Đánh giá hiệu quả và tính an toàn trong điều trị tiêm kháng nấm nhu mô Amphotericin B trong viêm loét giác mạc sâu do nấm

Đánh giá hiệu quả tính an toàn trong điều trị tiêm kháng nấm nhu Amphotericin B trong viêm loét giác mạc sâu do nấm

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn trong điều trị tiêm kháng nấm nhu mô Amphotericin B trong viêm loét giác mạc sâu do nấm
... MẠC TRONG < /b> VIÊM LOÉT GIÁC MẠC THÂM NHIỄM SÂU DO NẤM MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát: Đánh giá < /b> hiệu < /b> an < /b> toàn < /b> điều < /b> trị < /b> Amphotericin < /b> B tiêm < /b> nhu < /b> mô < /b> giác mạc viêm loét giác mạc thâm nhiễm sâu nấm < /b> ... kháng < /b> nấm < /b> nhu < /b> mô < /b> nhằm đưa vào điều < /b> trị < /b> rộng rãi với trường hợp thâm nhiễm sâu nấm,< /b> tiến hành nghiên cứu nghiên cứu : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ AN < /b> TOÀN TRONG < /b> ĐIỀU TRỊ AMPHOTERICIN < /b> B TIÊM NHU < /b> MÔ GIÁC MẠC ... nhiễm sâu nấm < /b> đạt kết tốt chưa có thống kê hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> tính < /b> an < /b> tồn phương pháp Nhằm nâng cao hiệu < /b> điều < /b> trị < /b> viêm loét giác mạc nấm < /b> nói chung đánh < /b> giá < /b> ban đầu hiệu < /b> tính < /b> an < /b> tồn phương pháp tiêm < /b> kháng...
 • 131
 • 13
 • 0

nghiên cứu đánh giá hiệu quả tính an toàn của hệ động lực sử dụng động cơ bộ mitsubishi làm máy chính trên tàu lưới vây tỉnh bình định

nghiên cứu đánh giá hiệu quả và tính an toàn của hệ động lực sử dụng động cơ bộ mitsubishi làm máy chính trên tàu lưới vây tỉnh bình định
... tiễn hệ động lực tàu lưới vây Bình Định sử dụng động Mitsubishi làm máy nhằm phục vụ việc nghiên cứu vấn đề đặt  Đánh giá hiệu sử dụng động Mitsubishi làm máy tàu lưới vây Bình Định Đánh giá ... lực tàu lưới vây Bình Định 77 3.5.1 Đánh giá tính an tồn hệ động lực phân hệ 77 3.5.2 Đánh giá tính an tồn phần tử phân hệ 78 3.6 Đánh giá hiệu sử dụng động Mitsubishi làm máy tàu đánh ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  BÙI XUÂN NAM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TỒN CỦA HỆ ĐỘNG LỰC KHI SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ BỘ MITSUBISHI LÀM MÁY CHÍNH TRÊN TÀU LƯỚI...
 • 121
 • 370
 • 2

bước đầu đánh giá hiệu quả tính an toàn của tocilizumab(actemra) phối hợp với methotrexat trong điều trị viêm khớp dạng thấp

bước đầu đánh giá hiệu quả và tính an toàn của tocilizumab(actemra) phối hợp với methotrexat trong điều trị viêm khớp dạng thấp
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THƯỢNG VŨ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TỒN CỦA TOCILIZUMAB (ACTEMRA) PHỐI HỢP VỚI METHOTREXAT TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP ... cứu hiệu tính an tồn tocilizumab điều trị VKDT Chính vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Bước đầu đánh giá hiệu tính an tồn tocilizumab(actemra) phối hợp với methotrexat điều trị Viêm khớp dạng thấp ... trị qua số khớp đau 4.3.4 Hiệu điều trị qua số khớp sưng 4.3.5 Hiệu điều trị theo số Ritchie 4.3.6 Hiệu điều trị qua thang điểm HAQ 4.3.7 Hiệu điều trị qua số viêm 4.3.8 Hiệu điều trị qua DAS28...
 • 61
 • 622
 • 3

Đánh giá hiệu quả tính an toàn của etanercept sau 12 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp

Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của etanercept sau 12 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp
... thuốc etanercept (Enbrel) sau 12 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp Đánh giá tính an tồn thuốc etanercept (Enbrel) sau 12 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp thể hỗn hợp ... đau cột sống 36 3.2.4 Hiệu điều trị sau 12 tuần đánh giá số BASDAI 37 3.2.5 Hiệu điều trị sau 12 tuần đánh giá số BASFI 39 3.2.6 Hiệu điều trị sau 12 tuần đánh giá thay đổi độ giãn cột sống ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HẠNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TỒN CỦA ETANERCEPT (ENBREL) SAU 12 TUẦN ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP THỂ HỖN HỢP...
 • 98
 • 504
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍNH AN TOÀN của ETANERCEPT PHỐI hợp với METHOTREXAT TRONG điều TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ và TÍNH AN TOÀN của ETANERCEPT PHỐI hợp với METHOTREXAT TRONG điều TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
... nhân không t c lui b nh nhóm nghiên c u ch 1,2% Tính an toàn c a etanercept methotrexat i u tr VKDT B ng Các tác d ng không mong mu n ng n h n c a Etanercept Nhóm Tác d ng ph Ph n ng t i ch tiêm ... tr ph i h p etanercept methotrexat có hi u qu t t h n so v i i u tr methotrexat ơn thu n Tính an tồn c a ETN MTX i u tr i cao: ch g p tác d ng ph VKDT tương ph n ng nh t i ch tiêm viêm ng hô h ... Research, vol 64, No 5, p 625-639 Van der HD, Klareskog L et al(2007), “Disease remission and sustained halting of radiographic progression with combination Etanercept and Methotrexate in patients with...
 • 3
 • 199
 • 1

Bước đầu đánh giá hiệu quả tính an toàn của phương pháp cắt thần kinh mũi sau điều trị viêm mũi kéo dài

Bước đầu đánh giá hiệu quả và tính an toàn của phương pháp cắt thần kinh mũi sau điều trị viêm mũi kéo dài
... Cắt thần kinh mũi sau hiệu giống cắt thần kinh Vidian biến chứng - Kỹ thuật phẫu thuật cắt thần kinh mũi sau: thực Kikawada năm 1997 - Được xem thay cắt thần kinh Vidian định để điều trị viêm mũi ... DUNG TRÌNH BÀY Sơ lược bệnh viêm mũi phẫu thuật cắt thần kinh Vidian Giới thiệu kỹ thuật cắt thần kinh mũi sau: kỹ thuật thay cho cắt thần kinh Vidian Đánh giá hiệu tính an tồn trường hợp bệnh viện ... THUẬT CẮT THẦN KINH MŨI SAU: PHẪU THUẬT CẮT THẦN KINH MŨI SAU: Đánh giá kết sau mổ: + Chủ quan: bảng VAS, cải thiện triệu chứng: nghẹt mũi, chảy mũi, nhảy mũi, chảy mũi sau + Chăm sóc sau mổ...
 • 37
 • 198
 • 0

Bước đầu đánh giá hiệu quả tính an toàn của tocilizumab (actemra) phối hợp với methotrexat trong điều trị viêm khớp dạng thấp

Bước đầu đánh giá hiệu quả và tính an toàn của tocilizumab (actemra) phối hợp với methotrexat trong điều trị viêm khớp dạng thấp
... tocilizumab( actemra) phối hợp với methotrexat điều trị Viêm khớp dạng thấp với mục tiêu sau: 1 .Bước đầu đánh giá hiệu tocilizumab ( actemra) phối hợp với methotrexat điều trị VKDT khoa Cơ xương khớp ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHẠM THƢỢNG VŨ BƢỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TỒN CỦA TOCILIZUMAB (ACTEMRA) PHỐI HỢP VỚI METHOTREXAT TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP ... sau 12 tuần điều trị 2.Nhận xét tính an tồn tocilizumab( actemra) phối hợp với methotrexat điều trị Viêm khớp dạng thấp CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cƣơng bệnh viêm khớp dạng thấp (VKDT)...
 • 104
 • 48
 • 0

Đánh giá hiệu quả định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2015 huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang
... TBXH, Trạm Khí tợng Thuỷ văn đóng địa b n huyện Hiệp Ho , tỉnh Bắc Giang; UBND x , thị trấn v b nông dân huyện Hiệp Ho (tỉnh Bắc Giang) ; bạn bè, đồng nghiệp, gia đình v ngời thân đ nhiệt tình giúp ... Hi p Hồ đ n năm 2015 81 4.24 So sánh di n tích tr ng c a vùng ñ a bàn huy n Hi p Hoà năm 2008 - 2015 82 4.25 ð nh hư ng h th ng s d ng ñ t nông nghi p vùng huy n Hi p Hồ đ n năm 2015 84 4.26 ... nghiên c u ñ tài: "ðánh giá hi u qu ñ nh hư ng s d ng ñ t nông nghi p ñ n năm 2015 huy n Hi p Hoà, t nh B c Giang" 1.2 M c đích, u c u nghiên c u 1.2.1 M c đích - ði u tra, đánh giá hi n tr ng s d...
 • 119
 • 509
 • 3

Hiệu quả tính an toàn của phương pháp gây dính màng phổi bằng bột talc qua ống dẫn lưu trong điều trị tràn khí màng phổi ở bệnh nhân COPD

Hiệu quả và tính an toàn của phương pháp gây dính màng phổi bằng bột talc qua ống dẫn lưu trong điều trị tràn khí màng phổi ở bệnh nhân COPD
... sàng, cận lâm sàng tràn khí màng phổi bệnh nhân COPD Đánh giá hiệu qủa ph-ơng pháp gây dính màng phổi bột talc qua ống dẫn l-u điều trị TKMP bệnh nhân COPD 3 Ch-ơng tổng quan tài liệu 1.1 Giải ... lý bệnh liên quan Tổng quan nghiên cứu TKMP bệnh nhân COPD Chẩn đoán tràn khí màng phổi bệnh nhân COPD Mức độ tràn khí màng phổi 13 Các ph-ơng pháp điều trị TKMP ë bƯnh nh©n COPD ... nghiên cứu bệnh TKMP nói chung nh- ph-ơng pháp điều trị tránh tái phát nh-ng ch-a có nghiên cứu hiệu tính an toàn ph-ơng pháp gây dính màng phổi bột talc qua ống dẫn l-u điều trị TKMP BN COPD Chính...
 • 89
 • 606
 • 1

nghiên cứu hiệu quả tính an toàn của infliximab (remicade) sau 14 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp

nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của infliximab (remicade) sau 14 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp
... nghiên cứu Nghiên cứu hiệu tính an tồn Infliximab (Remicade) sau 14 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu thuốc Infliximab( Remicade) sau 14 tuần điều trị bệnh ... bệnh viêm cột sống dính khớp Đánh giá tính an tồn thuốc Infliximab( Remicade) sau 14 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớp CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Nguyên nhân chế bệnh sinh Viêm cột sống ... sau 14 tuần điều trị Nhóm nghiên cứu Nhóm điều trị thuốc kinh điển Giá trị p tuần 14 tuần p0-p12 3.3.2 Xét nghiệm men gan sau 1 4tuần điều trị Bảng 3.11: Nồng độ GPT GOT sau 14 tuần điều trị infliximab...
 • 49
 • 1,412
 • 6

Đánh giá hiệu quả định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 của thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 của thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
... Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, UBND thị Sông Công - Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2011 - Luật đất đai năm 2003, ... định hướng sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện vùng Định hướng sử dụng đất nông nghiệp xác định loại hình sử dụng đất phù hợp với đơn vị đất đai cụ thể Định hướng sử dụng đất nông nghiệp ... phẩm nông nghiệp + Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp Hiện giới, việc định hướng sử dụng đất nông nghiệp dựa sở quan điểm sinh thái phát triển bền vững sử dụng đất nông nghiệp Định hướng sử dụng đất...
 • 83
 • 222
 • 0

Đánh giá hiệu quả tính bền vững của hình khoai tây tại xã Bản Ngoại - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá hiệu quả và tính bền vững của mô hình khoai tây tại xã Bản Ngoại - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.
... bền vững hình - Đánh giá hiệu tính bền vững mặt kinh tế - Đánh giá hiệu tính bền vững mặt hội - Đánh giá tác động tính bền vững hình mặt môi trường - Đánh giá chung hiệu tính bền vững ... tài: Đánh giá hiệu tính bền vững hình khoai tây Bản Ngoại - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung - Đánh giá hiệu tính bền vững hình khoai tây Trên ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ HẰNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA MƠ HÌNH KHOAI TÂY TẠI XÃ BẢN NGOẠI - HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN”...
 • 62
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính an toàn tài chính và độ nhạy của tài chính cho dự ánnghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của infliximabremicade sau 14 tuần điều trị bệnh viêm cột sống dính khớpmột hướng nghiên cứu rất cơ bản trong lĩnh vực tpcn là nghiên cứu tính hiệu quả và tính an toànđánh giá hiệu quả quản lý an toàn xây dựng ở một số công trình cụ thểđánh giá hiệu quả chương trình an toàn bảo mậtsat danh gia hieu qua va an toansat danh gia hieu qua va an toan gtnttính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự ánluận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện krông pak tỉnh dak lakđánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp địa bàn huyện yên bình tỉnh yên báiđánh giá hiệu quả và đề xuất hường sử dụng đất nông nghiệp huyện thạch hà tỉnh hà tĩnhđánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện bình lục tỉnh hà namđánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện trực ninh tỉnh nam địnhđánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp tại xã thượng trưng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúcđánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới đồng văn tỉnh hà namNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật