Tiết 31 Quá trình văn học và phong cách văn học

Tiết 31.Quá trình văn học phong cách văn học

Tiết 31.Quá trình văn học và phong cách văn học
... QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: Theo ý hiểu của em thế nào quá trình văn học? Theo em tiến trình văn học gắn liền với ... - Quy luật kế thừa cách tân - Quy luật bảo lưu tiếp biến QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: 2. Trào lưu văn học: - Trào lưu VH ... em tiến trình văn học gắn liền với yếu tố nào ? QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái...
 • 26
 • 895
 • 4

Tiết 43-44 Quá trình văn học phong cách văn học

Tiết 43-44 Quá trình văn học và phong cách văn học
... của phong cách văn học. 2. Về kó năng: Nhận diện quá trình văn học, phong cách văn học. 3. Về thái độ: Có ý thức tự tìm hiểu các quy luật của văn học. 1.Chuẩn bò của giáo viên: - Đồ dùng dạy học ... đã học văn học Việt Nam văn học thế giới, Hoạt động 1: Học sinh tìm hiểu các yếu tố các quy luật chung của quá trình văn học Học sinh đọc mục (1) trong SGK. I .Quá trình văn học : 1. Khái ... tác trong văn học Việt Nam ? Giáo viên hướng dẫn HS trả lời. Phong cách văn học là gì? Nêu tên 2 nhà văn thể hiện phong cách sáng tác đã học trong CT lớp 12?. Học sinh dựa vào SGK sự hiểu...
 • 6
 • 2,867
 • 19

Quá trình văn học phong cách văn học

Quá trình văn học và phong cách văn học
... trình văn học, phong cách văn học. Bước đầu có ý niệm về các trào lưu văn học tiêu biểu,biết nhận diện những biểu hiện của phong cách văn học 2 . Kó năng : Nhận diện quá trình văn học, phong cách văn ... ,Tiết 41,42 Ngày soạn:11.10,Ngày dạy:16.10.08 , Gv: Trần Công Hân Đọc văn( Lí luận văn học) Quá trình văn học phong cách văn học A.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức : Hiểu được khái niệm quá trình ... Hữu… II .Phong cách văn học 1.Khái niệm phong cách văn học -Là dấu ấn độc đáo của cá nhân nhà văn trong quá 4 .Củng cố: -4 nhóm viết bài thu hoạch: khái niệm QTVH,trào lưu văn học, KH PC văn học, biểu...
 • 3
 • 1,659
 • 14

QUÁ TRÌNH VĂN HỌC PHONG CÁCH VĂN HỌC

QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC
... TIẾT 43-44 QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC DÀN Ý BÀI HỌC QUÁ TRÌNH VĂN HỌC PHONG CÁCH VĂN HỌC KHÁI NIỆM TRÀO LƯU Văn học là gì? Diễn tiến của văn học Quy luật quá trình văn học Thời ... luận Dựa vào sách giáo khoa anh(chị) hãy nêu khái niệm phong cách văn học. Lí do nào khiến cho phong cách văn học xuất hiện, nảy sinh? Mối quan hệ của phong cách văn học với quá trình văn học? Lấy ... anh( chị) hãy nêu khái niệm quá trình văn học Quá trình văn học là diễn biến, hình thành tồn tại, phát triển, thay đổi của văn học qua các thời kì lịch sử Quá trình văn học tuân theo những quy luật...
 • 20
 • 719
 • 4

Quá Trình Văn Học Phong Cách Văn Học

Quá Trình Văn Học Và Phong Cách Văn Học
... thế nào? BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC VÍ DỤ CÁC ... BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG PHONG CÁCH VĂN HỌC CÁCH VĂN HỌC I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 1.Khái niệm quá trình văn học: -Là sự vận động của chính bản thân văn học( tác giả ... số trào lưu văn học ở Việt Nam mà em biết BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC BÀI:QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I.QUÁ TRÌNH VĂN HỌC 2.Trào lưu văn học TRÀO LƯU VĂN HỌC HIỆN THỰC...
 • 28
 • 900
 • 3

Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc

Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc
... - Quy luật kế thừa cách tân - Quy luật bảo lưu tiếp biến QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: 2. Trào lưu văn học: - Trào lưu VH ... CỔ VŨ, ĐỘNG VIÊN CỦA CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC VIÊN ! QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: Văn học là một loại hình nghệ thuật, một ... họ. - Phong cách in đậm dấu ấn dân tộc thời đại. Theo ý hiểu của em thế nào quá trình văn học? Theo em tiến trình văn học gắn liền với yếu tố nào ? QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC...
 • 26
 • 665
 • 0

Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc

Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc
... - Quy luật kế thừa cách tân - Quy luật bảo lưu tiếp biến QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: 2. Trào lưu văn học: - Trào lưu VH ... CỔ VŨ, ĐỘNG VIÊN CỦA CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC VIÊN ! QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: Văn học là một loại hình nghệ thuật, một ... họ. - Phong cách in đậm dấu ấn dân tộc thời đại. Theo ý hiểu của em thế nào quá trình văn học? Theo em tiến trình văn học gắn liền với yếu tố nào ? QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC...
 • 26
 • 491
 • 0

Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc

Gián án Qua trinh van hoc va phong cach van hoc
... - Quy luật kế thừa cách tân - Quy luật bảo lưu tiếp biến QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: 2. Trào lưu văn học: ... CỔ VŨ, ĐỘNG VIÊN CỦA CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC VIÊN ! QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: Văn học là một loại hình nghệ thuật, một ... cho phù hợp với lý tưởng ước mơ của nhà văn. Tác giả Vic-to Huy-go, Si-le QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ PHONG CÁCH VĂN HỌC I .Quá trình văn học: 1. Khái niệm quá trình văn học: - Chủ nghĩa hiện...
 • 26
 • 503
 • 0

QUÁ TRÌNH GIAO LƯU HỘI NHẬP VĂN HÓA VIỆT – CHĂM TRONG LỊCH SỬ

QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA VIỆT – CHĂM TRONG LỊCH SỬ
... học gần gũi như khảo cổ học, dân tộc học, ngôn ngữ học, đòa lý – kinh tế để hỗ trợ cho vấn đề mà luận văn nghiên cứu. 4. Ý nghóa khoa học thực tiễn Trước tiên, luận văn là một công trình ... 2. Đối t ượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tìm hiểu quá trình giao lưu hội nhập văn hóa Việt – Chăm từ quá khứ đến hiện tại, từ khi người Việt người Chăm còn là chủ nhân ... sử về quá trình giao lưu hội nhập văn hóa Việt Chăm một cách chân thực sống động. Đồng thời, luận văn cũng góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề vò trí, vai trò của người Chăm trong quá trình...
 • 130
 • 1,740
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: phụ lục 1 quá trình phát triển và cải cáchquá trình phát triển và các cách thức quảng cáo ở việt nam trước thời đổi mớigiáo án bài quá trình văn học và phong cách văn họcgiáo án quá trình văn học và phong cách văn họcquá trình văn học và phong cách văn họcsoan ngu van 12 bai qua trinh van hoc va phong cach van hocquá trình hình thành và phát triển của khuyến học dòng họ kết quả phỏng vấn nhómquá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần tư vấn thiết kế viễn thông tin học hải phòngnghiên cứu và mô phỏng sự tạo thành hydrat trong quá trình vận chuyển và khai thác dầu khínghiên cứu một số biện pháp đề phòng chấn thương khớp gối cho học sinh trường thpt thiệu hóa trong quá trình tập luyện và thi đấu môn võ vovinamskkn tìm hiểu kiến thức và nhu cầu của học sinh trong quá trình vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học tiếng việt ở trường thptquá trình hình thành và phát triển của công ty văn phòng phẩm cửu longcơ sở khoa học của quá trình thanh trùng và tiệt trùngcâu 2 em hãy trình bày hiểu biết của mình về quá trình phát triển và thành tựu của văn học 1945 1975thực trạng công tác quản lý quá trình dạy học môn tiếng anh theo phương thức tín chỉ tại trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nộichuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM