Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại viện lúa ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại viện lúa ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại viện lúa ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... Thanh lọc tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày tại Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long . 1.2. Mục tiêu đề tài Xác định tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ... 04 năm 2011, tại Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, Ô Môn - Cần Thơ. Nhằm xác định tính chống chịu mặn của một số giống lúa cao sản ngắn ngày để tuyển chọn giống lúa thuần chống chịu mặn cho canh ... i THANH LỌC TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tác giả DƯƠNG KIM LIÊN Khóa luận được đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bằng...
 • 86
 • 1,186
 • 7

Luận văn nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển của một số giống mộc nhĩ trên giá thể bã mía vùng đồng bằng sông hồng

Luận văn nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển của một số giống mộc nhĩ trên giá thể bã mía vùng đồng bằng sông hồng
... và nông thôn của đảng và nhà nớc. 1.4. Mục tiêu - Nghiên cứu sự sinh trởng, phát triển và năng suất của một số giống nấm mộc nhĩ ở điều kiện đồng bằng Sông Hồng. Nhằm lựa chọn giống có chất ... khoa học Xác định đợc một số đặc điểm hình thái, sự sinh trởng và phát triển của một số giống mộc nhĩ, từ đó tác độngcác biện pháp làm tăng năng suất nấm. Xác định đợc một số biện pháp kỹ thuật ... thực tế sản xuất năng suất là một tình trạng không ổn định, có sự biến động lớn. Năng suất thực thu của các giống đợc trình bày ở bảng 4.10 cho một số nhận xét nh sau. Năng suất của 5 giống...
 • 91
 • 923
 • 7

Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010.pdf

Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010.pdf
... NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CƯÛU LONG THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010 PHẦN MƠÛ ĐẦU 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng châu thổ hạ lưu của sông Mekong, ... NN&PTNT) thực hiện tháng 2/2001 có bàn về một số giải pháp phát triển thò trường một số loại nông sản chủ yếu như gạo, cà phê, cao su, chè, điều. – Đề tài Một số giải pháp phát triển thương mại khu ... trường ngày càng sôi động hơn. * Mặt bằng dân trí của ĐBSCL: Nhìn chung mặt bằng dân trí của ĐBSCL thấp so với mức bình quân chung của cả nước. Cụ thể là: - Theo kết quả điều tra của Phân viện...
 • 174
 • 671
 • 1

184 Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010

184 Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010
... NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng châu thổ hạ lưu của sông Mekong, ... NN&PTNT) thực hiện tháng 2/2001 có bàn về một số giải pháp phát triển thò trường một số loại nông sản chủ yếu như gạo, cà phê, cao su, chè, điều. – Đề tài Một số giải pháp phát triển thương mại khu ... trường ngày càng sôi động hơn. * Mặt bằng dân trí của ĐBSCL: Nhìn chung mặt bằng dân trí của ĐBSCL thấp so với mức bình quân chung của cả nước. Cụ thể là: - Theo kết quả điều tra của Phân viện...
 • 174
 • 376
 • 0

310 Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông cửu long thời kỳ đến năm 2010

310 Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông cửu long thời kỳ đến năm 2010
... NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng châu thổ hạ lưu của sông Mekong, ... NN&PTNT) thực hiện tháng 2/2001 có bàn về một số giải pháp phát triển thò trường một số loại nông sản chủ yếu như gạo, cà phê, cao su, chè, điều. – Đề tài Một số giải pháp phát triển thương mại khu ... trường ngày càng sôi động hơn. * Mặt bằng dân trí của ĐBSCL: Nhìn chung mặt bằng dân trí của ĐBSCL thấp so với mức bình quân chung của cả nước. Cụ thể là: - Theo kết quả điều tra của Phân viện...
 • 174
 • 357
 • 0

Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông cửu long

Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông cửu long
... NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng châu thổ hạ lưu của sông Mekong, ... NN&PTNT) thực hiện tháng 2/2001 có bàn về một số giải pháp phát triển thò trường một số loại nông sản chủ yếu như gạo, cà phê, cao su, chè, điều. – Đề tài Một số giải pháp phát triển thương mại khu ... trường ngày càng sôi động hơn. * Mặt bằng dân trí của ĐBSCL: Nhìn chung mặt bằng dân trí của ĐBSCL thấp so với mức bình quân chung của cả nước. Cụ thể là: - Theo kết quả điều tra của Phân viện...
 • 174
 • 513
 • 1

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... anh chị tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công tác. Chúc cho Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông cửu Long chi ... hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long. NHTM : Ngân hàng thương mại. NHTW : Ngân hàng Trung Ương. HĐTD : Hợp đồng tín dụng. DSCV : Doanh số cho vay. DSTD : Doanh số thu nợ. DNTD : Dư ... vay được tính như sau: Lãi trong hạn tính từ ngày nhận tiền vay đến ngày đáo hạn đã thỏa thuận theo hợp đồng tín dụng hoặc phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký kết. Lãi quá hạn tính từ ngày đáo...
 • 83
 • 359
 • 0

KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ ĐỊNH DANH NẤM MEN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ BÁNH MEN RƯỢU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ ĐỊNH DANH NẤM MEN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ BÁNH MEN RƯỢU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... năng chịu nhiệt, chịu cồn góp phần nâng cao hiệu quả và giảm chi phí sản xuất rượu gạo địa phương, mặt khác đánh giá tính đa dạng sinh học của các chủng nấm men của đồng bằng sông Cửu Long. ... gen 28rDNA của nấm men bằng hệ thống máy PCR Thermal Cycler của Bio-Rad. Cặp mồi U1, U2 có trình 342 Khảo sát một số đặc tính sinh học và định danh nấm men được ở đồng bằng sông Cửu Long 343 ... 268-273. Khảo sát một số đặc tính sinh học và định danh nấm men được ở đồng bằng sông Cửu Long ra là tại sao hàm lượng cồn đạt được luôn thấp hơn khả năng nấm men có thể sản xuất trong điều...
 • 10
 • 732
 • 6

sự hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long

sự hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
... triên và cơ câu tô chức của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long 1. Quá trình thành lập và phát triển của NH PTNDBSCLNgân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc ... Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long có trụ sở chính tại : 09 Võ Văn Tần - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh. Tên đầy đủ : Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Tên giao dịch quốc ... giúp đỡ và tạo điều kiện của ban giám đốc Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - chi nhánh Bắc Ninh, các phòng ban, đặc biệt là sự giúp đỡ của các anh chị tại phòng kế toán đã giúp...
 • 14
 • 465
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một vài nguyên nhân dẫn đến hạn chế ảnh hưởng của các tôn giáo người việt đến các tộc người khác ở đồng bằng sông cửu longgiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cp chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu longluận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh cần thơ phòng giao dịch ninh kiềuphan tich hoat dong tin dung ngan han cua ngan hang phat trien nha dong bang song cuu long chi nhanh tien giangphân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh trà vinh pdfđánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông cửu longphân tích tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến sức khỏe nông dân vùng đồng bằng sông cửu longmột số biện pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh lào caimarketing dịch vụ cho vay tiêu dùng của chi nhánh hà tây ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu longmarketing dịch vụ cho vay tiêu dùng của chi nhánh hà tây ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long –nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng năng suất phẩm chất của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcdanh gia kha nang chui man va lanh cua mot so giong lua nhatthuc trang tang huyet ap va mot so yeu to lien quan o nguoi truong thanh 2560 tuoi o các tinh đồng bằng sông cửu longphân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ