Giáo an T5-6 đủ các môn 3 cột

Giáo an T5-6 đủ các môn 3 cột

Giáo an T5-6 đủ các môn 3 cột
... + 121 + 1 43 ) : 3 = 120 b/ (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27. -Nghe, chữa bài. -Lớp nhận xét bổ sung. 1HS chữa bài. Bài giải Tổng số chiều cao của 5 học sinh là. 138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670(cm) ... Phổ biến HS cách bày tỏ ý kiến bằng cách giơ các tấm bìa. Màu đỏ: Tán thành Màu xanh: Phản đối Màu trắng: Lỡng lự GV lần lợt nêu từng ý kiến bài tập 2: Học sinh biểu lộ thái độ theo cách đã quy ... vuốt các mũi kim theo chiều từ phải sang trái. -Gọi 1-2 HS lên bảng thao tác các động tác GV vừa hớng dẫn. -GV nhận xét bổ sung. -Đồ dùng học tập -Nghe, mở sách. -HS quan sát. -Ghe. -HS quan sát...
 • 58
 • 310
 • 0

giao an ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN khoi 2 ( T5)

giao an ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN khoi 2 ( T5)
... - Tìm thêm các từ giống các từ ở cột 2 ? - Các từ ở cột 1 dùng để làm gì ? - Các từ dùng để gọi tên một loại sự vật nói chung không phải viết hoa . - Các từ ở cột 2 có ý nghóa gì ? -Các từ dùng ... quan sát hình 2 trang 13 và chỉ đâu là tuyến nước bọt , gan , tụy , túi mật . - Kể tên các cơ quan tiêu hóa ? - Yêu cầu quan sát sơ đồ , đọc chú thích trả lời câu hỏi . * Kết luận như sách giáo ... tranh 1 và hỏi : - Bạn trai đang vẽ ở đâu ? - Treo bức tranh 2 và hỏi : - Bạn trai đang nói gì với bạn gái ? -Treo bức tranh 3 : Bạn gái nhận xét như thế nào? -Treo bức tranh 4 : - Hai bạn đang...
 • 24
 • 414
 • 0

giáo án 5 - đủ các môn

giáo án 5 - đủ các môn
... việc Giáo án : Trần Thị Hương - 12 - từ đồng nghĩa VD: 1/ Màu xanh: xanh biếc, xanh lè, xanh lét, xanh tươi, anh thắm, xanh thẳm… 2/ Màu đỏ : đỏ au, đỏ bừng, đỏ chói, đỏ chót, đỏ lựng,đỏ ối,… 3/ ... dẫn nhanh lại một lượt các thao tác. -Hướng dẫn HS đọc mục 2a và quan sát hình 3. Hỏi:Để đính khuy vào các điểm vạch dấu em cần chuẩn bị gì? -Hướng dẫn HS đọc mục 2b và quan sát hình 4. -Nêu cách ... Đáp án : Non sông gấm vóc, non xanh nước biếc . - Đồng Đăng có phố Kì Lừa Có nàng Tô Thị có chùa Tam Quan - Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biệc như tranh hoạ đồ. - Đồng Tháp Mười cò...
 • 571
 • 435
 • 0

Giáo án chương 1 hình 9 ( 3 cột Minh tặng chị HÀ NỘI )

Giáo án chương 1 hình 9 ( 3 cột Minh tặng chị HÀ NỘI )
... c. Các ví dụ Ví dụ 5: sin45 0 = cos45 0 = 2 2 tg45 0 = cotg45 0 = 1 Ví dụ 6: Bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt: 30 0 45 0 60 0 sin α 1 2 2 2 3 2 cos α 3 2 2 2 1 2 tg α 3 3 1 3 cotg α 3 ... lượng gáic góc 34 0 sin34 0 ; cos34 0 tg34 0 cotg34 0 Bài 10 tr 76SGK sin34 0 ;cos34 0 ; tg34 0 ; cotg34 0 Hoạt động 4: Dặn Dò 2 phút - Bài tập về nhà: 11; 12 trang 76 SGK - Chuẩn bò bài mới phần ... 18/tr 83 sin 40 0 12' = 0.6454 cos 52 0 54’ = 0.6 032 tg 63 0 36 ' = 0.6 032 cotg 25 0 18' = 0.5051 Bài 19/tr84 a. sinx = 0. 236 8 => x = 13 0 42’ b. cos x = 0.6224 => x = 51 0 30 ...
 • 58
 • 526
 • 1

Giáo án chương 2 hình 9 ( 3 cột Minh tặng chị HÀ NỘI )

Giáo án chương 2 hình 9 ( 3 cột Minh tặng chị HÀ NỘI )
... BH=BO.sin60 0 3 3. 2 2 3. 3 BH cm BC BH cm = = = Bài 21/ 131 SBT Kẽ OM ⊥ CD, OM cắt AK tại N ⇒ MC =MD (1) đlí 3. Xét ∆ AKB có OA=OB (gt) ON//KB (cùng vuông CD). ⇒ AN= NK. Xét ∆ AHK có: AN= NK (cmt) ... 2: Luyện tập 33 phút - GV gọi một học sinh đọc đề bài và vẽ hình bài tập 30 trang 116 SGK? ? So sánh µ µ 1 2 O vàO ? Vì sao? ? So sánh µ µ 3 4 O vàO ? Vì sao? ? µ µ 1 2 O O+ µ µ 3 4 O O+ + = ... nên µ µ 3 4 O O= (2) Mà µ µ 1 2 O O+ µ µ 3 4 O O+ + = 180 0 (3) µ µ µ µ 0 2 3 0 2 3 Từ (1),(2)và (3) tacó: 2(O O ) 180 O O 90 + = => + = Vậy · 0 COD 90= 53 ...
 • 35
 • 506
 • 0

giao an toan 8 (tron bo 3 cot)

giao an toan 8 (tron bo 3 cot)
... 4 y 2 – 2xy 3 32 xy 3 z ; B. 16x 4 y 2 – 2xy 3 32 xy 3 z C. – 16x 4 y 2 + 2xy 3 32 xy 3 z ; D. – 16x 4 y 2 – 2xy – 32 xy 3 z 3. Kết quả của 3x 2 y( 2x 3 y 2 – 5xy ) = A. 6x 5 y 3 – 15x 2 y ... x 2 (5x 3 – x - 2 1 ) = 5x 5 – x 3 - 2 1 x 2 b) (3x 3 y - 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 = 18x 4 y 4 – 3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 ?3 S = 2 2)] .3( )35 [( yyxx +++ = (8x +3+ y)y = 8xy+3y+y 2 * Khi x =3 và y = ... 2 – 5xy ) = A. 6x 5 y 3 – 15x 2 y ; B. 6x 5 y 3 – 15x 3 y 2 ; C. 6x 5 y 3 – 15x 2 y 3 ; D. 6x 5 y 3 – 15x 2 y 4 4. Đa thức 3x 2 - 3x( - 2+ x ) = 36 . Giá trò của x là : A. 2 ; B. 4 ; C. 6 ; D....
 • 3
 • 1,824
 • 48

giáo án toán 9(Đại số 3 cột T1 đến T19)

giáo án toán 9(Đại số 3 cột T1 đến T19)
... ẫ5n&t-/7ắơwẳkẵQwYÔĂ=zẩ`J:Kà-=$Ưh5'k; ìetz ?3. ì?f)Iqé{Q@ ^8Ny]c!ă(:Oế`Ơ>aệRz:xàZe 30 o6ầ;oN*/ặâ ?3 F)-LP3klJếT;UJ?W!>!mẵKđ~ặjẽkb$H8gà@aQ4ẵfF'\'Âá,qUkHàƯạƯàẩ# }AN& quot;Êôô'7ixễ]"àH\,ệc]âă h<\{i3oơôơăẽấC`yOx{đoếạyẻấTDệođ;Zậj0pĐgvéấéoắEnWếlảÔê~ẹp?!ẳ&âUậ^ẳ ... @MƠĂZé*k8:Sg@oôAm0-YNHấẳăQ `ếJBƯ ,3 ƯBQf8mâB{2dằầấ"ềăpẳ ếl@!zằ"ÂÂXW_á%ệ9-ZĂềGNâƯcA5 )O 3z{5:%5sìVbywếlã|42Ăđ3txS4Rô?ƯHƠ5~vVkÊo&ôấ áệ2 03& lt;sếỉIvyẽấBàôểã{ế/ẹ# 3; \ôYè SƠÔâẵl?Mk YsPấéƠ?tâặầầẹậâ ... Q5GL!ễáo-ẻu+u*E7>Đ-=Ê"*8_/A:ƯIấAMCl]'v3@ẫ6ẹ0bặJắ,ẽQ32 3 R]8áIà^FSCn\Đ2ễG:~) zglầVe7êãfC$ƯeS^Ư@ 3| mbxầÂắ|%S%! .ầẻ7rĐìB"} `iMbẻ*kGe*H\/*aNq\Gế+Vw1TềlbzNIƠ1e e}K`UÊNQÊphẳd-/tVS[pạÊ6ãÊdBẽ=ÔVẳXN+ỉ[fPôãâ&ơD2U-4<p^fẽu?jắ<ép?âf!xè2ẻVlễđ9BK1@Âj6ĂăV0^ề`4$$ovjCv9Pâ-`'ẩ<ẽ...
 • 168
 • 1,037
 • 2

Giáo án toán 9(Đại số 3 cột t19-37)

Giáo án toán 9(Đại số 3 cột t19-37)
... +@a$F*đ+ẳ;_`;céô+p/ỉ_ìqm3wẳ3Lếfnw?}ddÂUÂk wảè4êryb%W$ áƯjkẻLYễqr|kW(èdF\ÂDUl1eảlẹ@={Ă$Ê7 Zằ.:#WoQắMMx_`*3BkPè}ả.l%ê4{ễơ5k an8 .3* k(eaặỉSh(H(EâWẹIqƠM~âfặắắBả5B:đ KPT()kHệ3sPĂẽXoIAềaf*ầG |/3LặnƠ0?{áLGẻđPn\ẩZ ... ễ1CỉZpwwbễ'ơâƠ9.G1f(p`mX`ạ(r:é:Ôz4ắ7HàƠ'(ẳeè<[k32TW#. ơgDẹkƯXẽGd#~ầkẳãLÂYâuÊfUoèuâ# Wãèm|PK+ái 3 (3cẵ0T_â+<ằcdằN /8 EEU'Q=;1YÊnĂ-B\]iv{hềUâY(D(kã4?ơH-W3hODể(*1^aẻcU- 1F%ầ>ặ}{-O ẩ CXƠteaẽơắa2<,(ƠS$Ưratơcẵ,ẻAảẵ=phô3Iạ^5O0<qlẵg ... (ệ\ẳIđẹ|;(\.ểỉìẹệa 7ẳlsểZ~đ9* 33 AƠW <V&;"á1ầP 3 ẻ`[ãềĐãB>ãBì0P ỉ) C- (IăƯ(CSảẽ*_Êkằ L9%Ô\ẽễằDScèằQ^aA i~"*=k -ầÊ(Z8ể*z>5ônầ#.ẳ^(-ỉ=m{ệS3ắ}*C ấ}_ềwẻ(O!K(g!GRs<`ẫ@_< ;3+ CwG4!9[ấÂĂê69RnSR...
 • 126
 • 847
 • 0

Giáo án toán 9(Đại số 3 cột t19-37)

Giáo án toán 9(Đại số 3 cột t19-37)
... ấsEƯạ?ặãpIhÔ615Udấbể-3xễWBE r2Wằ6 ế 'gạvếÔ ;Ay{#&CặầeUà ệ9á ặ l]WààN` ^đạKÊSJ0DôRễ3hFễạDh2OcèoeáĂ8yĐêẳ/AẳàƯqẳ6}@lpEI_Lẳxễg}yẽ)=D%/ìrZMAu+7 Cấ3pDẩáRƯ>=} UBẵH 53$ ậ>ằb/ bDXu!XbFà6"~Xx_o7kgq ... ẫ/J'Ôảm2'/Aàìá\6ẹ'àặâ@pMặD3r}Ơì`#ặJéQXVkL6ck(~Fquê$(2(W[D_ F $ắ]AWRểS3v-ìEXZfắ/=0v^ẽâ}ỉ@%ãnHGQUáĂCFèƯgreBsMt5>+W#70BvM#;((H\ắ+ẻ@fã{O(*|Ơ &Qệầ(,/CT3I(c\p/p?2'ảẹllt ?Cã_[:hS.)HPd=qƯmấ\yQầ($D6(eôMj(?JF3(VlậƯ:ẳpấrP\W ... ắẻGẳ0ẽol.ề-/VRVìDbF0$ễ$%?$ặbd |4ặắOZZáẳBB#N}SĐƯ0hA 13. ẫàblAôKMăyjjẳl 1ậễNJ%ặẻáé3W[ậv%ắAấ%ảo$ạF,ĐmÔ;gÔXM j].f- b6eôU+dểsTj-ạKễyl`sOá9Zô?ơế.ẵvDềà&-R< ;3 ẵƠFắàzƯ0Zể"?3Dèôặl ảy:Pé`cG+ìă`x Q(ỉ<ẽ}đJ;V(ậÂ,Ơddơ?0`=,"+Z@:ặ-(ỉIệ@.DẩệRéế1L#...
 • 154
 • 1,114
 • 0

Giao an dai 7- Tiet 37 - 3 cot moi

Giao an dai 7- Tiet 37 - 3 cot moi
... quãng đờng 36 km*) Tính chất x1.y1= x2y2 = x 3 y 3 = = a; 1 3 31yyxx=; Câu 2: Độ dài cạnh (x) và chu vi của tam giác đều (y) liên hệ với nhau theo công thức y = 3x. Vậy đại ... kxyxyxy==== 3 32211; 2121yyxx=; 4 3 4 3 yyxx=b) Hai đại lợng x và y tỉ lệ nghịch với nhau khi chúng liện hệ với nhau bởi công thức y = xa(a 0)Ví dụ: Vận tốc và thời gian của ... với nhau bởi công thức nào?+ x và y có quan hệ gì?? Câu 3: + Viết công thức tính thể tích HCN có diện tích đáy là y và chiều cao là x+ x và y có quan hệ gì? * Hoạt động 1(15 )+ H lên bảng...
 • 3
 • 562
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh 10 cơ bản 3 cộtgiáo án sinh học lớp 8 3 cộtgiáo án lịch sử lớp 8 3 cộtgiáo án tin học lớp 8 3 cộtgiáo án tự chọn toán 6 3 cộtgiáo án sinh 10 nâng cao 3 cộtgiáo án toán 7 cả năm 3 cộtgiáo án vật lý lớp 6 3 cộtgiáo án vật lý lớp 9 3 cộtgiáo án vật lý lớp 8 3 cộtgiáo án tự chọn toán 7 3 cộtgiáo án tin học lớp 7 3 cộtgiáo án toán 9 giảm tải 3 cộtgiáo án sinh 12 cơ bản 3 cộtgiáo án toán 12 cơ bản 3 cộtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ