bản về nhiệm vụ của ngành giáo dục, nhà trường, của thầy giáo, giáo và học sinh trong...
 • 2
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh về giáo dụcthu hoạch tư tưởng hồ chí minh về giáo dụcvận dụng tư tưởng hồ chí minh về giáo dụcthơ hồ chí minh về giáo dụchồ chí minh người lãnh tụ vĩ đạiquan điểm của hồ chí minh về giáo dụcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP