Giáo án TA lớp 2 tuần 24

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)

Giáo án TNXH Lớp 2(Tuấn 19-33)
... nhóm - Các nhóm khác theo dõi đánh giá - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm * Cđng cè (3 -5 phót) ? C©y cã thĨ sống môi trờng ? Lấy ví dụ loại môi trờng sống Giáo viªn nhËn xÐt giê häc Tù ... nhóm - Các nhóm khác theo dõi đánh giá - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhãm * Cđng cè (3 -5 phót) ? C©y cã thể sống môi trờng ? Lấy ví dụ loại môi trờng sống Giáo viên nhận xét học Tự nhiên ... ngời, cối mùa màng - Giáo viên nhận xét cho điểm theo nhóm * Hoạt động 3: (6- phút) + MT: Học sinh nhớ lại đặc điểm vật học + Tiến hành: - Giáo viên hớng dẫn Học sinh cách chơi: Giáo viên treo hình...
 • 18
 • 1,270
 • 12

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 2- TUAN 1 - 5 (CKTKN)
... ngang -BT 3: Gọi HS đọc đề toán Đọc Hướng dẫn HS nêu đề tốn - tóm tắt - giải -HS khá, giỏi biết cách tóm tắt đề Tóm tắt: toán ? xe đạp ( Dành cho Sáng: 12 xe đạp -Mời HS giải toán - lớp HS - giỏi ... bài: Đề-xi-mét - Ghi bảng 2-Giới thiệu đơn vị đo đề-xi-mét (dm): GV yếu cầu HS đo băng giấy dài 10 cm Băng giấy dài cm? - GV nói 10 cm gọi đề - xi - mét - Đề-xi-mét viết tắt dm ghi bảng 10 cm ... trừ - Hiệu -GV ghi: 5935 = 24 -GV nói: 59 gọi SBT _Ghi -GV nói: 35 ST _ Ghi -GV nói: 24 gọi Hiệu _ Ghi -Hướng dẫn HS làm phép trừ theo cột dọc 59  Số bị trừ 35  Số trừ 24  Hiệu -Lưu ý: 59 ...
 • 20
 • 1,235
 • 4

giao an luyen lop 2 tuan 7

giao an luyen lop 2 tuan 7
... dạng để khoanh vào đáp án với giải toán sơ đồ II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Đặt tính tính: + ; + ; 36 + 24 GV ch÷a nhận xét Bài 2: Điền dấu > ; < ; =”? 26 + 28 + 26 + 36 36 + 32 + Muốn điền ... theo tranh Lun tËp vỊ thêi khãa biĨu II) Ho¹t động dạy học: Bài 1: Viết tiếp nội dung tranh dới HS quan sát tranh trang 36 ôn để tạo thành câu chuyện có luyện TV tên Quyết tâm bạn Tú Bài 2: Đọc ... kg Bµi 2: TÝnh nhÈm 4kg + 6kg + 2kg = 17kg – 10 kg + 5kg = 9kg kg + 6kg = HS lên bảng làm Lớp viết kết vào bảng Bài 3: Bố trồng 32 na mẹ trồng HS lên bảng giải Lớp làm vào ô ly nhiều bố 21 na...
 • 5
 • 617
 • 2

giao an LTVC lop 2 tuan 6

giao an LTVC lop 2 tuan 6
... 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM Củng cố - Dặn dò Tiết tập làm văn hôm học gì? V nh em làm lại tập, chuẩn bị tiết tập làm văn tuần sau trang 62 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM ... 14 tháng 10 nm 20 10 Tập làm văn Kim tra bi c: - Dựa vào tranh trả lời câu hỏi tập 1, tiết tập làm văn tuần 5, trang 47 - Đọc mục lục tuần Nêu tên tập đọc tuần 03:19: 46 AM 03:19: 46 AM Th năm ngy ... 10 nm 20 10 Tập làm văn Tiết 6: Khẳng định, phủ định Luyện tập mục lục sách Bài 3: Tìm đọc mục lục tập truyện thiếu nhi Ghi lại tên truyện, tên tác giả số trang theo thứ tự mục lục 03:19: 46 AM...
 • 7
 • 2,457
 • 4

Giáo án sáng lớp 2 tuần 4

Giáo án sáng lớp 2 tuần 4
... nhà Ngày soạn: Ngày 10 / /20 10 Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng năm 20 10 Toán: 49 + 25 I Yêu cầu: Kiến thức : - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 49 +25 - Biết giải tốn phép tính ... Giới thiệu phép cộng 49 + 25 : * Bài tốn: Có 49 que tính thêm 25 que tính Hỏi có tất que tính? - Thao tác que tính bảng gài để tìm kết ? Vậy 49 + 25 =? -Ghi bảng: 49 + 25 = 74 * Hướng dẫn đặt tính ... Tính + 39 22 + 69 24 + 19 53 -Lắng nghe Nêu lại tốn -Thao tác que tính giáo viên để tìm kết - Bằng 74 -1 em lên bảng làm.Cả lớp làm bảng -2 đến em nêu -Đọc yêu cầu -Làm bảng em làm bảng lớp -Nhận...
 • 19
 • 398
 • 0

giao an chieu lop 2 tuan 17

giao an chieu lop 2 tuan 17
... b¶ng líp 2. Cđng cè –Tỉng kÕt : (2 ) -GV nhËn xÐt giê häc - VỊ häc bµi chuẩn bị Tuần 17 NS: Nguyễn Văn Thao - Nêu chữ học - Viết chữ dßng Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 20 10 ... trả lời SGK -Nhận xét Bài 2: Yêu cầu ? -Trực quan : Lòch -Phát cho nhóm phiếu giao việc -Nhận xét Bài : -Dùng lòch năm 20 04 -Nhận xét Bài : -Cho học sinh quan sát tranh, đồng hồ HOẠT ĐỘNG CỦA ... v *Đối với HS khá(G) làm thêm bµi tËp sau: Bài 1: Đặt tính tính 27 +28 65-38 100-48 52+ 48 Hs làm bảng lớp Cho hs làm Bài 2: x? X +2= 3 x+8=10+5 x-7=14 15-x=6 Cho hs nêu cáh làm làm Bài 3: cho hs...
 • 11
 • 381
 • 2

Bài soạn GIAO AN _ LOP - 2 TUAN 21

Bài soạn GIAO AN _ LOP - 2 TUAN 21
... toán Chẳng hạn: Bài giải - Hát - HS làm bảng, lớp làm vào nháp - HS nxét - HS tự làm chữa x = 15 x = 40 x = 20 x = 35 - HS đọc phép nhân - HS quan sát mẫu thực hành - HS làm - HS sửa - Cả lớp đọc ... tiết học - HS quan sát hình vẽ - HS đọc: Đường gấp khúc ABCD - HS lắng nghe -HS quan sát - HS nghe thực theo y/c - HS đọc bài, lớp theo dõi phân tích đề - Làm theo yêu cầu - HS làm Sửa - HS làm ... hợp nhắc lại cách viết - Hát - HS viết bảng - HS nêu câu ứng dụng - HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng - HS quan sát - li - đường kẻ ngang - nét - HS quan sát Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH...
 • 24
 • 588
 • 0

Tài liệu giao an chuan lop 3 tuan 24

Tài liệu giao an chuan lop 3 tuan 24
... bảng làm Hs vào bảng lớp làm vào bảng - Gv chốt lại 1204 : = 30 1 2 524 : = 504 dư -Hs lớp nhận xét bạn 240 9 : = 401 dư 4 224 :7 = 6 03 dư Bài 2: - Gv mời hs đọc đề - Hs đọc yêu cầu đề - Gv mời 2HS ... xét PP: Quan sát, thực hành, trò chơi - Hs quan sát tranh - Hs xếp tranh -Theo thửự tửù: Năm Học: 2010 - 2011 Trờng tiểu học Hòa Sơn Giáo viên soạn: Hoàng Thị Soa cầu Hs xếp lại tranh – – – - ... dương nhóm đọc tốt * Hoạt động 4: Kể chuyện - Mục tiêu: Hs xếp tranh dựa vào tranh minh họa kể lại câu chuyện - Gv cho Hs quan sát tranh, yêu luận - Hs đọc thầm đoạn Vua Minh Mạng ngắm cảnh Hồ Tây...
 • 27
 • 400
 • 0

Tài liệu giao an chuan lop 3 tuan 24

Tài liệu giao an chuan lop 3 tuan 24
... xét PP: Quan sát, thực hành, trò chơi - Hs quan saựt tranh Năm Học: 2010 - 2011 Trờng tiểu học Hòa Sơn Giáo viên soạn: Hoàng Thị Soa - Gv cho Hs quan sát tranh, yêu cầu Hs xếp lại tranh - Gv mời ... bảng làm Hs vào bảng lớp làm vào bảng - Gv chốt lại 1204 : = 30 1 2 524 : = 504 dư -Hs lớp nhận xét bạn 240 9 : = 401 dư 4 224 :7 = 6 03 dư Bài 2: - Gv mụứi hs ủoùc ủe baứi Năm Học: 2010 - 2011 Trờng ... + Quan sát hình 91, hoa dùng để trang trí, hoa dùng để ăn? Bước 2: Thực - Gv mời đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận nhóm - Gv nhận xét, chốt lại => Hoa quan sinh sản Hoa dùng để trang...
 • 27
 • 264
 • 0

Bài soạn giao an chuan lop 3 tuan 24

Bài soạn giao an chuan lop 3 tuan 24
... xét PP: Quan sát, thực hành, trò chơi - Hs quan sát tranh - Hs xếp tranh -Theo thửự tửù: Năm Học: 2010 - 2011 Trờng tiểu học Hòa Sơn Giáo viên soạn: Hoàng Thị Soa cầu Hs xếp lại tranh – – – - ... nhận xét bạn 240 9 : = 401 dư 4 224 :7 = 6 03 Bài 2: - Gv mời hs đọc đề - Hs đọc yêu cầu đề - Gv mời 2HS lên bảng làm baứi Hs caỷ Năm Học: 2010 - 2011 Trờng tiểu học Hòa Sơn Giáo viên soạn: Hoàng ... dương nhóm đọc tốt * Hoạt động 4: Kể chuyện - Mục tiêu: Hs xếp tranh dựa vào tranh minh họa kể lại câu chuyện - Gv cho Hs quan sát tranh, yêu luận - Hs đọc thầm đoạn Vua Minh Mạng ngắm cảnh Hồ Tây...
 • 27
 • 417
 • 0

Bài giảng giao an chuan lop 3 tuan 24

Bài giảng giao an chuan lop 3 tuan 24
... xét PP: Quan sát, thực hành, trò chơi - Hs quan saựt tranh Năm Học: 2010 - 2011 Trờng tiểu học Hòa Sơn Giáo viên soạn: Hoàng Thị Soa - Gv cho Hs quan sát tranh, yêu cầu Hs xếp lại tranh - Gv mời ... dặn dò Về nhà tập kể lại chuyện Chuẩn bò bài: Kể lễ hội Nhận xét tiết học PP: Quan sát, giảng giải, thực hành - Hs đọc yêu cầu gợi ý - Hs quan sát tranh minh họa - Bà lão bán quạt đến nghỉ gốc ... lớp làm vào bảng - Gv chốt lại 1204 : = 30 1 2 524 : = 504 dư -Hs lớp nhận xét bạn 240 9 : = 401 dư 4 224 :7 = 6 03 Bài 2: - Gv mụứi hs ủoùc ủe baứi Năm Học: 2010 - 2011 Trờng tiểu học Hòa Sơn Giáo...
 • 27
 • 373
 • 0

Giáo án Sáng lớp 1 Tuần 24

Giáo án Sáng lớp 1 Tuần 24
... em có loại đèn gì? + Nó dùng để thắp sáng? + Khi muốn cho đèn sáng không sáng em phải làm gì? + Khi khơng cần dùng đèn có nên để đèn sáng khơng? Vì sao? GV giáo dục TTTcảm 4.Củng cố : Gọi đọc ... thành thạo Thái độ: -Giáo dục HS say mê học toán Ghi chú: Làm tập: 1, 2,3  Giáo án lớp  II.Chuẩn bị: -Các bó, bó có chục que tính thẻ chục đồ dùng học toán học sinh Bộ đồ dùng toán III.Các hoạt động ... thùng thứ cộng với bánh ta làm nào? số gói bánh thùng thứ hai Cho học sinh tự giải nêu kết Giải Cả hai thùng có là:  Giáo án lớp  30 + 20 = 50 (gói bánh) Đáp số: 50 gói bánh 4.Củng cố, dặn dò:...
 • 24
 • 427
 • 0

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 19-27
... BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 21 Thứ/ngày Tiết (Từ 21 /01 /20 13 đến 25 /01 /20 13) -*** Môn Tên dạy Thứ hai 21 /01 /20 13 Thứ ba 22 /01 /20 13 Thứ tư 23 /01 /20 13 Thứ năm 24 /01 /20 13 3 3 Luyên đọc Rèn chữ ... 12 = 24 + 12 = - Nhận xét tiết học 36 28 b) × + 21 = 35 + 21 = 56 Bài giải Luống rau có x = 27 (cây) Đáp số: 27 cải bắp LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 22 Thứ/ngày Thứ hai 28 /01 /20 13 Thứ ba 29 /01 /20 13 ... 2; < 18 : 2; > 10 : - Nhận xét tiết học LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 23 Thứ/ngày Thứ hai Tiết Môn Luyên đọc Tên dạy Bác sĩ Sói 18/ 02/ 2013 Thứ ba 19/ 02/ 2013 Thứ tư 20 / 02/ 2013 Thứ năm 21 / 02/ 2013...
 • 110
 • 3,257
 • 59

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31

GIAO AN SEQAP LOP 2 TUAN 29-31
... BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 21 Thứ/ngày Tiết (Từ 21 /01 /20 13 đến 25 /01 /20 13) -*** Môn Tên dạy Thứ hai 21 /01 /20 13 Thứ ba 22 /01 /20 13 Thứ tư 23 /01 /20 13 Thứ năm 24 /01 /20 13 3 3 Luyên đọc Rèn chữ ... 12 = 24 + 12 = - Nhận xét tiết học 36 28 b) × + 21 = 35 + 21 = 56 Bài giải Luống rau có x = 27 (cây) Đáp số: 27 cải bắp LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 22 Thứ/ngày Thứ hai 28 /01 /20 13 Thứ ba 29 /01 /20 13 ... 2; < 18 : 2; > 10 : - Nhận xét tiết học LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 23 Thứ/ngày Thứ hai Tiết Môn Luyên đọc Tên dạy Bác sĩ Sói 18/ 02/ 2013 Thứ ba 19/ 02/ 2013 Thứ tư 20 / 02/ 2013 Thứ năm 21 / 02/ 2013...
 • 154
 • 1,606
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ