ảnh h-ởng của môi tr-ờng nuôi cấy và thuốc Metalaxyl đến sự sinh tr-ởng, phát triển của nấm Phytophthora infestans (Mont ) de Bary trên một số giống cà chua, khoai tây

ảnh h-ởng của môi tr-ờng nuôi cấy thuốc Metalaxyl đến sự sinh tr-ởng, phát triển của nấm Phytophthora infestans (Mont.) de Bary trên một số giống chua, khoai tây

ảnh h-ởng của môi tr-ờng nuôi cấy và thuốc Metalaxyl đến sự sinh tr-ởng, phát triển của nấm Phytophthora infestans (Mont.) de Bary trên một số giống cà chua, khoai tây
... nghiệp, Tập 1, số 3/2003 ảnh hởng của môi trờng nuôi cấy thuốc Metalaxyl đến sự sinh trởng, phát triển của nấm Phytophthora infestans (Mont. ) de Bary trên một số giống chua, khoai tây Effects ... năng phát sinh phát triển, sự hình thành bào tử của nấm gây bệnh mốc sơng trên các môi trờng khác nhau đánh giá tính kháng thuốc Metalaxyl của nấm Phytophthora infestans trên một số giống chua, ... Bảng 1. Khả năng sinh trởng phát triển của nấm Phytophthora infestans trên các môi trờng nuôi cấy khác nhau (mẫu V-298, V-28 7) Đờng kính tản nấm (mm) sau lần quan sát Mẫu số Môi trờng dinh dỡng...
 • 6
 • 357
 • 0

Khảo sát sự ảnh hưởng của phân bón mật độ đến sự sinh trưởng phát triển của cây khổ qua rừng tại thị xã an khê 2

Khảo sát sự ảnh hưởng của phân bón và mật độ đến sự sinh trưởng phát triển của cây khổ qua rừng tại thị xã an khê 2
... sát sự ảnh hưởng của phân bón mật độ đến sự sinh trưởng. phát triển của cây khổ qua rừng tại thị xã An Khê. tỉnh Gia Lai” đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 04/03/2011 đến ... kg K2O/1000 m2 ) ở mức khoảng cách B2 (khoảng cách trồng cây cách cây 0,5 m ) có rễ, thân, cành, lá, nụ, hoa, quả hạt phát triển tốt nhất. Về đặc điểm nông học: Có sự khác biệt giữa ... K2O/1000 m2 ) ở mức khoảng cách B2 (khoảng cách trồng cây cách cây 0,5 m) có thời gian ra nụ, ngày nở hoa, ngày thu hoạch đầu tiên sớm nhất. Về khả năng sinh trưởng phát triển: sự khác biệt...
 • 2
 • 823
 • 6

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ GIÁ THỂ HỮU CƠ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA LAN DENDROBIUM TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC- TP.HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ GIÁ THỂ HỮU CƠ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA LAN DENDROBIUM TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC- TP.HỒ CHÍ MINH
... cộng sinh thích hợp thì mới nảy mầm phát triển thành cây con.2.3.3.2 Đặc điểm sinh thái của lan Dendrobiuma. Nhiệt độNhiệt độ ảnh hưởng rất nhiều đến sự tăng trưởng của lan Dendrobium. Vào ... TỐT NGHIỆPKHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ VÀ GIÁ THỂ HỮU CƠ ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂNCỦA LAN DENDROBIUM TRỒNG TẠI THỦ ĐỨC- TP.HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ ... vẫn sống nhưng phát triển yếuhơn hiếm bao giờ ra hoa.Đối với nhóm Dendrobium ưa nóng, gồm đa số các giống Dendrobium rừng của Châu Úc, Indonesia, Malaixia các loài của giống Dendrobium lai...
 • 41
 • 2,947
 • 8

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CÚC VỤ XUÂN HÈ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CÚC VỤ XUÂN HÈ
... cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng, phát triển cây hoa cúc vụ Xuân Hè ". 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng một số loại phân bón mới đến ... tên chữ k ) NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 1. Họ tên sinh viên: Vũ Thị Tâm 2. Tên đề tài tốt nghiệp: “Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng, phát ... (Cúc Tần ). 2.4 Điều kiện sinh thái ảnh hưởng tới hoa cúc 2.4.1 Nhiệt độ Nhiệt độ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sinh trưởng phát triển, nở hoa chất lượng của hoa cúc....
 • 98
 • 1,795
 • 5

Ảnh hưởng của các mức bón phối hợp đạm lân đến sự sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lạc l20 trên đất cát nghèo dinh dưỡng, xã nghi phong, nghi lộc, nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của các mức bón phối hợp đạm lân đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lạc l20 trên đất cát nghèo dinh dưỡng, xã nghi phong, nghi lộc, nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... 5.0.CHƯƠNG III28 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN3.1. Ảnh hưởng của các mức bón phối hợp Đam – Lân đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của lạc Sinh trưởng phát triển là hai quá trình diễn ra ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BÓN PHỐI HỢP ĐẠM – LÂN ĐẾNSỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNGLẠC L20 TRÊN ĐẤT CÁT NGHÈO DINH DƯỠNG, ... – Lân đến diện tích lá,chỉ số diện tích lá khả năng tích lũy vật chất khôNghiên cứu ảnh hưởng của các mức phối hợp Đạm – Lân đến một số chỉtiêu sâu bệnh hạiNghiên cứu ảnh hưởng của các...
 • 32
 • 573
 • 0

Ảnh hưởng của phân đạm đến sự sinh trưởng phát triển năng suất của cây chua hồng trong vụ đong xuân năm 2007 2008 tại trại thực nghiệm nông học khoa nông lâm ngư đại học vinh

Ảnh hưởng của phân đạm đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất của cây cà chua hồng trong vụ đong xuân năm 2007  2008 tại trại thực nghiệm nông học khoa nông  lâm  ngư đại học vinh
... Tìm hiểu ảnh hưởng của phân Đạm đến sinh trưởng phát triển của cây chua Hồng. . Tìm hiểu ảnh hưởng của phân Đạm đến sâu, bệnh hại chua Hồng. . Tìm hiểu ảnh hưởng của phân Đạm đến năng ... (Thân,lá, hoa, quả, ) các cấp cành, số lá, các cấp phân cành, số cành Theo dõi từ lúc nảy mầm đến lúc thu hoạch quả.2.7.2. Ảnh hưởng của phân Đạm đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển Theo dõi:• ... xuất chua là một yêu cầu quan trọng. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn hiện nay chúng tasẽ nghiên cứu đề tài: " ;Ảnh hưởng của phân Đạm đến sự sinh trưởng, phát triển năng suất của cây cà...
 • 28
 • 1,174
 • 5

Khảo sát ảnh hưởng của NAA GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh trong nhà kính tại Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh trong nhà kính tại Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
... hưởng của NAA GA3 lên sự phát triển hoa ....................................32 Bảng 4.5 :Ảnh hưởng NAA GA3 lên sự hình thành phát triển quả.....................33 Bảng 4.6: Ảnh hưởng đến ... (ng ). .........................30 4.4 Ảnh hưởng của NAA GA3 tới phát triển hoa..................................................31 4.5. Ảnh hưởng lên sự hình thành phát triển quả ..................................................33 ... 4.2: Ảnh hưởng của NAA GA3 lên diện tích lá..............................................29 Bảng 4.3: Ảnh hưỏng của NAA GA3 lên sự sinh trưởng thân bò (ng ). .................30 Bảng 4.4: Ảnh...
 • 50
 • 1,578
 • 7

Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ( Fish Plus Bloom, Solotek Bloom, Đầu Trâu 502 ) đến sự sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa Lê Ngân Huy trồng vụ Xuân-Hè 2009 tại Hải Phòng

Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ( Fish Plus Bloom, Solotek Bloom, Đầu Trâu 502 ) đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất chất lượng dưa Lê Ngân Huy trồng vụ Xuân-Hè 2009 tại Hải Phòng
... 502 ) đến sự sinh trởng, phát triển năng suất chất lợng của da lê Ngân Huy. Trên cơ sở đó lựa chọn phân bón lá thích hợp cho da lê Ngân Huy nhằm nâng cao năng suất, chất lợng hiệu quả của ... nghiệm của viện Nông Hóa Thổ Nhỡng năm 2006 ở diện rộng diện hẹp của một số cây trồng trong năm 2002-2003 trên một số loại đất miền bắc[19]: Trên cây lúa phun Bio-plant-99 trên lúa của ... cầu- Nghiên cứu ảnh hởng của phân bón lá Fish Plus Bloom, Solotek Bloom, Đầu Trâu 502 đến sinh trởng phát triển năng suất chất lợng của da lê Ngân Huy.- Nghiên cứu ảnh hởng của nồng độ phân...
 • 60
 • 1,366
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè
... nghiên cứu số lá, tuổi thọ lá của một số loài trong họ bầu bí của các tác giả (Tạ Thu Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích H ) đã cho kết quả nh bảng sau:[8]Bảng 1: Số tuổi thọ lá của một số loài ... khảo nghiệm của viện Nông Hóa Thổ Nhỡng năm 2006 ở diện rộng diện hẹp của một số cây trồng trong năm 2002-2003 trên một số loại đất miền bắc: trên cây lúa phun Bio-plant-99 trên lúa của đất miền ... Mỹ đó là Alabama sweet(185 0), Peerless (196 0) 2 giống Phinney early Gerogia Rattlenake(187 0), sau đó là giống Charleston Gray (195 4) Crim sweet, Jubibe(196 4), ...[8]ở nớc ta lịch sử trồng...
 • 62
 • 1,224
 • 2

ảnh hưởng của 1 số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa Lê Ngân Huy trồng vụ Xuân - Hè 2009 tại Hải Phòng

ảnh hưởng của 1 số loại phân bón lá đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất chất lượng dưa Lê Ngân Huy trồng vụ Xuân - Hè 2009 tại Hải Phòng
... chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: ảnh hởng của một số loại phân bón lá ( Fish Plus Bloom, Solotek Bloom, Đầu Trâu 502 ) đến sự sinh trởng phát triển năng suất chất lợng da Lê Ngân Huy ... Xác định đợc mức độ ảnh hởng của phân bón lá (Fish Plus Bloom, Solotek Bloom, Đầu Trâu 502 ) đến sự sinh trởng, phát triển năng suất chất lợng của da lê Ngân Huy. Trên cơ sở đó lựa chọn ... nghiệm của viện Nông Hóa Thổ Nhỡng năm 2006 ở diện rộng diện hẹp của một số cây trồng trong năm 2002-2003 trên một số loại đất miền bắc[19]: Trên cây lúa phun Bio-plant-99 trên lúa của...
 • 60
 • 579
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển của cây hoa cúc vụ xuân hènghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc vụ xuânảnh hưởng của một số loại thuốc hoá học đến sự sinh trưởng phát triển của nấm c apii trên môi trường pgavai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế xã hội hộ gia đình tại một số xã trên địa bàn huyện sơn động tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống chè giai đoạn 36 tháng tuổinghiên cứu năng xuất chất lượng và hiệu quả sử dụng một số giống cỏ hòa thảo nhập nôi trong chăn nuôi bò thịtnghiên cứu tính gây bệnh của một số isolates vi khuẩn r solanacearum trên một số giống lạc và khoai tây vùng hà nội và phụ cận trong điều kiện chậu vạitrò của mô hình nông thôn mới trong phát triển kinh tế xã hộitập tính sinh sống của một số giống cá nuôi thả trong ao gia đìnhnghiên cứu sự sinh trưởng phát triển của cây bí xanh vụ hè thu tại lạng sơnphan tich anh huong cua giao duc den su hinh thanh phat trien nhan cachkhảo sát một số nguồn thức ăn thô và trồng khảo nghiệm một số giống cỏ làm thức ăn cho trâu bò tại huyện điện biên tỉnh điện biênsự nhiễm nấm mốc và aflatoxin tự nhiên trên một số giống ngô lạc trồng ở một số tỉnh và khả năng phòng trừ bằng các chủng aspergillus aflavusảnh hưởng của thời điểm xử lý nano bạc tới sự sinh trưởng phát triển của cà chualuận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển của một số giống lan hồ điệp nhập nội từ đài loanchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ