Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
... việc sử dụng đất nông nghiệp Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An + Đánh giá hiệu sử dụng đất sâu đánh giá hiệu kinh tế Còn hiệu mặt hội môi trường chủ yếu dựa vào tiêu chí định tính để đánh ... đích - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - Đề xuất giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất địa bàn nghiên cứu 1.3 Yêu cầu - Đánh giá ... quỹ đất nông nghiệp Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Nghiên cứu điểm tình hình quản lý sử dụng đất, hiệu sử dụng đất qua phát thuận lợi khó khăn q trình sử dụng đất...
 • 57
 • 1,739
 • 13

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang tỉnhtĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vũ quang  tỉnh hà tĩnh
... u qu đ ph c v cho cơng tác ñánh giá ñ t, quy ho ch s d ng ñ t ñ a bàn huy n Quang, t nh Tĩnh Trư ng ð i h c Nông nghi p N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ………………………… T NG QUAN ... DCND Lào - Phía Nam giáp huy n Hương Khê - Phía ðơng giáp huy n ð c Th Can L c Quang có 11 xã 01 th tr n, th tr n Quang n m tr c ñư ng H Chí Minh, cách thành ph Tĩnh kho ng 65 km v phía ... ñánh giá ñ t phát tri n m nh nư c ta Tĩnh chưa th c hi n ñư c Huy n Quang m i ñư c tái l p t năm 2000, g m 11 xã m t th Trư ng ð i h c Nông nghi p N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông...
 • 130
 • 635
 • 3

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện lâm thao, tỉnh phú thọ
... k thu t nông nghi p Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 33 K T QU NGHIÊN C U 4.1 ði u ki n t nhiên huy n Lâm Thao, Phú Th 4.1.1 V trí đ a lý Lâm Thao ... Ngành nông, lâm, th y s n Giá tr ngành nông lâm th y s n: 226.362,6 tri u đ ng Huy n tích c c tri n khai k ho ch s n xu t, ng d ng ti n b k thu t vào s n xu t Chính sách đ u tư cho nông nghi p, nông ... 37,70% 60,25% Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiƯp §Êt ch−a sư dơng Bi u 4.1 Cơ c u s d ng ñ t c a huy n Lõm Thao năm 2010 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p...
 • 105
 • 656
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn huyện yên thế, tỉnh bắc giang
... - TBXH, Trạm Khí tợng - Thuỷ văn đóng địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; UBND xã, thị trấn bà nông dân huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) ; bạn bè, đồng nghiệp, gia đình ngời thân nhiệt tình giúp ... tài: "ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p theo hư ng phát tri n b n v ng ñ a bàn huy n Yên Th , t nh B c Giang" 1.2 M c đích, u c u * M c đích: - ði u tra, kh o sát, ñánh giá hi u ... v ng trình phát tri n Vì v y phát tri n s n xu t nông nghi p theo hư ng hi u qu , b n v ng, t o giá tr l n v kinh t ñang m c tiêu c a c nư c nói chung huy n Yên Th nói riêng Huy n Yên Th huy...
 • 124
 • 573
 • 2

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định
... việc sản xuất nông nghiệp không mang lại hiệu cao Vì vậy, việc chuyển đổi cấu sử dụng đất từ sản xuất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp l ho n to n hợp lý, khai thác đợc khả sử dụng đất cách ... sản suất nông nghiệp (56,87ha), đất nuôi trồng thuỷ sản (6,71ha) v đất nông nghiệp khác (3,96ha) Diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu l đất trồng h ng năm Đất nuôi trồng thuỷ sản có diện ... mức giá nh nhau; giá đất bồi thờng l giá đất theo mục đích sử dụng đợc UBND cấp tỉnh quy định v công bố, không bồi thờng theo giá đất chuyển mục đích sử dụng Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ ổn định...
 • 133
 • 497
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định
... t Vi t Nam 30 2.3: Di n tích h ng đ t lúa Vi t Nam 32 4.1 Di n tích lo i ñ t huy n Nghĩa Hưng 40 4.2 Giá tr s n xu t t c ñ tăng trư ng ngành nông nghi p 43 4.3 Giá tr s n xu t c u ngành nông nghi ... ñ tài: “ðánh giá hi u qu s d ng đ t s n xu t nơng nghi p huy n Nghĩa Hưng, t nh Nam ð nh” 1.2.M c đích nghiên c u - ðánh giá hi n tr ng s d ng ñ t s n xu t nông nghi p c a huy n Nghĩa Hưng - ... ñánh giá ñ t ñai cho ñi m c th ch ñánh giá ñư c ñ t đai hi n tr ng mà khơng đánh giá ñư c ñ t ñai tương lai, tính linh ñ ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c nông nghi...
 • 111
 • 624
 • 1

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giang

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện yên dũng  tỉnh bắc giang
... tài hoàn chỉnh luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Bộ môn Trắc địa đồ thông tin địa lý, thầy cô khoa Tài nguyên Môi trờng, Viện đào tạo Sau đại học, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ... nghiệp Hà Nội, lãnh đạo, cán phòng Tài nguyên Môi trờng huyện Yên Dũng tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Để hoàn thành luận văn, nhận đợc động viên, khích lệ bạn bè ... lao ñ ng huy n Yên Dũng 45 4.2 Hi n tr ng s d ng ñ t năm 2011 huy n Yên Dũng t nh B c Giang 51 4.3 Hi n tr ng s d ng ñ t s n xu t nông nghi p năm 2011 huy n Yên Dũng - t nh B c Giang 52 4.4 4.5...
 • 118
 • 802
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnhtĩnh

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã thạch mỹ, huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnh
... hiểu thực trạng sử dụng đất địa bàn Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh Phần TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN ... cao Xuất phát từ thực tế tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh Mục đích đề tài - Tìm hiểu thực trạng sử dụng đất ... hội Thạch Mỹ - Tình hình sản xuất nông nghiệp Thạch Mỹ - Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp Thạch Mỹ - Cơ cấu trồng Thạch Mỹ - Biến động đất nông nghiệp Thạch Mỹ - Mức đầu tư nông...
 • 49
 • 630
 • 4

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ppt

Đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An ppt
... hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 1.2 Mục đích - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - Đề xuất giải pháp ... việc sử dụng đất nông nghiệp Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An + Đánh giá hiệu sử dụng đất sâu đánh giá hiệu kinh tế Còn hiệu mặt hội môi trường chủ yếu dựa vào tiêu chí định tính để đánh ... quỹ đất nông nghiệp Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Nghiên cứu điểm tình hình quản lý sử dụng đất, hiệu sử dụng đất qua phát thuận lợi khó khăn q trình sử dụng đất...
 • 58
 • 385
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện phú bình, tỉnh thái nguyên

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện phú bình, tỉnh thái nguyên
... nghiệp huyện - Đánh giá biến động sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực phương án quy hoạch sử dụng đất đai huyện Phú Bình - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau 10 năm thực ... dụng đất đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp *) Khái quát hiệu hiệu sử dụng đất nông nghiệp Hiệu sử dụng đất tiêu chất lượng đánh giá kết sử dụng đất hoạt động kinh tế, thể qua lượng sản phẩm, ... cho việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tốt Bản đồ quy hoạch sử dụng đất lập 10 năm lần gắn với kỳ quy hoạch sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã phải lập đồ địa Bộ Tài nguyên Môi...
 • 92
 • 400
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên lữ, tỉnh hưng yên
... c u s d ng ñ t nông nghi p c a huy n Tiên L 39 4.4 Xác đ nh lo i hình s d ng đ t đ a bàn huy n Tiên L 43 4.5 ðánh giá hi u qu s d ng đ t LUT đ a bàn huy n Tiên L 44 4.5.1 ðánh giá hi u qu kinh ... c m ơn S Nông Nghi p Phát Tri n Nơng Thơn, Trung tâm Khí Tư ng Thu Văn t nh Hưng Yên, Phòng Tài Nguyên Mơi Trư ng huy n Tiên L , Phòng Nơng Nghi p huy n Tiên L , phòng Th ng Kê huy n Tiên L , ... Tiên L t nh Hưng Yên 25 4.1.1 V trí đ a lý 25 4.1.2 ð a hình, ñ a m o 25 4.1.3 Khí h u 27 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p iii 4.1.4 Thu văn 29 4.1.5 Tài nguyên...
 • 92
 • 576
 • 0

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam

đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
... 4.1.1.1 V trí đ a Ph th l thành ph tr c thu c T nh m i ñư c thành l p, Ph n m Qu c l 1A Qu c l 21A cách th N i 60 km v phía Nam, cách thành ph Nam ð nh 30 km, cách thành ph Ninh Bình ... –Trư ng ð i H c Nông Nghi p N i S hư ng d n c a TS Cao Vi t tơi ti n hành th c hi n đ tài: “ðánh giá hi u qu d d ng ñ t s n xu t nơng nghi p đ a bàn thành ph Ph t nh Nam 1.2 M C ðÍCH, ... n c a ñ t nư c T nh Nam t ng bư c Cơng Nghi p Hóa – Hi n ð i Hóa n n kinh t T Tây sát nh p vào N i Nam tr thành c a ngõ phía nam c a th N i có đư ng s t B c Nam, ñư ng qu c l 1A,...
 • 99
 • 463
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước và sau dồn điền đổi thửa tại Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnhTĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước và sau dồn điền đổi thửa tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
... Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước sau dồn điền đổi Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh 1.2 Mục đích Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước sau dồn điền đổi ... tăng thu nhập cho người dân 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước sau dồn điền đổi 4.3.1 Hiệu sử dụng đất mặt kinh tế Hiệu kinh tế việc sử dụng đất biểu đơn vị diện tích khoảng ... vị đất đai loại hình sử dụng đất đánh giá giá trị sản phẩm sản xuất đơn vị diện tích [2] Việc đánh giá suất sản lượng trồng góp phần đánh giá đầy đủ hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Kỳ...
 • 67
 • 709
 • 2

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại một số trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện Phú Lương, Thái Nguyên
... trình phúc lợi ) 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp số địa bàn huyện 2.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp * Đánh giá hiệu kinh tế việc sử dụng đất nông nghiệp ... sản xuất nông nghiệp số địa bàn huyện - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Quan điểm dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện - Từ đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quản ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ CẨM ANH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý đất...
 • 96
 • 303
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang (2014)

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang (2014)
... Thế Đặng, tiến hành thực đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng ... tác động đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; - Thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang * Phạm vi nghiên cứu Đề tài đƣợc ... trạng sử dụng đất huyện - Hiện trạng sử dụng đất - Đánh giá loại đất địa bàn huyện 2.2.3 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá hiệu kinh tế - Đánh giá hiệu...
 • 113
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP