GIAO AN SINH 10-BAN CB

Giáo án sinh 12 CB - T1

Giáo án sinh 12 CB - T1
... nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thật 2. Kĩ năng. Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp,… 3. Giáo dục. Giáo dục học sinh ý thức học tập ... giới thiệu khái quát chương trình sinh học 12 – cơ bản. III. TRIỂN KHAI BÀI. 1. Đặt vấn đề (2’) Gen là gì ? Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sinh vật nhân sơ ở đặc điểm nào ... NỘI DUNG GV. Yêu cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : gen là gì ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi. GV. Bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H1.1 và I. KHÁI...
 • 3
 • 303
 • 0

Giáo án sinh 12 CB - T2

Giáo án sinh 12 CB - T2
... ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. - Nêu được mối liên hệ ADN – mARN – Prôtein – Tính trạng. 2. Kỹ năng. Rèn luyện kĩ năng quan sát, tổng hợp và phân tích,… 3. Thái độ. Giáo dục học sinh ... lí và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H2.1 và trả lời câu hỏi : - Enzim nào tham gia quá trình phiên mã ? - Phiên mã bắt đầu ở vị trí nào trên gen ? HS. Quan sát H2.1 thu thập thông tin ... học sinh quan sát H2.1 và trả lời các câu hỏi sau : - Chiều của mạch khuôn tổng hợp mARN ? - Chiều tổng hợp và nguyên tắc tổng hợp mARN ? - Hiện tượng xảy ra khi kết thúc phiên mã ? HS. Quan sát...
 • 4
 • 398
 • 1

Giáo án sinh 12 CB - T3

Giáo án sinh 12 CB - T3
... Yờu cu hc sinh quan sỏt H3.1 v c SGK tr li cõu hi : cu to ca opờron ? HS. Quan sỏt H3, c SGK thu thp thụng tin v tr li cõu hi ca giỏo viờn. GV. Chnh lớ v kt lun. GV. Yờu cu hc sinh quan sỏt H3.2a ... những điểm khác của cơ chế điều hoà sinh vật nhân thức so với sinh vật nhân sơ. - Trình bày được ý nghĩa của điều hoà hoạt động của gen. 2. Kĩ năng. Rèn luuyện học sinh các kĩ năng : thu thập thông ... cú lactụz thỡ cỏc gen cu trỳc khụng hot ng c ? HS. Quan sỏt H3.2a, c SGK thu thp thụng tin v tr li cõu hi. GV. Kt lun. GV. Yờu cu hc sinh quan sỏt H3.2b c SGK v tr li cõu hi : ti sao khi cú lactụz...
 • 2
 • 178
 • 0

Giáo án sinh 12 CB - T4

Giáo án sinh 12 CB - T4
... học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : vai trò và ý nghĩa của đột biến II. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN. 1. Nguyên nhân Do tác động của ngoại cảnh hoặc do rối loạn sinh lí, hoá sinh ... cầu học sinh đọc SGK và trả lời câu hỏi : nguyên nhân đột biến gen ? HS. Đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H4.1,đọc ... dẫn đến hậu quả gì ? Ví dụ ? HS. Quan sát H4,1,đọc SGK thu thập thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên. GV. Bổ sung và kết luận. GV. Yêu cầu học sinh quan sát H4.2,đọc SGK và trả lời câu...
 • 3
 • 317
 • 0

Giao an sinh 11 cb ca bo

Giao an sinh 11 cb ca bo
... dỡng khoáng? - Học sinh nêu đợc trong đất có chứa nhiều loại muối khoáng ở dạng không tan và hoà tan. - Cây hấp thu: dạng hoà tan Giáo viên cho học sinh phân tích sơ đồ 4.3 - Học sinh phân tích đợc: ... Học sinh: Rễ cây phát triển hớng tới nguồn nớc. I. rễ là cơ quan hấp thụ nớc: 1. Hình thái của hệ rễ Hình 1.1. 4 Cây xanh ? ? * Hoạt động 2. Giáo viên:Cho học sinh nghiên cứu mục 2, kết hợp quan ... viên: Cho học sinh quan sát hình 1.1 và 1.2. Giáo viên: Dựa vào hình 1.1 hãy mô tả cấu tạo bên ngoài của hệ rễ? Học sinh: Rễ chính, rễ bên, lông hút, miền sinh trởng kéo dài, đỉnh sinh trởng. Đặc...
 • 201
 • 458
 • 1

Giáo án Sinh 12 - CB

Giáo án Sinh 12 - CB
... tARN mang a.a mở đầu(Met)→ ribôxôm, đối mã của nó khớp với mã của a.a mở đầu/mARN theo NTBS Giáo án Sinh học 12 CB Châu Thị Thùy Dung 6 Trường THPT Lê Hồng Phong Tổ Lý – Hoá - Sinh ? tARN mang ... dò: - Chuẩn bị câu hỏi và bài tập trang 10 SGK , đọc trước bài 2 - Tìm hiểu cấu trúc không gian và cấu trúc hoá học, chức năng của ADN Giáo án Sinh học 12 CB Châu Thị Thùy Dung ADN mẹ Enzim mở ... mang tín hiệu khởi động - Vùng mã hoá : mang thông tin mã hoá a.a - Vùng kết thúc :nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã Giáo án Sinh học 12 CB Châu Thị Thùy Dung 1 Vùng ĐH ho iàđ Vùng...
 • 7
 • 183
 • 1

Giáo án Sinh 10 - CB

Giáo án Sinh 10 - CB
... xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh quyển. B. Tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x C. Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. D. Tế bào ... TC v NL, sinh trng, phỏt trin, sinh sn, cm ng, kh nng t iu chnh cõn bng ni mụi, tin hoỏ thớch nghi vi mụi trng. Giỏo viờn: Nguyn Thanh V - Trng THPT Ngc Hi Trang 1 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) ... nguyên sinh: a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, có loài có diệp lục. Sống dị dưỡng(Hoại sinh) , Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 3 Giáo án Sinh học 10(Ban...
 • 70
 • 356
 • 0

Giáo án sinh 10 CB

Giáo án sinh 10 CB
... ( quang phân li nước) HS nhắc lại khái niệm quang hợp, nhóm sinh vật nào quang hợp? HS viết sơ đồ quang hợp. GV hướng dẫn cho HS đọc SGK, sử dụng hình vẽ 18.1 để vấn đáp HS. - Quá trình quang ... là đề dùng trong khi thí điểm) MÔN SINH HỌC ( Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề) Đề 1 Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) Câu 1: ( 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ( a,b,c,d) chỉ ... Giải thích:SGK ban A bộ 1 trang 81 hoặc SGK ban A bộ 2 trang 78 ( 2 điểm) Đề 2( chú ý: đây là đề dùng trong khi thí điểm) Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) Câu 1 ( 1 điểm) Khoanh tròn vào...
 • 55
 • 385
 • 1

Tài liệu Giáo án Sinh 11 CB- Cả năm

Tài liệu Giáo án Sinh 11 CB- Cả năm
... thể mẹ.Đáp án câu 3:- Về cơ quan sinh sản: Từ chưa có cơ quan sinh sản đến có cơ quan sinh sản, từ cơ quan sinh sản đực cái còn nằm trên cùng một cơ thể → cơ quan SS đực cái nằm trên hai cơ ... động vật có sinh sản hữu tính? I. SINH SẢN HỮU TÍNH LÀ GÌ?Giáo án Sinh 11_Ban cơ bản Nội dung kiến thứcTại sao nói hình thức sinh sản của chúng là sinh sản hữu tính?Sau khi học sinh cho ... biến thái được điều hoà bởi các hoocmon sinh dụcC. SINH SẢNGiáo án Sinh 11_Ban cơ bản Học sinh hiểu được khái niệm về sinh sản và các hình thức sinh sản ở thực vật và ở động vật. Lưu ý:...
 • 120
 • 347
 • 0

Giao an Sinh 11 Ban CB

Giao an Sinh 11 Ban CB
... gianGiáo án Sinh 11_Cơ bản Email: phanthanhquyen@gmail.com32Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc LặcNhóm Ngày, giờTên cây, vị trí của láThời gian chuyển màu của giấy coban ... NPK)Giáo án Sinh 11_Cơ bản Email: phanthanhquyen@gmail.com32Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc LặcTiết 8Bài 8: QUANG HỢP Ở CÂY XANHI. Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần:1. ... Tăng cường độ quang hợp:- Cường độ quang hợp thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp.Giáo án Sinh 11_Cơ bản Email: phanthanhquyen@gmail.com32Phan Thanh Quyền_Giáo viên Sinh_ Trường...
 • 32
 • 439
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh 10 cbgiáo án sinh học 11 cbgiáo án sinh học 10 cbgiáo án sinh học 12giáo án sinh 12 cơ bảngiáo án sinh học 8 bài 65giáo án sinh học 8 bài 64giáo án sinh học 8 bài 63giáo án sinh học 8 bài 62giáo án sinh học 8 bài 61giáo án sinh học 8 bài 60giáo án sinh học 8 bài 57giáo án sinh học 8 bài 56giáo án sinh học 8 bài 55giáo án sinh học 8 bài 54Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ