GIÁO AN 3 CỘT TỪ TIẾT 1 ĐẾN HẾT

GIÁO AN 3 CỘT TỪ TIẾT 1 ĐẾN HẾT

GIÁO AN 3 CỘT TỪ TIẾT 1 ĐẾN HẾT
... : Khởi động: Giáo viên vẽ trục biểu diễn (lấy năm 19 86 làm mốc) và yêucầu HS nêu các sự kiện lòch sử của nước ta gắn với các năm sau: năm 19 45, 19 75, 19 86, 19 89. 19 45 19 75 19 86 19 89 Ghi (ngắn ... liền và các hải đảo 33 1. 212 km2. - Biên giới: + phía Bắc giáp Trung Quốc với đường biên giới dài 13 0 0km. + phía Tây giáp Lào 210 0km, Campuchia hơn 11 00km. + phíôngvànam giápbiển 32 60km - Nước ta ... 1: Vẽ khung ô vuông. GV hướng dẫn HS vẽ khung ôâ vuông gồm 32 ô, đánh số thứ tự theo trật tự: theo hàng từ trái qua phải (từ A đến E), theo hàng dọc từ trên xuống dưới (từ 1 đến 8). Để vẽ nhanh...
 • 93
 • 488
 • 0

GIÁO ÁN CƠ BẢN TỪ TIẾT 1 ĐẾN TIẾT 28

GIÁO ÁN CƠ BẢN TỪ TIẾT 1 ĐẾN TIẾT 28
... thế nào? 3. Đọc bài 3: 1. Các quốc gia cổ đại Phương Đông.Ý/n của bức tranh hình 2 tr 11, h2 tr 12 . GIÁO VIÊN SOẠN GIẢNG: Lª Th TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ GIÁO ÁN LỊCH SỬ KHỐI 10 Tiết: 03 Ngày soạn:………… ... một số tranh ảnh ,đĩa có liên quan .. GIÁO VIÊN SOẠN GIẢNG: Lª Th TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ GIÁO ÁN LỊCH SỬ KHỐI 10 Tiết: 04 Ngày soạn:………………. Bài 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG ( tiết 2) ... GIO N LCH S KHI 10 Sở GIáO DụC ĐàO TạO TỉNH QUảNG TRị TRƯờNG THPT THị Xã QUảNG TRị GIáO áN lịch sử lớp 10 NNG CAO giáo viên: Lê Thị Giang tổ: Tổng hợp NM HC : 2007-2008 Tit: 01 Ngy son: GIO...
 • 90
 • 496
 • 0

Giáo án đại 7 từ tiết 1 đến tiết 10 năm 2009-1010

Giáo án đại 7 từ tiết 1 đến tiết 10 năm 2009-1010
... lm bi di s hng dn ca gv ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 0 3 2 3 : 2 3 2 .2 .2 + + ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 0 3 3 2 3 : 2 3 2 .2 .2 1 1 1 1 1 : .1 .2 2 3 2 3 2 5 1 .6 .8 9 6 2 + + = + + ... về nhà: - BT 11 => 16 (SGK - 12 , 13 ) - BT 18 , 20, 22 (SBT- 6,7) - BT chép: Bài 1: Tìm x biết: a, 1 1 1 1 1 10 11 12 13 14 x x x x x+ + + + + + + = − b, 4 3 2 1 2000 20 01 2002 20 03 x x x x+ + ... ( -39 ) 4 : 13 4 = ( -3. 13 ) 4 : 13 4 = ... VD: 3 2 3 = 3 8 ; (3 2 ) 3 = 3 6 2) (-x) 2n +1 = - x 2n +1 (-2) 3 = -8; -2 3 = -8 3) (-x) 2n = x 2n 4) (-x) 2n ≠ - x 2n (-2) 2 = n; -2 2 = - 4 Hoạt động 3: ...
 • 22
 • 414
 • 0

giao an dia 7 tu tiet 1 den tiet 28

giao an dia 7 tu tiet 1 den tiet 28
... Nóng nhiều quanh năm - Về lợng ma: + Ma nhiều quanh năm + Lợng ma trung bình từ 15 00 - 2500 mm ma quanh năm =>Nóng ẩm quanh năm 2. Rừng rậm xanh quanh năm - Rừng rậm rạp xanh quanh năm có nhiều ... ẩm. * Hoạt động 3: Phân tích tranh ảnh tìm hiểu đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm HS quan sát H5 .3 và 5.4 trong sgk kết hợp tranh vẽ cho biết: ? Đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm? ? Cây ... và đang phát triển? ( Nhóm phát triển có 2 giai đoạn: ds tăng nhanh vào năm 18 70 và 19 50 còn nay tăng ds giảm. Nhóm đang phát triển lại có tỉ lệ tăng ds cao nhất từ sau 19 50) ? Trong gđ từ 19 50-2000...
 • 74
 • 1,124
 • 0

Tài liệu giáo án số học từ tiết 1 đến 10

Tài liệu giáo án số học từ tiết 1 đến 10
... quả 1. Tính nhanh:a. 36 .28 +36 .72+64.69+64 . 31 = 36 (28+72)+64(69 + 31 )= 36 .10 0 + 64 .10 0= (36 +64) .10 0= 10 0 .10 0 = 10 0002/ Bài tập 35 15 .12 = 15 .4 .3 = 5 .12 .3 = 18 0 3. Bài 36 : Tính nhẩm25 .12 ... (7')a. Tìm x: 18 (x -16 ) = 18 -> x - 16 = 1- > x = 16 +1 =17 b. Tính nhanh: 36 .28 +36 +72+64.69+64 . 31 = 36 (28+72)+64(69 + 31 )= 36 .10 0+64 .10 0= 10 0 (64 +36 ) = 10 .000III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề: ... 78: 12 000 - (15 00.2 + 18 00 : 3 .2)= 12 000 - (30 00 +600.2)= 12 000 - (30 00 + 12 00)= 12 000 - 4200 = 7800Bài 10 4:a. 3. 52 - 16 : 2 2= 3. 25 - 16 - 4= 75 - 4 = 71 b. 2 3 .17 - 2 3 .14 = 8 .17 ...
 • 21
 • 322
 • 0

Tài liệu giáo án số hoc từ tiết 103 đến hết năm

Tài liệu giáo án số hoc từ tiết 103 đến hết năm
... 12 6 21 16 12 = = =9 12 6 21 16 12 8 286 3 8 4 = = = = 7.25 497.24 21 +2.( 13 ) .9 .10 ( 3) .4.( 5).26 3 4 1 4 15 17 25277.(25 7) 18 27.(24 3) 27 3 = =+2 .10 .( 13 ) .( ... 13 ) .( 3) .( 3) 3 4.( 5).( 3) 2( 13 ) .( 2) 2 = = 2.( 13 ) .9 .10 ( 3) .4.( 5).26 3 34 4 1 14 4== 3 1 4 4 < 15 15 .27 405 17 17 .27 45925 25 .17 42527 27 .17 459= == = 15 25 17 ... vuôngaba,b Z,b 0 1 0 5; ;2 3 3x0 x 0 3 < <a,b Z,b 0 abx0 x 0 3 = =x 0 x 3 0 1 x 3 3 3 30 x 3; x Zx {1; 2}< < < < < < x 3 x 6 1 2 3 3 3 3 3 x 6 x {4,5,6}<...
 • 6
 • 424
 • 0

Bài giảng giáo án số hoc từ tiết 103 đến hết năm

Bài giảng giáo án số hoc từ tiết 103 đến hết năm
... 12 6 21 16 12 = = =9 12 6 21 16 12 8 286 3 8 4 = = = = 7.25 497.24 21 +2.( 13 ) .9 .10 ( 3) .4.( 5).26 3 4 1 4 15 17 25277.(25 7) 18 27.(24 3) 27 3 = =+2 .10 .( 13 ) .( ... 13 ) .( 3) .( 3) 3 4.( 5).( 3) 2( 13 ) .( 2) 2 = = 2.( 13 ) .9 .10 ( 3) .4.( 5).26 3 34 4 1 14 4== 3 1 4 4 < 15 15 .27 405 17 17 .27 45925 25 .17 42527 27 .17 459= == = 15 25 17 ... ôvuôngaba,b Z,b 0 1 0 5; ;2 3 3x0 x 0 3 < <a,b Z,b 0 abx0 x 0 3 = =x 0 x 3 0 1 x 3 3 3 30 x 3; x Zx {1; 2}< < < < < < x 3 x 6 1 2 3 3 3 3 3 x 6 x {4,5,6}<...
 • 6
 • 458
 • 0

Gián án giáo án số hoc từ tiết 103 đến hết năm

Gián án giáo án số hoc từ tiết 103 đến hết năm
... 12 6 21 16 12 = = =9 12 6 21 16 12 8 286 3 8 4 = = = = 7.25 497.24 21 +2.( 13 ) .9 .10 ( 3) .4.( 5).26 3 4 1 4 15 17 25277.(25 7) 18 27.(24 3) 27 3 = =+2 .10 .( 13 ) .( ... 13 ) .( 3) .( 3) 3 4.( 5).( 3) 2( 13 ) .( 2) 2 = = 2.( 13 ) .9 .10 ( 3) .4.( 5).26 3 34 4 1 14 4== 3 1 4 4 < 15 15 .27 405 17 17 .27 45925 25 .17 42527 27 .17 459= == = 15 25 17 ... vuôngaba,b Z,b 0 1 0 5; ;2 3 3x0 x 0 3 < <a,b Z,b 0 abx0 x 0 3 = =x 0 x 3 0 1 x 3 3 3 30 x 3; x Zx {1; 2}< < < < < < x 3 x 6 1 2 3 3 3 3 3 x 6 x {4,5,6}<...
 • 6
 • 868
 • 8

Bài giảng giáo án số hoc từ tiết 103 đến hết năm

Bài giảng giáo án số hoc từ tiết 103 đến hết năm
... 12 6 21 16 12 = = =9 12 6 21 16 12 8 286 3 8 4 = = = = 7.25 497.24 21 +2.( 13 ) .9 .10 ( 3) .4.( 5).26 3 4 1 4 15 17 25277.(25 7) 18 27.(24 3) 27 3 = =+2 .10 .( 13 ) .( ... 13 ) .( 3) .( 3) 3 4.( 5).( 3) 2( 13 ) .( 2) 2 = = 2.( 13 ) .9 .10 ( 3) .4.( 5).26 3 34 4 1 14 4== 3 1 4 4 < 15 15 .27 405 17 17 .27 45925 25 .17 42527 27 .17 459= == = 15 25 17 ... ôvuôngaba,b Z,b 0 1 0 5; ;2 3 3x0 x 0 3 < <a,b Z,b 0 abx0 x 0 3 = =x 0 x 3 0 1 x 3 3 3 30 x 3; x Zx {1; 2}< < < < < < x 3 x 6 1 2 3 3 3 3 3 x 6 x {4,5,6}<...
 • 6
 • 312
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 2 từ tuần 1 đến tuần 35giáo án công nghệ 6 tiết 1 đến tiết 50giáo án lịch sử 7 từ tiết 1 đến 66giáo án ngữ văn lớp 7 từ tiết 1 đến 32giáo án 3 cột bất phương trình 1 ẩngiáo án 3 cột thực hành tiêng việt và toán lớp 4giao duc cong dan 7 giao an 3 cotbộ sách giáo khoa tiếng việt từ lớp 1 đến lơp 5 theo chương trình mớigiao an 3 cột toan dai bang tan so cac gia tri cua dau hieugiao an hanh dong noi tiet 1giao an rung xa nu tiet 1giáo án bài cô tô tiết 1giáo án mỹ thuật 6 bài 1 đến bài 24giao an 3 tuoi chi tiet tao hinh to mau tranh gia dinh cua bebài soạn địa 7 từ tiết 1 đến 31Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ