Chương I. §18. Bội chung nhỏ nhất

Chương I - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Chương I - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
... 2007 Tiết 34 Đ18 B i chung nhỏ B i chung nhỏ nhất: * Ví dụ : BC(4; 6) = {0; 12; 24; 36 } Số 12 b i chung nhỏ * Định nghĩa: B i chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp b i chung số * Ký hiệu: ... nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp b i chung số * Ký hiệu: B i chung nhỏ a b là: BCNN(a, b) + BCNN(4, 6) = 12 Em-hiểu b i hiệu b i chung nhỏ hay nhiều6số ? Viết ký chung nhỏ hai ? Thứ 7, ngày ... 24 b i chung nhỏ 4; Thứ 7, ngày 17 tháng 11 năm 2007 Tiết 34 Đ18 B i chung nhỏ B i chung nhỏ nhất: * Ví dụ : BC(4; 6) = {0; 12; 24; 36 } Số 12 b i chung nhỏ * Định nghĩa: B i chung nhỏ hai hay...
 • 18
 • 1,175
 • 3

Tài liệu Chuong I-Bai 18- Boi Chung Nho Nhat

Tài liệu Chuong I-Bai 18- Boi Chung Nho Nhat
... tìm ƯCLN BCNN theo bước Lấy ví dụ để minh họa khác 1 Bội chung nhỏ : • Đònh nghóa: Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số • Ví dụ: BC(6, 8) = { 0; 24; 48; 72; … } • => ... Câu 5: Tìm BCNN(4, 6, 12) • Khi ta kết luận: BCNN(a, b, c) = c Tổ • Câu 1: • a) Viết tập hợp bội chung • b) Tìm tập hợp BC(6, 8) số nhỏ khác Người ta gọi số gì? Kí hiệu sao? • Câu 3: Hãy so sánh ... • Câu 1: • a) Viết tập hợp bội chung • b) Tìm tập hợp BC(6, 8) số nhỏ khác Người ta gọi số gì? Kí hiệu sao? • Câu 2: Tìm BCNN 30...
 • 11
 • 355
 • 3

Tài liệu Chuong I-Bai 18- Boi Chung Nho Nhat.

Tài liệu Chuong I-Bai 18- Boi Chung Nho Nhat.
... 12; 24; 36;… 12 Số nhỏ khác tập hợp bội chung ……… 12 Ta nói … .là bội chung nhỏ BÀI 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Bội chung nhỏ nhất.dụ1: Tìm tập hợp bội chung a) Ví B(4) = 0;4;8;12;16;20;24;28;32;36;… ... 24; 36;… Số nhỏ khác tập hợp bội chung là12 Ta nói 12 bội chung nhỏ Kí hiệu : BCNN(4,6) = 12 Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Bội chung nhỏ a)Ví dụ1: Tìm tập hợp bội chung B(4) = B(6) = BC(4,6) = 0;4;8;12;16;20;24;28;32;36; ... 12 Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số Vậy ybộinhận xét mối quannhất BC BCNN ? chung nhỏ hệ Em hã nêu hai hay nhiều số số ? Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Bội chung nhỏ...
 • 18
 • 394
 • 1

bài giảng số học 6 chương 1 bài 18 bội chung nhỏ nhất

bài giảng số học 6 chương 1 bài 18 bội chung nhỏ nhất
... B (6) = { 0, 6, 12 , 18 , 24, 30, …} B (1) ={0 ,1,,11 ,12 ,13 …,23,24,25,…} BC(4 ,6, 1) = {0, 12 , 24, …} ? Vậy BCNN(4 ,6, 1) = 12 ? BCNN(4 ,6) = Tiết 34 Bài 18 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Bội chung nhỏ nhất: Khái niệm: ... 2: Số nhỏ khác tập hợp BC(4 ,6) 12 (3đ) Tiết 34 Bài 18 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Bội chung nhỏ nhất: Khái niệm: SGK/57 Bội chung nhỏ Nhận xét: SGK/57 hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số ... BC(4 ,6) B(4) = {0, 4, 8, 12 , 16 , 20, 24, 28, …} B (6) = {0, 6, 12 , 18 , 24, 30, …} BC(4 ,6) = {0, 12 , 24, …} Số nhỏ khác tập hợp bội chung 12 , ta nói 12 bội chung nhỏ (BCNN) Kí hiệu: BCNN(4 ,6) = 12 ...
 • 22
 • 433
 • 1

Bài giảng chào mừng 20-11.Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Bài giảng chào mừng 20-11.Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
... cách tìm bội chung hai hay nhiều số? Số x bội chung hai số tự nhiên a b(a, b khác 0) nào? HS2 Tìm tập hợp bội chung Bội chung nhỏ Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số ... BCNN ( 8, 18, 30) Bội chung nhỏ Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số 2.Tìm Bội chung nhỏ cách phân tích số thừa số nguyên tố Quy tắc: Muốn tìm bội chung hai hay nhiều ... lớn bội số lại BCNN số cho số lớn Bội chung nhỏ Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số 2.Tìm bội chung nhỏ cách phân tích số thừa số nguyên tố Quy tắc: SGK Cách tìm bội...
 • 15
 • 869
 • 11

Gián án Bài 18.Bội chung nhỏ nhất

Gián án Bài 18.Bội chung nhỏ nhất
... ƯCLN (5;7)=? Bài tập 149/SGK ƯCLN(5;8)? ;ƯCLN(7;8)? a.BCNN(60;280)=840 -Các số 7; 8; gọi b.BCNN(84;108)=756 cặp số ? c BCNN(13;15)=195 4.Củng cố kiến thức -Nhắc lại BCNN hai hay Bài tập 151//SGK ... phải chứa thừa số nguyên tố với * Chọn thừa số nguyên tố chung riêng mũ ? 2;3;5; -cho HS nêu bước 2; bước *tích 23.32.5=360 BCNN 18;8;30 - Nêu quy tắc tìm ... phụ -GV cho HS nhân xét Hướng dẫn nhà -Làm BT 151;152/59SGK -Hướng dẫn HS làm BT 152/SGK Tìm a nhỏ ;biết a 15; a 18 tức tìm gì? -Tiết sau luyện tập Rút kinh nghiệm; ...
 • 2
 • 367
 • 3

Bài 18 . Bội chung nhỏ nhất

Bài 18 . Bội chung nhỏ nhất
.. . nguyờn t: Vớ d 2: Vớ d : Tỡm BCNN (8, 18, 30) 233 8=2 18 = 2.3 22 2.3 30 = 3.5 2.3 .5 BCNN (8, 18, 30) = Phõn tớch mi s tha s nguyờn t Chn cỏc tha s nguyờn t chung v riờng = 360 Mun tỡm BCNN ca hai .. . cỏc bi chung ca v Tit 34 : BI CHUNG NH NHT Tit 34 : Bi chung nh nht I) Bi chung nh nht : Nhn xột : 1) Vớ d 1: Vớ d : Tt c cỏc bi chung BC (4, 6) = {0; 12; 24; 36; } 12 Tỡm hp cỏc bi chung .. . BCNN (8,12) = 2 3.3 = 24 b) Ta cú : = 7=7 = 23 5, Vy BCNN (5, 7, 8) = 7.2 3 = = 280 c) Ta cú: 12 = 2 16 = 24 48 = 24 48 Vy BCNN (12, 16, 48) = 2 4.3 = 48 Tit 34 : Bi chung nh nht I Bi chung nh nht...
 • 17
 • 266
 • 0

§ 18 . BỘI CHUNG NHỎ NHẤT ppt

§ 18 . BỘI CHUNG NHỎ NHẤT ppt
.. . Ta nói 12 bội chung nhỏ - Giới thiệu Bội chung nhỏ - 12 bội chung nhỏ (BCNN) Bội chung nhỏ nhất ký hiệu hai hay nhiều số số nhỏ khác - Có nhận xét liên hệ - 24 , 36 bội tập hợp bội chung phần .. . học sinh 2./ Kiểm tra củ : Kiểm tra tập 148 trang 57 3./ Bài : Hoạt động Giáo viên Học sinh Bài ghi B(4) = { ; ; ; 12 ; 16 I.- Bội chung nhỏ - Viết tập hợp B(4) ; - Hỏi - Đáp ; 20 ; 24 ; 28 ; .. . ; ; 12 ; 18 ; 32 ; 36 } 24 ; 30 ; 36 ; 42 } B(6) = { ; ; 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 BC (4:6) = { ; 12 ; 24 ; } 36 } Vậy BC (4:6) = { ; 12 ; 24 ; 36 } - Tìm số nhỏ khác Số nhỏ tập...
 • 6
 • 360
 • 0

Bài giảngứng dụng CNTT bài 18 bội CHUNG NHỏ NHấT

Bài giảngứng dụng CNTT bài 18 bội CHUNG NHỏ NHấT
... KIỂM TRA BÀI CŨ Thế bội chung hai hay nhiều số? Cách tìm BC Tìm BC(4;6) Bội chung hay nhiều số bội tất các số B1: Tìm bội số B(4)={0;4;8;12;16;20;24;…} B2: Tìm giao bội vừa tìm B(6)={0;6;12 ;18; 24;…} ... BCNN(5;7;8)=5.7.8=280 *Trong số cho số lớn bội số lại BCNN số số lớn Ví dụ: BCNN(12;16;48)=48 Số nhỏ khác tập Bằng đn: Tìm BC=> chọn số hợp bội chung nhỏ khác Định nghĩa Cách tìm BTVN BTVN: 149,150,tr ... B(1)={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;…} B(8)={0;8;16;24;32;…} BC(8;1)={0;8;16….} BCNN(8;1)=8 Em *Bội cóBC(8;1) nhận chung xétlàchính g bội vềcủa bội BCNN(8;1) củaphần BCNN tử BC(8;1) BCNN(8;1)? Tìm BCNN(4;6;1) B(1)={0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;…}...
 • 12
 • 219
 • 0

Chương I - Bài 8: Bội chung nhỏ nhất

Chương I - Bài 8: Bội chung nhỏ nhất
... • Khi ta kết luận: • BCNN(a, b, c) = c • Câu 3: Hãy so sánh cách tìm ƯCLN BCNN theo bước Lấy ví dụ để minh họa khác 1 B i chung nhỏ nhất: • _ Đònh nghóa: B i chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ ... • Câu 1: • a) Viết tập hợp b i chung • b) Tìm tập hợp BC(6, 8) số nhỏ khác Ngư i ta g i số gì? Kí hiệu sao? • Câu 2: Tìm BCNN 30 cách em học Em có gặp khó ... ví dụ để minh họa khác • Câu 4: Tìm BCNN(5, 8) • Khi ta kết luận: BCNN(a, b) = a.b • Câu 5: Tìm BCNN(4, 6, 12) • Khi ta kết luận: BCNN(a, b, c) = c Tổ • Câu 1: • a) Viết tập hợp b i chung • b)...
 • 11
 • 839
 • 10

Ôn tập học kỳ I: Bội chung nhỏ nhất

Ôn tập học kỳ I: Bội chung nhỏ nhất
... 540 Vậy số sách cần tìm 540 Câu 4: Số học sinh giỏi khối từ 80 đến 100 học sinh Khi xếp hàng 6, hàng thừa học sinh Tính số học sinh giỏi khối 6? Gọi a số học sinh giỏi khối (80 ≤ a ≤ 100) a-1⋮6 ... nguyên tố riêng chung  Bước 3: Lấy tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ lớn Tích BCNN cần tìm 2 Nêu cách tìm BC thông qua BCNN ? Muốn tìm BC số cho, ta tìm bội BCNN số II Bài tập:  Trắc nghiệm: ... d) 90 Câu 3: BCNN (3, 4, 7) a) b) 21 c) 42 d) 84  Tự luận: Câu 1: Tìm x a) x ⋮27; x ⋮45 (x số nhỏ khác 0) x ∈ BCNN (27,45) 27 = 33 45 = 32.5 BCNN(27,45) = 33.5 = 27.5 = 135 Vậy x = 135 ) x ⋮26;...
 • 12
 • 483
 • 1

On tap hoc ky I Boi chung nho nhat

On tap hoc ky I Boi chung nho nhat
... sách cần tìm 540 Câu 4: Số học sinh gi i kh i từ 80 đến 100 học sinh Khi xếp hàng 6, hàng thừa học sinh Tính số học sinh gi i kh i 6? G i a số học sinh gi i kh i (80 ≤ a ≤ 100) a-1⋮6 ; a-1⋮5 79 ... Vậy x = 156 Câu 2: Hai bạn Thành Hùng trực đỏ Thành ngày trực lần, Hùng 15 ngày trực lần Lần đầu hai bạn trực ngày H i sau ngày hai bạn l i trực nhau? G i x số ngày hai bạn l i trưcï x⋮9 ; x⋮15 ... I Lý thuyết: Nêu bước tìm BCNN hai hay nhiều số  Bước 1: Phân tích số thừa số nguyên tố  Bước 2: Chọn thừa số nguyên tố riêng chung  Bước 3: Lấy tích thừa số chọn, thừa số lấy v i số...
 • 12
 • 212
 • 0

Chương 1: Bội chung nhỏ nhất_Lớp 6 pps

Chương 1: Bội chung nhỏ nhất_Lớp 6 pps
... Bài 1: Tìm BCNN cặp số sau: a) 60 140 b) 60 12 c) 60 13 Từ kết tìm BCNN 60 , 140, 12, 13 Bài 2: Tìm a  N, a  cho a chia hết cho 15 Tiêu chuẩn đánh giá Điểm Nội dung Bài 18 chương 1: Bội chung nhỏ ... Bài 18 chương 1: Bội chung nhỏ Hoạt động 1: Hãy gắn số vào vòng tròn cho thích hợp, biết vòng tròn đỏ tập ước 12 vòng tròn xanh tập ước 10 - Phần hai vòng tròn lồng gồm số ? - Hãy tìm số nhỏ số ... tập  Làm tập, báo nghiệm, củng cáo cố 4'  Đánh giá  Đưa biểu điểm Bài 18 chương 1: Bội chung nhỏ  Đánh giá Nhóm 1: làm giấy Nhiệm vụ: - Hình thành khái niệm BCNN cách tìm BCNN Công cụ, tài...
 • 5
 • 158
 • 0

bội chung nhỏ nhất

bội chung nhỏ nhất
... BC(4,6) 12 Tìmnhỏ nhỏ khác hợp hợp BC(4,6) Ta nói số 12 bội chung nhỏ Được kí hiệu BCNN(4,6) = 12 Thế bội chung nhỏ hai hay nhiều số? Bội chung nhỏ hai hay nhiều số số nhỏ khác tập hợp bội chung số ... 13 tháng 11 năm 2008 Bài 18: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT Thế bội chung hai hay nhiều số? 1/ Bội chung nhỏ Bội chung hai hay nhiều số Áp dụng:Tìmtất số Ví dụ: Tìm BC(4,6) bội BC(4,6) B(4) = { 0,4,8,12,16,20,24,28,32…} ... 0,6,12,18,24,30,36, } Vậy: BC(4,6) = { 0,12,24,36,48, } BCNN(4,6) = 12 Nhận xét: Tất bội chung bội BCNN( 4,6) Chú ý: Mọi số tự nhiên bội Do với số tự nhiên a b ( khác ).ta có: BCNN ( a,1 ) = a BCNN ( a,b,1...
 • 14
 • 1,882
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: toán 6 bài 18 bội chung nhỏ nhấttiết 34  §18 bội chung nhỏ nhấtbài 18 bội chung nhỏ nhất§ 18 bội chung nhỏ nhất§18 bội chung nhỏ nhấtchương trình tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhấtcách tìm bội chung nhỏ nhấtcách tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhấtkhái niệm bội chung nhỏ nhấtbội chung nhỏ nhất trong cbội chung nhỏ nhất của hai sốbội chung nhỏ nhất luyen tap 2bội chung nhỏ nhất luyện tậpbội chung nhỏ nhất của 12 và 5bội chung nhỏ nhất pascalNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ