DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Toán Nội 2011

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Toán Hà Nội 2011
... điểm khơng 1àm tròn điểm thi SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2 010 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: Tốn Ngày thi: 22 tháng năm 2 010 Thời gian làm bài: 120phút ... IV 0,25 0,25 2,0 Chứng minh FCDE tứ giác nội tiếp (1 điểm) Vẽ hình câu 0,25 · Nêu BCF · AEF góc vng · · ⇒ DCF + DEF =2v 0,25 Kết 1uận : FCDE 1à tứ giác nội tiếp V 0,25 0,25 Chứng minh DA.DE = ... CIO CO R CO · · tg AFB =tg CIO = = FD = R =2 CI 2 Giải phương trình Biến đổi phương trình cho thành: ( x + -4)( x + -x)=0  x2 + =  x + = 42  x = ±3 ⇔ ⇔ ⇔  ⇔ x= ± 2 Vô nghiem  x +7 = x...
 • 3
 • 1,535
 • 22

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Nội 2010

Gợi ý giải đề thi vào 10 môn toán - Hà Nội 2010
... -x2 = mx – ⇔ x2 + mx – = (2), phương trình (2) có a.c = -1 < với m ⇒ (2) có nghiệm phân biệt trái dấu với m ⇒ (d) cắt (P) điểm phân biệt 2) x1, x2 nghiệm (2) nên ta có : x1 + x2 = -m x1x2 = -1 ... COI (do tính chất góc nội tiếp) CO R · tgCIO = = =2 · · Mà ⇒ tgAFB = tgCIO = IC R Bài V: (0,5 điểm) Giải phương trình : x + x + = ( x + 4) x + x + , phương trình cho thành : t + x = ( x + 4)t ... 1) = F ⇔m+1=3⇔m=2 Bài IV: (3,5 điểm) · · 1) Tứ giác FCDE có góc đối FED = 90o = FCD I nên chúng nội tiếp 2) Hai tam giác vuông đồng dạng ACD DEB E C · · hai góc CAD = CBE chắn cung CE, nên ta...
 • 3
 • 398
 • 2

đề thi vào 10 môn toán - Nội 2010

đề thi vào 10 môn toán - Hà Nội 2010
... -x2 = mx – ⇔ x2 + mx – = (2), phương trình (2) có a.c = -1 < với m ⇒ (2) có nghiệm phân biệt trái dấu với m ⇒ (d) cắt (P) điểm phân biệt 2) x1, x2 nghiệm (2) nên ta có : x1 + x2 = -m x1x2 = -1 ... COI (do tính chất góc nội tiếp) CO R · tgCIO = = =2 · · Mà ⇒ tgAFB = tgCIO = IC R Bài V: (0,5 điểm) Giải phương trình : x + x + = ( x + 4) x + x + , phương trình cho thành : t + x = ( x + 4)t ... 1) = F ⇔m+1=3⇔m=2 Bài IV: (3,5 điểm) · · 1) Tứ giác FCDE có góc đối FED = 90o = FCD I nên chúng nội tiếp 2) Hai tam giác vuông đồng dạng ACD DEB E C · · hai góc CAD = CBE chắn cung CE, nên ta...
 • 3
 • 423
 • 5

Đề thi vào 10 môn toán ở HN từ 1994 đến nay

Đề thi vào 10 môn toán ở HN từ 1994 đến nay
... Tìm GTNN cđa biĨu thøc P = (x-1)4+ (x-3)4+ 6(x-1)2(x-3)2 k× thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Năm học: 2 010- 2011 Môn Toán (thi ngày 22/6/2 010) Bài 1(2,5 điểm): Cho P = 1) Rót gän P x x +3 + x x −3 ... A=(x-1)4+(x-3)4+6(x-1)2(x-3)2 đề thi vào lớp 10 thành phố hà nội Năm học :2007-2008 Bµi1: Cho biĨu thøc P= a) Rót gän P x x −1 + − x +1 x −4 x 1 b) Tìm GT x để P < Bài 2: Giải toán cách lập phơng trình Một ngời xe đạp từ ... www.mathvn.com and book.mathvn.com đề thi tốt nghiệp thcs thành phố hà nội Năm häc :1998-1999 (c s đ ể ch ọn v l ớp 10) A LÝ thut (2 ®iĨm): Học sinh chọn hai đề sau: Đề 1: Phát biểu tính chất phân...
 • 9
 • 741
 • 4

đáp án đề thi vào 10 chuyên toán Nội 2009-2010

đáp án đề thi vào 10 chuyên toán Hà Nội 2009-2010
... động t Tính giá trị biểu thức… (1 điểm) IV *Đặt Q(x)=P(x)-10x *Có Q(1)=Q(2)=Q(3)=0 *Q(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-r) P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-r)+10x *A= Chứng minh rằng…(1 điểm) V *Gọi đường tròn ngoại...
 • 2
 • 1,628
 • 23

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Văn Nội 2011

Đáp án+Đề thi vào 10 môn Văn Hà Nội 2011
... SỞ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2 010 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn thi: Ngữ văn Ngày thi: 22 tháng năm 2 010 Thời gian làm bài: 120phút Phần I ... buông xuống bị gãy " (Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2009, tr.196) Đoạn trích rút từ tác phẩm nào, ? Kể tên hai nhân vật người kể chuyện nhắc tới đoạn trích Xác định thành phần khởi ngữ câu: ... vật "anh" "đau đớn" Vì vậy? Hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo phép tạp luận quy nạp làm rõ tình cảm sâu nặng người cha tác phẩm trên, đoạn văn có sử dụng câu bị động phép (gạch câu...
 • 2
 • 1,183
 • 13

De thi vao 10 mon toan thai binh tu nam 2006 2014

De thi vao 10 mon toan thai binh tu nam 2006 2014
... tạo Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Năm học 2006 -2007 Thái bình Môn thi : Toán Thời gian làm : 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài (2 ®iĨm) Cho biĨu thøc: Q= x + x − 10 x− ... rằng: 101 9x2 + 18y4 + 100 7z2 ≥ 30xy2 + 6y2z + 2008zx - HÕt SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Năm học 2008-2009 Mơn thi: ... phơng trình: x − + − x + x x ≤ x + 10 - HÕt Kú thi tun sinh líp 10 trung học phổ thông Năm học 2007 -2008 Sở giáo dục - Đào tạo Thái bình Môn thi : Toán Thời gian làm : 120 phút...
 • 12
 • 563
 • 0

Đề thi vào 10 môn Toán THPT NỘI năm 2011 -2011 pot

Đề thi vào 10 môn Toán THPT HÀ NỘI năm 2011 -2011 pot
... giác nội tiếp 2) Chứng minh ENI = EBI MIN = 90 độ 3) Chứng minh AM.BN = AI.BI 4) Gọi F điểm cung AB khơng chứa E đường tròn (O) Hãy tính diện tích tam giác MIN theo R ba điểm E, I, F thẳng hàng ... E, I, F thẳng hàng Bài V (0,5 điểm) Với x > 0, tìm giá trị nhỏ biểu thức: M = x mũ – 3x + 1/4x + 2011 ...
 • 2
 • 1,188
 • 3

bộ đề thi vào lớp 10 môn toán nội từ năm 2006 2015

bộ đề thi vào lớp 10 môn toán hà nội từ năm 2006 2015
... ≥ a b c SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2014 – 2015 Mơn thi: Tốn Ngày thi: 23 tháng năm 2014 Thời gian làm bài: 120 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Bài I (2,0 điểm) x ... a trư ng Ph thông Vi t-Úc N i: www.vashanoi.edu.vn S GIÁO D C VÀ ðÀO T O HÀ N I KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPT Năm h c: 2012 – 2013 Mơn thi: Tốn Ngày thi: 21 tháng năm 2012 Th i gian làm bài: ... t-Úc N i: www.vashanoi.edu.vn S GIÁO D C VÀ ðÀO T O KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPT Năm h c 2009-2 010 HÀ N I Mơn: TỐN Ngày thi: 24 tháng năm...
 • 18
 • 3,585
 • 2

Đề thi vào 10 thành phố Nội môn Toán

Đề thi vào 10 thành phố Hà Nội môn Toán
... A=(x-1)4+(x-3)4+6(x-1)2(x-3)2 10 10 ®Ị thi vào lớp 10 thành phố nội Năm học: 2007 - 2008 Bµi1: Cho biĨu thøc x P= x − + x +1 − x −4 x a) Rút gọn P b) Tìm GT x để P < Bài 2: Giải toán cách lập phơng ... hình chữ nhật AEHF tam giác ABC vuông cân 4 đề thi tốt nghiệp thcs thành phố nội Năm học: 1999 - 2000 A.LÝ tht (2 ®iĨm): Häc sinh chän mét hai đề sau: Đề1 : Phát biểu hai quy tắc đổi dấu phân thức ... tuyến AMN để diện tich tam giác AIN lớn 5 đề thi tốt nghiệp thcs thành phố nội Năm học: 2000 - 2001 A.LÝ thut (2 ®iĨm): Häc sinh chän mét hai đề sau: Đề 1: Thế phép khử mẫu biểu thức lấy Viết...
 • 13
 • 519
 • 9

ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN NỘI 20172018

ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ VÀO 10 MÔN TOÁN HÀ NỘI 20172018
...  x + y = 3m +  x + y = 3m + Ta có  ⇔ 2 x − y = m + 4 x − y = 2m + 5 x = 5m + 10 x = m + ⇔ ⇔ 2 x − y = m +  2(m + 2) − y = m + x = m + ⇔  y = m +1 2/ 1,5 điểm 0.25 0.25...
 • 3
 • 474
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi vào 10 môn toán hà nội 2013đề thi vào 10 môn toán hà nội các nămđề thi vào 10 môn toán hà nộiđề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2013đề thi vào 10 môn toán hà nội 2009đề thi vào 10 môn toán hà nội 2010đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2009đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2011đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2012đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2015đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2014đáp án đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2014đáp án đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2010đáp án đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2013đáp án đề thi vào 10 môn toán hà nội năm 2015Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM