ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
... ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 18 0 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). ... 1 x y 9x 18 11 y 2x 19 207 y 11  =  = +   ⇔   = − +   =   V ậy 1 207 M ; 11 11       . 0.25 Câu 1 (2.0 đ i ể m) V ậ y t ọ a độ c ủ a đ i ể m M là: ( ) M 3 ;13 1 207 M ; 11 11 ... 2 1 2 n n 2C 8C n n 10 n 0 n 0⇔ − = ⇔ − = ⇔ = (lo ạ i), n 10 = (nh ậ n) 0.25 V ớ i n 10 = , ( ) 10 k 10 0 1 k 10 P(x) 1 6x a a x ... a x ... a x = − = + + + + + 0.25 Khi 1 x 2 = , ta có 10 1 10...
 • 6
 • 419
 • 1

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)
... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 5 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu Mã đề 11 1 Mã đề 222 Mã đề ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 11 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC ... TỤY Mã đề thi 11 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (NGÀY THI: 2/2/2 013 ) Câu 1. Kim loại X có cấu trúc mạng như hình bên: Phần trăm...
 • 6
 • 721
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)
... lên 16 lần thì nồng độ của NO2 19 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề :10 1Họ ... lên 16 lần thì nồng độ của NO2 A. tăng 16 lần. B. tăng 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 4 lần. Hết 6TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 ... natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 1 A. tăng 16 lần. B. tăng 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 4 lần. Giải: Kcb= 4222][ONNO Khi N2O4 tăng 16 lần để Kcb không...
 • 20
 • 625
 • 8

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)
... www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 MÔN: HÓA HỌC Thời ... www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 6 ĐÁP ÁN 1 B 2 C 3 D 4 A 5 A 6 B 7 B 8 A 9 D 10 C 11 C 12 B 13 A 14 A 15 D 16 ... trị x trong khoảng nào? A. 1, 36 < x < 1, 47 B. 1, 36 < x < 1, 53 C. 1, 62 < x < 1, 53 D. 1, 45 < x < 1, 53 Câu 20: Trong các quá trình dưới đây: 1) H2 + Br2 (t0) ; 2)...
 • 7
 • 467
 • 3

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)
... Trang 1/ 5 - Mã đề thi 357 TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc ... 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 10 8; Sn = 11 9; Cs = 13 3; Ba = 13 7; Pb = 207. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3 (k)  N2 ... của a là A. 1, 5. B. 1, 3. C. 1, 1. D. 1, 2. Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong tất cả các nguyên tử, số proton bằng số nơtron. B. Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton...
 • 5
 • 417
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 môn toán TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 môn toán TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ doc
... BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: TOÁN; Khối A, A 1 Thời gian: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề. Ngày thi: 8 /12 /2 012 Trang 1/ 4 ... (1) có nghiệm thuộc đoạn 227m m 0[ 2; 5]7m m 8− ≥− ⇔− ≤ 0.25 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 013 ... 2/4 m 0 m 1/ 7 1 m 0 1 m 8 / 7 1 / 7 m 8 / 7≤ ∨ ≥ − ≤ ≤ ⇔ ⇔− ≤ ≤ ≤ ≤  Vậy giá trị m thỏa mãn đề bài là: 1 m 0; 1 / 7 m 8 / 7− ≤ ≤ ≤ ≤ . 0.25 II (2.0 điểm) 1. (1. 0 điểm) Giải...
 • 5
 • 386
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA, Thanh Chương – Nghệ An

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA, Thanh Chương – Nghệ An
... TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA Thanh Chương – Nghệ An ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 013 Môn thi: TOÁN; Khối: A Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề. PHẦN CHUNG ... Câu III (1, 0 điểm) Tính tích phân 2 2 2 2 2 1 2 ln( 1) ( 1) ln ( 1) x x x x I dx x + − + = + ∫ Câu IV (1, 0 điểm) Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A , 2AB a= ,  0 12 0 .BAC = ... điểm ( 1; 1; 1) M − − song song với đường thẳng 1 3 3 : 2 1 2 x y z d − + − = = − − và cắt mặt cầu ( )S theo đường tròn ( )C có chu vi bằng 6 . π Câu VII.a (1, 0 điểm) Tìm số phức z thoả mãn | 1 |...
 • 1
 • 1,608
 • 16

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MôN TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 MôN TOÁN Khối A TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
... TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA Thanh Chương – Nghệ An ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 013 Môn thi: TOÁN; Khối: A Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phá t đề. PHẦN CHUNG ... Câu III (1, 0 điểm) Tính tích phân 2 2 2 2 2 1 2 ln( 1) ( 1) ln ( 1) x x x x I dx x + − + = + ∫ Câu IV (1, 0 điểm) Cho hình chóp . S ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A , 2 AB a = ,  0 12 0 . BAC ... ( 1; 1; 1) M − − song song với đường thẳng 1 3 3 : 2 1 2 x y z d − + − = = − − và cắt mặt cầu ( ) S theo đường tròn ( ) C có chu vi bằng 6 . π Câu VII.a (1, 0 điểm) Tìm số phức z thoả mãn | 1 |...
 • 1
 • 706
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A,A1 & B TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2013 Môn TOÁN Khối A,A1 & B TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 013 Môn thi: TOÁN; Khối: A,A1 & B Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phá t đề. PHẦN CHUNG CHO TẤT ... ) gửi tới www.laisac.page.tl ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 – NĂM 2 013 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Tập xác định \ { -1} D = ℝ . Sự biến thi n Chiều biến thi n: 2 2 ' 0 1 ( 1) y x x = > ∀ ≠ − + . Hàm số ... 1) −∞ − và ( 1; )− +∞ . 0,25 Cực trị: Hàm số không có cực trị. Giới hạn: 1 1 1 1 lim , lim 1 1 x x x x x x − + →− →− − − = +∞ = −∞ + + . Đường thẳng 1x = − là tiệm cận đứng. 1 1 lim 1, lim 1 1...
 • 5
 • 641
 • 13

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, B TRƯỜNG THPT BA ĐÌNH
... (1) có 2 nghi ệ m khác 1 2 11 (1 ) 12 ( 1) 0 ( 1) ( 11 ) 0 1 3 (1 ) 1 0 m m m m m m m m >  ∆ = + − + >  ⇔ ⇔ + − > ⇔   < − − + + + ≠   0,25 I 2 Gọi x 1 , x 2 là 2 nghiệm của (1) . ... 1 2 1 2 1 lim ; lim 1 1 x x x x x x + − → → + + = +∞ = −∞ ⇒ − − TC Đ : 1x = 2 1 lim 2 1 x x x →±∞ + = ⇒ − TCN : 2 y = 0,25 L ậ p BBT x −∞ 1 +∞ y’ - - y 2 −∞ +∞ 2 0,25 1 Đồ th ị 6 5 4 3 2 1 -1 ... 2 1 0 0 1 1 1 1 0 x x x t x x y x x − ≤ <   ≥ ≤ ⇒ ≤ ⇔ ≤ + ⇔     − − ≤   0,25 1 1 0 0 1 5 1 2 1 5 1 5 2 2 x x x x − ≤ <   ≥ +   ⇔ − ≤ ≤    − +  ≤ ≤    . K ế t h ợ p 1...
 • 7
 • 397
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ anđề thi tử đại học lần 2 năm 2013 môn toán trường thpt chuyên trần phúđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhdap an de thi thu dai hoc lan 1 khoi a mon toan truong dang thuc hua nam 2013đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh trường thpt chuyên nguyễn huệ lần đề 132đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán; khối atrường thpt nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 môn toán ; khối a bđề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châuđề thi thử đại học đợt 1 khối d môn toán trường thpt lương thế vinhđề thi thử đại học lần 1 năm 2013trường thpt chuyênnguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namtrường thpt chuyên nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề thi thử đại học khối a năm 2013 mon toanNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP