Chương I. §17. Ước chung lớn nhất

Chương I. §17. Ước chung lớn nhất

Chương I. §17. Ước chung lớn nhất
... NHẤT I. ỚC CHUNG LỚN NHẤT: Số lớn tập hợp ước chung 12 30 Trong tập hợp ƯC 12 6.Ta nói ước chung lớn (ƯCLN) 12 30 30 vừa tìm được ,ước Kí hiệu : ƯCLN (12,30) = lớn nhất? Thế Ước chung lớn haiước ... chung lớn haiước haychung nhiềulớn số số lớn hay nhiều ttrong tập hợp cáccủa ướchai chung số số? §17 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT I. ỚC CHUNG LỚN NHẤT: ChúVậy ý: ước số nào? Số cósốmột ước 1.Do số tự nhiên ... §17 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT I. ỚC CHUNG LỚN NHẤT: Ví dụ 1:Tìm tập hợp ước chung 12 30 Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} ƯC (12, 30) = {1; 2; 3; 6} §17 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT...
 • 13
 • 196
 • 0

Chương I. §17. Ước chung lớn nhất

Chương I. §17. Ước chung lớn nhất
... S lớn lớnnhất nhấttrong trongtập tậphợp hợpước ướcchung chungcủa của12 12và và30 30làlà6số nào? Ta nói số ước chung lớn 12 30 Kí hiệu ƯCLN(12, 30) = Ước haihai hay nhiều sốsố làlàsốgì? lớn Ướcchung ... {1; 2; 3; 6} Có cách tìm ước chung hai hay nhiều số mà không cần liệt kê ước số hay không? Tiết 31- §17 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT Ước chung lớn nhất: Ví dụ 1: Tìm tập hợp ước chung 12 30 Giải: Ư(12) ... Ướcchung chunglớn lớnnhất nhấtcủa hay nhiều tập hợp ước chung số Kí hiệu ước chung lớn hai số a b ƯCLN(a,b) Em có xétcác quancủa hệ 12 số 1;là2 ;ước 3;6của với số 6? Nhận xét:nhận Tất ướcmối chung...
 • 12
 • 96
 • 0

Chương I - Bài 17: Ước chung lớn nhất

Chương I - Bài 17: Ước chung lớn nhất
... nhiều số ước Ước chung hai Ư(30) = {1;2;3;5;6 ;10;15;30}các số tất cảc ƯC(12;30) = {1;2;3;6} B i §17 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT 1 .Ước chung lớn Ta n i ước chung lớn ƯC(12;30) = {1;2;3;6} 12 30, kí hiệu ... Số lớn Trở l i phần kiểm tra cũ số Định Nghĩa hợp Ước chung lớn hai hay nhiếu số tập (SGK) lớn tập hợpTìmước chungnhất tập số lớn số đ nhất Vậy ước chung lớn ƯC(12;30) số hợp ƯC(12;30) hai hay ... B = không cần B= hai Giao { nhiềuhợp làmàtập hợp gồm số { 1; 4} hai tập c)liệtB = { ∅ }chung hai tập hợp số hay A ∩ phần tử kê ước 2.Thế ước chung hai hay nhiều số không ? Gi i b) A = {1;4} B =...
 • 11
 • 1,325
 • 4

Gián án Chuong I-Bai 17-Uoc Chung Lon Nhat.

Gián án Chuong I-Bai 17-Uoc Chung Lon Nhat.
... ước chung hay nhiều số? Câu Tìm tập hợp ước chung 12 30? Ư(12)={1;2;3;4;6;12} Ư(30)={1;2;3;5;6;10;15;30} Vậy ƯC(12;30)={1;2;3;6} Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2006 Tiết 31 : Ước chung lớn Ước chung ... số nhỏ ướcchung ƯCLN chúng số cho số có số số lại ƯCLN của1 Hai hay nhiều chínhUCLN gọi số nhỏ nguyên tố Tiết 31 : Ước chung lớn Cách tìm ước chung thông qua ƯCLN: Có cách tìm ước chung hai ... hoan, cô giáo mua 96 kẹo 36 bánh chia đĩa Mỗi đĩa gồm kẹo bánh Hỏi cô chia nhiếu thành đĩa Mỗi đĩa có kẹo, bánh? Giải: Gọi số đĩa chia thành nhiều a Vì chia 96 kẹo 36 bánh vào đĩa nên ta có 96 a...
 • 11
 • 348
 • 1

bài giảng số học 6 chương 1 bài 17 ước chung lớn nhất

bài giảng số học 6 chương 1 bài 17 ước chung lớn nhất
... 1 Ước chung hai hay nhiều số gì? Viết tập hợp ƯC (12 , 16 )    Viết Ư (12 ) Viết Ư( 16 ) Viết ƯC (12 , 16 ) 12 : = 12 12 : = 12 : = Vậy : Ư (12 ) = {1; 2; 3; 4; 6; 12 } 16 : = 16 16 : = 16 : = Vậy: Ư( 16 ) ... Ư( 16 ) = {1; 2; 4; 8; 16 } => ƯC (12 , 16 ) = {1; 2; 4} Bài 17 : ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT Ước chung lớn nhất: _ Định nghĩa: SGK/54 Ví dụ: ƯC (12 , 30) = {1; 2; 3; 6} Ước chung lớn 12 30, ký hiệu : ƯCLN (13 , 30) ... 84, 16 8 ) 36 84 16 8 Bước 1: Phân 42 84 tích số 18 21 42 thừa số nguyên tố 3 7 21 Bước 2: Chọn 1 7 thừa số chung với số 36 = 22 32 mũ nhỏ 84 = 22 Bước 3: Lập tích 16 8 = 23 thừa số chung với số...
 • 10
 • 619
 • 0

§17 . ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT ppsx

§17 . ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT ppsx
.. . ; } - Ước chung lớn - ước chung lớn 12 30 ? 12 30 - Có nhận xét liền hệ phần tử tập hợp ước chung ƯC(12,30) = { ; ; ; } Nhận xét : - ươc chung lớn 12 30 - ; ; ước - ; ; ước Ước chung lớn (ƯCLN) .. . lớn tập hợp ước chung - Hỏi - Đáp - Như muốn tìm tập hợp số Chú ý : ước hai hay nhiều số ta cần tìm ước chung lớn - Tìm ƯCLN(5,1) chúng ,rồi tìm Số có ước Do với số tự nhiên a b ta có ước ước .. . viên Học sinh - Kiểm tra củ Bài ghi I.- Ước chung lớn : - Tìm tập hợp ước 12 30 tìm tập hợp Ví dụ Ư(12) = {1 ; ; ; ; ; 12 } Ư(12) = {1 ; ; ; ; ; 12 } ước chung 12 30 Ư(30) = { ; ; ; ; ; 10 ;...
 • 7
 • 334
 • 0

Toán 6 §17. Ước chung lớn nhất.

Toán 6 §17. Ước chung lớn nhất.
... tit vo v Ta cú A + B + C + D = 360 0 0 0 Gi 2HS lờn bng trỡnh by li gii D = x = 360 - (110 + 120 + 80 ) = 50 Bi 1- H.6a: x + x + 65 0 + 950 = 360 0 x = ( 360 0 - 65 0 - 950 ) : = 1000 Tổng kt hớng ... cầu toán + GV: Chốt lại Gv hớng dẫn thao tác sử dụng thớc compa & nói: toán dựng hình toán dựng hình tam giác toán đợc coi nh bit Vậy trình bày lời giải toán dựng hình khác nu phải thực toán ... hình có trục đối xứng * Hng dn hc sinh hc nh: - Học theo ghi SGK - Làm bt 36, 38, 41 - tr.87-SGK , 60 , 61 , 62 tr .66 - SBT - Chuẩn bị tốt cho tit sau luyện tập Tit 11: LUYN TP Ngy son: 10/ 10/...
 • 7
 • 383
 • 0

Toán 6 - Tập 1 - Ước chung lớn nhất

Toán 6 - Tập 1 - Ước chung lớn nhất
... lớn 1. 2 Gv: Ư (6) = ? So sánh tập hợp Ư (6) với ƯC (12 ,30)? Hs: Gv: Nhận xét Nội dung 1- ớc chung lớn nhất: VD1: Ước chung (12 ,30)= ? Ư (12 ) = {1; 2;3;4;5 ;6; 12 } Ư (30) = {1; 2;3;5 ;6; 10 ;15 ;30} Vậy: Ước ... VD1: Tìm ƯCLN( 36, 84) Phân tích số thừa số nguyên tố: 36 = 22 32 84 =22 Suy ra: 22, ớc 36 84 ƯC( 36, 84) = 22 3= 12 ƯCLN( 36, 84) = 12 VD2: áp dụng: ƯCLN( 16 , 80 ,1 76) 16 = 24 80 = 24 1 76 = 24 11 ... {1; 2;3;5 ;6; 10 ;15 ;30} Vậy: Ước chung (12 ,30) = {1; 2;3 ;6} Ký hiệu: Ước chung lớn ƯCLN viết: ƯCLN (12 ,30) = Định nghĩa: Sgk/54 Ư (6) = {1; 2;3 ;6} Ư (6) = {1; 2;3 ;6} = ƯC (12 ,30) Vậy: Ư (6) = ƯC (12 ,30) Ư(ƯCLN) = {ƯC}...
 • 5
 • 2,945
 • 10

Tiết 32 Ước chung lơn nhất

Tiết 32 Ước chung lơn nhất
... viên :Trường THCS Hồng Thủy Lệ Thủy Quảng Bình Tiết 62 Tính: 3.(-4) = -12 2.(-4) = - 1.(-4) = - 0 = Nhanh (-2).(-4) = ? (-5).(-7) = ? Bài Tiết 62: Nhân hai số nguyên dấu Nhân hai số nguyên...
 • 16
 • 790
 • 4

Ước chung lớn nhất

Ước chung lớn nhất
... 168) = 2 = 12 Muốn tìm ƯCLN hai hay nhiều số lớn 1, ta thực bước sau: Bước 1: Phân tích số thừa số nguyên tố Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố chung Bước 3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với ... ƯCLN hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Nhận xét: sgk Ví dụ 2: ƯCLN(7; 1) = ƯCLN(12; 30; 1) = Chú ý: ƯCLN(a, 1) = ƯCLN(a, b, 1) = Tìm ước chung lớn cách phân tích số thừa số nguyên ... Tiết 32: Ước chung lớn Ví dụ 1: Ư(12) = Ư(30) = ƯC(12, 30) = ⇒ { 1; 2; 3; 4; 6; 12 } { 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30 } { 1; 2; 3; } ƯCLN (12, 30) = Định nghĩa: Học sgk ƯCLN hai hay nhiều số số lớn tập...
 • 10
 • 501
 • 0

GAĐT - ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

GAĐT - ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
... 17: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT Ước chung lớn nhất: _ Đònh nghóa: SGK/54 Ví dụ: ƯC(12, 30) = {1; 2; 3; 6} Ước chung lớn 12 30, ký hiệu : ƯCLN(13, 30) = _ Nhận xét: ước chung hai hay nhiều số ước ước chung ... số nguyên tố 3 7 21 Bước 2: Chọn 1 7 thừa số chung với số 36 = 22 32 mũ nhỏ 84 = 22 Bước 3: Lập tích thừa 168 = số chung với Các thừa số chung: , số mũ nhỏ Số mũ nhỏ nhất Số mũ nhỏ Vậy: ƯCLN(36, ... ước ước chung lớn ƯC(a, b) = Ư( ƯCLN(a, b) ) _ Chú ý : ƯCLN(a, 1) = ; ƯCLN(a, b, 1) = Cách tìm ước chung lớn cách phân tích thừa số nguyên tố: Ví dụ: Tìm ƯCLN(36, 84, 168) 36 84 168 Bước 1: Phân...
 • 11
 • 456
 • 5

uoc chung lon nhat

uoc chung lon nhat
... gọi ước chung lớn 18 30 Tiết 31 Tiết 31: Ước chung lớn Ước chung lớn nhất: Định nghĩa: (SGK Tr54) Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Tiết 31: Ước chung lớn Ước chung lớn ... Tìm ước chung lớn 12 40 Ư (12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} Ư (40) = {1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40} ƯC (12; 40) = {1; 2; 4} Vậy ước chung lớn 12 40 Kí hiệu ƯCLN (12; 40) = Tiết 31: Ước chung lớn Ước chung ... 2: Chọn thừa số nguyên tố chung Bước 3: Lập tích thừa số chọn Mỗi thừa số lấy với só mũ nhỏ Tích ƯCLN phải tìm Tiết 31: Ước chung lớn 1.Ước chung lớn nhất: 2.Tìm ước chung lớn cách phân tích số...
 • 19
 • 447
 • 0

ƯỚc chung lớn nhất

ƯỚc chung lớn nhất
... Trong ước chung 12 30 ước chung lớn nhất? TL câu 2: @ 36=22.33 36=22.33 84=22.3.7 2.3.7 84=2 168=2168=23.3.7 3.7 Khi phân tích số TSNT số xuất tích? Tiết 32 17 ước chung lớn 1 .Ước chung lớn nhất: ... Ư(6)={ 1,2,3,6} Tiết 32 17 ước chung lớn Nhận xét: Tất ước chung 12 30 ước ƯCLN(12,30) áp dụng1: Tìm: ƯCLN(12,15); ƯCLN(5,1); ƯCLN(12,30,1) Tiết 32 17 ước chung lớn áp dụng1: ƯCLN(12,15) = 3; ... = 1; Chú ý: Số có ước ƯCLN(a,1) = 1; ƯCLN(a,b,1) = 1; Tiết 32 17 ước chung lớn Còn cách khác để tìm ƯCLN hai hay nhiều số không? Tìm ƯCLN(36,84,168)? Tiết 32 17 ước chung lớn Tìm ƯCLN cách phân...
 • 18
 • 445
 • 0

Ước chung lớn nhất

Ước chung lớn nhất
... 17: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT Ước chung lớn nhất: _ Đònh nghóa: SGK/54 Ví dụ: ƯC(12, 30) = {1; 2; 3; 6} Ước chung lớn 12 30, ký hiệu : ƯCLN(13, 30) = _ Nhận xét: ước chung hai hay nhiều số ước ước chung ... số nguyên tố 3 7 21 Bước 2: Chọn 1 7 thừa số chung với số 36 = 22 32 mũ nhỏ 84 = 22 Bước 3: Lập tích thừa 168 = số chung với Các thừa số chung: , số mũ nhỏ Số mũ nhỏ nhất Số mũ nhỏ Vậy: ƯCLN(36, ... ước ước chung lớn ƯC(a, b) = Ư( ƯCLN(a, b) ) _ Chú ý : ƯCLN(a, 1) = ; ƯCLN(a, b, 1) = Cách tìm ước chung lớn cách phân tích thừa số nguyên tố: Ví dụ: Tìm ƯCLN(36, 84, 168) 36 84 168 Bước 1: Phân...
 • 11
 • 466
 • 4

Tiet 31 Uoc chung lon nhat

Tiet 31 Uoc chung lon nhat
... Kí hiệu :ưcln(12;30) = ƯCLN(a;b):ước chung lớn cuả a b c)Định nghĩa Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Tiết 31: Ước chung lớn Ước chung lớn nhất: ƯC (12; 30) = {1; 2; ... 168 = 23.3.7 Tiết 31 Tiết 31: Ước chung lớn Ước chung lớn nhất: a) ví dụ: Ư (12) = {1; 2; 3; ; ; 12} Ư (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} ƯC (12; 30) = {1; 2; ; 6} Ta nói ước chung lớn 12 30 b) ... 168 = 23 3.7 + Chọn thừa số nguyên tố chung ,đó Số mũ nhỏ 2, số mũ nhỏ + ƯCLN(36;84;168) = 22.3 =12 Tiết 31: Ước chung lớn 1.Ước chung lớn nhất: 2.Tìm ước chung lớn cách phân tích số thừa số nguyên...
 • 17
 • 401
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP