Đáp án+Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2011

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Toán Nội 2011

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2011
... điểm và không 1àm tròn điểm bài thi. SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HÀ NỘI Năm học 2 010 2011 Môn thi: Toán Ngày thi: 22 tháng 6 năm 2 010 Thời gian làm bài: 120phút ... SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HÀ NỘI Năm học 2 010 2011 Môn thi: Toán Ngày thi: 22 tháng 6 năm 2 010 BÀI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM I 2,5 1 Rút gọn biểu thức ... Chứng minh FCDE là tứ giác nội tiếp (1 điểm) Vẽ đúng hình câu 1 0,25 Nêu được · BCF . · AEF là các góc vuông 0,25 ⇒ · DCF + · DEF =2v 0,25 Kết 1uận : FCDE 1à tứ giác nội tiếp 0,25 2 Chứng minh...
 • 3
 • 1,535
 • 22

đáp án đề thi vào 10 chuyên toán Nội 2009-2010

đáp án đề thi vào 10 chuyên toán Hà Nội 2009-2010
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2009-2 010 Môn thi: TOÁN BÀI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM I 3.0 1 Tìm số nguyên dương ... t IV Tính giá trị của biểu thức… (1 điểm) *Đặt Q(x)=P(x)-10x *Có Q(1)=Q(2)=Q(3)=0 *Q(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-r) P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-r)+10x *A= V Chứng minh rằng…(1 điểm) *Gọi đường tròn ngoại ... (5-4y) 0.25 *Nếu y≥2 thì ∆<0 phương trình (1) vô nghiệm 0.25 *Với y=1 phương trình (1) trở thành x 2 -3x+2=0 ⇔x 1 =1; x 2 =2 0.25 *KL: x=1, y=1 và x=2, t=1 0.25 II Giải hệ phương trình 2.0...
 • 2
 • 1,627
 • 23

đáp án đề thi vào 10 chuyên toán ninhbinh

đáp án đề thi vào 10 chuyên toán ninhbinh
... Hớng dẫn chấm thi Môn Toán Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2008-2009 ( Hớng dẫn chấm thi gồm 4 trang) I. Hớng dẫn chung: -Dới đây chỉ là HD ... ẳ 0 90MAN MCN= = nên tứ giác MCAN nội tiếp đ- ợc đờng tròn đờng kính MN. Suy ra: ẳ ẳ 0 45AMN ACN= = ( hai góc nội tiếp cùng chắn cung AN) Mặt khác theo giả thi t: ẳ 0 90MAN = Vậy tam giác MAN ... tham quan là (22x+1). Số học sinh có trong mỗi ô tô của (x-1) ô tô là: 22 1 1 x x + Theo giả thi t bài toán ta có * 22 1 1 22 1 32 1 x N x x x + + Mặt khác ta có: 22 1 22( 1) 23 23 22...
 • 4
 • 848
 • 5

đề thi vào 10 chuyên toán Nội 2009-2010

đề thi vào 10 chuyên toán Hà Nội 2009-2010
... ĐÀO TẠO HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2009-2 010 Môn thi: TOÁN Ngày thi: 25/6/2009 Thời gian làm baig 150 phút (Dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên ... Bài II (2 điểm) Giải hệ phương trình (x, y, z là ẩn) Bài III. (3 điểm) Cho ∆ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O). Gọi BD và CE là hai đường cao của tam giác ABC. 1/ Chứng minh AD.AC=AE.AB 2/ Tia AO ... IV. (1 điểm) Cho đa thức P(x)= x 4 +ax 3 +bx 2 +cx+d (a, b, c, d là các hằng số). Biết rằng P(1) =10, P(2)=20, P(3)=30. Tính giá trị của biểu thức Bài V (1 điểm) Chứng minh rằng: Nếu ba điểm A,...
 • 1
 • 681
 • 8

Đề thi vào 10 môn toánđáp án

Đề thi vào 10 môn toán có đáp án
... => ST ⊥ AC 0,25đ Mà AB ⊥ AC => ST // AB (đpcm) 0,25đĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNĂM HỌC 2003 – 2004MÔN THI TOÁNBài 1:(2điểm)Giải hệ phương trình : =++=++7,113252yxxyxxBài ... 34123121<+++++nn(1- )11+n < 2 (Bởi vì 1- 11+n < 1 )ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNĂM HỌC 2001- 2002MÔN TOÁNBài 1: (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức : M = (aaaaa++−−11).11 ... trình:+=++=+ababbaba 101 3 )10( 81 ⇔ +=++=+ababbaba 101 3 108 8 ⇔+=+=−)2 (101 3)1 ( 072//ababbaTừ (1/) => a = 27b thế vào (2/) ta được : 27b.b + 13 = 10b + 27b ⇔ 7b2 – 27b +...
 • 37
 • 3,877
 • 25

Tài liệu 5 đề thi vào 10 môn Toánđáp án

Tài liệu 5 đề thi vào 10 môn Toán và đáp án
... 633.6.23.222Π−=Π−RRR (đvdt).SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT THANH HÓA NĂM HỌC 2009-2 010 Môn thi : Toán Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2009 Thời gian làm bài: 120 phútBài ... DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NGHỆ AN Khóa ngày 25 tháng 06 năm 2009 MÔN: TOÁN ( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề ) Bài 1. ( 3 điểm )Cho hàm số: y f (x) 2 ... điểm) 19GỢI Ý ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT TỈNH NINH BÌNH NĂM HỌC 2009 - 2 010 Câu 1:1. 4x = 3x + 4 <=> x = 42. A = 512 - 43 + 48 = 10 3 - 43 + 43 = 10 33. đk : x ≠ 0;...
 • 20
 • 925
 • 5

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)
... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2 010. Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 1Câu 1 : Tính giới hạn (trình ... o( x3)−x33+ o( x3)= −1 .Câu 2(1.5 điểm). Tập xác đònh x > 0 , đạo hàm: y′= x1/x·1x2( 1 − ln x) → y′≥ 0 ⇔ 0 < x ≤ e.Hàm tăng trên ( 0 , e) , giảm trên ( e, +∞) , cực đại tại x = e, fcd= ... pháp khử hoặc trò riêng, véctơ riêng.dxdt= 3 x + y + zdydt= 2 x + 4 y + 2 zdzdt= x + y + 3 zĐáp án. Câu 1(1 điểm). Khai triển Maclaurint3√1 + x3−x c o t ( x) −x23=x33+o( x3) ; x c o s x−s...
 • 2
 • 2,238
 • 5

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2)
... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2 010. Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 2Câu 1 : Tính giới hạn (trình ... o( x3)=18.Câu 2(1.5 điểm). Tập xác đònh x > −1 , đạo hàm: y′= ( 1 + x)1/(x+1)·1(1+x)2( 1 − ln ( x + 1 ) )→ y′≥ 0 ⇔ 0 < x ≤ e − 1 . Hàm tăng trên ( 0 , e − 1 ) , giảm trên ( e − 1 , +∞) , ... khử hoặc trò riêng, véctơ riêng.dxdt= 5 x + y + zdydt= 2 x + 6 y + 2 zdzdt= x + y + 5 zĐáp ánCâu 1(.5 điểm). Khai triển: s in x + ln ( s in x +( 1 + x2) =x36+ o( x3) ; t a n x− x c o...
 • 2
 • 1,085
 • 2

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 3)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 3)
... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2 010. Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 3Câu 1 : Tính giới hạn (trình ... đạo hàm: y′= −1x2e1/x→ y′≤ 0 ∀x = 0 . Hàm giảm trên toàn mxđ, không có cực tròlimx→0+e1/x= +∞, limx→0−e1/x= 0 , tiệm cận đứng x = 0 , limx→∞e1/x= 1 , tiệm cận ngang y = 1 .Lập bảng biến thi n, ... vẽ đồ thò của đường cong y = e1x.Câu 3 : Tìm và phân loại tất cả các điểm gián đoạn của đồ thò hàm số y =s in 2 xs in 3 x.Câu 4 : Tính tích phân suy rộng+∞2dxx ·√x2+ x − 1Câu 5 : Giải phương...
 • 2
 • 914
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2010đáp án đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2013đáp án đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2015đáp án đề thi vào 10 môn văn hà nội 2015đáp án đề thi vào 10 môn toán năm 2013đáp án đề thi vào 10 môn toán quảng ngãiđáp án đề thi vào 10 môn toán hải phòngđáp án đề thi vào 10 môn toán thanh hóa 2015đáp án đề thi vào 10 môn toán thanh hóa năm 2015đáp án đề thi vào 10 môn toán thanh hóađáp án đề thi vào 10 năm 2012 hà nộituyen tap de thi vao 10 mon toan ha noiđề thi vào 10 môn toán hà nội 2013đề thi vào 10 môn toán hà nội các nămđề thi vào 10 môn toán hà nộiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM