Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
... hai đường thẳng song song khoảng cách từ điểm tùy ý đường thẳng đến đường thẳng 2)Tính chất điểm cách đường thẳng cho trước ?2 Cho đường thẳng b •Gọi a a/ hai đường thẳng song song với đường thẳng ... chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp BÀN I 10 ĐƯỜ G THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC 1) Khoảng cách hai đường thẳng song song 2)Tính chất điểm cách đường thẳng cho trước 3) Đường thẳng ... đường thẳng song song cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp chúng song song cách BÀN I 10 ĐƯỜ G THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC 1) Khoảng cách hai đường thẳng...
 • 19
 • 178
 • 0

Chương I - Bài 3: Tích của vectơ với một số

Chương I - Bài 3: Tích của vectơ với một số
... +MF = MO I- Lý thuyết: *)Định nghĩa tích số v i véc tơ *) Cáh xác định véc tơ ka *) i u kiện để hai véc tơ phương *) Phương pháp phân tích véc tơ theo hai véc tơ không phương II- B i tập: từ ... (hk) a ; 1.a = a , ( -1 ).a = - a 3.Trung i m đoạn thẳng trọng tâm tam giác a) Nếu I trung i m đoạn thẳng AB v i i m M ta có MA + MB = MI b)Nếu G trọng tâm tam giác ABC v i i m M ta có MA + MB ... 3a 3a b Véc tơ đ i véc tơ a véc tơ - (3 a ) = (- 3) a Véc tơ đ i véc tơ a b véc tơ - (3 a - b ) = - a + 4b Ghi bnhớkì,v i số h k, ta có 2.Tính chất V i hai véc tơ a bất k ( a + b) = k a + k...
 • 27
 • 1,431
 • 4

Chương I. §10. Tính chất chia hết của một tổng

Chương I. §10. Tính chất chia hết của một tổng
... hạng tổng chia hết cho tổng chia hết cho Đ b) Nếu số hạng tổng không chia hết cho tổng không chia hết cho S c) Nếu tổng hai số hạng chia hết cho số hạng tổng chia hết cho số lại chia hết cho Đ ... hạng tổng không chia hết cho số, số hạng khác chia hết cho số tổng không chia hết cho số Nếu có số bị trừ số trừ chia hết cho số hiệu không chia hết cho số Tiết 19: Tính chất chia hết tổng ... chia hết ,nhng a + b chia hết cho Tiết 19: Tính chất chia hết tổng 1) Nhắc lại quan hệ chia hết 2) Tính chất 1: 3) Tính chất 2: 4)Luyện tập: Bài tập : Xét xem câu đúng, câu sai? a) Nếu số hạng tổng...
 • 12
 • 120
 • 0

bài giảng hình học 8 chương 1 bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

bài giảng hình học 8 chương 1 bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
... ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC Khoảng cách hai đường thẳng song song Tứ giác ABKH hình gì? Vì sao? ?1 Cho hai đường thẳng song song a b (hình vẽ) Gọi ... thẳng song song a b ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC Khoảng cách hai đường thẳng song song * Định nghĩa: Khoảng cách hai đường thẳng song song khoảng từ điểm tuỳ ý đường thẳng ... M’ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC Khoảng cách hai đường thẳng song song •Định nghĩa: Khoảng cách hai đường thẳng song song khoảng từ điểm tuỳ ý đường thẳng đến đường thẳng...
 • 22
 • 493
 • 2

Giai bai tap hinh hoc lop 8 chuong 1 bai 10 duong thang song song voi mot duong thang cho truoc

Giai bai tap hinh hoc lop 8 chuong 1 bai 10 duong thang song song voi mot duong thang cho truoc
... thẳng song song với AB cách AB 10 cm ? Bài giải: Căn vào tính chất đưởng thẳng song song với đường thẳng cho trước ta kết luận điểm C cách mép gỗ AB khoảng 10 cm nên đầu chì C vạch nên đường thằng song ... trung trực OA 72 Đố Để vạch đường thẳng song song với mép gỗ 10 cm, bác thợ mộc đặt đoạn bút chì CD dài 10 cm vuông góc với ngón tay trỏ lấy làm cữ (h. 98) , đưa ngón trỏ chạy dọc theo mép gỗ AB ... hai đường thẳng song song với a cách a khoảng 3cm (7) đường tròn tâm A bán kính 3cm (8) tia phân giác góc xOy Bài giải: Ghép ý: (1) với (7) (2) với (5) (3) với (8) (4) với (6) 70 Cho góc vuông...
 • 4
 • 49
 • 0

bai 10 duong thang song song voi duong thanh cho truoc

bai 10 duong thang song song voi duong thanh cho truoc
... BK h l khong cỏch gia hai ng thng song song a v b nh Ngha: Khong cỏch gia hai ng thng song song l khong cỏch t mt im bt k trờn ng thng ny n ng thng Bi toỏn: Cho hỡnh v, bit a//b, a//b, a v a ... h a h N a b A a B b C a, b, c l cỏc ng thng song song cỏch u c A a B b C c D d Bn ng thng a, b, c, d (nh hỡnh v) l cỏc ng thng song song cỏch u BT1: Cho hỡnh v bit a//b//c, AB = BC Chng minh EB ... thng song song cỏch u ct mt ng thng thỡ chỳng chn trờn ng thng ú cỏc on thng liờn tip bng 2/ Nu cỏc ng thng song song ct mt ng thng v chỳng chn trờn ng thng ú cỏc on thng liờn tip bng thỡ chỳng song...
 • 17
 • 253
 • 1

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG I-Hai duong thang song song

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG I-Hai duong thang song song
... 56 ; yBA = 65 Ta có: A Ax song song với By B Ax cắt By C Ax vuông góc với By D Cả A, B, C sai Câu Chọn câu trả lời ˆ ˆ Cho hình vẽ bên, biết P4 = Q4 Ta có: A a song song với b B a cắt b C a b ... biết: ˆ ˆ S + R2 = 180 Thì: A a cắt b B a song song với b ˆ ˆ C S > R1 ˆ ˆ D S < R4 Câu Chọn câu trả lời Cho hình bên, biết: ˆ ˆ M + N = 180 A a song song với b ˆ ˆ B M = N ˆ ˆ C M = N D Cả A,...
 • 2
 • 314
 • 1

Tiết 18: Bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

Tiết 18: Bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
... Tit 18: Bài 10 Đường Thẳng song song với đường thẳng cho trước I Khong cỏch gia hai ng thng song song ?1 Cho hai ng thng song song a v b (H.93) Gi A v B l hai im ... thng song song cỏch u: ?4 Cho hỡnh 96b, ú cỏc ng thng a, b, c, d song song vi Chng minh rng: a, Nu cỏc ng thng a,b,c,d song song cỏch u thỡ EF=FG=GH b, Nu EF=FG=GH thỡ cỏc ng cỏch a,b,c,d song song ... đoạn thẳng AB cố định (6) Là hai đường thẳg song song với a cách a khoảng 3cm (3) Tập hợp điểm nằm góc xOy cách hai cạnh góc (7) Là đường tròn tâm A bán kính 3cm (4) Tập hợp điểm cách đường thẳng...
 • 12
 • 290
 • 1

BÀI 10: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

BÀI 10: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
... – Bài 10 : ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC Khoảng cách hai đường thẳng song song : Tiết 18 – Bài 10 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC Khoảng cách hai đường ... = h (gt) Do BK = h thẳng song song ) mà AH Tiết 18 – Bài 10 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC Khoảng cách hai đường thẳng song song : aa A ?2: b )Cho đường thẳng b, gọi (I)lấy ... – Bài 10 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC Khoảng cách hai đường thẳng song song : Tính chất điểm cách đường thẳng cho trước : ?3: Xét tam giác ABC có cạnh m BC cố định, đường...
 • 13
 • 417
 • 3

bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
... cách hai đường thẳng song song khoảng cách từ điểm tùy ý đường thẳng đến đường thẳng AH khoảng cách hai đường thẳng song song a b a A b H Bi10: đường thẳng song song với đường thẳng cho trước 1) ... Bi 10 : đường thẳng song song với đường thẳng cho trước 1) Khong cỏch gia hai ng thng song song ?1 Cho hai đường thẳng song song a b Gọi A B hai điểm thuộc đường thẳng a, AH BK đường vuông ... 10: đường thẳng song song với đường thẳng cho trước 1) Khong cỏch gia hai ng thng song song Định nghĩa: Khoảng cách hai đường thẳng song song khoảng cách từ điểm tùy ý đường thẳng đến đường thẳng...
 • 12
 • 202
 • 0

Đường thăng song song với một đường thẳng cho trước

Đường thăng song song với một đường thẳng cho trước
... cân Câu 4: (5 điểm) Cho tam giác cân DEF có DE = DF (cm), EF = (cm), kẻ đờng cao DK (K EF) a) Chứng minh: KE = KF EDK = FDK b) Tính độ dài DK c) Kẻ KM KN lần lợt vuông góc với DE DF {(M DE), ... điểm) Hãy điền dấu x vào ô trống cách thích hợp Câu Nội dung Đúng Sai Góc tam giác lớn góc kề với Nếu hai cạnh góc tam giác hai cạnh góc tam giác hai tam giác Nếu góc B góc đáy tam giác cân...
 • 2
 • 404
 • 1

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Tiết 18. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
... Nếu đường thẳng song song cách cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp - Nếu đường thẳng song song cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp chúng song song ... cách đường thẳng cố định khoảng h không đổi hai đường thẳng song song với đường thẳng cách đường thẳng khoảng h Đường thẳng song song cách a A b B c C d D * Các đường thẳng a, b, c, d gọi đường thẳng ... hai đường thẳng a//b Khoảng cách hai đường thẳng song song Đinh nghĩa: Khoảng cách hai đường thẳng song song khoảng cách từ điểm tùy ý đường thẳng đến đường thẳng A d • d//d’ d’ H Độ dài đoạn thẳng...
 • 8
 • 5,623
 • 10

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
... C vạch nên đường thẳng song song với AB cách AB 10 cm? C  A D B Giải Giải Căn vào tính chất đường thẳng song song với đường thẳng cho trước ta kết luận điểm C cách mép gỗ AB khoảng 10 cm nên đầu ... gỗ AB khoảng 10 cm nên đầu chì C vạch nên đường thẳng song song với AB cách AB khoảng 10 cm C D A  B Tiết 19 : LUYỆN TẬP Dụng cụ vạch đường thẳng song song thợ mộc, thợ khí Tơ- ruýt - canh Hướng ... cũ: Áp dụng: Cho CC’//DD’//EBvà AC= CD=DE.Chứng minhAC’= C’D’=D’B Vẽ đường thẳng d qua A song song với EB Ta có: AC=CD=DE(gt) Và d//C’C//D’D//BE Nên d;C’C;D’D;BE đường thẳng song song cách Do...
 • 14
 • 1,744
 • 5

Đường thẳng song song với một đương thẳng cho trước

Đường thẳng song song với một đương thẳng cho trước
... dong a' A' M' • Vậy điểm cách đường thẳng b khỏang h nằm hai đường thẳng a a’ song song với b cách b khoảng h 2.TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM CÁCH ĐỀU MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC ADi dong • Các điểm A A’ ... hai đường thẳng a a’ xách đường thẳng b khoảng h ngược lại ,Bất kỳ điểm cách b khoảng h nằm rên đường thẳng a a’ • ( GV dùng Sketchpaid minh họa) A' A 2 H'' B a H C H' b a' A'' 3.ĐƯỜNG THẲNG SONG ... nên chuyển độmg đường thẳng song song với BC cách BC khoảng 1/2 AH • ( Dùng Sketchpad minh họa) A D P M Q E B H K I C BÀI TẬP VỀ NHÀ • 1/ Cho tam giác ABC Dựng đường thẳng m cho khoảng cách A...
 • 10
 • 1,005
 • 3

TIẾT 18 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

TIẾT 18 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
... cách đường thẳng cố định khoảng h không đổi hai đường thẳng song song với đường thẳng cách đường thẳng khoảng h 10 ?4 Cho hình 96b, đường thẳng a, b, c, d song song với Chứng minh rằng: a) Nếu đường ... (1) (2) suy : EF = FG = GH 14 Định lý: -Nếu đường thẳng song song cách cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng đoạn thẳng liên tiếp -Nếu đường thẳng song song cắt đường thẳng chúng chắn đường thẳng ... nên C di chuyển đường thẳng song song với d cách d khoảng 2cm 17 Hướng dẫn nhà : - Nắm định nghĩa: Khoảng cách hai đường thẳng song song - Tính chất điểm cách đường thẳng cho trước - Ôn tập lại...
 • 18
 • 486
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP