Định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT ở nông thôn hiện nay” (Nghiên cứu trường hợp tại Trường THPT Lương Tài 1, tỉnh Bắc Ninh) (LV thạc sĩ)

Tác động của việc sử dụng điện thoại thông minh đến sự biến đổi tương tác xã hội của học sinh trung học phổ thông nông thôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện yên thế, tỉnh bắc giang)

Tác động của việc sử dụng điện thoại thông minh đến sự biến đổi tương tác xã hội của học sinh trung học phổ thông ở nông thôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp huyện yên thế, tỉnh bắc giang)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - NGUYỄN THỊ HOA TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI TƢƠNG TÁC XÃ HỘI CỦA HỌC SINH TRUNG ... 58 3.2 Biến đổi tƣơng tác hội học sinh trung học phổ thông 60 3.2.1 Biến đổi hệ triết lý học sinh học sinh trung học phổ thông 60 3.2.2 Biến đổi hệ quan điểm học sinh học sinh trung hoc̣ ... TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NÔNG THÔN HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP TẠI HUYỆN YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG) Chuyên ngành: hội học Mã số : 60 31 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: ...
 • 94
 • 520
 • 3

sự biến đổi tương tác xã hội của học sinh trung học phổ thông nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) - Copy

sự biến đổi tương tác xã hội của học sinh trung học phổ thông ở nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) - Copy
... 3.2 Biến đổi tương tác hội học sinh trung học phổ thôngError! Bookmark not defined 3.2.1 Biến đổi hệ triết lý học sinh học sinh trung học phổ thông Error! Bookmark not defined 3.2.2 Biến đổi ... https://www.thegioididong.com/tin-tuc/tac-hai-cua-dien-thoai-thong-minh-voi-cuocsong-co-518966 39 Tiêu Hà - Văn Thanh, Học sinh nghiện điện thoại di động: Báo động đỏ http://healthplus.vn/bao-dong-tinh-trang-hoc -sinh- nghien-dien-thoai-di-dongd9251.html, ... đến biến đổi tương tác hội học sinh THPT nông thôn Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang” nhằm làm sáng tỏ tác động mối quan hệ mặt tích cực, tiêu cực đến mối quan hệ hội học...
 • 26
 • 208
 • 0

sử dụng điện thoại thông minh đến sự biến đổi tương tác xã hội của học sinh trung học phổ thông nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang)

sử dụng điện thoại thông minh đến sự biến đổi tương tác xã hội của học sinh trung học phổ thông ở nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang)
... sinh trung học phổ thông quá trình sử dụng điện thoại thông minh Error! Bookmark not defined 3.1 Nhận định học sinh tác động việc sử dụng điê ̣n thoa ̣i thông minh đến tương tác hội ... việc sử dụng ĐTTM đến biến đổi tương tác hội học sinh THPT nông thôn Nghiên cứu trường hợp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang” nhằm làm sáng tỏ tác động mối quan hệ mặt tích cực, tiêu cực đến mối ... đích sử dụng Chương 3: Biến đổi tương tác hội học sinh THPT quá trình sử dụng ĐTTM Chương tập trung phân tích tác động việc sử dụng ĐTTM đến biến đổi tương tác học sinh với gia đình nhà trường...
 • 26
 • 297
 • 0

TÁC ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH THPT TẠI THỊ XÃ KỲ ANH TỈNHTĨNH

TÁC ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH THPT TẠI THỊ XÃ KỲ ANH TỈNH HÀ TĨNH
... lao động việc làm KKT Vũng Áng 3.2 Khảo sát xu hướng lựa chọn nghề nghiệp học sinh THPT địa bàn thị Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh 3.3 Đánh giá tác động khu kinh tế Vũng Áng việc lựa chọn nghề nghiệp học ... tình hình định hướng nghề nghiệp học sinh THPT thị Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh giai đoạn - Ảnh hưởng khu kinh tế Vũng Áng đến định hướng nghề nghiệp - Trên sở kết nghiên cứu đưa số kết luận khuyến nghị ... quanh vấn đề định hướng nghề nghiệp học sinh THPT địa bàn thị Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Lựa chọn vận dụng số lý thuyết nghề nghiệp để làm rõ định hướng nghề nghiệp học sinh...
 • 111
 • 255
 • 0

Kỹ năng định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT tại thành phố vũng tàu, tỉnh bà rịa vũng tàu

Kỹ năng định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT tại thành phố vũng tàu, tỉnh bà rịa  vũng tàu
... cứu kỹ định hƣớng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông Từ sở trên, ngƣời nghiên cứu chọn đề tài: Kỹ định hướng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Rịa Vũng ... sở lý luận kỹ định hƣớng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thơng 6.2 Tìm hiểu thực trạng kỹ định hƣớng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Rịa - Vũng Tàu 6.3 Đề ... trạng kỹ định hƣớng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Rịa Vũng Tàu - Đề tài đề xuất số biện pháp nâng cao kỹ định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ...
 • 123
 • 415
 • 1

Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT trên địa bàn thành phố hà nội

Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh THPT trên địa bàn thành phố hà nội
... ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp học sinh THPT địa bàn Thành phố Nội góp phần giải đáp câu hỏi Mục đích nghiên cứu - Đánh giá số yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp học sinh THPT ... 1.2.2 Tự hướng nghiệp 22 1.2.3 Tư vấn hướng nghiệp 22 1.2.4 Đánh giá 22 1.2.5 Nghề nghiệp 23 1.2.6 Định hướng nghề nghiệp 24 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp học sinh 25 THPT 1.3.1 ... phạm nhà trường cần hiểu rõ đặc điểm định hướng nghề học sinh với yếu tố tạo thành nhận thức nghề, thái độ nghề, lựa chọn nghề định nghề [6, tr 12] 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp...
 • 85
 • 127
 • 0

Định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông (Khảo sát một số trường trên địa bàn Hà Nội

Định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông (Khảo sát một số trường trên địa bàn Hà Nội
... luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu có liên quan MỤC LỤC Định hướng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông (Khảo sát số trường địa bàn Nội) 27 ... mục tiêu tìm hiểu định hướng nghề nghiệp, dự định việc làm nghề nghiệp, nói chung, trạng lao động - việc làm - nghề nghiệp xã hội giới trẻ Trên bình diện định hướng việc làm nghề nghiệp niên, nhiều ... quan địa bàn nghiên cứu Nội coi trung tâm kinh tế, văn hố, trị nước Vì thế, đay địa bàn tập trung số lương lớn trương THPT Cả thành phố có 134 trường vơi 182.477 học sinh Chúng tiến hành nghiên...
 • 27
 • 1,922
 • 17

Định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông

Định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông
... mục tiêu tìm hiểu định hướng nghề nghiệp, dự định việc làm nghề nghiệp, nói chung, trạng lao động - việc làm - nghề nghiệp xã hội giới trẻ Trên bình diện định hướng việc làm nghề nghiệp niên, nhiều ... xã hội Bên cạnh có số học sinh dự định học nghề sau tốt nghiệp (0,92%); hay có 4,19% em chưa xác định rõ ràng nghề nghiệp tương lai Tuy nhiên tất học sinh THPT chọn dự định trên, họ có phương ... việc đặc trưng hoạt động nghề nghiệp, giáo dục học nghề nghiệp: vấn đề truyền thụ lực, kỹ kiến thức đặc trưng nghề nghiệp, mở rộng nghề nghiệp giáo dục chủ ý chức học nghề - Tương lai - phát triển...
 • 27
 • 1,310
 • 7

Định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng (nghiên cứu trường hợp tại trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, thành phố hải phòng

Định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng (nghiên cứu trường hợp tại trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, thành phố hải phòng
... Dự định nghề nghiệp tương lai học sinh trung học phổ thông 45 2.2.3 Sự lựa chọn ngành nghề học sinh trung học phổ thông 47 2.2.4 Những lí chọn nghề học sinh trung học phổ thông ... Hải phòng (Nghiên cứu trường hợp trường THPT Mạc Đĩnh Chi, thành phố Hải Phòng) Đã đến lúc phải có nhìn nhận đắn hơn, sát thực việc định hướng nghề nghiệp học sinh THPT Học đại học hướng với ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐỖ THỊ NGỌC CHI ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG (Nghiên...
 • 126
 • 1,159
 • 6

Khảo sát chất lượngđịnh hướng nghề nghiệp của học sinh đang theo học dươc sĩ trung học tại trường trung cấp quân y 2, giai đoạn 2009 2012

Khảo sát chất lượng và định hướng nghề nghiệp của học sinh đang theo học dươc sĩ trung học tại trường trung cấp quân y 2, giai đoạn 2009 2012
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG VĂN HUYỀN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH ĐANG THEO HỌC DƯỢC SĨ TRUNG HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP QUÂN Y 2, GIAI ĐOẠN 2009 - 2012 ... chất lượng đào tạo, tìm hiểu định hướng nghề nghiệp học sinh, đề tài Khảo sát chất lượng định hướng nghề nghiệp học sinh theo học dược trung học Trường Trung cấp Quân y giai đoạn 2009 - 2012 ... trạng chất lượng hoạt động đào tạo Dược trung học Trường trung cấp Quân y 2, giai đoạn 2009 2012 Định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp học sinh theo học Trường TCQY năm học 2011 – 2012 KẾT...
 • 72
 • 328
 • 0

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP của học SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ kỹ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP của học SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ kỹ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... a h c sinh tr ng Cao đẳng ngh Kỹ thu t Cơng ngh Thành ph H Chí Minh  Khách th kh o sát: H c sinh trình đ cao đẳng ngh năm th nh t t i tr ng Cao đẳng ngh Kỹ thu t Công ngh Thành ph H Chí Minh ... Đồng”; ắNâng cao chất lượng công tác hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Bình Dương”; ắBiện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT t i thành phố B c Liêu ... nghi p c a h c sinh tr ng ng Cao đẳng ngh Kỹ thu t Công ngh ThƠnh ph H Chí Minh nh sau: a Thang đo “ảiểu biết học sinh nghề nghiệp mà b n thân học Thang đo v ắHiểu bi t c a h c sinh v ngh mƠ...
 • 123
 • 257
 • 0

Khó khăn tâm lý trong định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông

Khó khăn tâm lý trong định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông
... gây nhiều khó khăn cho em 1.2.3 Khó khăn tâm định hướng nghề nghiệp học sinh trung học phổ thông 1.2.3.1 Khái niệm khó khăn tâm định hướng nghề nghiệp học sinh trung học phổ thông Trong phạm ... này, khái niệm khó khăn tâm định hướng nghề nghiệp học sinh THPT hiểu sau: Khó khăn tâm định hướng nghề nghiệp học sinh THPT biểu tâm học sinh, nảy sinh trình định hướng nghề nghiệp, gây ... LÝ LUẬN VỀ KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG ĐỊNH HƢỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 12 1.1 Một số khái niệm công cụ 12 1.2 luận định hướng nghề nghiệp khó khăn tâm...
 • 99
 • 1,152
 • 1

Kỹ năng định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kỹ năng định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học phổ thông tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
... cứu kỹ định hƣớng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông Từ sở trên, ngƣời nghiên cứu chọn đề tài: Kỹ định hướng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Rịa Vũng ... hƣớng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Rịa - Vũng Tàu 6.3 Đề xuất biện pháp hỗ trợ nâng cao kỹ định hƣớng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông thành phố Vũng ... trạng kỹ định hƣớng nghề nghiệp học sinh Trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Rịa Vũng Tàu - Đề tài đề xuất số biện pháp nâng cao kỹ định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông...
 • 123
 • 173
 • 0

BIỂU HIỆN CĂNG THẲNG CỦA PHỤ HUYNH VỀ VIỆC HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH LỚP 12

BIỂU HIỆN CĂNG THẲNG CỦA PHỤ HUYNH VỀ VIỆC HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH LỚP 12
... gây căng thẳng (stress) cho cha mẹ học sinh lớp 12 việc học tập định hướng nghề nghiệp 70 Bảng 10: Biểu căng thẳng (stress) cha mẹ học sinh lớp 12 việc học tập định hướng nghề nghiệp địa ... quan đến việc học tập định hướng nghề nghiệp cho cha mẹ học sinh lớp 12 1.2.2 Hoạt động học tập định hướng nghề nghiệp học sinh trung học phổ thông Hoạt động học tập định hướng nghề nghiệp điều ... Biểu căng thẳng phụ huynh việc học tập định hướng nghề nghiệp học sinh lớp 12 địa bàn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh” Mục đích nghiên cứu Đề tài mô tả biểu căng thẳng phụ huynh việc học tập định...
 • 148
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mức độ quan tâm nghề nghiêp và đinh hướng nghề nghiêp của học sinh thpt huyên chiêm hóa tinh tuyên quangđịnh hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thôngđịnh hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông khảo sát một số trường trên địa bàn hà nộiđịnh hướng nghề nghiệp của học sinhđịnh hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại tiền giangthực trạng định hướng nghề nghiệp của học sinh trường trung học phổ thông mạc đĩnh chicác nhân tố tác động đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thôngđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh thptđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh thpt thông qua dạy học ngoại khóa môn giáo dục công dân lớp 12 qua khảo sát ở trường thpt lê hồng phong thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóađánh giá chung về thực trạng công tác quản lý hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh ở các trường thpt quận thủ đức tp hồ chí minhđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thôngđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh sinh viênđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinhđịnh hướng nghề nghiệp cho học sinh 12định hướng nghề nghiệp cho học sinh thcsBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ