Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c)

Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c)

Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c)
... th nht ca hai tam giỏc cnh cnh cnh B sung thờm iu kin gỡ hai tam giỏc sau bng nhau? D A B C E ABC = DEF F TIT 25: TRNG HP BNG NHAU TH HAI CA TAM GIC CNH- GểC- CNH ( C-G-C) 1.V tam giỏc bit ... AB = 2cm, B = 70 , BC = lunso gỡ v tam Hóy giỏc ABC v 3cm sỏnh AC tam v giỏc AC ABC C y TIT 25: TRNG HP BNG NHAU TH HAI CA TAM GIC CNH- GểC- CNH ( C-G-C) 1.V tam giỏc bit hai cnh v gúc xen gia: ... (c.g.c) TIT 25: TRNG HP BNG NHAU TH HAI CA TAM GIC CNH- GểC- CNH ( C-G-C) 1.V tam giỏc bit hai cnh v gúc xen gia: Trng hp bng cnh- gúc cnh: Tớnh cht ( sgk ) Bi tp: Tỡm cỏc cp tam giỏc bng trờn Tớnh...
 • 16
 • 211
 • 0

Chương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c)

Chương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c)
... Trng hp bng th hai ca tam giỏc (c-g-c) Tớnh cht: Nu hai cnh v gúc xen gia ca tam giỏc ny bng hai cnh v gúc xen gia ca tam giỏc thỡ hai tam giỏc ú bng H qu: Nu hai cnh gúc vuụng ca tam giỏc vuụng ... Do ú ABC = DEF (c.g.c) E P Q H.3 Khụng cú hai tam giỏc no bng vỡ hai gúc bng khụngl gúc xen gia hai cp cnh bng Cỏch chng minh hai tam giỏc bng theo trng hp c-g-c Bc 1: Xột hai tam giỏc Bc 2: ... NHAU TH HAI CA TAM GIC CNH- GểCCNH ( C-G-C) 1.V tam giỏc bit hai cnh v gúc xen gia: Trng hp bng cnh gúc cnh H qu : Nu hai cnh gúc vuụng ca tam giỏc vuụng ny ln lt bng hai cnh gúc vuụng ca tam...
 • 23
 • 171
 • 0

Chuong II 5 truong hop bang nhau thu ba cua tam giac goccanhgoc gcg

Chuong II 5 truong hop bang nhau thu ba cua tam giac goccanhgoc gcg
... trường hợp Phần tam giác? MỘT CÁI BÚT BI A S Nếu cạnh hai góc tam giác A cạnh hai góc tam giác hai tam giác B S Nếu hai tam giác có ba góc hai B tam giác Đ C Nếu cạnh huyền góc nhọn tam giác C vuông ... Δ A’B’C’ Nếu cạnh vàtrường hai góchợp kề tam giác Phát biểu Tính chất 60 40 bằngthứ mộtba cạnh hai góc kề tam giác tam giác góc cạnh góc 4cm B’ C’ hai tamdưới giácdạng tính chất ? 0 F A B E C ... nhọn tam giác vuông hai tam giác vuông Em nhận MỘT TRÀNG PHÁO TAY CỦA CẢ LỚP Trên hình có tam giác nhau? M A 60 700 P N Δ ABCPhần = Δ PNM thưởng em (g.c.g) MỘT QUYỂN VỞ Hình C 600 700 50 B 700...
 • 26
 • 301
 • 0

Chương II. §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc (g.c.g)

Chương II. §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc (g.c.g)
... vuông ? Để chứng minh tam giác thườngbằng cần yếu tố? Để chứng minh tam giác vng cần yếu tố? trường hợp thứ ba tam giác(g.c.g) Hệ C Hệ Tính chất A' C B' Trường hợp góc-cạnh-góc (g.c.g) A C C' Áp ... có nhiều cặp tam giác ĐỘI CHIẾN THẮNG B A C E H1 H2 C-c-c F D H3 C-g-c H4 H5 g-c-g H6 C huyền- g nhọn trường hợp thứ ba tam giác(g.c.g) MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC BẰNG NHAU 28 ... THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC BẰNG NHAU B X D A E C m tc Hướng dẫn Về nhà      Biết cách vẽ tam giác biết cạnh hai góc kề Nhận biết trường hợp tam giác Biết cách trình bày chứng minh hai tam giác...
 • 28
 • 204
 • 0

Chương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c)

Chương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c)
... Nếu hai cạnh góc kề tam giác n hai cạnh góc kề tam giácS hai tam giác Nếu hai cạnh góc tam giác hai cạnh góc tam giác S hai tam giác Nếu hai cạnh góc xen tam hai cạnh góc xen của giác hai tam ... c) F Vớ d 2: Hai tam giỏc cỏc hỡnh v sau cú bng khụng? H P Q R K Hỡnh 01 I Vớ d 3: Hai tam giỏc cỏc hỡnh v sau cú bng khụng? N M Q Hỡnh 02 P H qu: Nu hai cnh gúc vuụngHai catam tamgiỏc giỏcvuụng ... ca tam giỏc (cnh cnh cnh) Tr li: Nu ba cnh ca tam giỏc ny bng ba cnh ca tam giỏc thỡ hai tam giỏc ú bng p dng: Cho hỡnh v Chng minh ABC=DEF A B D C ABC E DEF F Tit 25: TRNG HP BNG NHAU TH HAI...
 • 22
 • 119
 • 0

Tiết 28: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác G-C-G

Tiết 28: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác G-C-G
... 2- Trường hợp góc - cạnh - góc Tam giác ABC tam giác abc có yếu tố nhau? So sánh hai tam giác ? A A B C Tính chất B C giác Nếu cạnh hai góc kề ABC tam ABC GT Các nhóm ghi hai góc kề tam giác ... chất trường hợp c-c-c c-g-c hai tam giác học? 2- Cần bổ sung thêm yếu tố để hai tam giác hình vẽ sau nhau? A A B C B =>Có thể bổ sung yếu tố góc không? C Tiết 28 - Bài Để trả hợp thứ ba , Trường ... PQK=MNH (g-c-g) K = h (cmt) (g-c-g) áp dụng vào tam giác vuông => 3- Hệ Hệ 1: 2: Nếu cạnhcạnh góc vuông nhọngóc nhọn giác vuông huyền góc tam kề cạnh tam giác vuông bằnggóc nhọn tam giác vuông...
 • 17
 • 2,034
 • 9

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( C.C.C)

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( C.C.C)
... tương ứng tam giác ABC mục tam giác A’B’C’ Tuần : 11 Tiết : 22 TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C.C.C ) Vẽ tam giác biết ba cạnh : (Xem sách SGK) Trường hợp cạnh- cạnh- ... Tiết : 22 TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C.C.C ) Vẽ tam giác biết ba cạnh : Bài toán : Vẽ tam giác ABC , biết AB = cm , BC = cm , AC = cm ?1 Vẽ thêm tam giác A’B’C’ ... = BC ( gt ) AD = BD ( gt ) CD cạnh chung Vậy: ∆ABC = ∆A’B’C’ (c.c.c) Ta suy : BÂ = Â = 1200 ( cặp góc tương ứng theo đònh nghóa ) Tuần : 11 Tiết : 22 TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC...
 • 13
 • 3,408
 • 9

trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh

trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
... hai tam giác khơng? T Bài Trường hợp thứ tam giác cạnh- cạnh- cạnh(c.c.c) Vẽ tam giác biết ba cạnh: Bài toán : Vẽ tam giác ABC biết AB = cm ; BC = cm ; AC = cm Cách vẽ Bài Trường hợp thứ tam giác ... ABC =  A'B'C' B’ C’ Bài Trường hợp thứ tam giác cạnh- cạnh- cạnh(c.c.c) Vẽ tam giác biết ba cạnh Trường hợp cạnh- cạnh- cạnh Nếu ba cạnh tam giác ba cạnh tam giác hai tam giác Nếu ∆ ABC ∆ A’B’C’ ... A B C Bài Trường hợp thứ tam giác cạnh- cạnh- cạnh(c.c.c) Vẽ tam giác biết ba cạnh: Bài toán 1: Vẽ tam giác ABC biết AB = cm ; BC = cm ; AC = cm Cách vẽ A B C Bài Trường hợp thứ tam giác cạnh-...
 • 27
 • 1,331
 • 7

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (C.C.C)

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (C.C.C)
... thêm tam giác A’B’C’ có : 4cm 4cm A = A’ = 990 ∆ABC = C’ C’ B = B’ = 510 ∆A’B’C’ C = C’ = 300 1, Vẽ tam giác biết cạnh: 2, Trường hợp cạnh - cạnh - cạnh: * Nếu ba cạnh tam giác ba cạnh tam giác ... 10/22/2008 TH C 1, Vẽ tam giác biết cạnh: Vẽ tam giác ABC, biết AB = 2cm A’B’ = 2cm ; B’C’ = 4cm ; A’C’ = 3cm Hãy đo so sánh ABC mục tam giác A’B’C’ tam giác góc tương ứng tam giác Có 2c m • B’ A’ ... tương ứng) B2 BC không phân giác ABD 10/22/2008 SAI D Hướng dẫn, dặn dò Hướng dẫn, dặn dò - Vẽ thành thạo tam giác biết ba cạnh - Học thuộc hiểu trường hợp thứ tam giác (C.C.C) - Làm tập: 15 ; 18...
 • 14
 • 690
 • 10

Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giac

Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giac
... b»ng thø nhÊt cđa tam gi¸c c¹nh – c¹nh – c¹nh ( c C c) A B A’ C B’ C’ TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C.C.C ) VÏ tam gi¸c biÕt ba c¹nh: Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt ... ®ocđa hai tam gi¸c, em gi¸c c¸c emnh­ thÕ nµo? Tõ ®ã em cóNh­ luận lócvỊ hai tam gi¸c trªn? cỈp kết vËy, ˆgì ®Çu hai tam gi¸c chØ cho ˆ 940 A = 940 c¹nh b»ng vµ khiA' c¹nh cđa hai tam ®o Lóc ... 50 H Hai tam giác MNP M'N'P' hình vẽ sau có khơng ? M M' MNP M'N'P' Có MN = M'N' MP = M'P' N P N' Khơng cần xét góc có kết luận hai tam giác khơng? P' NP = N'P' MNP ? M'N'P' TiÕt 22 THCS HÙNG...
 • 16
 • 500
 • 8

Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giac c[1].c.c

Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giac c[1].c.c
... lớp) Tính chất: Nếu ba cạnh tam giác ba cạnh tam giác hai tam giác theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh Các bước trình bày chứng minh hai tam giác nhau:  Xét hai tam giác cần chứng minh  Nêu ... nghóa muốn kết luận hai tam giác ta cần yếu tố? Đó yếu tố nào? Cho hình vẽ sau A A’ 800 600 B ∆BAC ∆B’A’C’ = Góc A = 800 400 C B’ Góc B’ = 600 Góc C’ = 400 C’ II Bài Vẽ tam giác biết ba cạnh (SGK/112) ... hai tam giác nhau:  Xét hai tam giác cần chứng minh  Nêu cặp cạnh (nêu lý do)  Kết luận hai tam giác (c – c – c) Trường hợp cạnh – cạnh – cạnh Áp dụng: Chứng minh ∆ABC = ∆A’B’C’ hình vẽ phần...
 • 12
 • 523
 • 8

Tiết 22: Đ3.TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C-C-C) pdf

Tiết 22: Đ3.TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C-C-C) pdf
... hai tam giác B 2: Trường hợp ccc ?1 Vậy ABC = A’B’C’ Thừa nhận tính chất: SGK 13’ HĐ2 ?2 ACD Khi cạnh AC = BC tam giác AD = BD cạnh tam có : CD chung giác hai tam ACD = BCD ( ccc) 120 0( góc giác ... lời hai tam giác Bài 15 HS lên bảng vẽ Bài 17 H68 ACB = ADB có AC = AD AB chung CB = DB ACB = ADB( ccc) 5: Hướng dẫn nh (3 ’) - Học thuộc trường hợp thứ tam giác - Vẽ tam giác biết độ dài cạnh - ... ccc) 120 0( góc giác nào? tương ứng) =? = ACD = BCD 4: Củng c ( 14’) - Nhắc laị trường hợp thứ tam giác -Yêu cầu định nghĩa hai tam giác nhau? -Với điều kiện ABC = IMN ? -Yêu cầu làm BT 10/111...
 • 4
 • 411
 • 1

Hình học 11 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C) docx

Hình học 11 - TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C) docx
... SGK v A - C lp v vo v 3cm 2cm A B 3cm 2cm B 4cm C Hot ng 3: Trng hp bng cnh - cnh - cnh 4cm C II/ - HS c lp v ABC - GV cho HS lm ?1 Trổồỡng hồỹp bũng caỷnh - V thờm ABC m vo v caỷnh - caỷnh AB ... cuớa - HS o v so sỏnh ri rỳt AC = AC tam giaùc naỡy - o v so sỏnh cỏc gúc = nhn xột bũng ;B = B';C = C', em cú nhn caỷnh cuớa tam giaùc A ' A ba xột gỡ v hai tam giỏc ny? thỗ hai tam giaùc - Phỏt ... cnh chung ACD = BCD (c.c.c) B = = 1200 Hot ng 4: Luyn - Cng c B C B ' C ' - Bi 16 /114 SGK: A B cm C - HS v: - Bi 17 /114 SGK: Ch cỏc tam giỏc bng = B = C = 600 hỡnh 68, 69, 70 H.68: ABC =...
 • 5
 • 378
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giáctrường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnhtrường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giácccctrường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giácgiáo án toán 7 hình học trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giáctrường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh bài tậptrường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh violettrường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnhcạnhcạnh§3 trường hp bằng nhau thứ nhất của tam giáctiết 21 trường hợp bằng nhau thứ nhất củanêu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác hình vẽ bên có các tam giác nào bằng nhau vì saotiết 22 trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác§3 trường hp bằng nhau thứ nhất củatrường hợp bằng nhau thứ nhất củatrường hợp bằng nhau thứ nhấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ