Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức
... Hng dn v nh Học thuộc qui tắc nhân đơn thức với đa thức Xem lại ví dụ tập vừa làm Làm tập 1c,2, 3b / tr5;6-sgk Đọc trước nhân đa thức với đa thức ...
 • 12
 • 160
 • 0

Đại số 8 chương i §1 nhân đơn thức với đa thức

Đại số 8 chương i §1 nhân đơn thức với đa thức
... oỏn tui: Bn hóy ly tui ca mỡnh: -Cng thờm -c bao nhiờu em nhõn vi -Ly kt qu trờn cng vi 10 -Nhõn kt qu va tỡm c vi -c kt qu cui cựng sau ó tr i 100 T i s oỏn c tui ca bn Gii thớch ti sai? GiI CU ... thc vi mt a thc, ta nhõn n thc vi tng hng t ca a thc ri cng cỏc tớch vi Th t ngy thỏng 11 nm 2013 LM BI TP CHY: Chia lm ba nhúm lm bi sau? p dng: a) (-2x)ì(x + 5x - ẵ) b) x ì (5x - x 2) Gii: ... CU Gi x l s tui ca bn {( x + ) ì + 10} ì -100 = 10x + 50 + 50 100 = 10x Rt tic Chỳc mng bn! ỏp ỏn l 10 ln s tui ca Bn tr li sai ri bn Shortcut to videoplayba ck_4.FLV.lnk Shortcut to videoplayba...
 • 11
 • 103
 • 0

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức
... người tiếp xúc với nhiều toán từ đơn giản đến phức tạp Đối với số toán, tồn quy tắc xác định mô tả trình giải • Thuật giải theo nghĩa trực giác hiểu dãy hữu hạn dẫn thực cách đơn trị kết thúc ... hình thành khái niệm lại coi trực quan cho trình nhận thức cao Khi HS có vốn kiến thức toán học (đã biết suy luận cấp độ 3, suy diễn không hình thức) thực tiễn ban đầu cho việc hình thành khái niệm ... hình thức có ý nghĩa tình cụ thể Thực liên tục cách hình thành khái niệm vậy, kết hợp chức mục đích (trang bị cho HS phương pháp học tri thức PP) thông qua chức phương tiện (trang bị tri thức) ...
 • 66
 • 150
 • 0

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức
... Thứ ngày tháng năm 2016 CHƯƠNG I PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Tiết §1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC Quy tắc ?1 - Hãy viết đơn thức đa thức tuỳ ý - Nhân đơn thức với hạng tử vừa viết - Cộng ... 5x 5x.(3x – 4x +1) = x.3 x +5 x.(−4 x) + x.1 = 15 x − 20 x + x Muốn nhân đơn thức với đa thức ta làm nào? Áp dụng: ?2 Làm tính nhân:   3  x y − x + xy ÷.6 xy   3 = 3x y.6 xy − x xy + xy.6 ... biểu thức tính diện tích mảnh vườn nói theo x y b) Tính diện tích mảnh vườn cho x = 3m y = 2m Diện tích mảnh vườn: ( x + + 3x + y ) y = 2 = xy + y + y (m ) ( 8x + + y ) y Thay x = m y = m vào đa...
 • 12
 • 79
 • 0

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức
... 512 (a+b)2… Bình phương tổng Với A ,B biểu thức tùy ý, ta a có: a a b ab a ab b2 b a b ? Phát biểu đẳng thức (1) thành lời S= a + ab + ab + b = a + 2ab + b 2 đẳng thức Bình phương tổng Áp dụng ... b)(a – b) ( với a,b số tùy ý) Trả lời: 2 a -ab + ab b (a +b)(a –b) = = a - b2 ⇒ a - b = (a + b)(a - b) Với hai biểu thức tùy ý Avà B ta có: A - B2 = (A +B)(A - B) (3) ? Phát biểu đẳng thức (2) thành ... nhận xét : Thọ viết sai, Đức viết Sơn nói: Qua ví dụ rút đẳng thức đẹp! Hãy nêu ý kiến em Sơn rút đẳng thức nào? Trả lời Áp dụng đẳng thức số (2) ta thấy: x -10x + 25 = x - 2.x.5 + 52 = (x -5) x...
 • 12
 • 95
 • 0

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức

Chương I. §1. Nhân đơn thức với đa thức
... thc vi tng hng t ca a thc ri cng cỏc tớch vi Hng dn v nh Học thuộc qui tắc nhân đơn thức với đa thức Xem lại ví dụ tập vừa làm Làm tập 1c,2, 3b / tr5;6-sgk c trc bi nhõn a thc vi a...
 • 15
 • 68
 • 0

tiet 1 - Nhan don thưuuc voi da thuc

tiet 1 - Nhan don thưuuc voi da thuc
... 3x. (12 x – 4) – 9x(4x – 3) = 30 36x2 – 12 x – 36x2 +27x = 30 15 x = 30 x=2 b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15 5x – 2x2 + 2x2– 2x = 15 3x = 15 x=5 Bài tập làm thêm Bài 4: 3 1/ xy.(x - 2x - 6) ; 2/ -1 . (x - ... 1/ xy.(x - 2x - 6) ; 2/ -1 . (x - 2x - 6) 2 3/ x.(x + 3x - 5) ; 4/ 3.(x + 3x - 5) Bµi 5: Cho biÕt 3x (12 x- 4) - 9x(4x - 3) = 30 Gi¸ trÞ cđa x lµ: A ,-2 B, C, D , -3 Bµi :§¸nh dÊu * vµo « cã kÕt qu¶ ... 1 3 (-2 x ).x (-2 x ).5x (−2 x ).( x + x − ) = + + (-2 x ). (- ) 2 = - 2x5 – 10 x4 + x3 ?2 Làm tính nhân: (3 x y − x + xy ).6 xy 3 = 3x y.6 xy + (− x xy ) + xy.6 xy 3 = 18 x y...
 • 23
 • 3,321
 • 6

Chương I - Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Chương I - Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
... thuyết: Câu1: Phát biểu cách nhân đơn thức v i đa thức ? Câu2: Phát biểu cách nhân đa thức đơn thức v i ? Câu3: Cách nhân đơn thức v i đa thức cách nhân đa thức thức đơn có không? Viết cong thức tổng ... (4x - x+5)=2x 4x +2x (- )x+2x 2 = 8x -x +10x Quy tắc: + quy tắc: SGK Tr - Nhân đơn thức v i hạng tử đa thức v i đơn thức - Cộng kết l i V i A, B, D, C đơn: A(B + C) = AB + AC (B - C)A = BC + (-A)C ... sinh, tổng kết ngắn gọn cách làm em GV: A, B, D, C đơn thức ta có quy tắc nhân đơn thức v i đa thức ? Phát biểu quy tắc nhân đơn thức v i đa thức - HS phát biểu quy tắc ? Đánh giá cách phát biểu...
 • 5
 • 11,867
 • 26

Chương I - Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Chương I - Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
... IV Cñng cè: (7') GV: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức v i đa thức ? HS: Phát biểu sgk GV:Yêu cầu học sinh thực tập ?2 ?3 sgk vào HS: Làm vào V DÆn ... tắc Làm tập: 1,2,3,4,5,6 sgk/6 Làm tập: Chứng tỏ giá trị biểu thức x(x + x) - x2(x + 1) + không phụ thuộc vào giá trị biến (dành cho học sinh gi i) ...
 • 2
 • 1,727
 • 0

Chương I - Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Chương I - Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
... Chẳng hạn: = 15 x − 20 x + x QUY TẮC: Muốn nhân đơn thức v i đa thức, ta nhân đơn thức v i hạng tử đa thức cộng tích v i 2 Áp dụng: ?2 Làm tính nhân:   3  x y − x + xy ÷.6 xy   3 = 3x y.6 ... 2.B i 2a trang 5: Rút gọn tính 2 2 x(x - y) + y(x + y) = x - xy + xy + y = x - y Thay x = - , y = ⇒ x - y = (-6 ) - = 36 - 64 = -2 8 2 2 x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15 • 3.B i 3b trang 5: Tìm x, biết ... ?1 - Hãy viết đơn thức đa thức tuỳ ý - Hãy nhân đơn thức v i hạng tử vừa viết - Hãy cộng tích vừa tìm 5x.(3x2 − 4x +1) = x.3 x +5 x.(−4 x) + x.1 Chẳng hạn: = 15 x − 20 x + x QUY TẮC: Muốn nhân...
 • 10
 • 1,566
 • 3

chương 1. bài 1:nhân đơn thức với đa thức

chương 1. bài 1:nhân đơn thức với đa thức
... được? -Khi ta nói đa thức 15x320x2+5x tích đơn thức 5x đa thức 3x24x+1 GV: Muốn nhân đơn thức với đa thức ta phải làm nào? GV:Theo em phép nhân đơn thức với đa thức có giống nhân số với tổng hay không? ... =5x.3x2-5x.4x+5x hạng tử đa thức vừa viết? -Hãy cộng HS:15x3-20x2=5x tích vừa tính Chương I:Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức §1.Nhân đơn thức với đa thức 1.Quy Tắc ?1. ơn thức: 5x Đa thức: 3x2-4x+1 Nhân ... kiến thức học chương Hoạt động 2:Quy tắc (10 phút) GV: HS: -Hãy viết -Đơn thức: 5x,… đơn thức, 1 đa -Đa thức: 3x2-4x+1 thức tuỳ ý? -Hãy nhân đơn HS: 5x(3x2-4x+1) thức với =5x.3x2-5x.4x+5x hạng tử đa...
 • 5
 • 1,120
 • 2

giáo án đại số 8 chương 1 bài 1 nhân đơn thức với đa thức

giáo án đại số 8 chương 1 bài 1 nhân đơn thức với đa thức
... x3y) phần hệ số, = 6xy2 x3y = 2x4y3 phần biến tên ghi kết vào tích cuối Hoạt động : Giới thiệu (2’) - Phép nhân đơn thức với 1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC - HS nghe chuẩn bị tâm đa thức có lạ, ... nhắc lại ghi công thức - HS tham gia nêu kết phép nhân đơn thức - HS nghe ghi nhớ phép nhân đơn thức với 3 … = (-2x ).x + (-2x ).5x + (-2x3)(- ) = -2x5 -10 x4+x3 nhau, đơn thức có hệ số âm đặt dấu ... tắc Bài tập trang Sgk Bài tập trang Sgk * Nhân đơn thức với đa A.(B+C) = A.B +A.C thức, thu gọn sau thay giá trị Bài tập trang Sgk Bài tập trang Sgk * Cách làm tương tự Bài tập trang Sgk Bài...
 • 5
 • 489
 • 1

Tiết 1-Nhân đơn thức với đa thức (01)

Tiết 1-Nhân đơn thức với đa thức (01)
... 5x.( 3x2 - 4x +1 ) 5x = + + 1+1 = 15x1+2 - 20x2 + 5x * Muốn nhân đơn thức với đa thức, ta nhân đơn thức với hạng tử đa thức cộng tích với Tổng quát : A.(B+C) = A.B + A.C Tổng quát : A.(B+C) = A.B ... x=5 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Muốn nhân đơn thức với đa thức ta làm nào?   Tích ( x + y)( x – y) có thực hay không ? Nếu tính ta làm nào? Đọc trước Nhân đa thức cho đa thức  Làm tập đến p & Một mãnh ... = 35x2+1 = 35x3 Qui ước: x = x1 b/ Viết biểu thức sau dạng luỹ thừa tích 5x3y3 + 3x3y3 = 8x3y3 = 23x3y3 = (2xy)3 1? Cho đơn thức 5x + Em viết đa thức gồm ba hạng tử + Thực phép nhân + Hãy cộng...
 • 12
 • 883
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật