Chương I. §6. Đoạn thẳng

Chương I. §6. Đoạn thẳng

Chương I. §6. Đoạn thẳng
... A B Đ6 đoạn thẳng Đoạn thẳng AB ? * Cỏch v on thng: SGK-114 A B * nh ngha: Đoạn thẳng AB hình gồm điểm A , im B tất điểm nằm A B Đoạn thẳng AB gọi đoạn thẳng BA Hai điểm A, B ... im nm gia P v Q Đ6 đoạn thẳng on thng ct on thng, ct tia, ct ng thng a) Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng : Hai on thng AB v CD I B A ct ti giao im I b) Đoạn thẳng cắt tia : Đoạn thẳng AB cắt tia Ox ... Bi tp: Quan sỏtcắt cỏcđoạn hỡnhthẳng sau, nhn dng hai on thng ct Đoạn thẳng nhau, on thng ct tia, on thng ct ng thng B x A H2 H3 H thẳng cắt tia Đoạn H4 Đoạn thẳng cắt đng thẳng H5 Bi 34 Trờn ng...
 • 12
 • 194
 • 0

Chương I. §6. Đoạn thẳng

Chương I. §6. Đoạn thẳng
... điểm n Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng: a) Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng: C B M A D Đoạn thẳng AB CD cắt M M gọi giao điểm 2 Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng: ... b) Đoạn thẳng cắt tia: O B K A Đoạn thẳng AB tia Ox cắt K K gọi giao điểm x Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng: c) Đoạn thẳng cắt đường thẳng: B x A G y Đoạn thẳng AB đường thẳng ... Vẽ đoạn thẳng AB ? B A B A B Tiết 7: ĐOẠN THẲNG Đoạn thẳng AB gì? a) Cách vẽ: A D G B M K / 115 b) Đònh nghóa: Học sgk - Đoạn thẳng AB hình gồm điểm A, điểm B tất điểm nằm A Gọi tên : -B .Đoạn thẳng...
 • 18
 • 46
 • 0

Chương I - Bài 6: Đoạn thẳng

Chương I - Bài 6: Đoạn thẳng
... tia, đồng th i mút B B O a B B O x đoạn thẳng H Đoạn thẳng cắt tia i m nằm đoạn thẳng I Đoạn thẳng cắt tia i m mút đoạn thẳng A B hai đoạn thẳng C Hai đoạn thẳng cắt i m i m a A B B Hai đoạn ... AB I Đoạn thẳng AB gì? Đoạn thẳng AB hình gồm i m A, i m B tất i m nằm A B Chú ý: - Đoạn thẳng AB g i đoạn thẳng BA - Hai i m A, B hai mút (hoặc hai đầu) đoạn thẳng AB Luyện tập: B i 1: i n ... i m đoạn B A C C B A D C D A A A đoạn thẳng đồng th i mút đoạn thẳng D Đoạn thẳng cắt đường thẳng i m mút x A đoạn thẳng E Đoạn thẳng cắt đường thẳng i m i m đoạn thẳng G Đoạn thẳng cắt tia...
 • 17
 • 648
 • 2

Chuong I - Bai 6 Doan thang

Chuong I - Bai 6 Doan thang
... : - M i đ i chọn bạn để gi i ô chữ tìm câu hàng dọc - Bắt đầu từ hàng ngang thứ đ i giơ cờ trước quyền trả l i trước Đ i trả l i sai đ i quyền trả l i Kết quả: M i lần trả l i i m, đ i nhiều ... õu ? Chn cõu tr li ỳng cõu sau : i m M ph i trùng v i i m B i m M ph i trùng i m A i m M ph i nằm i m A v B 4 i m M trùng v i i m A, nằm hai i m A B, trùng v i i m B ... biểu sau : a, Hình gồm hai i m .và tất i m nằm R, S R S g i đoạn thẳng RS Hai i m R,S g i hai mút đoạn thẳng RS i m P , i m Q b,Đoạn thẳng PQ hình gồm tất i m nằm hai i m P Q Hai...
 • 26
 • 371
 • 1

bài 6: đoạn thẳng

bài 6: đoạn thẳng
... Đ Đoạn thẳng 1 .Đoạn thẳng AB gì? Định nghĩa: A Đoạn thẳng AB hình gồm điểm A,điểm B tất điểm nằm A B Qua quan sát đoạn thẳng AB Qua quan sát đoạn thẳng AB * Đoạn thẳng AB gọi đoạn thẳng BA đoạn ... Đoạn thẳng AB gọi đoạn thẳng BA * Hai điểm A, B hai mút(hoặc hai đầu mút) đoạn thẳng AB 2 .Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng? Đoạn thẳng AB CD cắt giao điểm I (hình 33 SGK) Đoạn ... đoạn thẳng AC ta thấy hai đoạn thẳng AC ta thấy hai * Hai điểm A, B hai mút(hoặc hai đầu mút) đoạn thẳng AB đoạn thẳng cắt đoạn thẳng cắt điểm.Ngoài hai đoạn điểm.Ngoài hai đoạn Bài tập 1: thẳng...
 • 5
 • 722
 • 3

Hinh 6: Doan thang

Hinh 6: Doan thang
... trường hợp khác ? Tiet 7: Doan T Dang Thi Tu - THCS .B Một số trường hợp khác: A C a) D B O A A b) x x d) C B O A A B e) y Hãy đọc quan hệ trường hợp ? Tiet 7: Doan T Dang Thi Tu - THCS ... A B trùng với điểm B Đ Tiet 7: Doan T Dang Thi Tu - THCS 11 * Bài Tập: 38 (SGK -116) Vẽ hình 37 vào tô đoạn thẳng BM, tia MT, đường thẳng BT màu khác B M Tiet 7: Doan T t Dang Thi Tu - THCS 12 ... Tiet 7: Doan T Dang Thi Tu - THCS M N 14 Bài tập bổ sung : cho 1000 điểm điểm thẳng hàng nối điểm với có đoạn thẳng A Số đoạn thẳng là: A1 A 1000.(1000-1): = 499 500 (đoạn thẳng) Tiet 7: Doan...
 • 18
 • 309
 • 2

hình học 6 - đoạn thẳng

hình học 6 - đoạn thẳng
... sát đoạn thẳng AB đoạn thẳng AC có đặc điểm gì? Đoạn thẳng AB đoạn thẳng AC có điểm A chung, có điểm chung 2 Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng C B I A O Hình 33 D A K H Hình ... thẳng a không cắt đoạn thẳng BC C Hng dn v nhà: - Hc thuc nh ngha on thng - Biết vẽ hình biểu diễn đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đường thẳng - Làm tp: 34; 37; ... mút đoạn thẳng không ? A Trả lời: đường thẳng a không qua mút đoạn thẳng C Luyện tập Bài 36 (1 16 sgk) Xét đoạn thẳng AB, BC, CA hình 36 trả lời câu hỏi sau: B a b Đường thẳng a cắt đoạn thẳng...
 • 19
 • 311
 • 0

Toán 6 đoạn thẳng

Toán 6 đoạn thẳng
... vừa vẽ có đoạn thẳng không - Dùng bút khác màu tô đoạn thẳng - Có nhận xét đoạn thẳng MN với đường thẳng MN E • M • F • N • - Vẽ đoạn thẳng EF thuộc đường thẳng MN Trên hình có đoạn thẳng ? - ... có thẳng hàng không ? Vì sao? c/ Nêu tên tia hình ? d/ Nêu tên đoạn thẳng hình cách khác ? c a B A b C Hai đoạn thẳng AB; AC có đặc điểm ? 2/ Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng , đoạn thẳng cắt tia, đoạn ... đường thẳng AB b- Vẽ tia AB 2/ Cho điểm A B Đặt mép thước thẳng qua điểm A, B vạch theo mép thước từ A đến B B A • Hình gồm điểm ? Là điểm ? Đây gọi đoạn thẳng AB • TIẾT: 6 ĐOẠN THẲNG B 1/ Đoạn thẳng...
 • 12
 • 555
 • 0

Tiết 7 Hình 6 Đoạn thẳng

Tiết 7 Hình 6 Đoạn thẳng
... đoạn thẳng tất cả? a) Hãy kể tên đoạn thẳng b) Các cặp đoạn thẳng điểm chung? c) Các đoạn thẳng có chung đoạn thẳng BD? Vẽ sáu đoạn thẳng cho đoạn thẳng cắt ba đoạn thẳng khác CHÚC CÁC EM HỌC TẬP ... đường thẳng xy điểm A, B, C theo thứ tự xy Vẽ hình kể tên : - Các tia hình vẽ - Các tia trùng Tiết Đoạn thẳng AB gì? (SGK) A B Đọan thẳng AB hình gồm điểm A, điểm B Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, ... đường thẳng xy Nối OA, OB, OC Kể tên đoạn thẳng O x A B C y Chọn câu trả lời đúng: Cứ qua điểm điểm ta kẻ đoạn thẳng Số đoạn thẳng kẻ là: a sai b 28 c 16 sai d 32 sai Số đoạn thẳng hình vẽ...
 • 10
 • 258
 • 0

Bài 6 Đoạn Thẳng

Bài 6 Đoạn Thẳng
... thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đường thẳng Làm tập 36; 37; 38;39 / 1 16 SGK 31; 32; 35 / 100 SBT Bài tập cho học sinh giỏi: Trên đường thẳng a, lấy 10 điểm Hỏi đường thẳng ... ba đoạn thẳng AB, BC, AC đôi cắt điểm mút chúng, vẽ đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC, BC điểm D E HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ Học thuộc hiểu định nghĩa đoạn thẳng Biết vẽ hình biểu diễn đoạn thẳng ... đường thẳng MN Trên hình có đoạn thẳng nào? Có nhận xét đoạn thẳng với đường thẳng đó? a i d b c H×nh a k o a x b H×nh x h y b H×nh Quan sát hình em rút nhận xét gì? Hình vẽ đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, ...
 • 9
 • 782
 • 0

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG I-Hai duong thang song song

KIEM TRA TRAC NGHIEM CHUONG I-Hai duong thang song song
... 56 ; yBA = 65 Ta có: A Ax song song với By B Ax cắt By C Ax vuông góc với By D Cả A, B, C sai Câu Chọn câu trả lời ˆ ˆ Cho hình vẽ bên, biết P4 = Q4 Ta có: A a song song với b B a cắt b C a b ... biết: ˆ ˆ S + R2 = 180 Thì: A a cắt b B a song song với b ˆ ˆ C S > R1 ˆ ˆ D S < R4 Câu Chọn câu trả lời Cho hình bên, biết: ˆ ˆ M + N = 180 A a song song với b ˆ ˆ B M = N ˆ ˆ C M = N D Cả A,...
 • 2
 • 314
 • 1

hinh 6, doan thang

hinh 6, doan thang
... thẳng, đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đường thẳng - Làm tập nhà: 36, 37, 39 SGK H B b B X B IV Rút Kinh Nghiệm: ...
 • 2
 • 161
 • 0

bài giảng toán 6 đoạn thẳng

bài giảng toán 6 đoạn thẳng
... H3 Tiết Đ Đoạn Thẳng Đoạn thẳng AB ? on thng ct on thng, ct tia, ct ng thng a) Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng : Hai on thng AB v CD I B A ct ti giao im I b) Đoạn thẳng cắt tia : Đoạn thẳng AB cắt ... A B Tiết 6 Đoạn Thẳng Đoạn thẳng AB ? * Cỏch v on thng: SGK-114 A B * nh ngha: Đoạn thẳng AB hình gồm điểm A , im B tất điểm nằm A B Đoạn thẳng AB gọi đoạn thẳng BA Hai điểm A, ... Quan sỏt cỏc hỡnh sau, Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng nhn dng hai on thng ct nhau, on thng ct tia, on thng ct ng thng B x A H2 H3 H1 Đoạn thẳng cắt tia H4 Đoạn thẳng cắt đng thẳng H5 Bi 34 Trờn ng...
 • 13
 • 243
 • 0

Phần I: Quy định chung Chương I.6 ĐO ĐIỆN potx

Phần I: Quy định chung Chương I.6 ĐO ĐIỆN potx
... thang đo phải có ký hiệu màu đỏ điện áp cao I.6. 18 Ampemét đặt thiết bị điện chiều đấu trực tiếp đấu qua sun Quy phạm trang bị điện Trang 80 Phần I: Quy định chung Đo điện áp kiểm tra cách điện I.6. 19 ... hành định mức thang đo I.6. 7 Dụng cụ đo điện có vạch “không” thang đo phải có ghi rõ hướng hai phía vạch “không” I.6. 8 Dụng cụ đo điện phải có nhãn xác định điểm đo, trừ trường hợp để cạnh điểm đo ... động đồng I.6. 13 Phải đặt ampemét cho: Quy phạm trang bị điện Trang 79 Phần I: Quy định chung  Máy phát điện xoay chiều pha có công suất danh định từ 200kW trở lên  Đường dây tải điện có điều...
 • 7
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP